Opatrně při průjezdu kruhovou křižovatkou

Jičín - V těchto dnech by měl být po několika měsících obnoven provoz v ulici Svatopluka Čecha. Po celkové rekonstrukci se tedy opět zprůjezdní jedna z nejvíce dopravou zatížených ulic ve městě.

Jedinou možností, jak alespoň částečně odlehčit této komunikaci, je výstavba nového obchvatu města ve směru od Úlibic na Železnici. S touto akcí se údajně výhledově počítá, její realizace je však závislá na získání nemalých finančních prostředků.

Otevřením "Čechovky" se zároveň do provozu plně uvádí i kruhový objezd u Okresního úřadu. Tato křižovatka se v poslední době stala terčem kritiky místních občanů. Nahlas se hovoří o špatné průjezdnosti křižovatkou (nákladní vozidla) vzhledem k jejímu malému průměru, ale i o jejím sklonu, který má údajně přinést problémy v průběhu zimních měsíců. Dopravní policisté jsou však klidní. Křižovatka má prý správné parametry, přičemž samozřejmě rychlost jejího projíždění musí být nízká. Policisté upozorňují na zvýšení provozu v kruhovém objezdu vzhledem k otevření "Čechovky". A nakonec rada: Při vjezdu do kruhové křižovatky musí dát řidič přednost a ukazovat doprava. Při "kroužení" křižovatkou bliká doleva (jsou to čtyři křižovatky) a při výjezdu z ní opět doprava. Takže šťastnou cestu bez nehod!

(mar)


Expedice se plaví na dubu z Libosadu

Sedličky - V celé řadě sdělovacích prostředků máte v těchto dnech možnost sledovat cestu české expedice Monoxylon II, která na replice neolitického člunu míří na výstavu Expo 98 do Lisabonu.

Devítimetrový monoxyl, člun zhotovený z jednoho kusu dřeva, byl na moře spuštěn začátkem srpna 1998 na Sicílii. Výprava má v úmyslu doplout podél pobřeží z Itálie do Francie, Španělska a Portugalska. Jejím cílem je ověřit, zda středomořské zemědělství využívalo mořeplavbu.

To jsou fakta známá. Už méně známý je původ stromu, ze kterého byl devítimetrový člun pro deset členů posádky a jednoho kormidelníka vyroben.

"Průzkumníci" expedice marně hledali vhodný strom (jeho parametry, dostupnost a dopravitelnost) od léta 1996 v prostoru mezi Třebechovicemi a Týništěm. Pak je však starosta Lázní Bělohradu upozornil na lokalitu Libosadu u Valdic, kde si vyhlédli zhruba dvě stě let starý dub. Podle vyjádření odborníků byl strom nemocný a postupně usychal. Jeho kmen měl přes jedenáct metrů k prvnímu rozvětvení a průměr téměř jeden a půl metru. Jeho cena se podle odhadu pohybovala v několika stech tisících korunách.

"Strom si nás získal", přiznal jeden z členů realizačního týmu expedice Monoxilon II. "Znovu jsme oživili plán dodržet rozměry člunu z jezera Bracciano, který byl dlouhý jedenáct metrů (to se však nakonec nepodařilo). Lokalita Libosadu je v majetku města Jičína, a tak tam, k rukám starosty, směřovala naše žádost. Městská rada naštěstí zasedala hned v příštím týdnu. Ta se rozhodla projekt podpořit a strom nám darovat."

Dvě stě let starý dub byl poražen v pátek 12. prosince 1997 v 8.00 hodin. Jeho kmen byl převezen do centra experimentální archeologie ve Všestarech, kde z něho parta nadšenců vytvořila plavidlo, s nímž právě v těchto dnech brázdí vlny Středomoří.

(mar)


V Jičíně je nabídka spořitelny kompletní

Jičín - Záměry České spořitelny s bývalým hotelem Praha v Jičíně na Husově třídě měly za cíl přemístit sem jak provoz dnešní jičínské pobočky, tak z Nové Paky i ústřednu okresní pobočky. To, že tento dlouho připravovaný plán zůstane nakonec nenaplněn a že spořitelna budovu hotelu Praha opouští, již jičínská veřejnost ví. Na možné dopady tohoto rozhodnutí pro klienty z okresního města a z jeho okolí, ale i na další věci, jsme se zeptali přímo Lidmily Šolcové, vedoucí pobočky spořitelny v Jičíně.

