Čestný občan Jičína se dožívá 85 let

Jičín - Noční stíhač z bitvy o Británii, generál letectva v.v. Vlastimil Veselý, bude slavit narozeniny u protinožců.

Narodil se 20. září 1913 jako jeden ze tří synů ing. Erazima Veselého, městského geometra, který bydlel v Argonské ulici v Jičíně. Také starší pilotův bratr Erazim bojoval za války na západní frontě. V bombardovacím letectvu jako navigátor u 311. perutě RAF. Oba byli v průběhu vzdušných soubojů sestřeleni, oba válku přežili, ač s různými osudy.

Vlastimil, dobrý všestranný sportovec, v Jičíně známý jako "Áťa" přešel 18.5.1939 do Polska a prezentoval se u čs. vojenské skupiny v Krakově. Téhož měsíce odplul do Francie. Aby mohl být zařazen jako operační pilot francouzského letectva Groupe de Chasse v Tunisu, musel nejprve vstoupit do cizinecké legie (7.8.1939) v Sidi Bel Abbes. Svůj první nepřátelský italský letoun S-79 sestřelil 17.6.1940 severně od mysu Bone. Po pádu Francie odplul z Casablanky do Gibraltaru a odtud v konvoji lodí do Cardiffu a do tábora Insworth Lane.

V Anglii byl 5.9.1940 přemístěn k 312. čs. stíhací peruti, poté k 96. britské noční stíhací peruti, kde létal na letounu Defiant. Při nočním souboji s německým bombardérem He-111 byl 12.3.1941 těžce zraněn vinou nepozornosti a nezkušenosti svého palubního střelce. Mladý voják zapomněl totiž před vzletem natáhnout kulomety...

Po uzdravení byl přemístěn k 68. noční peruti, kde létal jako velitel samostatné čs. stíhací letky na stíhačce Beaufighter. V bojích poškodil německé JU-88, sestřelil DO-217 a zejména do té doby málo známý Heinkel-177 Greif, který později námořníci identifikovali jako létající německou radarovou stanici.

Za bojovou činnost obdržel četná francouzská, československá i britská vyznamenání, z nichž mají vysokou hodnotu zejména D.F.C. a A.F.C.

Od září 1945 byl ustanoven naším leteckým atašé v Paříži, následně pak velitelem leteckého pluku v Plzni v hodnosti podplukovníka. Bez udání důvodu byl z letectva po únoru 1948 propuštěn a takto varován přešel znovu hranice vlasti. V Anglii byl opětovně přijat jako letec a Flight Commander do RAF. Po odchodu do penze se v roce 1968 odstěhoval do Austrálie, do státu Nový Jižní Wales, kde žije dosud.

Dne 7. března 1992 byl Vlastimil Veselý povýšen za své zásluhy v boji proti nepříteli a v rámci rehabilitace vojáků západního odboje jmenován generálmajorem letectva ve výslužbě.

Mnozí Jičíňáci si jistě dobře pamatují jeho akrobacii při leteckém dnu ve Vokšicích 14.9.1947 na stíhačce typu Mosgiuto. Kéž by si připomněli i to, proč museli západní letci do exilu a jaké byly osudy těch, kteří zůstali doma...

JUDr. Jaroslav Veselý


Od zápachu neumřete

Jičín - Téměř osmnáctitisícové okresní město bylo v polovině minulého měsíce několik dní doslova zamořeno nesnesitelným zápachem. Jeho původcem byli pracovníci Agrodružstva Staré Místo, kteří prováděli hnojení polí mezi Jičínem a Čejkovicemi.

Takto ukrutně smrdící, údajně zcela nový typ ekologického hnojiva, je směsí chlévského hnoje a slepičince, oboje pak prošlé takzvanou fermentací.

Okresní hygienická stanice v Jičíně se k případu prozatím nevyjádřila vzhledem k tomu, že v šetření je například i skutečné složení hnojiva. K celému problému se však vyjádřil agronom Agrodružstva Staré Místo Pavel Peregrýn, který namísto očekávané omluvy obtěžovaným občanům veřejně sdělil, že: "od zápachu ještě nikdo neumřel".

(mar)


Jak jsme jezdili v minulých dnech?

Jičín - Za sledované období od 1. do 22. července 1998 řešili policisté dopravního inspektorátu celkem 84 dopravních nehod (proti roku 1997 o 14 méně). Následkem těchto havárií byl jeden člověk usmrcen (stejně jako 1997), pět účastníků (+ 3) nehod bylo zraněno těžce a 18 (- 18) lehce.

