logo NN, 13K

Problémy přijdou opět příští rok

Kopidlno - Konečnými úpravami terénu a povrchů chodníků byla ve městě ukončena druhá etapa pokládky telefonních kabelů SPT Telecom.

Stavební práce "postihly" ulici Vackovu, Hilmarovu, Na Sklípku, části ulice Husovy a Hilmarova náměstí. Akci prováděla firma Telsit s.r.o. z Hradce Králové a vzhledem k tomu, že mnozí obyvatelé Kopidlna měli s kopáči najatými touto firmou nevalné zkušenosti, musím přiznat, že problémy skutečně byly.

Jednak bydleli v Drahorazi v bývalé školní budově, kde slovo hygiena zřejmě nikdo z pracovníků neznal, a podle toho se také celá kopáčská parta chovala. Zabezpečování výkopů, jejich kvalitní uvedení do původního stavu a včasné ukončování daných termínů bylo dalším kamenem úrazu, který celou akci prodlužoval a zároveň prodražoval.

Dodatky ke smlouvám o zvláštním užívání místních komunikací byly na denním pořádku a je s podivem, že po zaplacení pokut z prodlení zbylo ještě něco na samotné kopáče. Obdobím výkopů pro telefonní sítě musela projít převážná většina měst a vesnic v tomto státě a když vidím, že v Kopidlně je hotova zhruba polovina pokládky kabelů, vím, že ještě hodně problémů přijde, než bude celá akce dokončena.

Telecom zatím další etapy pokládky ani jejich termíny neupřesnil. Nevíme, zda další směr sítě bude na Jičín, nebo na Poděbrady. Je však jisté, že se na další část tohoto hororu můžeme "těšit" již příští rok.

Vlastimil Hloušek


Opět změna poplatků

Nová Paka - Ani tři čtvrtě roku neplatilo ustanovení zákona o místním poplatku za výherní hrací přístroje a dochází ke změně, a to z hlediska obcí jako stanovitelů, razantně dolů. Zatímco do 31.8.1998 platilo, že za jeden přístroj platí rozmezí od pěti do dvaceti tisíc čtvrtletně, podle nového ustanovení může obec určit poplatek od jednoho do pěti tisíc korun čtvrtletně. Obecní zastupitelstva musejí tedy změnit své vyhlášky tak, aby od prvního září, odkdy je novela účinná, byly v souladu se zákonem. Tato změna se může dosti významně dotknout městských rozpočtů, zejména ve větších městech lze předpokládat snížení příjmů z tohoto poplatku ve statisících. Připomeňme, že do 31.12. loňského roku existoval pouze správní poplatek, a ten činil 25000 korun za jeden výherní hrací přístroj a celý byl příjmem obce. Od začátku letošního roku došlo ke změně v tom smyslu, že správní poplatek byl zvýšen na 30000 korun za jeden přístroj, přičemž byl polovinou rozdělen mezi obec a stát, a přibyl místní poplatek, jehož výše byla nyní snížena v horní poloze čtyřikrát.

(ku)


"Skleněnka" otevírá

Jičín - Po několika měsících bude 9. září 1998 opět otevřena prodejna potravin na Lidickém náměstí. Kdo byl zvyklý ve "Skleněnce" na Novém Městě nakupovat, dobře ví, jak tato samoobsluha chyběla.

V několika málo minulých týdnech se zde pilně pracovalo na úpravách interiérů a osazení prostor novým osvětlením, prodejními pulty a regály. Nové jsou i pokladny, starý zůstane pouze sortiment nabízeného zboží. Chybět bude snad jen oblíbený obslužný pult s uzeninou, saláty, cukrovinkami, sýry...

Prodejnu koupil IK Pramen a provozovat ji má pražská divize Pramenu Sama. Otevřeno zde má být údajně od rána do večera sedm dní v týdnu.

(red)


Víkendová "Moto party"

Lužany - O víkendu (4. až 6.9.1998) se do místního autokempu sjede podle odhadů až na dva tisíce motorkářů, účastníků v pořadí již třetího ročníku "Moto party". Z bohatého, dvou a půldenního programu vybíráme pouze nejzajímavější disciplíny.

