Novopačtí vodníci tradičně zmokli

Nová Paka - Stalo se tradicí, že první zářijový víkend slaví vodník Pivílko z novopackého pivovarského rybníka narozeniny. Děje se tak za všeobecného veselí a bláznění nejen ctěných občanů novopackých, ale též všech příchozích. Letos přijel Pivílkovi poblahopřát také jeho slovenský kolega Ďurko zpod Děvína. Oba vodníci se velmi brzy spřátelili a prováděli k radosti všech dětí i dospělých roztodivné taškařice. Letošní již šestý ročník Vodnických slavností navštívilo bezmála devět tisíc hostů, kteří mohli býti účastni různých soutěží, jako například závodu v pití tupláku na čas, plavání v pivovarském rybníce apod. V neposlední řadě bylo možno využívat bohatých možností občerstvovacích, což bylo přijato veskrze kladně a s nemalým pochopením. Během celého dne se střídaly ve zpestřování zábavy různé kapely, které

koncertovaly v areálu pivovaru. Vrcholem programu bylo vystoupení dnes již klasické rockové skupiny OLYMPIC, které se těšilo kromobyčejnému zájmu publika, a to i přes hustý déšť, který celý více než hodinový program provázel. Počasí bylo v závěru slavností natolik nepříznivé, že Rusalka musela svou árii o měsíčku začínat natřikrát, neb selhávala technika a vodník Pivílko se nakonec s viditelnou úlevou vnořil zpět do lůna rybníka. Jeho rozhodnutí neovlivnil ani velkolepý ohňostroj, který slavnosti zakončil. Novopačtí ale doufají, že příští rok uspořádá Pivílko na své narozeniny stejně hodnotný program a bude mít konečně možnost nechat opět oschnout šosy. To se mu v dosavadní šestileté historii přihodilo pouze jedinkrát, protože jinak vždy alespoň část dne propršela.

(ku)


Cirkus v cirkuse

Jičín - Některé sdělovací prostředky, plakáty a poutače zvaly širokou veřejnost k návštěvě cirkusu Astra, který měl ve dnech 5. až 7. září 1998 hostovat v Jičíně na Novém Městě. Poutače a plakáty z ulic okresního města záhy zmizely a v sobotu v podvečer stál na Lidickém náměstí namísto cirkusového stanu pouze dav podvedených a rozzlobených občanů.

Podle vyjádření vedoucího odboru kultury a školství MěÚ Radovana Sála neměl cirkus Astra k vystupování v Jičíně povolení:

"Majitel cirkusu Astra pan Aleš provedl reklamní akci zvoucí do cirkusu doslova na vlastní pěst, aniž by měl od města povolení k hostování. Bylo by od nás trapné a neseriozní, kdybychom toto povolení vydali, vzhledem k tomu, že jsme plochu náměstí rezervovali pro cirkus JO-JOO, který do včerejšího večera tvořil součást programu 8. ročníku kulturního festivalu Jičín - město pohádky."

(mar)


Z vysílání Jičínské regionální televize

Krátké informace ze zpravodajství JRT vybíráme pro majitele televizních přístrojů, kteří z technických důvodů nemohou využívat sítě společnosti Kabel Plus, kde JRT pravidelně vysílá.

Černé skříňky - odpovídá starosta Jiří Liška.

Jičín - V březnu letošního roku bylo na území města instalováno jedenáct prosklených černých vitrín.

Kdo je autorem těchto cedulí a bylo vůbec vyhlášeno výběrové řízení na jejich dodavatele?

"Pokud myslíte černé cedule, kterých je po městě asi deset, tak na jejich dodavetele nebylo nabídkové řízení vypsáno. Nebylo vypsané proto, protože jejich instalaci zainvestoval radní Petr Volf ze svých soukromých finančních prostředků. Obsah těchto cedulí by měl dávat širší informace nejen občanům města, ale i turistům. Bude záležet na městě, jestli tam budeme schopni dlouhodobě uveřejňovat zajímavé věci, které donutí člověka zastavit a přečíst si je."