V devíti případech byl příčinou nehody alkohol (stejně jako 1997), v 17 (- 10) rychlá jízda, v 17 (- 4) nedání přednosti v jízdě, ve 2 (- 3) špatné předjíždění, ve 20 (- 7) špatný způsob jízdy, v 15 (+ 7) nedodržení bezpečné vzdálenosti, v 1 (- 1) technická závada. Z jiných příčin havarovali řidiči ve 12 případech (- 4). Odhadované škody na vozidlech činí 2 miliony a 591 tisíc korun, což je o půl milionu korun méně, než ve stejném období roku 1997.

(red)


Od prvního září bude část kasáren prázdná

Jičín - V jednom z předchozích vydání Nových Novin jsme nepřesně informovali o současné situaci kasáren v lipách, proto se k tomuto aktuálnímu problému vracíme rozhovorem s velitelem posádky a náčelníkem Okresní vojenské správy v jedné osobě pplk. ing. Pavlem Kopřivou.

Nutno předeslat, že mylnou informací byl nevhodně použitý termín "vrácení nemovitostí městu". Vzhledem k tomu, že kasárna byla postavena jako typicky vojenský objekt v roce 1890 a nikdy nedošlo ke změně jeho charakteru, bylo by lépe použít například obrat "bezúplatný převod na město".

V jakém stádiu je tedy zmíněný převod?

"Většina vojenských subjektů zdejších kasáren bude k 30. září 1998 jako neperspektivní zrušena. Fakticky tedy dojde ke zrušení posádkového kompletu územní obrany, spojovacího uzlu a posádkové lékařské stanice. Po uvedeném termínu zde zůstane pouze vojenská správa a prozatím i správa budov. Povinností armády bylo nadbytečný majetek nabídnout státu (například okresnímu úřadu apod.). Obeslané státní instituce však nabídku neakceptovaly, a tak kasárna byla nakonec postoupena bezúplatným převodem městu Jičínu, což vláda 6. května 1998 schválila."

Kdy tedy může dojít k fyzickému předání kasáren?

"V současné době je armádou vypracováván návrh na uvolnění majetku, ve kterém se jako velitel posádky vyjádřím k tomu, jaký nezbytně nutný majetek si ponecháme (kotelna, budova, sklad apod.). Toto stanovisko odešlu mému nadřízenému a ten vyjádří své. Celé schvalovací řízení pak půjde přes Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo financí ČR zpátky na město Jičín, které se v konečné fázi dozví, který majetek zůstane armádě a který bude na město bezúplatně převeden. Časový horizont vlastního předání kasáren, samozřejmě i s pozemky, nelze určit. Je po volbách, je nová vláda a lidé ve funkcích se budou jistě měnit, může to být tedy několik měsíců, ale i let."

Armáda nebude od září větší část kasáren užívat a nebude je samozřejmě také střežit. Nehrozí rozkrádání nebo znehodnocování majetku, který zatím nebude městu fyzicky předán?

"V mém zájmu samozřejmě je, aby veškerý majetek byl zachován. Kasárna doposud hlídalo pět civilních zaměstnanců, kteří (v případě, že návrh schválí městská rada) by se mohli stát zaměstnanci MěÚ, a tak ve své činnosti vlastně nepřerušeně pokračovat. Osobně si myslím, že toto řešení je v danou chvíli optimální. Ponechat takto velký objekt bez dozoru by bylo rozhodně nezodpovědné."

Město uvažuje o částečné zástavbě předaných pozemků. Dnes už není tajemstvím, že pod kasárnami jsou poměrně rozsáhlé podzemní prostory. Nebudou překážkou při vydávání stavebních povolení?

"Faktem je, že od sedmdesátých let až do roku 1993 zde probíhala vojenská utajovaná výstavba. V areálu kasáren se budovaly podzemní kryty většího rozsahu. Tyto aktivity vycházely z požadavků koncepce obrany a v podstatě se jednalo o záložní velitelské stanoviště operačního typu. V roce 1993, kdy bylo již proinvestováno zhruba 70 milionů korun, byla výstavba z důvodu neperspektivnosti posádky zastavena. Část podzemních prostor se nachází v horní části pozemků směrem k Čeřovce, část je ve středu kasáren. Kryty jsou hluboko pod zemí a nikdy nebyly zprovozněny, pouze se technicky udržovaly. Přístupy do nich jsou dnes bezpečně zajištěny a budou rovněž předány městu. Zdali naruší studii využití kasáren nevím, ale nějaké problémy s tím spojené zřejmě budou. Rozumné využití těchto prostor nevidím, protože jejich zprovoznění vzhledem k tomu, že nebyly nikdy dostavěny, by stálo obrovské finanční prostředky."

Je určeno, jakým způsobem může město předaný majetek nadále využívat?

