Příspěvky zašlete do konce května

Jičín - V rámci programu VIII. ročníku festivalu Jičín - město pohádky byla vyhlášena literární soutěž pro děti a mladé lidi do 18 let.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky veselé, smutné, vážné i nevážné, pohádky o zvířátkách a zvířatech. Příspěvky ve 3 exemplářích pište čitelně rukou nebo na psacím stroji či počítači. Každá práce musí být doplněna jménem, adresou a rokem narození autora. Soutěžní práce zašlete do 29.5.1998 na adresu Městské knihovny v Jičíně - Denisova 400, 506 11 Jičín, k rukám Mgr. Benešové.

Soutěž vyhodnotí studenti Lepařova gymnázia v Jičíně. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne a autoři nejlepších prací obdrží dekret a pohádkový ořech.

(red)


Okrasné a ovocné školky

Jičín - S nástupem jara a s větším výskytem teplých slunečných dnů, nastal ruch ve většině zahrad. A proto známé rčení " Po zimním spánku přichází jarní únava," na přírodu samotnou neplatí. Ba naopak, růst a bujení vegetace můžeme v těchto dnech zaznamenat snad na každém našem kroku. Nejinak je tomu v Okrasných a ovacných školkách HORTENA v Soudné v Jičíně. S příchodem jara vzrostlo pracovní vytížení o 200 % a pracovníci se mají co ohánět, aby uspokojili veškeré požadavky zákazníků. Po úplném vyprodání ovocných stromků v březnu a dubnu přicházejí teď na řadu rostliny okrasné. Z široké nabídky rostlin a kosodřevin je zájem o všechny druhy pnoucích dřevin, různé listnaté keře, stromky a tůje. V doprodeji jsou ještě některé druhy růží, ať už stromkových, keřových, pnoucích nebo polyantek.

Z vřesištních rostlin je zájem o azalky, rhododendrony a vřesy. Prodej zejména těchto rostlin je doplněn o různé zahradnické substráty, rašeliny a hnojiva vždy tak, aby se té či oné rostlině dostalo těch nejlepších podmínek k jejímu růstu.

Poslední nabídkou, využívanou zejména těmi movitějšími, je projektování a návrhářství zahrad a živých koutů a s ním spojená údržba a rekultivace těchto prostor. Tato služba je v současnosti

využívána po celém východočeském kraji.

Pracovníci Okrasných a ovocných školek HORTENA jsou vám k dispozici ve všední dny od 8 do 15 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Již teď se těší na vaši návštěvu a jsou ochotni vám pomoci činem i radou.

(V.A.D.)


S firmou TPC do světa Internetu - zdroje informací

Jičín - V Internetu jsou zapojeny tisíce Webovských serverů a každý z nich obsahuje několik stovek nebo také několik tisíc stránek. V tomto prostoru je uloženo mnoho zajímavých a užitečných informací.

Problém je v tom, že informace jsou roztroušeny po celé síti a neexistuje rejstřík stránek, který by shrnoval všechny stránky světa. Existuje však několik možností, jak se k požadovaným informacím dostat. Optimálním místem, kde lze získat odkazy na stránky, které obsahují informace požadovaného typu, je server, který shromažďuje odkazy na další stránky. Tyto odkazy jsou většinou tematicky tříděny do několika hlavních skupin. Každá pak obsahuje buď další, jemnější členění nebo už přímo odkazy. Jednou z takových služeb je Seznam na adrese: http://www.seznam.cz. Jeho úvodní stránka obsahuje několik kategorií, do kterých jsou odkazy uspořádány - cestování, zábava, věda atd.

Budete chtít například informace o firmě, kde lze pořídit hardware i software potřebné k brouzdání po Internetu. Kliknete na tematickou skupinu "Počítače a Internet". Otevře se stránka, na které se nabízejí firmy a informace o Internetu v podrobnějším členění. Vyberete si buď skupinu firem nabízejících potřebné vybavení, nebo firmu, která je poblíž vašeho bydliště, například TPC Jičín.

Kliknete na odkaz a otevře se vám přímo server firmy TPC Jičín, kde se nabízí spousta informací o výrobcích i službách poskytovaných touto firmou, včetně cen a možnosti objednat si vše potřebné prostřednictvím Internetu.

Jinou takovou službou je například server Lupa na adrese: http//www.lupa.cz. Zde se dozvíte důležité podrobnosti o poskytovatelích připojení, i o tom, jaké zvolit "nářadí" k práci s Internetem a mnoho dalších zajímavostí. Kliknete-li na hlavní stránce na seznam míst s připojením na Internet, zjistíte, že v mnoha místech se již lze připojit za místní telefonní tarif. Pokud se podíváte na Jičín, objeví se opět odkaz na TPC, jakožto místního připojovatele.

Hledat informace na Internetu lze i pomocí prohledávače. Z nejznámějších lze použít Kompas na serveru Seznam. Chcete-li se dozvědět něco o bonsajích, napíšete na určené místo slovo "bonsai" a spustíte prohlížeč. Nabídne se vám spousta odkazů na stránky, obsahující zvolené slovo a je na vás a vaší schopnosti odhadnout, kde se požadované informace vyskytují v největším množství a nejlepším uspořádání.

