logo NN, 13K

Výstava podnikatelů v Nové Pace

Nová Paka - Asi není všeobecně známé, že více než jeden tisíc občanů Nové Paky má živnostenský list, který jim umožňuje vyrábět, provádět různé služby, dodat speciální předměty, poradit vám anebo vyřídit vaše problémy. Mnohá tato činnost není běžně známá, a tak mnozí naši spoluobčané jezdí mimo město, aby získali potřebné.

Klub podnikatelů Novopacka se proto rozhodl uspořádat pro místní živnostníky výstavu, na které se každý zájemce může za výhodných podmínek prezentovat. Tato výstava, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. září v jídelně bývalé Velvety, vás seznámí se vším, co mohou podnikatelé nabídnout svým spoluobčanům. Po oba dny bude otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin. Součástí výstavy bude i nabídka pracovních příležitostí. V našem městě nejsou žádné obrovité firmy, ani tu nejsou "tuneláři", ale jsou tu opravdu ti drobní podnikatelé, kteří musejí překonávat mnoho překážek, aby uspokojili své zákazníky.

Nyní záleží skutečně jen na vás, podnikatelích, máte-li chuť veřejnost seznámit se svou prací, se svými výrobky, ale i na vás ostatních, zdali chcete být informováni o tom, co můžete "doma" získat, aniž byste museli objíždět města jiná.

(JV)


Aktiv sluchově postižených

Jičín - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresní výbor Jičín ve spolupráci s referátem sociálních věcí OkÚ Jičín pořádá ve středu 23. září 1998 ve 14.00 hodin ve velké zasedací síni Okresního úřadu v Jičíně "Aktiv uživatelů sluchadel spolu s ukázkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro sluchově postižené". Účast na aktivu přislíbili pracovníci Audiocentra TV v Praze ing. Jan a Josef Tvrzských, kteří předvedou nejnovější typy sluchadel a další kompenzační pomůcky pro sluchově postižené. Dále je zajištěna účast odborného lékaře ORL, zástupce ústředí Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, OkÚ a VZP v Jičíně. Na závěr aktivu budou prodávány baterie všech druhů, olivky a podobně. Žádáme vás o informování vašich známých a rodičů takto postižených dětí o konání této akce.

(red)


Nabídka LG

Jičín - Lepařovo gymnázium nabízí studentům čtvrtých ročníků středních škol nebo absolventům kurz matematiky pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Cena kurzu, který začíná 5. října 1998, je 1200 korun. Vyučovat bude ředitel gymnázia Vladimír Carda. Přihlášky odevzdejte do 28. září v

kanceláři LG. Language Sky a ředitelství LG dále pořádají kurzy německého, anglického a francouzského jazyka pro žáky 7.-9. tříd ZŠ, které trvají 1-3 roky. Cena za pololetí je 1200 Kč. Začátek kurzů je 28. září, uzávěrka přihlášek 23. září. Informace tel.:0433/23005.

(lg)


Vyzvedněte si telefonní seznam

Jičín - SPT Telecom, a.s. upozorňuje telefonní účastníky, že do 25. září 1998 probíhá výdej nových telefonních seznamů "Zlaté stránky TTO Hradec Králové 1998-99". Tyto seznamy obdržíte zcela zdarma v příslušných výdejních místech na základě předloženého odběrního lístku, na kterém je zároveň uveden i počet seznamů, na jejichž bezplatné vydání máte nárok. Současně je možné odevzdat seznam starý.

Pracovníci SPT Telecom žádají telefonní účastníky, aby odběr nového telefonního seznamu neodkládali a vyzvedli si jej ve stanoveném období.

(bar)


Všem žadatelům o dávky státní sociální podpory

Jičín - Počátkem měsíce září obdržela řada žadatelů o sociální příplatek a příspěvek na bydlení rozhodnutí o zastavení výplaty těchto dávek z toho důvodu, že v zákonem stanovené lhůtě nedoložili rozhodné příjmy za 2. čtvrtletí roku 1998. Je především v zájmu samotných žadatelů tyto příjmy prokázat, a to nejpozději do konce září '98, jak byli v rozhodnutí o zastavení výplaty upozorněni. V opačném případě jim totiž bude muset být dávka odejmuta, protože nárok na ni podle zákona zanikne.