Poznámka redakce: Nechť vážený čtenář jedenáctkrát postojí a laskavě posoudí sám!

Zkratka z nádraží ČD - odpovídá starosta Jiří Liška.

Jičín - Pěšina z vlakového nádraží částečně souběžná s ulicí Lošťákovou směrem na sídliště není osvětlena. Hrozí tu například zlomení nohy.

Bude s tím město něco dělat?

"S touto cestičkou, nebo chcete-li zkratkou, město určitě nic dělat nebude. Myslím si, že její povrch zas tak špatný není a dokonce jsme ho před nedávnem upravovali. Faktem je, že večer tudy chodit není asi nic moc příjemného. Ale pravdou také je, že pokud se někdo bojí a nerad chodí v temných uličkách, musí udělat o padesát kroků víc a jít osvětlenou ulicí Lošťákovou. S osvětlením této pěšinky opravdu nepočítáme."

(JRT)


Výstava zemědělské techniky

Jičín - Místní prodejce zemědělské techniky, Společnost Triga - CS Trading, uspořádala ve svém areálu v Dělnické ulici ve dnech 11. a 12. září tradiční podzimní prodejní výstavu zemědělských strojů a zahradní techniky.

Návštěvníky zde kromě širokého sortimentu vystavované zemědělské mechanizace čekaly výhodné slevy na zboží, objednané během výstavy, i pohoštění, zpříjemňující oba dva výstavní dny.

Dnů techniky společnosti Triga - CS Trading se zúčastnilo několik stovek návštěvníků, mezi nimiž byli velkou měrou zastoupeni zemědělští profesionálové. Přišli ale i malopěstitelé, které sem přilákaly zvýhodněné ceny strojů malé zemědělské mechanizace.

Své výrobky zahradní techniky zde představily mimo jiné i firmy Vari, Stiga, Solo, Honda, AEG, Sandvik, Kärcher a celá řada dalších. Výrobce malotraktorů zastupovaly Wikov-Slavia Prostějov, Agrostroj Rožňava...

K vidění byly samozřejmě i zemědělské stroje místního výrobce AGS Jičín, dále pak Agrostroje Pelhřimov, ROSS Roudnice nad Labem, ZDT Nové Veselí, Agrostrojíren Rožmitál pod Tremšínem, ZT Lomnice nad Popelkou, ale také například sklízecí mlátičky a traktory Case IH a senážní sklizňová linka firmy Pöttinger.

Součástí výstavy byly i praktické ukázky mechanizace a předvedení orby traktory ZETOR s belgickými pluhy Steeno. Prezentace stavebních strojů firem Stehr, Uro, Rammer, Wacker, Gehl, IHI-Gehlmax a Allman byla vhodným doplňkem výstavy zemědělské techniky.

Po oba dva výstavní dny se pracovníci společnosti Triga - CS Trading pečlivě starali o spokojenost návštěvníků nejen avizovaným pohoštěním, ale především "průvodcovskou činností", spojenou s vysvětlováním funkcí a technických parametrů vystavených exponátů.

(red)


Úřady a skromnost?

Jičín - Městský úřad v Jičíně dokončuje první etapu přestavby a přístavby své budovy a směrem dozadu, architektonicky šťastně, uzavírá celý objekt. Pracovny většiny úředníků (vybavuji si třeba odbor investiční a stavební) byly opravdu málo vyhovující a přestavba je tedy oprávněná a potřebná.

A přece jsem rád, že jsem jako člen zastupitelstva v prvním polistopadovém volebním období a pak i člen rady, zasedal občas v té zcela skromné, temné, neútulné "zasedačce" vzadu v přízemí a v pracovně starosty, vybavené sice slušně, důstojně, ale ne honosně a přepychově. A že jsem chodíval za starostovým náměstkem a za tajemníkem úřadu do kanceláří zcela běžně vybavených.

