Sobotecká kašna

Sobotka - Sobotecká kašna je posledním zbytkem původního vodovodu. Prošla právě pečlivou a náročnou rekonstrukcí a je spolu s vedlejším mariánským sousoším centrem náměstí. Postavil ji v roce 1847, jistě na místě nějakého původního zařízení (zmínky o svádění vody do Sobotky jsou už z roku 1586), libošovický kameník Pařík. Dnes kromě vodotrysku nad vrcholovou mísou chrlí vodu i lví tlamy na všech čtyřech stranách středního sloupu.

Kašna se líbí, rozpaky však vyvolává její okolí. Byla tu totiž odstraněna vrstva asfaltu až na původní dlažbu z čedičových "kočičích hlav". Dlažba je jistě krásná, avšak poněkud zanedbaná, v jednom místě dokonce zflikovaná betonovým škraloupem z doby, kdy flikování bylo běžným druhem oprav. Aby pak byl nějak označen schod v asfaltu vzniklý, byly nad rohy příkopu postaveny velmi hmotné lavičky, které pohledově znevažují těleso kašny daleko více, než dřívější vrstva asfaltu. Při předcházející opravě mariánského sousoší však k odebrání asfaltu nedošlo, a tak okolí kašny vypadá jako nedodělané. Snad se do budoucna počítá s odstraněním nudného asfaltového povrchu na celé ploše náměstí. Má-li k tomu dojít, pak je otázkou, proč byl dokonale zachovaný stylový chodník na východní straně náměstí nahrazen mozaikou! Původní dlažba (1836 jihovýchodní, 1840 severozápadní část) je zřejmě dobře zachovaná a jistě by zpestřila a zatraktivnila náměstí.

Původní dlažba je totiž všude, kde se zachovala, velmi krásná. Sobotka bývala vydlážděna šedomodrým čedičem, Bousov naproti tomu bílým křemencem, který se nedaleko těžil. Nedávno objevil a očistil čedičové pruhy dlažby mezi lipami před školou pan Hudec. Škoda jen, že široký chodník mezi školou a lipami je také pokryt asfaltem. Byl vytvořen trojúhelníky čediče a křemenných valounků a byl vlastně i učební pomůckou (jsme přece národem Komenského, i když jeho jméno muselo zmizet z názvu přilehlé ulice). Velmi krásná dlažba z bílých valounků je v domě po slečně Jindřišce Slavíkové (1894-1987), dnes zcela zapomenuté spolupracovnici všech kulturních akcí v Sobotce. Dá se říci, že je to kus slunné Itálie v Sobotce. Tuto dlažbu provedl otec zmíněné slečny, někdy v druhé polovině minulého století. Z krásných dlažeb připomínám náměstí v Týně nad Vltavou, které je pokládáno za jedno z nejkrásnějších v Čechách. Je vydlážděno z rulových, do klasů stavěných hranolků.

Snad se tedy dočkáme i v Sobotce krásné původní dlažby, která oživí náměstí svou členitostí a barvitostí. Snad pak zmizí i zcela nelogické dopravní malování a nevkusné kyblíky s usychající a zaplevelenou zelení a náměstí se stane opět volným prostorem.

(s)


Lužanský kemp zve na návštěvu

Lužany - Jedním z příměstských rekreačních středisek pro Jičín a Novou Paku je beze sporu kemp v Lužanech. Jedná se o přírodní nádrž, která byla původně postavena jako závlahové zařízení, ale postupem času se kemp přeměnil v menší rekreační komplex. Je obhospodařován Obecním úřadem v Lužanech. Jako správce kempu a zároveň nájemce restaurace Koliba působí Jičínská firma Zeman a spol.

Klidné a příjemné životní prostředí oceňují návštěvníci z městských oblastí což se projevilo i v několika letošních teplých víkendech kdy byl kemp v obležení.

