Knotkovna, Agrostroj, Agrozet, AGS...

Jičín - Jistě není zdaleka výčet názvů, které postupně přijímala a zase opouštěla největší jičínská fabrika, úplný. Ale na 1. máje byli tu před branou jistě lidé, kteří všechny názvy zažili. Řinčela dechovka, pak projevy, které bylo slyšet jen v první řadě (mikrofon ne, aby to nevyznělo formálně) a pan Knotek spolu s prezidentem společnosti ing. Kaplánkem zatáhli za tkaloun. Deska ke 110 letům továrny byla odhalena.

Pak šli lidi do továrny, aby ukázali mámám, dětem, vnoučatům tu jejich mašinu. Dílny byly uklizené, slušelo by se říci, nálada slavnostní, tak se na prvního máje psávalo. Nevím do jaké míry tu byla nostalgie, kritika a vzdechy oprávněné, či způsobené zatrpklostí stáří. Údaje o mzdách, počtu zaměstnanců či produktivitě odmítlo nám vedení poskytnout. Novinářům se dostalo toliko obecné vysvětlení, že mzda může růst jen tehdy, když vzroste výkon. Pravda, není práce vedení lehká. Udržet podnik v době, kdy mnoho podobných krachuje, vyžádá si nesmírné úsilí. Jen odborník značný dokáže posoudit, zda konáno maximum možného.

Dnes má závod něco přes 850 zaměstnanců. I nadále chce orientovat svůj program na výrobu zemědělské techniky a strojů na úpravu travních porostů. Nevzdává se ani původního programu, tedy strojů na pěstování řepy. Vedení se domnívá, že na nejbližší 3 roky program má. Dokonce předpokládá mírný vzestup počtu zaměstnanců. Však některé výhody, jako třeba 5 týdnů dovolené, musely být omezeny. Zůstává levnější oběd a praní oděvů.

Stále se vyrábí populární nosič série MF, který je častý se sekačkou, možno však připojit mnoho dalších součástí. UNI systém, jako následovník VARI, může být buď s dvoutaktem z Českých Budějovic, nebo dražší, s motorem Honda ."Monojet" nebo taky "Agrojet", či "Starjet" jsou krásné malé traktůrky, určené k sečení a udržování travnatých ploch. Ten nejsilnější přijde bratru na 80 tisíc. Výroba vložených válců a další slévárenská produkce zůstává v AGS z minulé doby. Závod se snažil o zavedení výroby různého zboží. Byla to kamna, grily - oboje se ukázalo nerentabilní. V poslední době vypadá nadějně výroba čističů vzduchu.

Za jednu z velkých bolestí považují šéfové továrny malý zájem žáků o klasické učňovské obory kovo, jako je obráběč, strojní zámečník, slévač. Takže učiliště v AGS není, dílny poskytuje závod zdarma. Bývaly doby, kupříkladu za Knotků, že význační jičínští podnikatelé si považovali za čest být u veškerého kulturního dění. Nemyslíme tím jen finanční pomoc. Dnes AGS sponzoruje toliko házenou a mládežnický lední hokej. Na kulturu přijde doba prý později, až se zlepší ekonomická situace.

Jest pochopitelně pohled z pozice dělníka jiný než od stolu manažera. Jistě se objevila i otázka, proč drahé zahraniční vozy typu Mercedes. Tedy reprezentace hraje při obchodních jednáních velkou roli. Pokud by ředitel přijel na zahraniční jednání kupříkladu ve Felicii, mohlo by se stát, že ho bude zahraniční partner přehlížet. Nehledě k tomu, že na jednání je třeba být fit a naše vozy příslušný komfort neposkytují.

Den otevřených dveří skončil. Lidé šli ke svým řízkům. Pro AGS začaly opět všední dny.

(prochor)


Rady z veterinární ošetřovny: Pseudogravidita aneb falešná březost fen

Jičín - Období hárání fen již většinou pominulo nebo právě doznívá. Některá fenka je nakryta plánovaně, některá chystá pro svého majitele překvapení v podobě několika mrňavoučkých chlupatých dárečků. Většina fen však nakryta není. Přesto přibližně po dvou měsících (což je délka březosti fen) se u těchto fen vyskytnou příznaky blížícího se porodu (zvětšení mléčné žlázy i s případnou tvorbou mléka), dokonce posléze i imitování péče o štěňata v podobě různých drobných předmětů, hraček, kusů dřeva, míčků ap. Změní se dokonce chování fen vůči majiteli, může se objevit agresivita při obraně svých "štěňat". Všechny tyto příznaky souvisejí s hormonální poruchou vyvolanou nesprávnou funkcí vaječníků feny a označují se jako pseudogravidita - falešná březost.

