Hořice přidělaly starosti Jičínu

Jičín - Od prvního května roku 1998 neposkytuje nemocnice v Hořicích takzvanou akutní péči, zůstala zde pouze lůžka péče následné.

Co znamenají tyto termíny?

"To znamená, že v Hořicích již nefunguje interní, chirurgické a gynekologické lůžkové oddělení," vysvětluje ředitelka Okresní nemocnice v Jičíně ing. Dana Kracíková. "Zůstaly tam tedy pouze ambulance, rentgen, biochemie, rychlá lékařská pomoc, LSPP a již zmíněná lůžka následné péče, což jsou vlastně ve své podstatě lůžka ošetřovatelská."

Část pacientů z Hořicka se tedy zákonitě objeví v Jičíně, zvládnete to kapacitně?

"Musíme to samozřejmě zvládnout. Na interním oddělení se nám podařilo rozšířit kapacitu na osmdesát lůžek, i když to je zatím počet stejně nedostačující. Požádali jsme proto o další povýšení na sto lůžek, ale tento náš záměr komise pro výběrová řízení nedoporučila. S tímto rozhodnutím však nemohu souhlasit, protože například okres Semily, se stejným počtem obyvatel a stejnou věkovou strukturou, má interních lůžek 127. Tak trochu to považuji za diskriminaci občanů jičínského okresu, protože v případě naplnění kapacity interny by pacienti museli do nemocnic za hranicemi okresu.

Všechny problémy by se daly řešit daleko jednodušeji, kdyby interní oddělení v Hořicích fungovalo až do doby zprovoznění pavilonu operačních oborů v Jičíně. Nikde totiž nebylo řečeno, že akutní lůžka musela být zrušena okamžitě, naopak MZ ČR dalo na tuto transformaci lhůtu dvou let. Interní oddělení v Hořicích však nemohlo být nadále provozováno pro nedostatek kvalifikovaného personálu.

Jak je na tom nemocnice v Lomnici nad Popelkou?

"Lomnická nemocnice se přihlásila do dalšího kola výběrového řízení na poskytování následné péče. Pokud já vím, tak výsledky ještě neznají, ale budoucnost této nemocnice je velmi nejistá. Nám by lůžka následné péče v Lomnici velmi pomohla. Jičínské oddělení neurologie s osmnácti lůžky je totiž poměrně plné, a tak bychom mohli po zvládnutí akutního onemocnění naše pacienty překládat na oddělení do Lomnice, kde pracují lékaři a sestřičky s mnohaletou neurologickou praxí. Po zprovoznění pavilonu operačních oborů bychom mohli rozšířit kapacitu neurologie a poskytovat v Jičíně péči v tomto lékařském oboru i pro okres Semily.

V prvním kole však výběrová komise Ministerstva zdravotnictví ČR rozhodla o přemístění neurologického oddělení z Lomnice do Jilemnice. Jak dopadne další kolo řízení, se ukáže v příštích dnech."

(mar)


Mezinárodní autoturistické setkání "Český ráj"

Kopidlno - Ve dnech 3. až 5. července pořádá Autoklub České republiky Kopidlno již XXV. ročník Mezinárodního autoturistického setkání "Český ráj".

Spolu se VII. ročníkem Srazu motoristů AČR (memoriál Josefa Chaloupeckého) je tato akce již tradičním setkáním přátel autoturistiky, karavaningu, sportovního vyžití a společenské zábavy. Nabízí program dětem i dospělým různých věkových kategorií a je tak zajímavou formou rodinné rekreace. Přispívá k poznání Českého ráje a jeho okolí, kde se ve vzájemné harmonii spojují krásy přírody, mimořádně zajímavé památkové objekty a půvabná lidová architektura. Účelem setkání je také navázání a prohloubení přátelských vztahů mezi motoristy evropských států.

"Český ráj" začíná 3.7.1998 v 17 hodin prezentací. V pátečním programu pak následuje například jízda zručnosti, stavba dětského stanového městečka, posezení u táborového ohně (od 21.30 hod.) a noční start posádek sportovně orientační autoturistické soutěže "O pohár Českého ráje" (cca 30 km).

