Jak jsme jezdili v minulých dnech?

Jičín - Za sledované období od 1. do 25. srpna 1998 řešili na jičínském okrese policisté dopravního inspektorátu celkem 107 dopravních nehod, což je proti stejnému období roku 1997 o 8 více. Následkem těchto havárií byl jeden člověk usmrcen (stejně jako v roce 1997), šest účastníků nehod (+ 1) bylo zraněno těžce, a 22 (+ 3) lehce.

V pěti případech havarovali řidiči "posilnění alkoholem". Rychlá jízda zavinila 11 nehod, nedání přednosti v jízdě 20, špatné předjíždění 4, špatný způsob jízdy 48, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 14, technická závada 7 a z jiných příčin bourali další 3 účastníci silničního provozu. Odhadované škody na vozidlech činí 2 miliony a 758 tisíc korun.

(red)


Zveme vás do kurzů KD

Jičín - Kulturní dům Jičín přijímá přihlášky do kurzů, které budou zahájeny ve druhé polovině měsíce září.

 • pohybové výchovy pro děti od 3 let

 • společenského soutěžního tance pro děti od 5 let
  (pokud možno celé taneční páry)

 • moderních tanců pro děti od 10 let

 • hry na flétnu pro děti od 5 let (vhodné pro astmatiky)

 • lidového tance pro děti od 5 - 7 let

 • angličtiny, němčiny pro děti od 8 let

 • němčiny pro dospělé začátečníky i pokročilé

 • angličtiny pro dospělé začátečníky i pokročilé

 • jógy pro ženy i muže

 • jógy pro děti od 6 let

 • hry na klávesové nástroje

  Přihlášky zasílejte na adresu (nebo osobně předejte) Kulturní dům Jičín, Husova 206, 50601 Jičín. Informace obdržíte i na telefonním čísle 0433/21568.

  (red)


  Dluhy pana děkana

  Ostružno - Oznamujeme všem věřícím, příslušným k Děkanskému úřadu v Jičíně, že pan děkan nemá právo svým věřícím kázat o morálce, neboť on sám nedodržuje základy křesťanské věrouky.

  V roce 1997 si od firmy PATRA Jičín s.r.o., Jičínská 66, Valdice 507 11, nechal provést opravy na kostele v Ostružně, aby ten byl v plné kráse připraven na vysvěcení.

  Žel bohu nám do dnešního dne nezaplatil a ještě navíc tyto jím přímo osobně objednané práce zapírá. Pan děkan není hoden, aby o sobě říkal "jsem křesťan".

  (PATRA)

  Poznámka redakce: K předchozímu příspěvku byla dodána fotodokumentace provedených prací a kopie faktury na 30 870,- Kč. V rámci zachování objektivity jsme požádali o vyjádření i stranu druhou, kritizovanou.

  Vyjádření Arciděkanského úřadu

  Jičín - Téměř hystericky laděné oznámení firmy PATRA s.r.o Jičín má dle mého názoru dvojí záměr a vyznění: za prvé ideologický a za druhé smluvně-právní.

  Ideologicky jde o nepřímý útok na podstatu křesťanství a morálky vůbec v duchu profesora Zdeňka Nejedlého. Představitel firmy neseriózně mě kádruje s tím, že nejsem hoden být křesťanem. Jako katolický kněz to považuji za veřejný útok proti mé osobě, občanské cti a lidské důstojnosti včetně svého jména. Tímto způsobem bylo na mou osobu útočeno v dobách totalitního režimu, který mě dvakrát odsoudil právě proto, že jsem katolický kněz.

  Mé vyjádření k druhému bodu: Nepopírám, že firma PATRA opravu poškozené fasády kostela Povýšení svatého kříže provedla. Prohlašuji, že písemnou objednávku ani na základě ústního jednání jsem uvedené firmě nedal. Pouze jsem byl zástupcem firmy kontaktován, zda mají ponechat po opravě jednotlivá skvrnitá místa na fasádě. To jsem odmítl. Pokud někdo další jednal mým jménem, měla by to firma prokázat.