V kožených křeslech nové zasedací místnosti v prvním patře bych se dobře necítil (podle sdělení starosty dostalo tato křesla město od firmy ITT). A nový, efektní nábytek v nových kancelářích prosvětlených velkými okny, se nezdá být nejúčelnějším (kam např. umístí stavební odbor svůj stále narůstající archiv?).

Přepych a honosné prostředí je mé generaci, která vyrůstala v chudých dobách protektorátu a prvních poválečných let, cizí a necítí se v něm dobře. Proto mi nejsou a nebyly moc sympatické ani všechny ty úpravy Okresního úřadu v posledních letech (postupná výměna slušného staršího nábytku za nový, efektnější, vybavování místností koberci, rekonstrukce velké zasedací síně za 1 milion korun apod.).

Každá "moc" na světě se vždycky prezentovala přepychem, který ji odlišoval od těch dole, který měl těm dole imponovat a omračovat je. Pryč jsou doby faraonů, Ludvíka XIV... Ale ani moc v demokracii není prosta tohoto sklonu. Ukázal to už výběr sídla pro poslaneckou sněmovnu a senát... Ukazuje to i nová ekonomická moc peněžních ústavů a nových podnikatelů.

Prosím však jičínské úřady, aby se zvláště dnes, v letech, která budou pro větší část občanů lety skromnějšími, tomuto sklonu k reprezentativnímu přepychu bránily a vybavovaly svá sídla funkčně, s vkusem, ale bez přepychu. Dnes přece nejde na úřadech o to, aby lidi ohromovaly, aby jim vnějšně imponovaly, ale o to, aby dobře fungovaly a občanům dobře sloužily!

(Ú)


Nové hřiště

Jičín - Až na samém konci ulice Přátelství na Novém Městě vyrůstá nové všesportovní hřiště pro širokou veřejnost.

Sportoviště o rozměrech přibližně házenkářského hřiště bude mít antukový povrch, bude oploceno a o jeho dobrý stav se budou starat Technické služby města Jičína. Radnice nevylučuje jeho budoucí rozšíření, ani možnost vybudování technické plochy pro vyznavače "okolečkovaných prkýnek".

Celá akce přijde město přibližně na půl milionu korun. Zda bude sportoviště veřejností využíváno, je však otázkou. Mezi paneláky sídliště Na Jihu jsou již čtyři podobná sportoviště. Jejich technický stav je téměř ve všech případech žalostný a o jejich alespoň částečném využití se dá pochybovat. A tak například o volejbalovém (nohejbalovém, tenisovém?) kurtu před čp. 533 a 532, který je ze všech sportovišť nejblíže k nově budovanému hřišti, můžeme směle říci, že slouží pouze potřebám našich čtyřnohých miláčků. Faktem je, že kluci "čutaj" fotbálek na každém zeleném plácku mezi parkujícími automobily. To však ale ne z důvodu nedostatku sportovišť, ale proto, že jen "pod okny" je mají mámy na očích a dál od baráku se je zcela logicky bojí pustit.

(mar)


Akord A stále sídlí ve Fortně

Jičín - V minulém čísle NN jsme otiskly fotografii s informací o nově otevřené prodejně Půltón a Avanti na Lidickém náměstí. V článku jsou některé informace, které se nezakládají na pravdě.

Z Fortny nebyla přestěhována ani prodejna hudebních nástrojů Půltón, ani modelářských potřeb Avanti. Z prostého důvodu, že prodejna Půltón byla v této ulici před několika lety zrušena a prodejna Avanti tam nikdy nebyla. Ve Fortně čp. 41 dále úspěšně působí prodejna hudebních nástrojů a jejich opravna pod názvem Akord A. Omlouváme se dotčeným firmám i čtenářům - zákazníkům Akordu A ve Fortně, jehož působiště zůstává nezměněno.

(ras)


index