Husquarna s revolučním dvoutaktním motorem

Jičín - S nástupem letní sezony vzrůstá i zájem o všechny možné zahradní pomocníky. Nejinak je tomu i v jičínské firmě Hobby, kterou naleznete v Koněvově ulici.

Tato firma je výhradním prodejcem výrobků firmy Husqarna. Jaká je novodobá historie této firmy na našich trzích, o tom jsme si popovídali s jedním ze zástupců firmy panem Houžvičkou. V našem rohovoru jsme se mimo jiné dozvěděli následující informace.

Firma Husqarna je už více než 300 let inovátorem a průkopníkem vědeckotechnického rozvoje. Původní zbrojířská firma, která v 17. století zásobovala švédskou armádu mušketami, je dnes největším výrobcem lesní a zahradní techniky. Hlavním krédem současné výroby je zaměření na co největší snížení škodlivých vlivů na přírodu, nízká spotřeba paliv a energie, nízká úroveň emisí a nízká hladina hluku.

Příkladem za všechny je nová koncepce motorů Husqarna E - TECH, kterým překonala všechny současné konkurenty. Aniž by došlo ke změně hmotnosti a nároků na údržbu, splňuje při nesrovnatelně vyšším výkonu tento motor všechny výše uvedené podmínky. Koupí strojů vybavených těmito motory získá tedy nejen každý zahradník či kutil, ale především příroda sama .

V prodejně Hobby Jičín zakoupíte vše od šicích strojů přes motorové sekačky, křovinořezy a motorové pily až po nářadí pro kutily. Samostatnou zajímavou nabídku tvoří ochranné oblečení. Všichni zájemci se mohou sami přesvědčit o kvalitách nabízených výrobků a služeb na adrese Hobby Jičín, Koněvova ulice, anebo na telefonním čísle 0433 210 91

(V.A.D.-PI)


Česká spořitelna rozvíjí hypotéční bankovnictví

Jičín - Dnem 1. července 1995 vstoupil v platnost zákon o hypotečním bankovnictví. Hypoteční úvěr je úvěr na investice do tuzemské nemovitosti. Účelem hypotečního úvěru může být nejen výstavba a koupě, ale i stavební úpravy, vypořádání majetkových poměrů nebo splacení úvěru již dříve poskytnutého k dané nemovitosti. Na další otázky nám odpověděla paní ing. Mária Hníková, úvěrová pracovnice jičínské pobočky České spořitelny.

Jaká jsou kritéria pro stanovení výše hypotečního úvěru?

"Jsou to cena zastavované nemovitosti, výše příjmu klienta a výše investičního záměru. Cenou zastavené nemovitosti se rozumí cena stanovená bankou na základě znaleckého posudku, v případě spořitelny posudku vypracovaného jejím smluvním znalcem. Výše investičního záměru je určena kupní cenou nemovitosti nebo výší rozpočtových nákladů stavby. Výše hypotečního úvěru je limitována 70% součtu prodejních cen všech zastavených nemovitostí."

Jaké jsou přednosti hypotečního úvěru ve srovnání s ostatními úvěry?

"Jedná se o dlouhodobý úvěr s maximální standardní splatností až 20 let. Tím dochází k rozložení výše měsíčních splátek úvěru na delší období a zvyšuje se jeho dostupnost. Úroková sazba je na stanovené období pevná, což umožňuje dlouhodobé plánování finančních zdrojů v domácnosti. U nových staveb je možnost využití státní finanční podpory, a to buď formou bezúročné půjčky, dotací úroků nebo návratného příspěvku na splátky. Za rok 1998 je již možné uplatnit odpočet úroků ze základu daně z příjmu."

Jak probíhá splácení hypotečního úvěru?

"Splácení hypotéky probíhá měsíčně formou tzv. anuitní splátky. Tato splátka obsahuje úmor a splátku úroků. Pro názornost na konkrétním případu byl na výstavbu nové bytové jednotky při výši zajištění 715.000 Kč poskytnut hypoteční úvěr 500.000 Kč, tj. ve výši 70% ze zajištění, a to při roční úrokové sazbě 13% a státní dotaci úroků ve výši 4% při době splatnosti úvěru 20 let. Potom celková výše měsíční splátky činí 5.858 Kč, z toho klient splácí 4.554 Kč a státní příspěvek na úroky činí 1.304 Kč."