  Obsah a náležitosti smlouvy o dílo, která nebyla oboustranně dohodnuta, stanoví občanský zákoník (viz § 631,632 etc.). Současně konstatuji, že po ukončení oprav fasády se nepodepsal žádný protokol o předání a převzetí práce a ani nepodepsal žádný jiný podklad pro vystavení faktury řádově na 30.000,- Kč, která věcně ani formálně neodpovídá metodice a předpisu o fakturování.

  Kolaudace kostela v Ostružně se uskutečnila v I. pololetí roku 1995 a oprava fasády byla nutná před vlastním vysvěcením kostela pro nedostatky provedené klempířské práce. Pro informaci sděluji, že generální oprava kostela stála řádově 7 mil. Kč. Na úhradě nákladů se podíleli společně Český stát, zastoupený Okresním úřadem v Jičíně, obec římsko-katolická, farnost a hlavně věřící a zahraniční donátoři. Vyúčtování této generální opravy bylo kontrolováno i ze strany stavebního dozoru, který v této věci zastupoval Arciděkanství v Jičíně. Tolik na vysvětlenou.

  Zároveň lituji, že k tomuto způsobu vypořádání prostřednictvím tisku vůbec došlo.

  Josef Němec - arciděkan


  Ohlédnutí za "Novopackou hrubou poutí"

  Nová Paka - Hrubou poutí? Ano, tak zní oficiální název akce, odehrávající se každoročně v polovině srpna a na níž přichází a přijíždí tisíce občanů nejen z města, ale i ze širokého okolí. Mnozí s nedočkavostí, jiní s nervozitou a skrytými protesty.

  O desítkách stánků, z nichž mnohé si jsou prodávaným artiklem podobné jako vejce vejci, bylo napsáno mnohé. O pouťových atrakcích, "okupujících" Masarykovo náměstí, také. A přesto by si toto výdělečné "odvětví" zasloužilo více pozornosti, ale z té rubové strany.

  Stalo se totiž zvykem, že vstupenky na všechny ty kolotoče, houpačky a maxifugy se "inovovaly" na vrácenky. U pokladny se koupí, u vchodu odeberou, a tak to jde kolem dokola. Finanční příjem je nekontrolovatelný. Jistě, všichni majitelé atrakcí si zaplatili "místo", z něhož příjem do městské pokladny není zanedbatelný. Ale daňové přiznání pláče, protože... (viz odstavec výše). Někteří majitelé atrakcí jednají lidsky a za malé děti vyžadují "menší vstupné". V Crazy - Cirku to však vzali opačně. Za příklad slouží zájem ženy s dvouletým dítětem, která chtěla potomka, nesoucího v náručí, zasvětit do tajů pouťového veselení. Obsluha u vchodu ji dovnitř nepustila z jednoho prostého důvodu: I dvouletý capart "musel" mít svou třicetikorunovou vstupenku (respektive návratku)! Rozhodnutí matky bylo nanejvýš rozumné: Vyžadovala své zaplacené vstupné nazpět. V právu byla, protože do cirkusu ještě nevstoupila. Že se musela při vrácení návratky do pokladny ještě dlouho dohadovat, bylo hodně trapné...

  Neméně (ne)spokojenosti bylo i v prostoru u Investiční a poštovní banky, kde "vystavěli" své závodiště majitelé malých moto-biků. Podmínka - od 6 let a při 100 kg váze - za vstupné, totožné s ostatními atrakcemi, byla splněna u většiny účastníků. Méně nadšeni však byli majitelé a nájemníci bytů v těsné blízkosti motodromu. Jejich zavřená okna byla slabou náplastí na benzinové výpary závodníků, zkoušejících své umění po celý víkend na pěti motorkách. Hygienik přítomen nebyl...

