Začátkem roku 1999 zaměstná AEG 110 pracovníků

Jičín - Tiskovou konferencí bylo ukončeno přípravné období před vlastní výstavbou nového závodu AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, Berlín (KuW).

Továrna bude postavena na pozemku o rozloze 36 208 m2 v sousedství závodu ITT (Na Větrově - vpravo od Hradecké ulice). V první fázi vznikne výrobní plocha 4 900 m2 a administrativní a sociální trakt na 1 200 metrech čtverečných. Celkové investice první stavební fáze mají přijít na 8 milionů DM a investor přislíbil, že více než 90 % zakázek souvisejících s výstavbou závodu AEG získají české firmy.

Vlastní výroba jištěných a nejištěných kondenzátorů v nově postavené továrně má být zahájena již v prvním čtvrtletí roku 1999. V tomto časovém horizontu zde bude zaměstnáno 110 pracovníků a v konečné fázi pak až 200. Vedení firmy plánuje v prvním roce obrat ve výši 16 milionů DM.

Jednatel společnosti AEG Reinhard Wiegand uvedl tiskovou konferenci slovy:

"V Jičíně má vzniknout nová moderní továrna, která bude vyrábět nejmodernější výrobky pro světové trhy, továrna, která má být integrální součástí zdejšího regionu a přirozeně i města Jičína. Pozitivní zkušenosti s pracujícími této oblasti nás dovedly k rozhodnutí, že v Jičíně zahájíme realizaci značně velkého projektu.

Budeme vyrábět kondenzátory střídavého proudu, které je možno zjednodušeně označit jako kondenzátory pro motory a zářivky. Tyto výrobky jsou základními prvky elektroniky a i z dlouhodobého pohledu se budou vyrábět, zabudovávat do finálních výrobků a bude existovat jejich potřeba...

Pro naše výrobky nevidíme určitý omezený trh, ale trhy světové. Zvlášť silní jsme v Evropě a především v Německu, kde máme podíl na trhu více jak 60 %." Obchodně - ekonomický vedoucí společnosti AEG Rainer Gude pak ve svém projevu objasnil ekonomické ztráty podniku v roce 1996. V hospodářském roce 1997 pak firma docílila při vyrovnaném výsledku obrat 71,5 milionů DM.

Výstavba nového závodu AEG v Jičíně se uskuteční i díky pomoci vlády České republiky, která umožní bezcelní dovoz vybavení, na pět let osvobodí firmu od daňových povinností a podpoří rekvalifikaci a následné zvyšování kvalifikace pracovníků. Město Jičín pak nákladem zhruba 22 milionů korun vybuduje infrastrukturu a nové příjezdové komunikace k závodu AEG. I v tomto případě se údajně počítá s podporou vlády ČR.

(mar)


Spolupráce v oblasti kultury?

Jičín - V druhé polovině měsíce srpna (21.8.1998) uzavřeli zástupci okresního města dohodu o spolupráci v oblasti kultury s pražskou firmou Palatajkov s.r.o., zastoupenou Nikolajem V. Palatajkovem.

Výše jmenovaná firma se zavazuje: "Podílet se po vzájemné dohodě na organizaci a propagaci kulturních a charitativních akcí na území města Jičína, za účelem spolupráce při podpoře kulturních akcí, pořádaných jak Palatajkov s.r.o., tak kulturními organizacemi zřízenými městem Jičínem".

Kulturními akcemi dotčenými dohodou jsou především divadelní, filmová a jiná představení, koncerty, hudební a taneční vystoupení, výstavy fotografií a výtvarných děl včetně užitého umění a prací lidové tvořivosti, festivaly a přehlídky v oblasti umění.

Obě strany se zároveň zavazují koordinovat své záměry při podpoře rozvoje kultury, poskytovat si navzájem informace o pořádání kulturních akcí a projednávat formy konkrétní spolupráce v jednotlivých případech. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro obě strany.

(red)


Posvícení společně s oslavami

Kopidlno - Ve dnech 11. až 13. září 1998 se v Kopidlně uskuteční oslavy 475. výročí udělení znaku města a znovuudělení statutu města k 1. červnu 1998. Na všechny kulturní, společenské i sportovní akce vás srdečně zve organizační výbor oslav, městský úřad a organizace města Kopidlna.

Program oslav:

V pátek 11. září 1998 v 19.00 hodin budou oslavy zahájeny na nádvoří zámku koncertem souboru Smetana z Jičína a kulturním pásmem žáků místní základní školy. Večerní program vyvrcholí slavnostním ohňostrojem.

V sobotu 12. září 1998 proběhne v čase od 9.00 do 14.00 hodin den otevřených dveří na městském úřadě (výstava fotografií a obrazů v obřadní síni), na základní škole, v mateřské škole, v palmovém skleníku, ve firmě Benko s.r.o. (výstavka techniky a zařízení závodu) a u hasičů (výstavka techniky, okružní jízda "Stratílkem").