"Využití těchto předaných objektů armády, respektive státu, je dáno zákony a nařízeními, ve kterých se především hovoří o veřejně prospěšných a humanitárních účelech. Zda město naplní toto usnesení, nebo majetek užije zprostředkovaně, se dá dnes těžko předvídat, v každém případě by jej nemělo využít ke komerčním účelům." Děkuji za rozhovor.

(mar)


Příštím vrcholem má být Mount Everest

Jičín - Starosta Jiří Liška přijal na radnici členy úspěšné Himálajské expedice Makalu 8000.

8463 metrů vysoký masív Makalu je nejen pátým nejvyšším vrcholem Himálaje, ale především technicky nejnáročnějším vysokohorským terénem na světě. Za podpory dalších členů výpravy jej 19. května 1998 pokořili Soňa Vomáčková, Pepa Šimůnek a šerpa Lakhpa Dordže. Vzhledem ke zraněním, utrženým při prvním útoku, se bohužel až na samý vrchol hory nedostal Luděk Ondřej.

Při návštěvě radnice byl starosta obdarován v pořadí již třetím kamenem z vrcholu osmitisícovky a tričkem s emblémem expedice. Hovořilo se o nedávném výstupu, ale i o dubnu a květnu roku příštího, na kdy jičínští horolezci plánují výstup na nejvyšší horu světa Mount Everest. Zdali se podaří tento smělý plán uskutečnit, bude záležet na fyzické kondici samotných sportovců a na faktu, zda se jim podaří sehnat potřebných 6 milionů korun. Minimálně tolik peněz totiž potřebuje sedmičlenná horolezecká expedice k uskutečnění výpravy na nejvyšší vrchol naší modré planety.

(mar)


Internet s TPC - technické vybavení jednotlivce

Jičín - Účinnost práce s Internetem záleží na tom,jaké vybavení použijete. Internet se používá především kvůli své rychlosti, a pokud bude vaše technika starší či pomalejší , připravujete se o spoustu výhod.

Prvním důležitým faktorem je samozřejmě váš počítač. Počítač neovlivní rychlost přesunu dat, avšak je rozhodujícím činitelem při jejich zpracování. Bohužel dnešní vývoj výpočetní techniky je tak rychlý, že dnes zakoupené zboží již zítra zastarává, ale to neznamená, že váš počítač musíte vyhodit. Následující sestava je tedy jakousi minimální doporučenou sestavou počítače.

Můžeme použít procesor třídy 486DX4 na 80 MHz a vyšší (Pentium) s minimálně 8 Mb operační paměti (doporučujeme 16 MB a výše), minimálně 1 MB grafickou kartou s rozlišovací schopností alespoň 800 x 600 a volný prostor na disku dle použitého software (kolem 50 MB). Větší paměť urychlí zpracování obrázků, rychlejší procesor zase usnadní zpracování multimediálních dat (zvukový a obrazový záznam). Pokud chcete přijímat obraz a zvuk (např. Český rozhlas vysílá i na internetu), musíte mít i zvukovou kartu a doporučujeme operační paměť zvýšit alespoň na 32 MB. Paměť lze u většiny počítačů jednoduše přikoupit, v současnosti se její cena pohybuje kolem 50 Kč/1 MB.

Je nutno připomenout, že tyto údaje platí pro nejpoužívanější operační systém - Windows. Existují operační systémy, které vystačí i se starým počítačem řady 286 a 4 MB paměti, neboť pracují pouze s textem.

Pokud jsme připojeni přes telefonní síť, pak velmi důležitou součástí je modem. Ten rozhodujícím způsobem ovlivňuje rychlost přísunu dat. Jedná se o komunikační přístroj velikosti přibl. 10x15x3 cm, kterým se buď připojuje k počítači kabelem (modem externí) nebo je zabudován do počítače jako karta (modem interní). Modemem provádí vytočení telefonního čísla, na kterém je váš internetový uzel a zajišťuje příjem a odesílání dat.

Každý modem má svou určitou přenosovou kapacitu. Ta se udává v kB/s a uvádí, jaké množství informací za sekundu modem umí přenést. Modemy se vyrábějí v řadách 14-28-33-56 kB/s. Z praktických důvodů uvažujeme o modemech v rozsahu 28 až 33 kB/s. Modem s nižší kapacitou nás bude zdržovat, a vyšší kapacita modemu je zbytečná vzhledem ke kapacitě tel. vedení. Modem vždy na začátku spojení zkouší a zobrazuje maximální rychlost přenosu, a proto postačí jej jednoduše zapůjčit a vyzkoušet přímo na vaší lince. Bohužel technologie starých analogových vedení nezaručuje stabilní maximální přenosovou rychlost.

Posledním důležitým prvkem je programové vybavení. Dva nejpoužívanější programy pro systém Windows jsou Microsoft Explorer a Netscape Navigator. V praxi se jako stabilnější a spolehlivější jeví Netscape Navigator.