  Nelze "Novopackou hrubou pouť" zatracovat. Má svoji tradici i stálé návštěvníky. Ale není možné ji přisuzovat optimální "nej". Výše uvedené příklady jsou jenom částí jiných, které pozornosti návštěvníka unikly. Na rozdíl od splasklých peněženek a drsného zásahu do rodinného rozpočtu je to oboustranná ekonomika. Pro koho nejvýhodnější, to už nechám na vašem posouzení...

  (elp)


  Nové byty na starých půdách

  Jičín - Na jedné z posledních schůzí městských radních padlo kladné rozhodnutí o možnosti úprav půdních prostor některých městských domů.

  Okresní město by tak údajně ještě v tomto roce mohlo svůj bytový fond rozšířit o tři byty. Na jejich výstavbě se však zřejmě budou muset finančně spolupodílet i budoucí nájemníci, jak je tomu například v případě výstavby městských bytových domů v Ruské ulici naproti hřbitovu.

  Podle informací z městského úřadu se mají půdní vestavby realizovat ve starší zástavbě na Novém Městě. Kdo měl možnost vidět půdní vestavby, řešené pomocí moderních technologií, ví, že o tyto byty bude zřejmě velký zájem.

  (red)


  Městská policie - linka 156

  Na tomto místě NN vám pravidelně přibližujeme nesnadnou práci městských policistů. Nejedná se samozřejmě v žádném případě o ucelený pohled, ale pouze o některé zajímavé případy, informace a výzvy městských policistů k vám, obyvatelům okresního města. Městské policisty můžete volat i na telefon 0603/716565.

  Aktuálně z linky 156

  Jičín - V ulicích Čelakovského a Sokolovské byla 1.8.1998 zjištěna dvě neuzamčená vozidla. V prvním případě byl automobil hlídkou zajištěn a majitel vyrozuměn. Ve druhém bylo vozidlo opět zajištěno, majitel byl zjištěn, ale nepodařilo se jej vyrozumět.

  Jičín - V okresním městě začíná být stále větší problém se zatoulanými psy. Především zde nejsou odpovídající prostory, kam by se tito tuláci dali umístit. Někteří majitelé nechávají své chlupaté miláčky volně pobíhat, a ti obtěžují ostatní občany, a to například i v prostorách místních restaurací (5.8.1998).

  Jičín - V zámeckém parku byly nedávno otevřeny nové veřejné záchodky. Vandalům to však zřejmě není vhod. K poškození tohoto bohulibého zařízení totiž došlo již 7.8.1998 například panem J.S.

  S tímto pánem se hlídka městské policie setkala ještě jednou, a to na záchodcích na autobusovém nádraží. Tam se snažil opět devastovat zařízení, přičemž budil pohoršení onanováním na veřejnosti.

  Jičín - Dle zákona č. 200/1990 sb. § 49 c muselo být řešeno chování ženy, která se kopáním do skleněné výplně dveří dožadovala vstupu do herny Apollo na Husově třídě i přes to, že herna neměla v dopoledních hodinách otevřeno. Dále se hrubě chovala i ke kolemjdoucím občanům. Přítrž jejímu výtržnictví udělala až hlídka městské policie.

  Jičín - Z důvodu havárie vody asistovala hlídka městské policie u otevření bytu Na Jihu 541.

  Jičín - V sobotu 15.8.1998 byl v zámeckém parku nalezen svazek klíčů. Majitel se o ně může přihlásit v kanceláři městské policie na MěÚ Jičín.

  Jičín - Městská policie oznamuje, že od 1. července 1998 má nového velitele, kterým se stal Bohumil Novotný.

  (MěP)


  Bioganic je 100 % organické hnojivo

  Staré Místo - "Ten, kdo si vzpomene na několik červencových dnů, během nichž se nad Jičínem vznášel zápach způsobený hnojením polí mezi okresním městem a Čejkovicemi, ať promine. Zároveň se chci omluvit za výrok našeho agronoma, který na JRT nevhodně použil slovní obrat: °Od zápachu ještě nikdo neumřel°," uvedl náš rozhovor ředitel Agrodružstva Staré Místo ing. Oldřich Haken.