Od 14.00 hodin vystoupí v areálu Autoklubu Větráci a pražská skupina Šlapeto. Od 15.00 hodin sehrají mistrovské fotbalové utkání žáci TJ Kopidlno s SK Sobotka a od 17.00 hodin muži Kopidlna B s SK Jičín B.

V 19.00 hodin vypukne v sokolovně posvícenská zábava.

V neděli 13. září 1998 pak bude od 9.00 do 14.00 opět zpřístupněn zámecký park s palmovým skleníkem. Na fotbalovém hřišti sehrají od 10.00 hodin svá utkání elévové Kopidlna s elévy SK Jičín a přípravka Kopidlna s SK Sobotka. Od 14.00 hodin se pak utká stará garda Kopidlna se starou gardou z Hrubého Jeseníku. V 15.45 hodin zahraje dechovka, seskočí parašutisté a kynologové předvedou výcvik psů.

Sportovní odpoledne vyvrcholí v 16.30 hodin úvodním hvizdem fotbalového utkání kopidlenského "Áčka" s klubem fotbalových internacionálů České republiky. Slavnostním víkendem se bude prolínat řada dalších doprovodných programů místních i "přespolních" organizací a spolků.

(red)


Červený kohout je zlým pánem

Blata - Zřejmě svoji nejškaredější sobotu v životě zažili v polovině srpna majitelé "roubenky", stojící jako poslední dům v obci, vlevo při výjezdu z Blat na Pařezskou Lhotu.

Zprávu o tom, že na hospodářské stavení, kůlny, králičárnu a další dřevěné přístavky "sedl červený kohout", dostal Hasičský záchranný sbor okresu Jičín 15.8.1998 v 10.30 hodin. V té době už na Blatech pomáhal každý, kdo měl ruce a odvahu postavit se běsnícímu živlu. Z chléva se podařilo vyvést kozy, prase a zaplašit slepice. To už oheň "strávil" část krovů, stěn a pomalu se začal šířit směrem k obytné části roubené chalupy, přímo sousedící s hořící budovou. Vzduchem létal eternit ze střech a výbuch škodovky a malotraktoru, zaparkovaných ve stodole, ještě "přilil oleje do ohně".

To už ale přjížděly první hasičské cisterny. Perfektní koordinací profesionální práce se pak dá nazvat zásah hasičů, kteří okamžitě "zaplašili" oheň od blízkosti obytné budovy a ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů ze Sobotky a Mladějova požár uhasili.

Nikdo nebyl naštěstí zraněn, škody jsou však odhadovány na 363 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je zatím předmětem vyšetřování.

(mar)


Rádio Styl 90,2 FM je tu pro vás

Pašinka - Téměř dva tisíce lidí všech věkových kategorií oslavilo v pátek 14. srpna dvouleté výročí rádia Styl 90,2 FM.

Obrovská "diskotéková show" na místním fotbalovém stadionu probíhala až do ranního kuropění zcela v duchu každodenní práce redaktorů a technických pracovníků rádia, jehož domovská redakce sídlí v Poděbradech a vysílač pak na Kaňku u Kutné Hory.

Nejvíce místa ve čtyřiadvacetihodinnovém režimu rádia je totiž věnováno hudbě všech žánrů a stylů. Rádio Styl 90,2 FM je rádiem novým nejen krátkou dobou své působnosti, ale především duchem a mládím jeho profesionálních i externích pracovníků, jejichž celkový věkový průměr nepřevyšuje hranici pětadvaceti let.

Každý den oslovují přibližně 30 tisíc posluchačů nehledě na jejich věk ani pohlaví. Vlnové pásmo 90,2 FM pokrývá deset okresů včetně jičínského, kde je však vzhledem k jeho podhorskému charakteru občas rušeno.

Rádio Styl 90,2 FM vysílá vždy v každou celou hodinu krátké aktuální zpravodajství a od 8.30 do 9.00, od 13.00 do 14.00, od 10.00 do 24.00 hodin pak směs písniček na přání posluchačů.

V případě, že máte v úmyslu někoho ze svých blízkých či známých potěšit anebo i s věnováním obdarovat pěknou písničkou, zatelefonujte do Rádia Styl 90,2 FM na tel.: 0324/2842 nebo napište na internetovou adresu www.radio-styl.cz.

(mar)


Chcete se stát radním? - II.

Jičín - Vážení čtenáři tohoto listu a zájemci o věci obecní! Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Nových Novin, volby do obecních zastupitelstev se budou konat ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 a 8. září 1998 je nejzazší termín pro odevzdání kandidátních listin.

Máte-li zájem stát se členem obecního nebo městského zastupitelstva vaší obce nebo vašeho města, můžete kandidovat buď za politickou stranu, politické hnutí, případně za jejich koalice. Nemusíte být členem této strany. Můžete být dokonce i členem jiné politické strany. Důležité je, aby politická strana (hnutí, koalice) vaší kandidaturu potvrdila. Zákon neurčuje, zda kandidaturu do obecních zastupitelstev mají potvrzovat místní, okresní nebo ústřední orgány. To je vnitřní záležitost jednotlivých politických subjektů.