Máte-li zájem o zavedení připojení k Internetu, můžete navštívit TPC v lipách, ul. Revoluční 1062, kde vám pánové Martin Brzák (tel.544245), Tomáš Bartoň (tel.544247) a Pavel Dufek (tel. 544248) poskytnou mnoho cenných rad z praxe, doporučí optimální sestavu, předvedou software, popřípadě zajistí zapůjčení modemu na vyzkoušení. Vyzkoušet si práci s Internetem je možné v sídle firmy nebo v prodejně na Husově ulici, tel. 24699.

(TPC - PI)


Chcete se stát radním?

Jičín - Vážení čtenáři, jste-li občany České republiky, a bude-li vám 14.11.1998 více než 18 let, můžete kandidovat do obecního zastupitelstva v obci, kde máte trvalý pobyt. Je však nejvyšší čas začít s přípravami.

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do obecních zastupitelstev na 13. a 14.11.1998. To znamená, že podle volebního zákona č. 152/1994 Sb. je třeba do 8. září 1998 odevzdat kandidátní listiny zapisovateli místní volební komise.

Budete-li chtít kandidovat za některou z politických stran nebo hnutí, nemusíte předkládat petici na podporu vaší kandidatury. Nezávislí kandidáti musí ke kandidátní listině připojit petici podepsanou voliči s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a trvalého pobytu. Potřebný počet podpisů na petici je odvozen od počtu obyvatel obce. V obcích do 500 obyvatel je to 5 % pro nezávislé kandidáty, v obcích nad 500 do 3 000 obyvatel 4 % - nejméně však 25, v obcích nad 3 000 do 10 000 obyvatel 3 % - nejméně 120, v obcích nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 % - nejméně 600 voličů. Ve všech obcích je pro sdružení nezávislých kandidátů potřeba na peticích 7 % podpisů voličů z počtu obyvatel. Tyto počty podpisů na peticích pro podporu kandidatury nezávislých kandidátů nebo sdružení nezávislých kandidátů je každá obec povinna zveřejnit na své úřední desce. Dále je obecní zastupitelstvo povinno oznámit počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Na jedné kandidátní listině nesmí počet kandidátů přesahovat počet volených členů zastupitelstva. Do voleb do obecního zastupitelstva může být podán neomezený počet kandidátních listin, avšak každá politická strana může podat pouze jednu kandidátní listinu nebo být součástí pouze jedné kandidátní listiny koalice politických stran nebo koalice politické strany a nezávislých kandidátů.

Starostové obcí mají do 30.8.1998 jmenovat zapisovatele místní volební komise a toto jmenování zveřejnit. Zmocněnci volebních stran pak do 8.9.1998 podají zapisovatelům místních volebních komisí kandidátní listiny. Nezávislý kandidát nemá zmocněnce. Podrobněji se k náležitostem kandidátních listin a k dalším informacím o volbách do obecních zastupitelstev vrátíme v příštím čísle Nových Novin.

(MiVa)


Už nechceme žít bez koní

Židovice - Pořadatelem třetího ročníku chovatelského dne byl již tradičně Bradáčův sbor Selské jízdy, na jehož ustavení se největší měrou podílel bývalý ministr zemědělství, pak ministr národní obrany a předseda poslanecké sněmovny, židovický rodák Bohumil Bradáč (1881 - 1935).

Slavnostní nástup téměř padesáti koní s jezdci i v zápřežích provedl bratr Jiří Kučera z Lužan. Během odpoledního programu pak na místním hřišti více jak dvě stovky přítomných vidělo přehlídku koní různých plemen a ukázky parkurového skákání, vozatajství a westernového ježdění. Děti sedlaly poníky, tátové jedli pečené klobásy, pili pivo a handlovali koně. K vidění byla prodejní výstavka drobné zemědělské techniky, kšeftovalo se s koňařskými i mysliveckými potřebami.

Současným starostou Bradáčova sboru Selské jízdy je bratr Antonín Erben, který neúnavně prosazuje užší spolupráci s Asociací chovatelů koní. V případě, že by došlo k uvažovanému sloučení obou organizací, zvýšila by se rozhodně možnost získání dalších finančních prostředků, tolik potřebných k rychlejšímu, plánovanému rozšiřování chovu koní nejen na Jičínsku.

V průběhu bohatého programu pak mimo jiné také zaznělo, že v České republice je v současné době chováno 18 tisíc koní, že se ročně připouští kolem dvou tisíc klisen, licencováno je přes 400 jezdců a že se stav koní v poslední době pomalu zvyšuje. Kůň totiž nachází oblibu i u malých soukromých chovatelů, čehož důkazem byla i účast na přehlídce koní v rámci III. chovatelského dne v Židovicích.

(mar)


index