Eximos čeká na povolení k těžbě

Valdice - V místním Kulturním domě se sešli zástupci firmy Sklopísek Střeleč - Eximos a.s. s pracovníky dotčených státních orgánů, občany, zástupci jejich sdružení a dalších subjektů, aby zde veřejně projednali možnost další těžby písků ve Střelči, s ohledem na normy předepisující posouzení dopadu těchto aktivit na životní prostředí (tzv. EIA).

A.s. Sklopísek Střeleč - Eximos totiž k 31.12.1998 končí povolení těžby v této lokalitě, proto žádá o jeho prodloužení. A právě k tomu, aby byla těžba povolena, musí být objektivně posouzeny všechny negativní vlivy na životní prostředí.

Dlouhodobé problémy a.s. Sklopísek Střeleč - Eximos totiž vyvrcholily požadavkem občanů na pozastavení těžby. Hlavním důvodem stížností byly údajně nevyvážené vodní poměry, úbytek vody ve studnách a v Žehrovce, hluk při odstřelech a prašnost. Lom se navíc nachází na okraji CHKO Český ráj. Jeho okolí je místem častých rekreačních aktivit, a proto se pod petici proti rozšiřování skrývky podepsalo více jak 1000 občanů. Lom ve Střelči je dodavatelem 80 % sklářských písků v ČR, u některých druhů je dodavatelem výhradním a Česká republika nemá žádný alternativní zdroj této základní sklářské suroviny.

Aby se vytvořily potřebné finanční prostředky na požadovanou komplexní rekultivaci krajiny, potřebuje společnost získat povolení k těžbě na dobu nejméně čtyřiceti let. Zastavení těžby by znamenalo nejen krach celosvětově proslulého českého sklářství, ale znemožnilo by i rekultivaci lomu.

Zcela ve zkratce uvádíme to, co již "Eximos" udělal pro získání dalšího povolení k těžbě.

V programu snížení hlučnosti: Zavedením výkonnější technologie došlo ke snížení prvotních odstřelů až o 40 % (druhotné byly zastaveny zcela), zároveň byla snížena hlučnost pásového dopravníku.

V programu snížení prašnosti: Došlo k zavedení efektivnějších filtrů pro sušičku a expediční sila, zhotovení nové podlahy skladu suchých písků a pracovníci lomu se zvýšenou měrou věnují údržbě silnic.

V programu zajištění vody: Byla odsouhlasena účast společnosti na projektu vybudování vodovodů pro obce Hrdoňovic a Mladějov.

V programu regenerace přírody: Byly zahájeny práce na ochranných bariérách, které zakryjí lom z pohledu od Trosek, byla dokončena rekultivace starého závodu, byl vypracován projekt na rekultivaci výsypky Jordán. Tým vedení úspěšně uzavřel jednání týkající se zprávy o EIA s obecními úřady a dalšími statutárními orgány na místní i regionální úrovni.

Na základě pozitivního vyjádření Ministerstva životního prostředí by teď měl Obvodní báňský úřad v Trutnově vystavit nové povolení k těžbě, vztahující se na všechny pozemky zakoupené společností, které obsahují více než 40 milionů tun suroviny. Při dnešní míře těžby by toto povolení mohlo zajistit budoucí produkci na více než 40 let.

(mar)


Sjezd rodáků, přátel a Sobotků

Sobotka - V sobotu 22. srpna 1998 v 7.00 hod. ráno bude na náměstí slavnostně zahájen "Posvícenský jarmark", již tradičně "vyšperkovaný" celodenním kulturním programem.

Tak například ve dvě hodiny po obědě zde vystoupí dívčí country skupina Nové Schovanky a od 16.30 hodin se svým koncertem Eva Pilarová. Na pestře osvíceném náměstí pak v 19.00 hod. vypukne pravá posvícenská taneční zábava. O hudební doprovod k poslechu i tanci se postará jičínská skupina Cargo. Pořadatelé připravili celodenní stánkový prodej průmyslového zboží, keramiky, skla, uměleckých předmětů, textilu..., ale i moravských vín, plzeňského Gambrinusu, rožněných masových pochoutek, špízů, grilovaných kuřat...