V místě je možno využít cirka 64 lůžek v chatkách, je o ně však takový zájem, že většina je již rezervována i na rok 1999. Jedná se zejména o hlavní sezonu od července do srpna. V červnu a září je kemp využíván hlavně středními školami, které zde pořádají sportovní kurzy. Nacházejí zde totiž vhodné stravovací a ubytovací zázemí skloubené s dobrými sportovními podmínkami.

Pro všechny ostatní je k dispozici zhruba 150 míst určených pro karavany a stany, volejbalové hřiště, stolní tenis, kuželky a drobné sportovní potřeby. Mezi vyhledávané atrakce patří i jezdecké kurzy pořádané nedalekou jízdárnou Rubín.

V loňské anketě časopisu Svět motorů O kemp roku, se Lužany umístily na zavazujícím devátém místě. Tato skutečnost vyvrcholila uspořádáním srazu příznivců motocyklů. Akce se nad očekávání vydařila a již dnes je jisté, že její organizátoři budou chtít na tento úspěch navázat. První víkend v měsíci září se tedy opět sjedou motorkáři z celé republiky a částečně i ze zahraničí do Lužanského kempu a stráví zde víkend se spoustou atrakcí.

Jako každoročně je za zahájení sezony považována sportovní akce Běh lužanskými hvozdy. V sobotu 27. června se uskutečnil již 32. ročník a jako tradičně přinesl všem zúčastněným příjemné sportovní zážitky.

Jestliže se i vy rozhodnete trávit letošní dovolenou doma nebo jen tak o víkendu vyrazíte s přáteli k vodě, lužanský kemp je přinejmenším dobrým tipem pro klidnou pohodu.

(VAD)


Máme to šťastně za sebou?

Jičín - Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky máme za sebou, a protože není naším úmyslem je nikterak hodnotit ani polemizovat o tom, kdo s kým a za kolik, přinášíme pouze krátké shrnutí výsledků voleb v našem regionu.

Jičín: ČSSD - 31,61 % (ČR - 32,31 % = 74 křesel), ODS - 31,50 % (ČR - 27,74 % = 63 křesel), KSČM - 10,29 % (ČR - 11,03 % = 24 křesel), US - 10,31 % (ČR - 8,6 % = 19 křesel), KDU-ČSL - 6,72 % (ČR - 9% = 20 křesel).

Hořice: ČSSD - 30,74 %, ODS - 29,66 %, US - 10,91 %, KDU-ČSL - 9,06 %, KSČM - 8,89 %.

Nová Paka: ODS - 28,78 %, ČSSD - 28,47 %, US - 11,58 %, KDU-ČSL - 10,83 %, KSČM - 7,95 %.

Kopidlno: ČSSD - 33,67 %, ODS - 23,51 %, KSČM - 11,99 %, KDU-ČSL - 10,70 %, US - 6,40 %.

Lázně Bělohrad: ODS - 29,83 %, ČSSD - 28,14 %, US - 10,44 %, KDU-ČSL - 10,19 %, KSČM - 9,08 %.

Sobotka: ČSSD - 31,95 %, ODS - 30,60 %, KDU-ČSL - 9,27 %, US - 9,27 %, KSČM - 6,28 %.

Okres Jičín: ČSSD - 30,85 %, ODS - 27,46 %, KSČM - 10,17 %, KDU-ČSL - 10,13 %, US - 9,02 %.

(red)


Růst cen elektřiny, plynu a jízdného

Jičín - Výměrem Ministerstva financí České republiky se od 1. července 1998 zvýšily maximální ceny zemního plynu pro domácnost v průměru o 27 % a ceny elektrické energie pro domácnost o 24 %.

U elektřiny se průměrné zvýšení cen diferencovaně rozložilo do jednotlivých tarifů. Zatímco cena za jednu kilowatthodinu vzrostla o 23 až 26 %, stálé měsíční platby se zvýšily o 14 až 16 %. Odběratelé elektřiny v tarifu BS (spotřeba el. menší než 448 kWh za rok) od 1. července 1998 zaplatí 11,- Kč stálý měsíční plat a 3,45 Kč za každou odebranou kWh (ceny jsou uvedeny včetně DPH). V tarifu B (spotřeba větší než 448 kWh za rok) nyní zaplatíte 58,- Kč stálý plat a 2,19 Kč za kWh. Ceny za elektřinu v ostatních tarifech si můžete zjistit osobně v Jičíně na oblastním ředitelství VČE v Harantově ulici 492, 506 01 nebo na tel.: 0433/538091-3.