Nebudou klienti spořitelny v okresním městě ochuzeni o nabídku některých rozšiřujících služeb?

Naši klienti ochuzeni o tyto služby nebudou, a to ani v budoucnu. Již dnes je v pobočce spořitelny v Jičíně nabídka rozsahu služeb kompletní v porovnání se službami nabízenými v ústředně okresní pobočky v Nové Pace. Souvisí to s novou kategorizací našich úřadoven provedenou pro okres Jičín v roce 1997 a se všemi technicko-organizačními a personálními změnami,které byly k dnešnímu dni provedeny. Jisté odlišnosti v současné době poznají pouze podnikatelé žádající o podnikatelský úvěr. U nás v Jičíně podnikatel získá všechny potřebné informace a podklady. Vlastní schvalovací proces probíhá v Nové Pace. Tento postup je však nutný z důvodů zajištění jednotného přístupu spořitelny v rámci okresu při poskytování úvěrů tohoto druhu.

Jaké rozšiřující služby, v porovnání s ostatními menšími úřadovnami v okrese, tedy pobočka spořitelny v Jičíně nabízí?

Jedná se zvláště o ucelený soubor nabídky z oblasti komerčního a investičního bankovnictví. Kromě zmíněných podnikatelských úvěrů to je kompletní nabídka stavebních a hypotečních úvěrů včetně úvěrů ze stavebního spoření a úvěrů překlenovacích. Zajistíme zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů na burze cenných papírů. Nabídkou z poslední doby je možnost uzavření komplexního životního a úrazového pojištění ECHO u ČS-Živnostenské pojišťovny. Nabízíme kompletní směnárenské služby a vedení běžných nebo termínovaných devizových účtů. Zde v této souvislosti doplňuji, že tak jako ve všech ostatních úřadovnách spořitelny, i u nás může klient nově přímo na našich přepážkách uzavřít i cestovní pojištění KOLUMBUS. Občané a podnikatelé mají možnost využít našich bezpečnostních schránek pro uložení svých cenností.

Na které novinky, i připravované, chcete na závěr našeho rozhovoru klienty a občany Jičínska upozornit?

Ráda bych upozornila na již půl roku instalovaný, v pořadí pro Jičín druhý, spořitelní bankomat. Bankomat je umístěn na velmi příhodném místě na Valdštejnově náměstí v prodejně nábytku NATEX s provozem 24 hodin denně. Stávající bankomat v naší pobočce u autobusového nádraží byl přemístěn do zádveří pobočky. Přístup k tomuto bankomatu mimo pokladní hodiny je zajištěn přes elektrický zámek pomocí platební karty. Jako drobnou a vítanou pozornost našim klientům jsme v letních měsících instalovali v prostorách haly drobného bankovnictví přístroj na chlazenou pitnou vodu. Z připravovaných novinek ráda uvedu, že naše pobočka v Jičíně, jako jedna z prvních v rámci okresu, bude od počátku měsíce října letošního roku napojena do nového systému on-line zpracování běžných účtů. Tento systém umožní také zavedení nové rozšířené verze programů pro home-banking a připravované nabídky tele-bankingu. Právě v této souvislosti je možno dokumentovat, pokud se vrátíme na úvod našeho rozhovoru k hotelu Praha, že naší současnou prioritou jsou investice do techniky a nových technologií. Tyto investice dnes hrají v bankovnictví rozhodující roli. Do nových staveb proto budeme investovat velmi omezeně a jen pokud to bude nezbytně nutné.

(red)


"Ledy se hýbou"

Sedličky - V úterý 18. srpna 1998 proběhlo ve Valdštejnské lodžii jednání o stanovení barevnosti omítek a volbě vhodného kamene, ze kterého kameníci zhotoví schodiště a zábradlí.

Jednání proběhlo úspěšně a vzhledem k tomu, že město Jičín obdrželo slíbenou dotaci 2 milionů korun, nestojí nic v cestě tomu, aby ještě v tomto roce zmizelo z terasy lešení a obnovené schodiště umožnilo návštěvníkům zhlédnout nádheru prostoru a kleneb.

(ras)


Nejkrásnější květ byl "Ještěd"

Nemyčeves - V polovině druhého prázdninového měsíce uspořádali členové Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Nemyčeves - Vitiněves, v pořadí již 28. ročník tradiční speciální výstavy mečíků.