Den nato, tedy v neděli 23. srpna 1998 se můžete zúčasnit v pořadí již 11. ročníku "Sjezdu rodáků a přátel města Sobotky", který bude poprvé zpestřen "Setkáním osob s příjmením Sobotka - Sobotková". Sraz a registrace účastníků obou navzájem se prolínajících akcí je od 7.00 do 10.00 hodin v sále spořitelny.

V rámci bohatého kulturního programu budete mít například možnost seznámit se s historií města Sobotky a zároveň být svědky slavnostního udělování "domovského práva". Ve 13.00 hodin se pak přítomní odeberou na společnou prohlídku města.

Po oba dva dny vás pořadatelé srdečně zvou i na návštěvu výstavní síně zdravotního střediska, kde bude od 21.8. do 25.8.1998 instalována výstava fotografií a dokumentů z činnosti Klubu přátel města Sobotky pod názvem "Kronika".

(red)


Na Jihu přibudou nová parkovací místa

Jičín - V těchto dnech provádějí pracovníci akciové společnosti Silnice Jičín úpravy veřejných ploch mezi panelovými domy v ulici Přátelství. Postupně dochází k rušení stávajících zelených ploch a jejich zpevnění mezi chodníky a komunikacemi. O tento prostor bude rozšířena vozovka, čímž se v ulici Přátelství zvýší kapacita parkovacích míst o 63. Na sídlišti Na Jihu pak přibude 39 a v příštím roce ještě dalších 65 stání. Těmito úpravami se tedy zvýší počet parkovacích míst a ulice bude lépe průjezdná, například v případě zásahu požárních jednotek. Celá akce přijde městskou pokladnu na 1 milion a 351 tisíc korun.

Zároveň s touto akcí, která by měla být dokončena do 30. září 1998, má být provedena úprava ploch na konci ulice Přátelství (parkoviště) na víceúčelové hřiště. Městský úřad zároveň intenzivně pracuje na zákazu vjezdu nákladních vozidel do této oblasti. V příštím roce by mělo také dojít k opravám chodníků v Poděbradově ulici.

(mar)


Soutěžte s Jednotou aneb vyhrává každý

Nová Paka - Letní soutěž vyhlášená SD Jednotou Nová Paka pro období letních měsíců se přehoupla do své druhé poloviny. Účastníků soutěže den ode dne přibývá, což všichni zaměstnanci SD Jednota Nová Paka vítají a za přízeň zákazníkům děkují.

Do slosování je k dnešnímu dni připraveno více jak 600 pokladních dokladů. Věříme, že nejsou poslední.

Možnosti nákupu za velmi výhodné ceny využilo již 90 zákazníků. Nejvíce je zájem o nákup zahradních grilů s motorkem za cenu 899,- Kč, žádané jsou rovněž pánve s poklicí o průměru 28 cm za neuvěřitelných 549,- Kč. Předávaly se rovněž tlakové hrnce, jedenáctidílné sady nerez nádobí Tombish 2000, rychlovarné konvice, sendvičovače, termosky o obsahu 1 l. V nákupním středisku Studénka v Nové Pace byl uskutečněn i nákup mikrovlnné trouby.

Všech 90 zákazníků využilo šance a nabídky Velké letní soutěže a po doložení pěti pokladních dokladů převyšujících částku 300,- Kč na prodejnách SD Jednota Nová Paka, jak je stanoveno v propozicích soutěže, zrealizovalo nákup nabízených výrobků od firmy Tescoma Zlín za příjemné ceny.

Všem zákazníkům, kteří se chtějí o podrobnostech letního soutěžení s SD Jednota Nová Paka dozvědět více, doporučujeme seznámit se s letáky na výlohách všech prodejen SD Jednota, případně o konkrétní informace požádat pokladní prodejen SD Jednota Nová Paka. Soutěžte s námi, ještě je čas!

(SDJ)


Tradiční setkání Veseláků

Vysoké Veselí - O prvním červencovém víkendu se konalo setkání zástupců obcí, které mají ve svém názvu Veselí. Bylo to již pošesté.