  Hlavním důvodem naší návštěvy bylo zjistit, o jaký druh hnojiva se jednalo, jaké jsou jeho vlastnosti a jakým způsobem se běžně používá. Tím chceme rovněž uvést na pravou míru obsah článku (minulé vydání NN), ve kterém jsme necitlivě zapochybovali o vlastnostech a složení použitého hnojiva.

  V první řadě jsme zjistili, že se jedná o přírodní 100 % organické hnojivo Bioganic, jehož používání je povoleno Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR.

  Přírodní hnojivo Bioganic vyrábí firma Talpa Přerov nad Labem a vzhledem k jeho příznivým vlastnostem si podle slov ing. Oldřicha Hakena najde cestu nejen na pole, ale i na zahrady, záhony a trávníky. Uplatní se však i v květinářství, zahradnictví, ovocném i okrasném sadovnictví a při rekultivacích půd.

  "Bioganic je vyroben prostřednictvím biofermentačního procesu z drůbežích, vepřových a hovězích výkalů. Je stoprocentně organickým hnojivem s velmi dobře vyváženým objemem makro i mikro živin, huminových kyselin a organických složek.

  Je ideální pro přímou aplikaci do půd, které byly zcela vyčerpány od rostlinných živin v důsledku eroze, prosakování a neustálými intenzivními pěstitelskými cykly. Bioganic nepoškozuje rostliny ani zeminu a zůstává v půdě beze změn, pokud není rostlinou vyčerpán. Zvyšuje výnosy a zlepšuje zdravotní stav a vzhled zeleniny a brambor, cukrovky, kukuřice a luskovin, jetelotrav a vojtěšek, ozimého ječmene, ovocných i okrasných stromů a keřů, travnatých porostů (trávníky, zahrady, parky) a zahradních i pokojových květin."

  Závěrem rozhovoru ing. Oldřich Haken dodal, že po okamžitém zaorání není Bioganic téměř cítit. Ve zmíněných červencových dnech se však zemědělcům porouchala technika, a tak bylo hnojivo zaoráno až několik hodin po jeho aplikaci.

  (mar)


  Ještě k článku "Od smradu nikdo neumřel"

  Jičín - Ano, dávám za pravdu pisateli tohoto kritického článku, že bylo město Jičín obtěžováno zápachem. Nevím ale, za co by se měl agronom družstva Staré Místo omlouvat.

  Toto hnojivo "Biogano" je uznáno normou jako ekologické hnojivo, bohužel však - zapáchá. Pisatel článku je asi laik. Neví, že když se vítr obrátí při postřiku letadlem, může vdechnout mnohem horší jed, nežli je tento (vesnický smrad). Nebo když se projde okolo Ronalu a zrovna se provádí očista od nánosu hliníku. Co mají říkat lidé v okolí Lovosic a jiných chemiček? Kdo se bude mně, jako občanu a daňovému poplatníku, omlouvat třeba za hluk při roztahování letadel na letišti. Nikdo. Uvědomuji si, že ti lidé to mají jako sport a bez hluku to nejde. Kdo se omluví lidem v Čechově ulici za neúnosně dlouhou rekonstrukci? Kdo se omluví lidem, jejichž ulicí vede tah Jičínem a dýchají denně kouřové zplodiny, rakovinotvorné látky apod.

  Jedním dechem voláme všichni po ekologii. Bohužel to tak již bývá, že něco dobrého nese i něco špatného. Tak to je i v případě použití ekologického hnojiva Biogano. Ještě jednou: Od tohoto smradu opravdu ještě nikdo neumřel. Na rozdíl od zápachu jiných.

  (Perk)


  index