Spory kolem rozšíření prodejny Jednoty

Jičín - Na základě petice podepsané 74 občany Holínského předměstí svolalo vedení města na 1. září 1998 schůzku s veřejností a předsednictvem novopacké Jednoty.

Občané žijící v těsném sousedství nebo poblíž Coop Discontu na Letné, jehož majitelem je právě SD Jednota Nová Paka, ve své petici rozhodně nesouhlasí s odprodejem městského pozemku č. 491/5 za účelem rozšíření prodejní plochy samoobsluhy.

Jako důvody uvádějí zvýšení pohybu vozidel v ulicích Novoveského a Prachovské, zvýšení hlučnosti a množství škodlivin v ovzduší z výfukových plynů automobilů, snížení bezpečnosti dětí v uvedené oblasti, zrušení další části zeleně v obydleném prostoru a znemožnění přístupu k zadní části panelových domů v Prachovské ulici. Autoři petice zároveň hodnotí současnou kapacitu prodejny jako dostačující a zdůrazňují fakt, že velkokapacitní discontní prodejny rozhodně nepatří mezi zástavbu rodinných domků, ale naopak do okrajových částí měst či na velká sídliště.

Jednání v motorestu Rumcajs se zúčastnilo 21 ze 74 občanů podepsaných pod peticí a tříčlenné vedení SD Jednota Nová Paka. Závažnost celé situace dokreslovala účast starosty města Jiřího Lišky, místostarosty Miloslava Šebíka a členů městské rady Josefa Horáčka a Jiřího Dršky.

Vedení Jednoty vysvětlilo současnou situaci samoobsluhy na Letné a upozornilo na možnost její "likvidace" konkurencí (v příštích měsících vyrostou ve městě další dva "supermarkety") v případě, že nedojde k rozšíření prodejní plochy z 220 na 500 metrů čtverečných, čímž by samozřejmě došlo ke zvýšení obratu, zkvalitnění obsluhy, zkulturnění vlastního prodeje a k rozšíření sortimentu nabízeného zboží.

Jedenadvacet zástupců Holínského předměstí pak jedním dechem zdůraznilo skutečnost, že v minulosti v samoobsluze pracoval neoochotný personál a že byla nedostatečně zásobovaná. Druhým dechem se pak odvolávalo na znění petice, rozhodně protestující proti rozšíření obchodu, čímž ve své podstatě vlastně připustilo, že jim předchozí stav vyhovoval.

Plánovaná stavba by měla být z nových moderních materiálů (protihlukových apod.), a tak autoři projektu přislíbili zlepšení životních podmínek v bezprostředním okolí prodejny. Neuměli však upřesnit, o kolik aut, respektive o kolik lidí víc sem přijede nakupovat, připustili ovšem, že plánované parkoviště bude pouze pro patnáct vozů.

Další minuty jednání už nebyly o ničem a ze všeho nejvíce se podobaly pohledu na psa honícího si ocas, který nikdy nedohoní. Občas i emocionální projevy obou stran ukončilo hlasování, kterým dali přítomní jednoznačně najevo svůj negativní postoj k zamýšlenému rozšiřování prodejny. Starosti tak zřejmě přibudou nejen Jednotě, ale i vedení jičínské radnice. Odprodej pozemku č. 491/5 musí totiž schválit městské zastupitelstvo, avšak městská rada by (zcela teoreticky) na základě jednání s občany neměla odprodej doporučit. Na druhou stranu je však třeba si uvědomit a zeptat se, za kolik občanů Holínského předměstí oněch jedenadvacet přítomných hlasovalo. Celá řada dalších lidí, kterých se problém rovněž přímo týká, o něm ví totiž pouze málo nebo o něm nevědí zcela nic.

V případě, že odprodej stavební parcely Jednotě město neodsouhlasí, dalšími a jedinými zájemci o koupi její části jsou bezprostřední sousedé samoobsluhy manželé Štěpovi, kteří jsou i spoluautory petice občanů Holínského předměstí.

(mar)


Rada rozhodla ve prospěch občanů

Jičín - Týden po setkání jednadvaceti občanů Holínského předměstí, vedení novopacké Jednoty a čtyř zástupců městské rady, rozhodl tento sedmičlenný volený orgán města v neprospěch SD Jednota Nová Paka. Na základě získaných informací rada nesouhlasí s odprodejem pozemku, naopak se bude snažit prosadit zákaz parkování vozidel před obchodem na provizorním parkovišti zřízeném na pozemku města. S projektovou dokumentací rekonstrukce samoobsluhy se částečně seznámili čtyři ze sedmi členů městské rady.

(mar)


Nové tituly na pultech Knihkupectví U Pašků

Cook Blízký konec. Napínavý příběh z lékařského prostředí. Ikar Kč 139,-

Pawlowská Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy budou. Motto Kč 119,-

Hofman Lucie, postrach ulice. Knížku pro děti doprovázejí fotografie ze stejnojmenného filmu. Albatros Kč 160,-

Lanczová Blbej fór. Zamilovaný příběh pro dívky. Víkend Kč 128,-

Summová Hubneme s dělenou stravou. Kúra na šest týdnů. Ikar Kč 159,-


Vchod do MěÚ je uzavřen

Jičín - Z důvodu provedení nutných stavebních úprav Městského úřadu v Jičíně bude s největší pravděpodobností až do konce roku uzavřen hlavní vchod do budovy ze Žižkova náměstí.