Podnět k tomu, aby se zástupci obcí a osad, které mají ve svém názvu Veselí (nevztahuje se na název Veselá) setkali, přišel v roce 1993 z Nového Veselí u Žďáru nad Sázavou. Místní nadšenci pozvali zástupce zbývajících 12 obcí na českomoravské pomezí. Velice přátelská atmosféra tohoto setkání dala základ každoročnímu opakování. Následovalo Veselí n. Luž., Veselí n. M., Veselí okr. Pardubice, vloni Vysoké Veselí a zatím poslední setkání bylo letos ve Veselí u Mohelnice.

Veselí u Mohelnice má pouze 80 obyvatel a náleží pod obecní úřad Pavlov. Několik nadšenců z této osady se ujalo nelehkého úkolu. Na 4. a 5. červenec 1998 sezvali zástupce zbývajících Veselí. Tradičně přijeli ze 6ti obcí, celkem asi 35 lidí. Takováhle návštěva pro tak malou obec znamená velkou zátěž. Úsilí místních nadšenců nalezlo zasloužené uznání všech Veseláků, kteří sem zavítali.

Během soboty a neděle jsme si prohlédli obec, muzeum a výrobu olomouckých tvarůžků v Lošticích, nedalekou papírnu, muzeum v Mohelnici, hrad Bouzov a krasové jeskyně Javoříčko. Sobotní večer byl věnován společné zábavě, na kterou přišli téměř všichni místní obyvatelé. Když se při loučení ozvalo "neodjíždějte ještě", pronesené krásným hanáckým dialektem, nejednalo se pouze o frázi.

Z loňského setkání ve Vysokém Veselí odjížděli zástupci do Veselí n. M. přímo na začátek povodní. V průběhu necelého týdne proběhly ve zbývajících Veselí sbírky, které směřovaly přímo do zatopeného Veselí n. M. Za tuto pomoc poděkoval starosta zástupcům zbývajících Veselí.

Aby loučení nebylo na dlouhou dobu, připravují opět Novoveseláci na 8. srpna 1998 sportovní turnaj v malé kopané a odbíjené. Všichni se už těší.

(per)


Výstava zahrádkářů

Vysoké Veselí - Prodejní výstava květin, ovoce a zeleniny se bude konat 25. až 27. září 1998 v místním Kulturním domě.

Návštěvníci zde uvidí nejen výpěstky zahrádkářů místní organizace. Předvedou se i pěstitelé ovoce včetně nedalekého Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích. Zapomenuto nebude ani na expozici jiřin, kaktusů a ostatních květin. Výsledky v pěstování zeleniny se pochlubí i okolní zemědělské podniky, které jistě využijí možnosti vzájemného porovnání svých výpěstků.

V názvu výstavy je slovo "prodejní". Pořadatelé se proto snaží naplnit i tuto část názvu. K dostání zde budou nejen kaktusy, pokojové květiny a další výpěstky místních zahrádkářů, ale například i chemické ochranné prostředky v malém, zahrádkářském balení. Odborný školkařský podnik nabídne své výpěstky v přímém prodeji a ve spolupráci s pořadateli i objednávkovou službou s doručením po výstavě. Rovněž zde bude možnost si objednat z téměř 100 druhů jiřin (většinu z nich bude možno vidět v květu na výstavě).

To vše a určitě ještě něco navíc pro své návštěvníky připravují pořadatelé. Proto se nechte překvapit a přijeďte se do Vysokého Veselí podívat.

(per)


Hledá se nájemce restaurace

Jičín - Městský úřad vyhlásil výběrové řízení za účelem pronajmutí restaurace na zimním stadionu. Jedná se o klubovnu s kuchyňkou, skladem a sociálním zařízením v prvním patře a bufetem s příručním skladem v přízemí.

Cena nejnižšího nájmu činí 70 tisíc korun ročně. Žádost musí být podána písemnou formou v zapečetěné obálce na podatelnu Městského úřadu v Jičíně nejpozději do 13. srpna 1998.

(red)


index