K tomu, aby na dávku od 1.7.1998 vznikl opět nárok, budou muset vyplnit novou žádost. Vzhledem k tomu, že naše zkušenosti z praxe nasvědčují tomu, že pro mnohé žadatele je správné a úplné podání žádosti stále ještě nelehkou záležitostí, doporučujeme využít uvedenou lhůtu a požadované údaje doložit.

V těchto dnech začíná oddělení státní sociální podpory Okresního úřadu v Jičíně rozesílat Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro nárok na dávky po 30. září 1998. Nově je v obálkách vloženo Čestné prohlášení pro žadatele o příspěvek na bydlení. Upozorňujeme, že pro nepřerušené trvání nároku na sociální příplatek a příspěvek na bydlení od 1.10.1998 je nutno doložit příjmy za 3. čtvrtletí roku 1998 nejpozději do konce října '98.

Žadatelům o příspěvek na dopravu a přídavek na dítě, jejichž dítě je starší 15 let připomínáme, že do konce září '98 je třeba na kontaktní místa doručit potvrzení o studiu na školní rok 1998/99. Kromě toho je třeba rovněž do konce září '98 ke všem žádostem o přídavek na dítě a k žádostem o příspěvek na dopravu pro studenty středních a vysokých škol doložit příjmy za rok 1997. Nebudou-li tyto roční příjmy doloženy ani do 31.10.1998, nárok na obě uvedené dávky k 1.10.1998 podle zákona zanikne. Pro opětovný vznik nároku bude nutno vyplnit novou žádost.

ing. Hana Kalenská, OkÚ Jičín


Pohádkový Jičín s lešením

Jičín - Je krásné, že se myšlenka učinit jednou za rok z Jičína hlavní město pohádky ujala a našla podporu u široké jičínské veřejnosti. Je velmi pěkné, že mnohé instituce, úřady i firmy se s myšlenkou festivalu ztotožňují a svým způsobem jej podporují.

Letošní pohádkový Jičín mohl být skutečně "pohádkový", ač jsme z toho měli strach. Rozsáhlá rekonstrukce celého Valdštejnova náměstí dopadla díky pochopení Telecomu a dalších zúčastněných firem a rovněž díky snaze pracovníka Městského úřadu Josefa Březkého velmi dobře. Rovněž tak okružní křižovatka u Okresního úřadu a ulice Čechova zářily ještě před festivalem novotou a přispěly ke zklidnění dopravní situace. Víme o tom, že i mnohé další drobné akce se všichni snažili ukončit tak, aby do "pohádky" bylo vše v pořádku a celé město bylo pěkné a upravené.

O to více nás ranilo, že se majitelé hotelu Paříž přímo v centru města rozhodli právě v termínu festivalu opravovat střechu budovy. Zcela nevzhledný "hrad", který zde vyrostl, k pohádce vůbec nepatří a nejedná se o dobrou reklamu a ukázku toho, že by šlo o podporu myšlenky festivalu. Rovněž tak lešení na Husově třídě firmy Patra připomínající cimbuří nepatří k festivalu.

Je smutné, že si ani vedení Městského úřadu v Jičíně neuvědomuje, kolik lidí díky festivalu do Jičína přijíždí, poznává naše město a tudíž je smutné, že uvidí přímo v centru města a dění festivalu uvedené nevzhledné objekty, které zde nemusely být, pokud by jejich majitelům někdo vysvětlil, co je to festival Jičín - město pohádky, jakou již má tradici a zvuk v celé naší vlasti. Provedení oprav nikoliv 10. září, ale 20. září by jistě uvedené stavební firmy "nepoložilo".

Naštěstí jsou i jiné firmy, které by nenapadlo, aby právě v 5-ti dnech, kdy se Jičín stává městem pohádky a kdy zde proudí davy dětí a hostů, ničily vzhled našeho města, ba naopak přispívají k jeho zkrášlení.

(PKa)


Je zvolen nový prezident

Jičín - Osmý ročník festivalu Jičín - město pohádky ještě není zcela u konce a již je zvolen prezident ročníku příštího. Poněkud rychle, ale jest volba nutná, má-li být splněna jeho představa. Nový prezident Dr. Čestmír Jung předložil spolu s Jaromírem Gottliebem na poslední schůzi pohádkového vejboru svůj návrh koncepce příštího ročníku.