V sobotu pak stejná disciplína pokračuje od 8 hodin 70ti kilometrovým závodem, jízdou zručnosti a pěším orientačním výletem. Bohatý program pak mimo jiné nabízí i šachový turnaj, orientační soutěž mezinárodních hlídek, posezení u táboráku, provedení technických prohlídek vozidel účastníků a společenský večer. V neděli se pak účastníci setkání vypraví za krásami Českého ráje a jeho okolí.

(red)


Stěhování úřadů za miliony korun

Jičín - V druhé polovině června potkalo pracovníky Školského úřadu v Jičíně nepříjemné stěhování do Denisovy ulice, do budovy bývalé Českomoravské hypoteční banky, kterou pro školský úřad zakoupil stát. Okresní ŠÚ totiž dostal od Okresního úřadu Jičín (kde do té doby sídlil) k 1.7.1998 výpověď, aby OÚ mohl v prostorách ŠÚ umístit bývalé pasové odd. a odd. občanských průkazů policie.

Ta zase dostala totiž výpověď z budovy Okresního policejního ředitelství, protože přestala být součástí policie a přešla pod OÚ. Celé stěhování, spojené se zakoupením nové budovy, přišlo řádově na 10 milionů korun. Kdyby šlo o definitivní řešení, budiž. Ale v roce 2001 vstoupí v platnost zákon o krajském zřízení, který nutně povede k zeštíhlení okresních úřadů a ohrozí i existenci okresních školských úřadů. Ředitelka odd. školských úřadů na Ministerstvu školství ČR - Mgr. Jaroslava Spoustová o tom nedávno psala do Lidových novin. MŠ ČR chce začít v příštím roce se zřizováním krajských školských úřadů pro řízení středních a odborných škol, zvláštních škol a snad i gymnázií ve větších územních celcích.

Nemohlo se hledat a najít na tři roky provizorní řešení, když po zřízení krajů se OÚ, ŠÚ a odd, pasů a víz a občanských průkazů určitě do dosavadní budovy OÚ vejdou? Nezlobte se, ale mně je těch deseti milionů líto. Buď bych je nechal v chudé státní kase, anebo bych jich použil na lepší finanční ocenění nadprůměrných pedagogů.

(Ú)


Příznivci dobrého moku ocení Pivnici U Kata

Jičín - Ve spodní části Valdštejnova náměstí ve sklepní části bývalé věznice naleznete Pivnici U Kata. V listopadu loňského roku proběhla kompletní rekonstrukce stávajících prostor a v prosinci byl zahájen provoz. V opravdu příjemném prostředí můžete vychutnat kvality tří druhů novopackého piva, případně zakousnout

něco dobrého ze studené kuchyně. Na své si zde přijde každý návštěvník, který je zvyklý na klidnou pohodu a spíše nadstandartní kulturu stolování, což není možné říci o každém podniku tohoto typu. Pro všechny zvědavce upozorňujeme, že od pondělí do pátku je otevřeno od 9 do 22 hodin a v sobotu pak od 9 do 17 hodin. Všem nepřátelům žízně přejeme dobrou chuť.

(VAD)


Členové zastupitelstva opět "hráli" přesilovku

Jičín - Jak se již stalo nedobrým zvykem, i na 17. veřejném zasedání "hrálo" osmnáct přítomných členů městského zastupitelstva "přesilovku" proti hrstce obyvatel okresního města.

Ve středu 24.7.1998 si tedy všichni přítomní v malém sále Kulturního domu vyslechli zprávu o hospodaření města od ledna do května 1998 a následně schválili úpravu rozpočtu na straně příjmů a výdajů na částku 250 milionů a 539 tisíc korun.

Schváleno bylo i přijetí sedmnácti milionového úvěru na další financování rekonstrukce bazénové části Sportovního areálu. Zárukou k poskytnutí úvěru má být zástava nemovitého majetku města.