Chcete-li však kandidovat jako nezávislý kandidát nebo ve sdružení s dalšími nezávislými kandidáty, musíte ke kandidátní listině připojit petici podepsanou voliči podporujícími vaši kandidaturu s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a trvalého pobytu. Potřebný počet podpisů na peticích je odvozen od počtu obyvatel obce a měl by být zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Hasiči, Sokol, Český červený kříž, apod. nejsou politickými subjekty, ale občanskými sdruženími a jejich kandidáti jsou tedy považováni za nezávislé. Určitým kompromisem mezi zcela nezávislou kandidaturou a kandidaturou za politickou stranu je varianta být nezávislým kandidátem na společné kandidátní listině s některým politickým subjektem, který nezávislého kandidáta nebo nezávislé kandidáty vezme pod svá ochranná křídla. Tito kandidáti, označeni pak na hlasovacím lístku "NK", avšak uvedeni na kandidátní listině spolu s kandidáty za politický subjekt, nemusí sbírat podpisy na petici.

Hlasy, odevzdané ve volbách pro takovéto kandidáty, se nezapočítávají v celookresních a celostátních souhrnech ve prospěch politických subjektů, s nimiž jsou tito nezávislí kandidáti v jednom volebním sdružení.

Kandidátní listina volební strany musí obsahovat:

- název zastupitelstva v obci,

- název volební strany,

- jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data narození, jejich povolání, trvalý pobyt a jejich členství v politické straně, popřípadě uvedení toho, že nejsou členem žádné politické strany,

- pořadí na kandidátní listině (nutno upozornit, že stanovení pořadí je důležité, neboť kandidáti na předních místech mají vzhledem k zákonem stanovenému způsobu přidělování mandátů větší šanci stát se členem zastupitelstva),

- označení zmocněnce volební strany s uvedením jeho přesné adresy (zmocněnec může být zároveň kandidátem), nezávislý kandidát zmocněnce nemá,

- jde-li o koalici politických stran, označení politické strany, která kandidáta navrhla,

- jde-li o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, označení politické strany, která kandidáta navrhla, a označení, že jde o nezávislého kandidáta,

- podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů příslušného zastupitelstva. Tento údaj by měl být v obci (zpravidla na úřední desce) zveřejněn. Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

Kandidátní listinu spolu s přílohami (prohlášení kandidátů, případně petice s podpisy) podává zmocněnec osobně zapisovateli místní volební komise nejpozději do 8. září 1998. V obci by mělo být zveřejněno (zpravidla oznámením na úřední desce obecního úřadu), koho starosta jmenoval zapisovatelem a kde se mají kandidátní listiny podávat.

Každá volební strana může do 14. září 1998 delegovat dva členy a dva náhradníky do místní volební komise v obci, kde podala kandidátní listinu. Členem volební komise nemůže být kandidát. Delegování je třeba adresovat starostovi obce. Místní volební komise projednává a registruje kandidátní listiny předložené jí zapisovatelem.

V příštím pokračování přineseme přehled o podaných kandidátních listinách a věříme, že mezi kandidáty do obecních zastupitelstev budete i vy, vážení čtenáři Nových Novin.

(MiVa)


Co město slíbilo, to udělalo

Jičín - Městský bytový podnik se v rámci údržby bytového fondu rozhodl investovat do zateplení starších panelových domů sídliště Na Jihu. Zatím pouze zkušebně bylo v domě čp. 546 upraveno osm bytů, respektive "papundeklových" balkonových příček. Ty byly, dnes již nejsou, místem největšího úniku tepla a ideální vstupní branou myší a obtížného hmyzu do bytů.

Vedení MěBP Jičín svěřilo práce stavební firmě Novostav Nová Paka s.r.o., jejíž pracovníci museli nejprve odstranit vnější palubky, pod nimiž občas místy nacházeli i náznak izolace (tak efektivně se v minulosti stavělo). Vnitřní část panelu (z místnosti) zůstala bez úprav, což umožnilo provádět veškeré práce z balkónu, tedy za "zavřenými dveřmi", bez účasti uživatele bytu. Rám panelu byl vyplněn deseti centimetry izolační hmoty Orsil, což je v přepočtu jeden metr zdiva, a veškeré spáry byly utěsněny izolační pěnou. Palubky nahradil materiál podobající se známému sádrokartónu, jehož plnivem však není sádra, nýbrž cement. Nastěrkováním omítkovou hmotou a natřením vodostostálou pastelovou barvou získala nová stěna s oknem a balkonovými dveřmi charakter klasické zdi s dobrými izolačními vlastnostmi.

V případě, že výsledky měření provedené v zimním období budou uspokojivé, je městský bytový podnik připraven provést stejné rekonstrukce (cca 7 000,-Kč za jeden byt) i v ostatních panelácích Na Jihu.

(mar)


index