Městská policie - linka 156

Na tomto místě NN vám pravidelně přibližujeme nesnadnou práci městských policistů. Nejedná se samozřejmě v žádném případě o ucelený pohled, ale pouze o některé zajímavé případy, informace a výzvy městských policistů k vám, obyvatelům okresního města. Městské policisty můžete volat i na telefon 0603/716565.

Popovice - 4.9.1998 v 15.40 hod. Na základě stížnosti pana H.V. musel být řešen vysypaný odpad na chodníku před jeho domem. Strážníci celou věc prošetřili a přivolané TS Jičín všechen odpad odstranili.

Jičín - 4.9.1998 v 10.30 hod. Hlídce městské policie bylo oznámeno, že v Revoluční ulici leží uprostřed vozovky přejetý německý ovčák. Pes byl za pomoci TS Jičín odvezen na Okresní veterinární stanici.

Jičín - 4.9.1998 v noci. Ve Fügnerově ulici byl nalezen opilý muž. Za pomoci CBA, PČR a MP byl předán manželce.

5.9.1998 - 16.10 hod. Hlídka MP nachytala v prostorách hřbitova mladíky jezdící tam na kolech, přestože je to zakázáno. Vše se vyřešilo domluvou, příště však přijde trest v podobě nemalé finanční pokuty.

Jičín - 5.9.1998 v 10.00 hod. Hlídce MP bylo oznámeno, že se v prostoru před Úřadem práce v lípách pohybují dva neosedlaní koně. Zřejmě jim už nechutnala tráva z pastvin pana Bálka na Zebíně, a tak šli bez povolení na pastvu jinam. Chovatelé byli na utečence upozorněni a ti je zahnali zpět na Zebín do svých stájí.

Jičín - 5.9.1998 v noci. Bylo nalezeno neuzamčené kolo. Informace na MP.

(MěP)


Městská policie informuje majitele autovraků

Jičín - Informace pro vlastníky vraků vozů porůznu stojících v ulicích okresního města.

Dle zákona č. 13/1997 Sb. § 19 2g je na dálnici, silnici a místní komunikaci zakázáno: Odstavit silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno SPZ, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (vrak).

Vlastník vraku je povinen na výzvu majitele komunikace odstranit vrak do dvou měsíců (60 dnů) od doručení výzvy. Neučiní-li tak, zlikviduje vrak majitel komunikace na náklady vlastníka vraku.

V případě, že se nezjistí vlastník vraku, zveřejní se výzva k odstranění vraku na úřední desce MěÚ Jičín. Po dvou měsících (60 dnech) se vrak odstraní na náklady majitele komunikace, který může dodatečně (po případném zjištění vlastníka vraku) uplatnit nárok na náhrady nákladů vzniklých odstraněním vraku.

(MěP)


Internet s TPC - výběr dobrého providera

Jičín - Provider čili poskytovatel připojení je důležitým článkem v internetové síti. Na tom, jaké služby poskytuje, záleží do velké míry i naše možnost Internet využívat. Proto je třeba umět si providera dobře vybrat.

Posouzení providera pouze podle cenové nabídky může být velmi zrádné. Dobrá cena totiž nemusí zaručovat dobrou kvalitu. V České republice existuje několik největších providerů (CESNET, PVT, EUNET, VOL) a několik menších sdružení (např. CzechNet, OASANet, INECnet a další). Poskytovatel ve vašem místě může být jejich prodejcem, nebo přímým zástupcem. Pokud je zástupcem, jeho ceny se řídí cenami společnosti a kvalita služeb je zastřešena celou společností; pokud je prodejcem, může mít vlastní cenovou politiku a kvalita služeb většinou závisí na něm.

První a nejpodstatnější skutečností při spojení přes telefon je, aby provider měl sídlo ve vašem UTO, čili aby spojení na něj bylo tarifováno jako místní hovor (číslo na modem by nemělo začínat nulou). Jinak se všechny výhody, které zvolený poskytovatel nabízí, ztratí v astronomickém účtu za telefon. Bohužel dodnes ne ve všech UTO existují spojovací uzly (místo, kam se modemem připojíte). To se naštěstí netýká Jičína, Nové Paky ani Hořic - v každém městě má svůj uzel alespoň jeden provider.

Další postup se již bude řídit podle toho, jakým způsobem hodláte Internet využívat. Pokud chcete využívat převážně jen e-mail, pak mohou vaše nároky na spojení být nižší. Avšak pokud máte v plánu především přenášet data (ceníky zdravotních pojišťoven, celní sazebník apod.), pak budete potřebovat spojení s dostatečnou kapacitou. Na providerovi si tedy všimněme především těchto skutečností:

1. Zda nám umožňuje připojení bez omezení v čase, nebo neomezeně po celý den (i e-mail je někdy nutno vybrat ihned).

2. Jaký je skutečný rozsah poskytovaných služeb. O službách a činnostech viz předchozí články.

3. Jaká je kapacita připojení spojovacího uzlu na hlavní síť (tj. nikoli uzlů mezi sebou). Tento údaj se někdy obtížně zjišťuje a dá se ověřit u sdružení, jehož je váš provider členem. V ČR bývá nejmenší kapacita linek 64 kB/s (pozemní spoje), největší přes 2 MB/s (radioreléové spoje). Čím menší kapacita, tím menší šanci na smysluplné spojení máte.