Schváleny byly i změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru pro město Jičín a stejně tak i vyhláška č. 2/98 o provozu na pěší zóně. Ta ve své podstatě opět neřeší tolik diskutovanou otázku provozu automobilů. Je to však objektivní výsledek akce městského úřadu, při níž bylo osloveno 48 majitelů domů, obchodů, provozoven apod. na Husově třídě, z nichž pouhých 13 vyjádřilo souhlas s časovým omezením provozu na pěší zóně. Zda tady budou auta bezdůvodně projíždět nebo parkovat, padá tedy opět na hlavu městské policie.

Schvalováním prošla i vyhláška č. 3/98 o nakládání s komunálním odpadem a pak i třináct bodů majetkových záležitostí, kdy město prodává, kupuje nebo vyměňuje pozemky nebo jejich části.

Posledním bodem jednání bylo stanovení počtu členů příštího městského zastupitelstva. Tato otázka musí být podle zákona o obcích vyřešena nejdéle 80 dní před konáním komunálních voleb. V okresním městě bude na základě zkušeností volené zastupitelstvo i nadále jedenadvacetičlenné.

(mar)


Nemají respekt ani vůči mrtvým

Jičín - Minulý týden, v noci z úterý na středu, předvedli zatím bezejmenní vandalové, v čem je jejich "síla". Není to tak dlouho, co své aktivity, jistě hraničící s kretenismem, zaměřili na systematickou devastaci pomníků a náhrobků kbelnického Ossária.

Tentokrát se jejich pozornost soustředila na ničení hrobů novoměstského hřbitova. Důsledkem jejich řádění padlo několik náhrobků a velká rodinná hrobka, kterou doslova zlikvidovali. Jen pro představu uvádíme, že dílo zkázy odstraňovaly těžké mechanizační prostředky a hřbitov musel být z hygienických důvodů uzavřen.

Materiálové škody se pohybují rozhodně v mnoha desítkách tisíc korun. Co je to ale proti škodám duševním a morálním? Nejhorší na tom všem je bezmocnost, s jakou může slušný člověk pouze přihlížet.

(mar)


Skaut je skautu bratrem

Nová Paka - Není tomu tak dlouho, co denní tisk přinesl zprávu o neštěstí, které postihlo královéhradecké skauty I. oddílu ze střediska Karla Šimka. Jejich srub, stojící v Ostroměři, shořel...

Způsobená škoda 230 000,- korun je pro postižené velkou ztrátou, zvláště když měli ve srubu připravené vybavení pro letošní tábory. Jedni z těch, kteří podali pomocnou ruku, jsou novopačtí skauti. Kromě materiální výpomoci nabídli výše jmenovanému oddílu propůjčení klubovny na dobu, kdy měli mít svůj vlastní tábor, tedy od 4. července 1998. Nabídka novopackého střediska Sopka se týká především těch nejmenších - vlčat a světlušek, kteří by měli mít pobyt v podkrkonošském městě usnadněný skutečností, že se jedná o zděnou budovu s kuchyňkou na plyn, sociálním zařízením apod. Skaut je přece každému skautu bratrem...

V čase, kdy by měli být hosty klubovny královéhradečtí skauti, začnou se rozjíždět na tábory Novopačtí. 2. oddíl už tradičně míří do Bílého mlýna v Šidlákově u Domažlic, 3. oddíl chystá společný tábor s jičínskými skauty v Markvarticích u Libáně. 1. oddíl si pak naplánoval společný srpnový tábor s vrchlabskými skauty na katastru obce Pecka...

Karel Pokorný


ZOPO zůstává nadále v městských jatkách

Jičín - Na základě vyhodnocení výběrového řízení rozhodla městská rada o dalším pronájmu objektu bývalých městských jatek v ulici Na Hrádku.

Halu uvnitř areálu bude nadále provozovat jako prodejnu potravin firma ZOPO, která zároveň po jičínském masokombinátu, který zde s činností končí, přebírá prodejnu masných výrobků s občerstvením.

Radním se podařilo rozhodnout i o pronájmu uvolněných prostor po jídelně Koruna čp. 43 na rohu Komenského náměstí - Kollárova ulice (bývalá jídelna OkÚ). Ze tří firem, zařazených do výběrového řízení, předložila nejlepší projekt společnost S + S, která zde má po stavebních úpravách údajně prodávat spotřební i bazarové zboží a krmivo pro domácí zvířata.

(mar)


index