Provizorní přístup na MěÚ je z Nové ulice čp. 44 (musíte vlastně obejít celý blok budov kolem lékárny nebo opačně kolem veřejných záchodků).

Prováděné stavební úpravy se týkají některých místností prvního patra staré budovy (směrem do Žižkova náměstí) a přízemí, kde se pracuje na výměně původního (bezpečnostním předpisům nevyhovujícího) schodiště do patra. Zároveň se realizuje bezbariérové zpřístupnění úřadu vozíčkářům a starším návštěvníkům MěÚ. Všechny přístupové cesty i jednotlivé kanceláře úřadu jsou řádně a přehledně označeny.

(red)


Sedmé narozeniny Radia Contact Liberec

Co se děje? Nic, jen jsme zase o rok starší...

Liberec - V měsíci září kromě jiných událostí, RCL slaví narozeniny. Ano, v úterý 23. září 1998 uplyne již 7 let ode dne, kdy jsme pro vás začali na frekvenci FM 101,4 vysílat a kdy jste nás vy začali pravidelně poslouchat. Číslo sedm nás provází všude. V pohádkách (za sedmero horami, sedmero krkavců, sedm trpaslíků...), v historii (jen namátkou sedm kulí v Sarajevu, sedmý listopad apod.), v současnosti (týden má 7 dní, 7 divů světa, stvořitel sedmý den odpočíval a naštěstí to tak zůstalo...). Ano, číslo SEDM je pro mnoho z nás šťastným symbolem. Pro RCL je sedmička šťastná dvojnásob. Za prvé nás těší, že za sedm let jsme pro vás vytvořili živý program, který je tolik oblíbený, poslouchá se téměř všude, má úspěch u všech věkových generací, stal se vaším každodenním společníkem. Potvrdilo se, že dobrá práce i v našem oboru přináší ocenění. Zájem a dlouhodobá přízeň posluchačů je to nejlepší, co profesionální rozhlasová stanice může získat. A my po sedmi letech zkušeností víme, že takovou přízeň nelze získat snadno. Víme, že vy, naši posluchači, jste partner velmi náročný, kritický a citlivý. To je však dobře a má to tak být. Vždyť naše práce je zcela určená především pro vaši pohodu, dobrou náladu a zábavu. Prokázali jsme, že umíme trvale obstát i v tvrdých podmínkách konkurence, získat a udržet si prestiž a oblibu široké veřejnosti. Za druhé je číslo sedm šťastné opět díky vám, neboť tuto přízeň vyjadřuje ve výsledcích hodnocení rozhlasových stanic. A oficiální výzkumy poslechovosti v ČR, které pro možnost srovnání využívají téměř všechny stanice, dokazují, že jsme již 7 let nejposlouchanější a zcela dominantní regionální stanicí v široké oblasti s denní poslechovostí vysoko nad 120 000 stálých, spokojených posluchačů. Díky těmto vašim hlasům patříme mezi 11 nejúspěšnějších stanic v ČR (z celkového počtu 70 provozovatelů). A tyto skvělé výsledky neustále stoupají. Děkujeme vám.

Stačí pouze hudba? A jak jsme ještě hraví?

Jeden ze sloganů RCL - "Nejlepší hudba, zábava, soutěže" obsahuje i další žádanou náplň našeho programu. Kromě dobré hudby přinášíme již 7 let i dobrou zábavu. Největší oblibu mají různé soutěže, hádanky, autosoutěže Tykadlo Tico, všechny o zajímavé, atraktivní ceny. S RCL denně vyhráváte množství nejrůznějších výrobků, např. - rádia, televize, ledničky, pračky, zájezdy, poukázky na zboží a služby, nápoje, kosmetiku, dále trička, CD, MC, vstupenky na veškeré koncerty, včetně největších světových legend, na muzikály atd. Vysokou oblibu mají živé programy - "písničky na telefon", "blahopřání s písničkou", "kupujeme a prodáváme", Hitparáda RCL a další. K dobré muzice patří odjakživa i dobrá zábava, a proto si ji denně ve vysílání RCL dopřáváme co nejvíce. Program je doplněn rychlým, aktuálním, převážně regionálním zpravodajstvím ze všech oblastí života, včetně pravidelných exkluzivních vstupů z vlády, parlamentu a senátu ČR, zpravodajství živě doplňuje nezávislý servis BBC z Londýna a VOA z Washingtonu.

Co říci závěrem?

Nejvíce nás potěší obliba RCL a vaše přízeň i v budoucnu a na vašich přijímačích naladěná frekvence 101,4.