V pestrobarevný ráj květin byly upraveny prostory místní sokolovny, kde se prezentovalo jedenáct vystavovatelů, vesměs nadšených amatérských "zahrádkářů", kterým se pěstování a šlechtění mečíků stalo celoživotním koníčkem. Přijeli nejen z Jičínska, ale například i z Bolehošti, Hradce Králové, Turnova, Mladé Boleslavi, Sadské a Lázní Bělohradu.

Stovky návštěvníků, profesionálních i amatérských milovníků přírody, pak mohli během dvou výstavních dnů obdivovat 583 květů, z nichž rovných 444 bylo originálními druhy mečíků.

Odborná porota udělila celkem šest prvních, sedm druhých a devět třetích cen. Titulem "pěstitel nejkrásnějšího bílého květu", byl oceněn Jiří Šulc z Mladé Boleslavi, který hodnocený gladiol pojmenoval podle jeho ušlechtilého tvaru zcela přiléhavě - "Ještěd". Nejkrásnější aranžmá 42 kusů květin předvedly Květa Čížková a Marie Vystrčilová.

Výstavní expozici mečíků, aranžovanou odborníky z kopidlenské zahradnické školy, doplnilo 80 druhů jiřin, vyšlechtěných v zahradnictví Brzák - Sloveč, a výstava kamenů Milana Pišla s názvem "Krása zakletá v kameni".

(mar)


Nabídnou vám vlak i klavír

Jičín - Z Fortny na Nové Město byly v minulých dnech přestěhovány prodejny hudebních nástrojů "Půltón" a modelářských potřeb "Avanti".

Dnes v útulném krámku na Lidického náměstí č.p. 11 můžete pořídit jak piáno, tak například maketu motorového letadla s čtyřtaktním spalovacím motorem. Prodejna "Avanti" Rudolfa Krásenského nabízí široký sortiment modelářských potřeb od základních stavebních materiálů až po profesionální stavebnice funkčních modelů letadel, lodí, vlaků apod. V dílně prodejny vám pak ochotně opraví jak havarované modely, tak například dětmi rozbité mechanické hračky. Najdete zde i bazar a komisní prodej modelářských potřeb, modelů, nářadí a mechanických i elektronických hraček.

Pro začínající i profesionální hudebníky má pak Karel Nohava v "Půltónu" připravenu nabídku různých druhů hudebních nástrojů. Koupíte tu však i noty, trsátka, struny a celou řadu dalších doplňků a náhradních dílů nejen ke kytaře nebo houslím. Váš porouchaný hudební nástroj vám zde kvalitně a rychle uvedou do původního stavu. Ladění těžko přenosných hudebních nástrojů provedou přímo na vámi určeném místě. Samozřejmě i v "Půltónu" přijímají hudební nástroje do komisního prodeje.

(mar - PI)


Vyřešilo by zrcadlo nebezpečnou situaci?

Jičín - Každý řidič, sjíždějící z Valdštejnova náměstí nebo z "Balbínky" od okresního ředitelství Policie Fortnou na křižovatku ulic Na Tobolce, Na Hrádku a Boženy Němcové, ví, jak složité a nebezpečné je touto frekventovanou křižovatkou projet.

Už tak komplikovaná dopravní situace byla ještě zhoršena instalací plastových zábran, zamezujících znečištění budovy dopravního inspektorátu. Řidič, vjíždějící do křižovatky z Fortny, dnes musí "vystrčit nos" až téměř do poloviny vozovky, aby bezpečně viděl vozidla přijíždějící zleva z ulice Na Hrádku.

Před nedávnem byl na protilehlém travnatém rohu instalován kovový sloup, a tak si řidiči tudy projíždějící oddychli: "Konečně zde namontují zrcadlo". Bohužel, namísto očekávaného a tolik potřebného zrcadla se na sloupě objevila "ruka", ukazující směr do centra města, na Valdštejnovo náměstí.

Řádně zabetonovaný ukazatel byl pak během několika málo dnů vykopán a přemístěn na protější roh parkoviště automobilů pod "dopravkou". A tak řidiči při průjezdu touto křižovatkou dál zažívají stresové situace a kompetentní orgány zřejmě s instalací zrcadla váhají, nebo, jako tomu v Jičíně bylo již několikrát, čekají na "pořádnou ránu".