U zemního plynu se při roční spotřebě do 900 m3 zvyšuje cena za m3 z 5,17 na 6,64 Kč a stálý měsíční plat z 9,30 na 11,- Kč. Při roční spotřebě od 901 do 6000 m3 z 3,49 na 4,55 Kč za m3 a stálý měsíční plat ze 108,10 na 110,- Kč. Vzhledem k úpravě cen provádějí v těchto dnech pracovníci Východočeské plynárenské a.s. odečty plynoměrů!

Spolu s plynem a elektrickou energií se stejným výměrem MF ČR od 1. července 1998 rovněž zvyšují ceny jízdného v osobní železniční dopravě v průměru o 21,3 procenta.

(mar)


Spolu s nájmy rostou ceny tepla a teplé vody

Jičín - Na základě vládou přijaté koncepce postupné deregulace nájemného došlo v okresním městě počínaje dnem 1. července 1998 ke zvýšení základního nájemného o 17,18 %.

Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 30/95 Sb. s účinností od 1.7.1995 stanovuje způsob každoroční úpravy nájemného vždy pro období od 1.7. běžného kalendářního roku do 30.6. roku následujícího, za použití tří koeficientů - inflační (Ki), "rozhodovací" koeficient MF (Kr) a velikostní (Kv). První dva koeficienty určuje vláda a jsou vyhlášeny MF ČR a zveřejněny v cenovém věstníku MF. Koeficient (Kv) je sice také stanoven vyhláškou, avšak každá obec má možnost v odůvodněných případech tento koeficient zvýšit až o 1 stupeň. Město Jičín této možnosti nevyužilo ani pro nadcházející upravované období od 1.7.1998 do 30.6.1999 a koeficienty stanovilo následovně: Ki 1,085 - Kr 1,000 - Kv 1,080.

Nové nájemné za m2 započitatelné plochy pro následující období:

I. kategorie 13,24 Kč (dříve 11,30 Kč), II. kategorie 9,94 Kč (dříve 8,48 Kč), III. kategorie 7,71 Kč (dříve 6,58 Kč), IV. kategorie 5,51 Kč (dříve 4,70 Kč).

Pro představu uvádíme, že u bytu o velikosti 60 m2 započitatelné plochy se nájemné zvýší: I. kat. o 116 Kč, II. kat. o 87 Kč, III. kat. o 67 Kč, IV. kat. o 48 Kč.

Zvýšení nájemného je celoplošné a týká se jak bytů ve správě města, tak i bytů v soukromých bytových domech. Městský bytový podnik v těchto dnech o změnách své nájemníky informuje. Vzhledem k tomu, že od 1.1.1998 je dražší studená voda (z 19,57 na 22,88 Kč), a že současné zdražení plynu a elektřiny se promítne i do cen dodávek tepla a teplé vody, nebude zvýšení nájemného jedinou položkou, která v příštích měsících zatíží rodinné rozpočty. Zdražení nájemného, studené vody, záloh plateb tepla a teplé vody se automaticky postupně promítne do položky nájemného na vaší inkasní složence.

(mar)


Na sídlišti má být asi 450 bytů

Jičín - Dokončením inženýrských sítí a terénními úpravami byl v těchto dnech položen pomyslný základní kámen dostavby sídliště Nové Město - sever.

Staveniště ohraničuje od severu řeka Cidlina, od východu ulice Pod Koželuhy, od jihu Barákova a od západu Butovská ulice. Celé území je řešeno v rámci schváleného regulačního plánu "Jičín - Nové Město - sever" z roku 1995. Podle jeho zásad dojde k dostavbě sídliště činžovních domů v takzvané blokové zástavbě. Jinak řečeno, bytové domy, které zde budou postaveny, naváží zcela přirozeně a nenásilně na bloky činžovních domů například v ulici Barákově nebo na nábřeží I. Geisslové.