(RCL)


65 let fotoklubu v Nové Pace

Nová Paka - Příznivci fotografování jistě znají akce místního fotokroužku, vzpomenu jen v nedávné době fotosoutěže s tématikou piva a pivovarnictví, řadu výstav a soutěže pro začínající dětské fotoamatéry. Málokdo si ale uvědomí, že právě letos v září uplyne již šedesát pět let od založení fotoklubu v Nové Pace.

Počátky fotografování sahají až do sedmdesátých let devatenáctého století. Jméno Josefa Jampílka, kreslíře, vycpavače, ale především prvního amatérského fotografa (1844 - 1884), možná nám současníkům mnoho neřekne. O to víc budeme znát jména František Hák (1886 - 1973) a Miroslav Hák (1911 - 1978). Především syn Miroslav byl uznávaným československým uměleckým fotografem. Jenže mezi Jampílkem a Hákem existovala celá řada dobrých fotografů (Josef Zeman, Bohuslav Markl, Josef Anton, Josef Píč, František Horáček a další). Patří k nim i zakladatelé novopackého fotoklubu (Jaroslav Fabián, Zdeněk Čejka, Josef Dyk a další).

Pokud patříte k příznivcům fotografování, třeba jen jako příležitostní fotografové - amatéři, pak si nenechte ujít výstavu fotoklubu, kterou současní členové pořádají u příležitosti 65. výročí jeho založení v prostorách Městského kulturního domu v Nové Pace ve dnech 18. září až 2. října 1998. Na této akci můžete vidět práce jmenovaných autorů, fotografie současných členů fotokroužku, chybět nebudou ani ukázky fotoaparátů a dalších historických zařízení. Pro sběratele jsou připraveny výroční poštovní obálky, fotopohledy Nové Paky a při vernisáži 18. září 1998 v 16.00 hodin i zajímavý kulturní program.

Návštěvníkům lze popřát příjemný kulturní zážitek a členům fotoklubu do dalších let "dobré světlo"!

Václav Franc


První vlna spěje k závěru!

Nová Paka - Aby bylo jasno, jedná se o klienty bývalé České banky, která zkrachovala na podzim roku 1995. Po mnoha peripetiích, jednáních a posléze uzákoněním, se postižení dočkali satisfakce: Jejich vklady, až do výše čtyř milionů korun , jim budou vráceny. Tak znělo totiž resumé zákona, který vešel v platnost na počátku února 1998 a na jehož základě se začaly klientům vyplácet jejich úspory. Datum 8. června.

V jičínském okrese byla touto záležitostí pověřena Investiční a poštovní banka se sídlem v Nové Pace. Pozor, nezaměňujte s finančním ústavem stejného názvu v okresním městě!

Žel, ne všichni tehdejší vkladatelé dosáhli spravedlnosti. První seznam v Nové Pace, čítající 320 jmen, evidoval nejen vkladatele termínovaných účtů, ale i držitele vkladových listů, které byly "de facto" anonymním, bezejmenným dokumentem. A právě tato skupina musela na své úspory ještě čekat. Fond pojištění vkladů totiž do žádné z poboček IPB nedodal příkaz k výplatě finančních vkladů na tyto listy a odročil je na neurčito. Teprve nyní dochází k "rehabilitaci" těchto postižených a od 17. srpna mají majitelé vkladových listů (samozřejmě, že na základě schválení Krajského obchodního soudu v Praze) možnost své téměř "oplakané" úspory vyzvednout na IPB v Nové Pace. Ovšem pokud je uložili ve zdejší České bance...

Tím tedy bude další spravedlnosti učiněno zadost - pokud se týká seznamu jmenovaných v první vlně. Druhá vlna by pak měla začít na podzim tohoto roku. Samozřejmě, že termín úřední vyhlášky nebyl ještě oznámen, přesto je nutné podotknout, že vyrovnání se bude týkat lidí, kteří se o své pohledávky přihlásili před dvěma roky. Ti, kteří uplatnili své právo k soudu až letos (po schůzi klientů ČB v jídelně bývalé Velvety), musí na vyrovnání počkat do příštího roku, možná i déle. Vždyť Česká banka (jak zní přiléhavý název) evidovala ve všech svých pobočkách na celém území naší republiky patnáct tisíc klientů, kteří jí tenkrát věřili...

Karel Pokorný


Nová lektorka

Jičín - Podnikatelská škola Altman v bývalé autoškole Svazarmu Na Tobolce přivítala novou lektorku anglického jazyka.

Na škole se už vystřídalo mnoho anglických lektorů. Ať už to byl Mark, Steve, Simon nebo Charlote. Jistě byli všichni spokojeni. Jak učitelé, tak i žáci. 4. září 1998 do Jičína přijela nová, mladá a velice pohledná jednadvacetiletá Naomi Peterson. Pochází z Walesu a učit prý bude poprvé. Město Jičín se Naomi moc líbí a je tu snad spokojena. Už stačila navštívit Valdickou bránu, obchod s muzikou, park a také Zámeckou vinárnu. Brzy také přineseme rozhovor, kde Naomi představíme více.

Dáša Bendíková


index