Devátý ročník pohádkového festivalu se uskuteční ve dnech 10. až 19. září 1999 a bude věnován knize. Jak odpovídá duchu festivalu, děti by měly za pomoci rodičů či odborníků vyrobit svou vlastní knihu. Mezi další body programu patří burza "nepotřebných" knih, Ohňové poselství a cesta světla, chybět by neměl, tak jako každý rok, ani středověk...

Pozoruhodný je i návrh ankety Kniha tisíciletí - kniha mého mládí. Vyhodnocení a výsledky ankety by byly nití, která prochází všemi festivalovými dny.

Kdo je Čestmír Jung, prezident 9. ročníku festivalu Jičín - město pohádky? Čtyřiapadesátiletý absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V posledních letech ředitel Soukromé střední podnikatelské školy, nyní pracovník Okresního úřadu, referátu regionálního rozvoje. Ochranář, myslivec, muzikant, platný člen festivalového vejboru. Jako nestraník kandiduje za čtyřkoalici v podzimních volbách do senátu. Bude-li zvolen, stane se prvním prezidentem v senátu.

(prochor)


SAMA vás zve k nákupu

Jičín - Po několika měsících byla 9. září 1998 opět otevřena prodejna potravin na Lidickém náměstí. Samoobsluha, spíše známá pod vžitým názvem "Skleněnka", prodělala v minulých týdnech úpravy interiérů a dostala zcela nové, moderní vnitřní vybavení.

Prodejnu SAMA vlastní trutnovská akciová společnost Pramen IK Východ. Nejpodstatnější změnou pro zákazníky je způsob vlastního prodeje, který byl změněn v takzvaně discontní. Zjednodušeně řečeno to znamená, že zboží je nabízeno v původním "velkobalení" bez pracného, ale rozhodně vzhlednějšího, vyrovnávání do regálů. Toto opatření umožnilo zredukovat počet zaměstnanců prodejny na pouhých třináct.

Podle negativních ohlasů chybí kupujícím obslužný pult na který byli zvyklí. V nové prodejně SAMA ho nahrazuje regál nabízející již rozvážené saláty, salámy, sýry... většinou hygienicky vakuově balené. Jinak v prodejně nakoupíte samozřejmě základní potraviny, pečivo, ovoce, zeleninu, hygienické potřeby, drogistické zboží a podobně.

Protože SAMA musí o zákazníky bojovat a něčím je nalákat, tak i tady nakoupíte některé výrobky za akční ceny, nebo za ceny trvale nižší. Cenově zvýhodněné zboží je označeno třemi druhy etiket. AKCE - označuje výrobky s krátkodobou výraznou slevou, ŠETŘÍ - výrobky s trvale výhodnou cenou a NÁŠ TYP - značí výrobky prodejnou doporučené k zakoupení.

SAMA je otevřena sedm dní v týdnu: V pondělí až pátek od 7.00 do 19.00 hodin, v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin a v neděli od 8.00 do 12.00 hodin.

(mar)


Zahrádkářská výstava

Vysoké Veselí - Již za týden, tedy 25. září 1998, se otevře jedna z posledních zahrádkářských výstav v tomto roce: "Výstava květin, ovoce a zeleniny ve Vysokém Veselí".

Tradiční ozdobou této výstavy bude expozice květů jiřin pana Brzáka ze Slovče. Dále si zde porovnají své výpěstky přední pěstitelé ovoce a zeleniny z našeho okresu, čímž vám zároveň nabídnou možnost nákupu ovoce k uskladnění.

Pichlavou krásu kaktusů zde představí pěstitelé z Nového Bydžova. Na své si přijdou ti pěstitelé, kteří si budou chtít doplnit výsadbu své zahrádky či nějakou květinu do bytu. Bude možné zkusit štěstí v tombole. Pořadatelé předpokládají, že návštěvníci se budou moci občerstvit kalíškem příjemného burčáku a pevně věří, že žádný nebude litovat své návštěvy na této výstavě.

(per)


index