Hypoteční úvěr může tedy být poskytnut pouze do 70% z výše zajištění. Jaké další možnosti má zájemce, který zbývajících 30% ze zajištění, respektivě ze svého investičního záměru, nevlastní?

"Při současném poskytnutí hypotečního úvěru je možno čerpat doplňkový úvěr. Ten umožňuje zvýšit uvedených 70% až na hranici 90% hodnoty zastavené nemovitosti. Dalším způsobem, jak efektivně doplnit svoji finanční potřebu, je možnost kombinace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Tyto případy je nejlépe řešit vždy individuálně na našich pracovištích v kombinaci se všemi možnostmi z bohaté nabídky produktů České spořitelny. Specializovaná úvěrová pracoviště spořitelny na hypotéky jsou zájemcům z okresu Jičín k dispozici v úřadovnách v Jičíně, Hořicích a v Nové Pace."

(red)


Volby proběhnou 19. a 20. června

Podle Ústavy České republiky je volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR čtyřleté. Ústavním zákonem č. 69/1998 Sb. však došlo ke zkrácení volebního období PS P ČR zvolené v roce 1996. Prezident republiky pak vyhlásil volby do PS P ČR na dny 19. a 20. června 1998. Do 10. 5. 1998 byla lhůta pro předání kandidátních listin zapisovatelům krajských volebních komisí. Zapisovatelce krajské volební komise v Hradci Králové byly ve lhůtě předány kandidátní listiny těchto politických stran a hnutí:

1. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
2. Nezávislí
3. Celostátní aktiv občanů
4. Demokratická unie
5. Občanská demokratická strana
6. Občanská koalice - Politický klub
7. Česká strana sociálně demokratická
9. Komunistická strana Čech a Moravy
10. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
11. Unie svobody
12. Důchodci za životní jistoty
13. Česká strana národně sociální
14. Sdružení důchodců ČR
15. Alternativa 2000
17. Občanská demokratická aliance
18. Strana zelených

Strany a hnutí jsou uvedeny podle čísel, která jim byla přidělena ústřední volební komisí. Ve Východočeském kraji nepodaly kandidátní listiny Moravská demokratická strana (č.8) a Pravý blok (č. 16). Stranám a hnutím, které zaplatí volební kauci, budou vytištěny hlasovací lístky. To znamená, že voliči zřejmě neobdrží hlasovací lístky všech 16 stran a hnutí, které ve Vč kraji podaly kandidátní listiny.

Voliči, kteří vědí, že se ve dnech 19. a 20. června nebudou nacházet v místě svého trvalého bydliště, kde jsou zapsáni ve voličských seznamech, si mohou na obecních úřadech vyzvednout voličské průkazy. Hlasovat volební komise umožní pouze těm, kteří prokáží svoji totožnost a české státní občanství. Hlasování v zastoupení není přípustné. Nelze také volit mimo území České republiky.

Porovnáme-li výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 1996 v okrese Jičín s výsledky celostátními, zjistíme, že se podstatně neliší, a že pořadí stran je totožné. Pouze lze konstatovat poněkud slabší pozici levice (KSČM a ČSSD). Zajímavé je srovnání výsledků voleb v roce 1992 a 1996. V okrese Jičín byla v roce 1992 významným fenoménem Liberálně sociální unie, která v značném počtu obcí v okrese vyhrála volby. Zdá se, že sympatie voličů LSU z r. 1992 (jednalo se především o hlasy zemědělců) se v r. 1996 rovnoměrně rozdělily mezi ostatní politické strany, nejvíce však získala ČSSD. Neplatí to však pro všechny obce. Někde se část voličů LSU přiklonila v r. 1996 i k ODS nebo ke KSČM. V r. 1996 zaznamenala v okrese Jičín výraznější úspěch KDU-ČSL, která v r. 1992 zde byla pod celostátním průměrem, v r. 1996 však již nad ním. Lepší volební výsledky ve srovnání s celou ČR měly v r. 1996 v okrese Jičín i strany DEU a DŽJ. Jaké budou výsledky voleb v r. 1998, záleží na každém z nás.