Dnešní program zahájí ve 14 hodin jízda na vodním skútru a čtyřkolkách. Od 16 hodin pak soutěže v hodu motorem, v páce, v přetahování, v pití piva na čas, v efektivnějším pálení gum a nebudou chybět ani krásná ňadra pod mokrým tričkem. Od 19 hodin se začne točit pivo, sele a k tomu všemu zahraje pražská "Pumpa" a skupina "Easy Rider". V sobotu dopoledne čeká účastníky setkání - katapultáž, Tatto, Bungee Jumping, Streetfighters a řada dalších soutěží. Odpoledne se zájemci přesunou na hoškovické letiště, kde se jede mistrovství republiky dragsterů. Večer se v lužanském kempu představí skupiny Crionic a Janis Joplin Revival, bude "videoshow a striptease". Neděle je pak dnem loučení.

(red)


Vy se ptáte, my odpovídáme

Jičín - V našem čtrnáctideníku chceme nadále přinášet nejen společenské a kulturní informace z měst a obcí okresu, ale i ponaučení a odpovědi na vaše dotazy.

V případě, že si neumíte na položenou otázku odpovědět anebo nemáte čas či odvahu navštívit odborného poradce - napište. V rubrice "Vy se ptáte - my odpovídáme" se budeme prostřednictvím odborníků pokoušet objasňovat problémy týkající se například ekonomiky, zdravotnictví, soudnictví, práce úřadů a společenských organizací apod. Tabu však nadále zůstanou otázky týkající se politických událostí, na které vám jistě rádi odpoví redaktoři jiných, politicky více zabarvených periodik.

Písemné dotazy můžete zasílat na adresu redakce Nových Novin: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, na fax.: 0433/522604 nebo na internetovou adresu E-mail tomtour@tomtour.cz. Vaše dotazy můžete i telefonovat na tel.: 0433/523 443.

(red)


Měsíčník Nové Noviny vychází naposled!

Vážení čtenáři! Dovolte, abych v krátkosti, ale zato co nejúpřímněji poděkoval za vaši podporu a zájem o měsíčník NN, který i s nultým číslem vyšel celkem desetkrát. Cílem kolektivu externě pracujících redaktorů a dopisovatelů bylo přinášet zajímavosti z Jičína a částečně i z měst a obcí jičínského okresu.

Zdali se námi vytýčený cíl dařil alespoň částečně plnit, nepovím, soud musí přijít především od vás, čtenářů. Kolektivně jsme si pak vědomi chyb a nepřesností (ať již v textové, nebo v grafické stránce NN), kterých jsme se občas dopouštěli.

Za největší úspěch aktivit našeho kolektivu osobně považuji fakt, že se měsíčník Nové Noviny dařilo financovat stoprocentně z vlastních zdrojů, především inzertní činností. Není tedy pravdou tvrzení některých našich "příznivců", že NN vycházely za podpory jakéhosi hodného "strýčka" z druhé strany naší západní hranice.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat za pozornost především vám, čtenářům, ale i za dobrou a obětavou práci všem našim spolupracovníkům a dopisovatelům, bez nichž by Nové Noviny nikdy nebyly. Ty by však také nemohly existovat bez vydavatele, společnosti TOMTOUR s.r.o. Jičín. Děkuji.

Martin Horák


Nové Noviny každých čtrnáct dnů!

Když cosi končí, většinou zase něco nového začíná. Předchozími řádky jsme společně uzavřeli nedlouhé období existence měsíčníku Nové Noviny. Proto teď, opět společně, "nastartujeme" stejný titul, avšak ve čtrnáctideníkové podobě.

Čtrnáctideník Nové Noviny vám od září 1998 bude každé dva týdny přinášet dvakrát tolik informací z jičínského regionu. Naše pozornost se větší měrou zaměří na aktuální problémy měst a obcí okresu, přesto nejvíc řádků bude samozřejmě patřit opět Jičínu.

Nemění se cena Nových Novin, vydavatel, adresa redakce, telefony, ale ani kolektiv jejich tvůrců. Popřejme si mnoho úspěchů v práci a k tomu potřebné zdraví a pevné nervy.