(mar)


Přijede "vodník i blázen"

Nová Paka - Již zítra dopoledne město přivítá návštěvníky šestého ročníku "Vodnických slavností". Jejich pořadatelem je Městský pivovar a Nadace Františka Faustina Procházky. Největší novopacká kulturní akce s sebou však přináší i jistá dopravní omezení.

Od 8 do 12 hodin bude uzavřeno Masarykovo náměstí a od 8 do 23 hodin areál pod Městským pivovarem. Přibližně půl hodiny před polednem vyjde z náměstí k pivovaru průvod, jehož trasa povede ulicí Komenského, Legií a před železničním viaduktem zahne do uzavřeného areálu.

Zároveň budou v době od 8 do 23 hodin zrušeny autobusové zastávky spojů směrem na Pecku. Jedná se o zastávky Nová Paka - poliklinika a Štikov - závod. Objížďky ve městě budou značeny, dopravu odřídí policisté, rychlost v centru sníží na 40 km/hod. a informace o možnostech parkování získáte u pokladen při vstupu do areálu před pivovarem, kam budou vpuštěna pouze vozidla pořadatelů, čestných hostů a účinkujících.

Dopolední program - Masarykovo náměstí.

10.00 - K poslechu zahraje dechovka ZUŠ Úpice s mažoretkami. Začnou se sjíždět účastníci průvodu. Nebudou chybět vodníci a vodní bytosti z Čech i zahraničí, hasiči ve starých "stříkačkách", císařské vojsko v dobových uniformách a zbrojnoši. Je hlášena návštěva spřátelených pohádkových postav.
10.30 - Zahájení Vodnických slavností. Přijede vodník Pivílko s dobrosrdečným bláznem, který požádá o povolení slavností. Z kašny poteče bláznivá voda, kterou na znamení dne plného krásného bláznění připije i starosta města Petr Kuřík. Bude svítit vánoční stromeček, náměstím zazní koledy a děti dostanou sladkosti.
11.00 - Řazení průvodu a odchod do pivovaru.

Odpolední program - areál pivovaru (velké jeviště).

11.30 - Polední siesta.
13.00 - Zahájení programu, zahraje country skupina "Pěna".
17.00 - Vyhlášení výsledků vodních hrátek a ostatních soutěží.
18.00 - Koncert skupiny "Etienne".
19.00 - Plavecké závody (po ukončení slosování vstupenek).
20.00 - Koncert skupiny "Olympic".
21.00 - Závěrečný ceremoniál - vyhlášení vítězů plaveckých závodů, loučení vodníka, blázna a rusalky, ohňostroj.

Odpolední program - dvůr pivovaru (hala).

14.00 - Dětský program s Dominem. Soutěže pro děti, ekologická výstava, hosté Domina, bublinkový ráj apod.
16.30 - Vyhlášení výsledků dětských soutěží.

Odpolední program - dvůr pivovaru (rampa).

16.00 - Koncert skupiny Nová Paka.
15.00 - Mistrovství Nové Paky ve vypití tupláku.

Odpolední program - dvůr pivovaru (garáž).

13.00 - K dobré pohodě hraje pan Kracík.

Odpolední program - malý rybník.

13.00 až 17.00 - Lodičky pro děti za účasti vodních bytostí.
13.30 - Vodní hrátky

Noční program.

22.00 - Country v Novopacké jídelně - skupiny "Trosky" a "Rodeo".

Celým programem vás budou provázet moderátoři Hana Petrová a Jaroslav Bureš.

(red)


Daňový kalendář - září 1998

ÚTERÝ 8. září 1998

Pojistné

 • záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za měsíc srpen 1998
 • záloha na důchodové pojištění a placení pojistného na nemocenské pojištění OSVČ za měsíc srpen 1998

  PÁTEK 25. září 1998

  Daň z přidané hodnoty

 • daň a daňové přiznání za měsíc srpen 1998
  (týká se pouze plátců s měsíčním zdaň. obdobím

  Spotřební daň

 • daň a daňové přiznání za měsíc srpen 1998

  STŘEDA 30. září 1998

  Daň z nemovitostí

 • třetí splátka na daň roku 1998 u ostatních poplatníků

  Daň z příjmů

 • měsíční záloha na daň za měsíc září nebo čtvrtletní záloha na daň za III. čtvrtletí 1998

  Poznámka:

  Ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zák. č. 337/92 Sb., ve znění p.p. ... daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení...

  Kalendář pro vás připravila daňová poradkyně Ing. Jana Kavková.


  index