Průběh a délka tohoto stavu bývá různá. Od pouhých drobných změn na mléčné žláze po dobu několika dnů až k výrazným změnám chování trvajícím týdny. Podle toho také volíme léčbu. V první řadě je nutno omezit příjem potravy i tekutin, především vyřadit z krmné dávky bílkoviny živočišného původu. Důležité je také fenu "přivést na jiné myšlenky" : časté procházky, pohyb, zintenzivnění výcviku atd. Tvorbu mléka omezíme přikládáním studených obkladů. Dohlížíme na to, aby nedošlo ke vzniku zánětu mléčné žlázy. Pak bychom již museli vyhledat pomoc odborníka. Totéž platí při dlouhotrvajících stavech s výraznou změnou chování. Pseudogravidita u fen je jedno z onemocnění, jež velice dobře ve valné většině případů reaguje na léčbu homeopatiky. Efekt je často skutečně překvapující a bez vedlejších příznaků, často se vyskytujících u klasických léků. Jsou však feny, u nichž se nakonec hormonální léčbě nevyhneme. Na případná rizika této léčby vás upozorní váš veterinární lékař. Každého takového pacienta je nutno dlouhodobě sledovat.

MVDr. Vladimír Šoltys, Jičínská veterinární ošetřovna


Uzavírka křižovatky

Jičín - Od 25. května do 21. června je kompletně uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova, Revoluční, Čechova, Bolzanova a Čs. Armády (začátek lipové aleje u okresního úřadu).

V prostoru, kde mnozí z nás pamatují Stalinův pomník, později po jeho odstranění pak monumentální červenou hvězdu s nářadím, provádí v těchto dnech firma Strabag z Rychnova nad Kněžnou stavební práce, navazující na kompletní rekonstrukci ulice Svatopluka Čecha. Nevyhovující křižovatka se mění na kruhový objezd, který má být spolu s Čechovou ulicí předán veřejnosti k užívání v polovině měsíce září. Všechny objízdné trasy městem jsou dostatečně označeny a ve špičkách řídí provoz na problémových křižovatkách policisté.

(mar)


Čestné uznání pohádce

Praha - Zástupci Nadace festivalu Jičín - město pohádky převzali ve Španělském sále Pražského hradu čestné uznání za "jedinečný způsob vytvoření nové tradice města a celého regionu", "za vytrvalou práci a dobrý příklad pro ostatní", a za to, "že alespoň jeden týden v roce platí někde na území naší republiky normální, pohádkové zákony". Nadace byla oceněna i za vzkříšení Valdštejnských dnů, koncerty zahraničních těles a za další její rozsáhlou činnost.

(mar)


Letní aktivity novopacké Jednoty

Nová Paka - Spotřební družstvo Jednota Nová Paka ve spolupráci s firmou Tescoma Zlín připravily na období letních měsíců zajímavou soutěž pro všechny své zákazníky.

Do soutěže, s jejímiž podmínkami se můžete seznámit na letácích a plakátech ve všech prodejnách potravin a smíšeného zboží SD Jednota Nová Paka, se může přihlásit každý a šanci vyhrát má rovněž každý. Soutěž probíhá od začátku června do konce srpna.

V celé síti prodejen potravin a smíšeného zboží SD Jednota Nová Paka bude probíhat v období letních měsíců i prodejní akce "Léto 1998". Soutěž vyhlášená Coop Centrem Praha - sdružením společného nákupu pro všechna Spotřební družstva, Konzumy a vybrané obchodní společnosti v České republice - má zcela jasně stanovená pravidla a pro výherce je už nyní připraveno velké množství hodnotných cen.

Vás všechny, kteří jste zůstali věrni ryze českému obchodnímu trhu, zveme srdečně k nákupu do všech našich prodejen potravin a smíšeného zboží. Obuv, textil, drogistické zboží, látky, hračky dle svého přání, v příjemném prostředí a zejména za výhodné ceny nakoupíte v prodejně průmyslového zboží - nákupním středisku v Ostroměři. Se sortimentem čerstvého masa a masných výrobků budete zcela jistě spokojeni v prodejnách masa a uzenin v Jičíně, Nové Pace, Ostroměři, Lázních Bělohradu a Hořicích. Těšíme se na vaši návštěvu v kterékoli naší prodejně.

(SD Jednota Nová Paka)index