Stavební pozemek vznikl sloučením parcel původních vlastníků, vykoupených městem Jičínem. Pak následoval prodej pozemků vlastním investorům, kteří výstavbu bytů "na klíč" pro jejich budoucí majitele zajistí. Město však prodává pouze stavební parcely rozměrově se shodující s půdorysy budoucích domů. Zůstává tak v pozici investora výstavby komunikací, společných zelených a rekreačních ploch, sportovišť a možná například i podzemních garáží.

První vlaštovkou, která na jednom z odkoupených pozemků zahájila v těchto dnech výstavbu obytného domu s dvanácti byty, je stavební firma Staving Valdice. Dalšími investory mají být například Hypostav Jičín a BAK Trutnov. Moderně architektonicky řešené činžáky se sedlovými střechami, v přízemích s obchody a občanskou vybaveností, vytvoří bloky domů, jejichž páteří bude "pěší zóna" a středem pak zeleň s místy vhodnými k odpočinku a rekreačním aktivitám.

Kdy bude sídliště se zhruba 450 bytovými jednotkami dostavěno, záleží nejen na poptávce, ale především na solventnosti budoucích majitelů bytů. Vzhledem k současné ekonomické situaci budou investoři s největší pravděpodobností preferovat výstavbu malometrážních bytů, jejichž cena za metr čtverečný plochy se má pohybovat od necelých patnácti set korun výše.

(mar)


Půjčky z fondu rozvoje

Sobotka - Město získalo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR státní půjčku na modernizaci a rekonstrukce bytového fondu v Sobotce a přilehlých obcí ve výši 1 200 000,- Kč.

Na základě místní vyhlášky schválené zastupitelstvem v závěru roku 1997 bylo následně vypsáno výběrové řízení na uchazeče o půjčku z tohoto fondu.

Výběrová komise, stanovená radou města, vyhodnotila 13 podaných žádostí, které v plné míře vyhověly přesně stanoveným podmínkám a předala je k odsouhlasení zastupitelstvu města. Po schválení byly s jednotlivými žadateli sepsány příslušné smlouvy a na jejich účty zřízené v expozituře KB převedeny schválené částky, které budou čerpány na základě předložených faktur.

Úrok z poskytnuté půjčky je ve výši 6 %, splatnost 4 roky. Po dobu čerpání, maximálně však do 1 roku od poskytnutí půjčky, se splátky odkládají. V letošním roce bylo takto přiděleno 675 000,- Kč. Další výběrové řízení bude opět vypsáno v počátku příštího roku.

(red)


Lékárenské pohotovostní služby v měsíci červenci

Pohotovostní služba:

Po - Pá: 17.00 - 21.00 hod
Sobota : 12.00 - 17.00 hod
Neděle : 9.00 - 17.00 hod
Svátek : 9.00 - 13.00 hod

Lékárny:

T - lékárna Okr. nemocnice Tylova ulice tel. 21659
H - lékárna Husova ulice tel. 522073
A - lékárna Alfa autobusové nádraží tel. 24344
N - lékárna Nové Město tel. 24505

Po 			6.7.98 H 	13.7.98 T 	20.7.98 H 	27.7.98 T
Út 7.7.98 T 14.7.98 T 21.7.98 T 28.7.98 T
St 1.7.98 H 8.7.98 H 15.7.98 H 22.7.98 H 29.7.98 H
Čt 2.7.98 N 9.7.98 N 16.7.98 N 23.7.98 N 30.7.98 N
Pá 3.7.98 A 10.7.98 A 17.7.98 A 24.7.98 A 31.7.98 A
So 4.7.98 H 11.7.98 T 18.7.98 A 25.7.98 N
Ne 5.7.98 N 12.7.98 T 19.7.98 A 26.7.98 N


index