(MiV)


Křižánky účtovaly

Jičín - Jen osm listů, zato psaných velmi malým, úsporným písmem, má výroční zpráva základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky. Název organizace je sympatický, jedná se o krásný les, kam Libaňáci chodí na houby. Ještě sympatičtější je však práce ochranářů. No řekněte, která nezisková organizace dovede vydat tiskem svou výroční zprávu?

Oni ji vydali, protože se mají čím pochlubit. A hlavně dokazují, že pro ně věčné naříkání o tom, že nejsou peníze, neplatí. Prostě pracují racionálně, s minimálními náklady. A co je třeba zaplatit, na to peníze seženou. Existují přece sponzoři, jsou ale i různé nadace a fondy. Pokud se jim předloží reálný a dobře zpracovaný projekt, prostředky se najdou. Křižánky takto oslovily zejména Ministerstvo životního prostředí, své svazové ústředí a americkou nadaci pro rozvoj občanské společnosti.

Leč zalistujme už přebohatou a rozmanotou činností: Pokoušejí se obnovit druhově bohaté louky a svůj pokus rozšířit na větší území, jakož i připravit počítačový program pro zpracování potřebných údajů. Provedli botanický výzkum některých čedičových kup, jako je Zebín, Svatá Anna, Veliš a další. Zlikvidovány tu nálety a odstraněny černé skládky. Nákladem 1 500 kusů vydali mapu chráněných území a zámeckých parků okresu Jičín. Ošetřovali a odborně zakonzervovali některé památné stromy, jako je lípa v Želejově nebo pozoruhodný habr ve Starých Hradech. Velkou péči věnují lodžii a okolí. Podílejí se na projektech obnovy, uspořádali konferenci a řadu výstav, jejichž cílem je připomínat problém záchrany. Nezapomínají na Den Země, vyhlásili soutěž dětských kreseb s námětem Má nejoblíbenější rostlina. Na slavnostní vyhlášení výsledků přijela i krkonošská pohádkářka Marie Kubátová... V plánu je pokračování na nedokončených projektech, záchrana dalších objektů a lokalit. Chtějí vypracovat projekt na ochranu historické krajiny okolo Jičína včetně vydání naučné brožury, vybudovat stanici pro hendikepované živočichy ve Vitiněvsi...

Ochranáři mají krásné heslo: Znovunalezení úcty a lásky k přírodě i k sobě samému - lidské bytosti.

(prochor)


Jičínské proměny - díl II.

Jičín - Každá doba, každý čas přináší různé změny. Otázkou je, zda jsou tyto změny přínosem, či naopak. V posledních čtyřiceti letech se v Jičíně měnilo mnohé. S příchodem listopadu 1989 dochází postupně k narovnání majetkových poměrů a napravení různých nesmyslností a křivd. Ve druhé části Jičínských proměn se budeme věnovat změnám na Valdštejnově náměstí a v jeho okolí.

Zajímavý přerod nastal "v myší díře", kde se nejprve obnovila cukrárna U Rodrů, avšak ne nadlouho, kdy byla vystřídána prodejnou s květinami. V dalších částech z nevzhledných garáží a různých skládků vznikly zajímavé prodejničky - parfumerie, vlna a střihy a zeleniny. K velkým změnám došlo v ulici Čelakovského, kde najdeme útulný krámek se suchými květinami, naproti Látky Josefa Vavřiny, obchod obuví Chameleon, Otilku - krámek nadměrných velokostí, prodejnu se starožitnostmi a s dětskou obuví.

Původně Adámkova lékárna se dočkala mnohých přeměn, nejprve v květinářství, následně v prodejnu potravin a nyní v Jokr, obchod s hračkami a sportovním zbožím, který se sem přemístil ze svého původního místa, odkud vytlačil prodejnu s klobouky. Na jejímž místě je v současnosti informační centrum města. K největší proměně došlo v domě s obuví, který byl téměř zbořen a přebudován na obchodní dům KOD pana Kašpara, žel, ne nadlouho. Nutno říci, že ráz obchodního domu tento objekt nikdy nezískal.

Též Palackého ulice (Panská) doznala mnoha změn: růžová cukrárna, pekařství u Halířů, elektro Vogel, Helia TV Video (v tuto chvíli již není), Tip papír, dvoje zlatnictví, ateliér Foto Ullrich či místo včelařů koloniál U Melichárků.