(mar)


Bude Libáň městem?

Libáň - Zřejmě po vzoru nedalekého Kopidlna, které se městem stalo oficiálně před několika málo měsíci, má sedm členů obecního zastupitelstva v úmyslu ještě v tomto roce požádat Parlament České republiky o udělení statutu města pro obec Libáň.

Nechtějí být nadále vesnicí už jen proto, že Libáň byla na město povýšena již v roce 1369 a byla jím až do roku 1974. V době, kdy Parlament ČR povyšuje obce na města mimo jiné například podle plošné výměry náměstí, přičemž téměř nebere v úvahu počet obyvatel v obci a další podobné skutečnosti, dá se očekávat, že jičínský okres bude zřejmě již v příštím roce "bohatší o další město".

(red)


Dráťák nám už nezahraje

Jičín - K poslednímu červencovému dni skončilo vysílání rozhlasu po drátě. Ten, kdo využíval "bedýnku" s jedním reproduktorem a jedním kolečkem k vypnutí, zapnutí a zesílení, musí přiznat, že je to škoda.

Dráťák byl nejdostupnějším sdělovacím prostředkem pro široké vrstvy obyvatel hlavně vzhledem k jeho nízké pořizovací i provozní ceně. Při dobrém technickém stavu rozvodů (což byl v poslední době problém) byl téměř bezporuchový. Byl celodenním společníkem, který za pár korun hrál hodinu nebo v jednom kuse i několik měsíců. Ve své podstatě byl i bezpečnostním zařízením: Při odchodu z bytu se jednoduše nechal hrát a zloděj pak jen těžko odhadoval, zda má volné pole své nekalé působnosti.

V neposlední řadě byl i zdrojem místních aktuálních informací. Melodií písně "Znám já jeden krásný zámek..." se celou řadu let hlásilo místní vysílání rozhlasu po drátě. I toto je však minulost, a proto nezbývá, než smeknout a poděkovat všem, kteří se na rozhlasovém vysílání pro Jičíňáky podíleli.

Rozhlas po drátě provozoval SPT Telecom, který ho jako prodělečný a neperspektivní zrušil. Dráťák nehraje, a tak nezbývá, než odstranit staré rozvody, které jsou nefunkční a město rozhodně nezdobí. Svoji "bedýnku" si můžete ponechat na památku, nebo jí odložit do nejbližší popelnice.

(mar)


I po třiceti letech vzpomínka stále bolí

Jičín - Rozdrceny pásy tanků "osvoboditelů", skončily 21. srpna roku 1968 ideály našeho státu na neuvěřitelně dlouhých dvacet let. Stejně tak, jako obsazování mnohých jiných měst, se bohužel ani okupace Jičína neobešla bez zbytečného krveprolití.

V sobotu 7. září 1968 přišli o život Jaroslav Veselý a Zdena Klimešová z Jičína. Zraněni byli Oldřich Klimeš z Jičína, Jana Jenčková ze Starého Místa, svobodník Josef Dufek z Rybníčku, Milena Bílková z Tuře a dva polští vojáci.

Neblahých událostí roku 1968 vzpomněli skromným pietním aktem a položením květin k pomníčku Jaroslava Veselého a Zdeny Klimešové na Letné i zástupci okresního města. Starosta Jiří Liška s manželkou, místostarosta Miloslav Šebík, vedoucí odboru kultury a školství Radovan Sál a vedoucí kanceláře přednosty Okresního úřadu Jičín Jan Jiřička pak neformálně hovořili o tragédii, ke které došlo v sobotu večer 7. září 1968.

"Byly to naprosto zbytečné oběti. Vyšetřováním se nakonec ukázalo, že opilý polský voják, iniciátor celé tragické události, byl naprostý zvrhlík, podvratný živel a recidivista. Incident ve své podstatě neměl souvislost s tehdejší závažnou společenskou situací, byla to vražda zcela nevinných občanů." Uvedl v závěru svého vzpomínání Miloslav Šebík.

(mar)


index