Namítá se občas, že kvalita informací není valná, ale je zřejmé, že množství a kvalita nabízených informací souvisí s kvalitou zdroje. Jestliže se budete opírat o informace, které nabízí zpravodajství z parlamentu, obchodní rejstřík, telefonní seznam, či organizace CNN nebo různé deníky, které si můžete na Internetu přečíst, pak je jasné, že kvalita nabízených informací je zřejmě vysoká. Zda informace o odjezdu vlaků či autobusů je správná, to již musíte odhadnout sami, ale totéž riziko podstupujete při listování tištěným jízdním řádem. Navíc je pravděpodobnější, že eventuální změny budou dříve opraveny v elektronické podobě, protože je to snazší a rychlejší.

Nastínit zde byť i jen základní možnosti získávání informací pomocí Internetu je obtížné a potřebný prostor by byl velice rozsáhlý. Budeme si proto o těchto možnostech povídat i v dalších číslech Nových Novin. Pokud budete mít zájem, můžete si přijít bezplatně hledání vyzkoušet ve firmě TPC, Revoluční 1062, tel. 544 444, pan Martin Brzák nebo Tomáš Bartoň, nebo v prodejně TPC na Husově ulici, tel. 24 699.

(fra - PI)


Město přispěje na chodníky

Jičín - Členové sedmičlenné městské rady byli před nedávnem podrobně seznámeni s průběhem a výsledky jednání vedoucích pracovníků městského úřadu a architekta města Jičína ing. Pavla Beneše (Praha) s vlastníky domů na Valdštejnově náměstí.

Hovořilo se zejména o předláždění chodníků v podloubích domů na náměstí, které bude nutné rozebrat v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a pokládáním nových inženýrských sítí.

Město přislíbilo majitelům domů 20% finanční výpomoc v případech, kdy oni zainvestují položení nové dlažby v podloubích svých domů na Valdštejnově náměstí.

(mar)


Udržovaná komunikace je základem požitku z jízdy

Jičín - Každý z nás řidičů občas zanadává na stav té či oné komunikace, každý z nás zažil náledí nebo neprohrnutou vozovku. V dnešní době existuje v našem okrese několik firem, které mají co do činění s touto problematikou. Jednou z nich je jičínská firma Kobit s.r.o. zabývající se výrobou a prodejem strojů pro opravu a údržbu silnic. Jak jsme se dozvěděli z rozhovoru s vedením podniku, firma zaměstnává v současné době okolo 55 zaměstnanců, kteří produkují výrobky podle licencí zakoupených od renovovaných evropských firem a montují je na tradiční české podvozky vozů LIAZ, TATRA a PRAGA. Takřka každý výrobek je originálem, neboť je pevně podřízen individuálním požadavkům zákazníka. Není proto divu, že o výrobky firmy Kobit je zájem nejen na našich trzích. Takřka 30 procent produkce je v současné době vyváženo do Rakouska, Německa a Švédska , do zemí bývalého východního bloku a také do sousedního Slovenska, Polska a Maďarska. Současný sortiment společnosti tvoří stroje, určené k údržbě silnic, jako sypače, sekačky a zametače, ale i stroje pro opravy asfaltových nebo živičných vozovek. Velký důraz při výrobě je kladen na celkovou vysokou kvalitu, s níž souvisí i dvacetičtyřměsíční záruka, poskytovaná na výrobky firmy, takže zákazník může po dvě sezony bezstarostně vyzkoušet kvalitu výrobků. V samotném závěru zbývá tedy popřát našim cestářům co nejvíce kvalitní techniky, abychom my, automobilisté, mohli při jízdě vychutnávat jiné požitky nežli vojáci na tankodromu.

(V.A.D.)


Centrem pro zemědělce je Triga CS Jičín

Jičín - Od roku 1994 na základě privatizačního projektu působí v prostorách bývalého střediska prodeje AGS Jičín společnost Triga CS s.r.o. Tato společnost se zabývá prodejem veškéré zemědělské techniky převážně od tuzemských dodavatelů, a to za ceny, za které jsou k mání přímo od výrobců.

Sortiment zboží se pohybuje od malých rekultivačních strojů, jako travní elektrické a motorové sekačky, křovinořězy a motorové pily přes malotraktory a stroje systému VARI, až po veškeré zemědělské stroje, na jejichž výčet bychom spotřebovali celé jedno vydání. Nedílnou součástí nabídky jsou pak náhradní díly a záruční a pozáruční servis. Podnikatelská činnost společnosti Triga zasahuje do čtyř okresů našeho kraje a o možnosti jejich služeb a kvalitě nabízeného sortimentu se mohli přesvědčit i návštěvníci výstavy, pořádané ve dnech 17. a 18. dubna v prostorách společnosti. Tato výstava je pořádána dvakrát do roka vždy v dubnu a v září a setkává se s čím dál větším ohlasem jak u odborníků, tak u široké veřejnosti.

(V.A.D.)


index