Obchod se zbraněmi a jízdními koly na Valdštejnově náměstí se stal obchodem s elektronikou. Sběrna léčivých bylin přestala na náměstí existovat, a tento prostor zůstal snad jediný v samém centru města dosud nepochopitelně nevyužitý. Zajímavý krámek Cykloservis zřídil pan Souček v dolní části náměstí, stejně jako pan Zeman obchůdek Pětníček a Quelle. Z přízemí radnice vznikla pasáž s několika zajímavými obchůdky. I Nerudova ulice ožila. Papírnictví, výroba razítek, obchod s obuví Čao, prodej zámků a klíčů a restaurace U Matěje a U Kubínů (již není), vše nové. V západní části náměstí k výrazným změnám nedošlo, jen je snad škoda, že v "trestnici" zaniklo jedno z prvních drobných pekařství a bylo nahrazeno krámkem s elektronikou a další prostory jsou zaplněny nevzhlednou a nedůstojnou tržnicí. Z brašnářství VD Sněžka se stalo klasické železářství a obchod s kuchyňskými potřebami. Na místě nevhodně umístěného pneuservisu je obchůdek s časopisy a tabákovými výrobky. K zásadní změně došlo v bývalém hotelu U Němců, kde se povedlo rodině Třešňákových obnovit restauraci a kavárnu. Známá cukrárna Rupa rovněž neexistuje a na jejím místě je prodejna Elima s elektro zbožím. Z opravny televizorů se stal bar - pizzerie. Papírnictví, typické osobou vedoucího pana Krále, též zaniklo a na jeho místě byly vybudovány prodejny textilu a oděvů firmy Isabela. Ve vedlejším domě z kancelářských prostor vznikla malá cestovní kancelář Sportcentrum.

I v objektu zámku došlo k mnoha změnám. Prodejny masa a uzenin a malý tabák se změnily na Zámeckou vinárnu. Původně skladové prostory byly již dříve přebudovány na luxusní prodejnu s oděvy, pak "hrabák" a konečně na současnou prodejnu luxusních upomínkových předmětů. Na místě bývalého klubu důchodců vznikla expozitura Komerční banky.

Nelze však nevidět, že s novou dobou vznikají i zcela nové krámky, provozovny a firmy. Jsou to například autosalony Ford, Škoda a Fiat na Větrově, autosalon Peugeot B&S (již není), benzinové čerpací stanice na Větrově a Rokas u trati. Dále restaurant Lucie, Smíchovská restaurace, hotel Rieger, Pizzerie U Henriho, hospoda U našich, Na hrázi, galerie Petra Hebera, obchodní pasáž na náměstí, zahradní centrum v Jiráskově ulici, ale například i supermarket Edeka, podnik na výrobu oken PFT, či největší nový závod ITT u Robous.

Na druhé straně nutno konstatovat, že i přes snahu se nepodařilo mnohé navrátit do původního stavu. Je to například hotel Praha, z něhož se má stát spořitelna. Stejně tak restaurace U Hušků, vyhledávaná projíždějícími Pražáky, zůstane jen ve vzpomínkách. Nelze rovněž předpokládat, že by obnovil svou činnost hotel Slavie.

Naproti tomu o některých místech jsem se ani nezmínil, neboť doba změn se jich nikterak nedotkla, protože osvědčené zůstává osvědčeným v každém zřízení. Jde například o uzeniny U Kholů - Teko, knihkupectví u Řeháčků, drogerie Droko, optika, Dřevotvar, Rybárna, galanterie na náměstí, potraviny U Holanů, oděvy Machytka - K Styl, knihkupectví U Pašků, kovomat U Knotků, nábytek Natex či restaurace Anděl.

Život je změna, ale i tradice je tradice. Malá procházka centrem našeho města se vzpomínkou do nedaleké minulosti svědčí o tom, že ne každá změna je vhodná a účelná. Je dobře, že nyní k těmto změnám dochází. Jde o cestu vpřed, i když je jisté, že ne vše se musí ihned vydařit. Přesto je patrné, že Jičín rozhodně s novou dobou a v nových podmínkách s těmito změnami získává na kráse a pestrosti.

Dr. Petr Krupka


index