4. Faktorem málo známým je rozsah propojení společnosti poskytovatele s dalšími společnostmi navzájem (ve světě i v Čechách). To totiž určuje, jak rychle se k vám data od ostatních sdružení přenesou. I zde existují firmy, které navzájem dobře spolupracují, i ty, které nejsou vzájemně oblíbené, a tak se může stát, že váš poskytovatel vám zajistí ve skutečnosti rychlejší připojení do zahraničí než do Čech. Toto vzájemné propojování se nazývá peering a poskytovatel by vám měl o něm pravdivě referovat.

5. Jaké je technické zázemí a zdatnost poskytovatele? To se zjišťuje nejobtížněji, ale je většinou faktorem nejdůležitějším. Nemožnost přístupu k Internetu kdykoliv, zabezpečení e-mailu proti neoprávněnému přístupu apod. - to jsou věci, které vás nejprve ani nenapadnou, ale později mohou zatraceně mrzet. Nejlepší je zeptat se zákazníků firmy. Každý poskytovatel se rád pochlubí tím, koho připojil. Neváhejte se tedy zeptat na zkušenosti s běžným provozem, jak je dosažitelná pomoc a jaká je technická zdatnost servisu firmy. Dobrý poskytovatel nabízí telefonickou pomoc prakticky po celý den a je schopen ihned identifikovat jakýkoliv problém.

Výběr poskytovatele tedy rozhodně není otázkou masivní reklamy, líbivých cen či unáhleného rozhodnutí, ale pouze záležitostí kvality.

TPC v Jičíně je zástupcem jednoho z největších českých sdružení - CESNET. Toto sdružení spolupracuje velmi dobře s mnoha firmami v ČR i zahraničí. Kapacita připojení uzlu v Jičíně je 2 MB/s přes radioreléový spoj. Firma má mnoho spokojených zákazníků v regionu (i mimo hranice okresu) a ráda vám poskytne další informace na tel. 544 245 (Martin Brzák) nebo 544 251 (Tomáš Bartoň). Partnery TPC v regionu jsou Enika v Nové Pace (tel. 0434/663 311, p. Novotný) a p. Zatloukal - počítačové služby v Hořicích (tel. 0435/3170). I v těchto uzlech je kapacita linek 2 MB/s.

(TPC)


Autoškole zasvětil Jaroslav Hlaváček celý život

Jičín - "Chceš-li dobře řídit, dělej to s láskou a citem". To jsou slova Jaroslava Hlaváčka, který již třicet let vykonává

profesi učitele v autoškole. Od roku 1992 jako majitel firmy Autoškola Hlaváček.

Jak jste se k této profesi dostal?

První řidičák jsem získal v patnácti letech na malý motocykl.Již na vojně jsem se připravoval na složení zkoušky pro učitele řidičů motorových vozidel. Osvědčení jsem získal v roce 1968 a moje první působiště byla Autoškola v Turnově. V roce 1970 jsem přešel do jičínské Autoškoly. Od roku 1992 společně s bratrem provozujeme firmu Autoškola Hlaváček.

Jak u vás probíhá výcvik a co všechno si musí žadatel obstarat?

Stačí si u nás vyzvednout žádost a nechat si ji potvrdit u obvodního lékaře. Nové kurzy zahajujeme prakticky každých čtrnáct dnů. Není se proto třeba obávat dlouhých čekacích dob.Naší výhodou je i vlastní učebna. Toto zázemí nám umožňuje provádět kvalitní teoretickou přípravu. Vynikající technický stav vozidel je u nás samozřejmostí. Přestože to osnovy nenařizují, organizujeme pro naše žáky "výlety" do Hradce Králové. Hradecké ulice a křižovatky dovolí každému si vyzkoušet to, co mu Jičín a okolí neumožňuje.

Jednou z nejžádanějších forem výcviku je "rychlokurz". Jaký je váš názor na takovýto výcvik?

Při tomto výcviku je tempo tak vysoké, že většina uchazečů není schopna znalosti vstřebat a osvojit si odpovídající zručnost. Podle mých mnohaletých zkušeností je optimální doba výcviku 6-7 týdnů. I když jsme nuceni přizpůsobovat se poptávce, nikoho dříve jak za tři týdny ke zkouškám nepustíme. Chceme, aby z naší autoškoly vycházeli pouze řidiči, kteří dokonale zvládnou řízení a nestanou se hrozbou na silnici.

Shrňte krátce, jaké služby nabízíte?

Nabízíme výcvik na malý i velký motocykl a osobní automobil. Proškolujeme řidiče z povolání i referentských vozidel skupin A, B, T, C, D a poskytujeme zdokonalovací výcvik držitelům řidičského oprávnění skupiny M, A, B. Bližší informace rád poskytnu všem zájemcům v učebně naší Autoškoly naproti nákupnímu středisku Edeka nebo na tel. 0433/22072, případně 0603/711 931.

Na závěr našeho krátkého rozhovoru Jaroslav Hlaváček řekl, že chce poděkovat všem, kteří u něho udělali řidičský průkaz a reprezentují jeho práci na silnicích svojí bezpečnou a ohleduplnou jízdou. Poděkovat musím ale i já, bez jeho klidu a trpělivosti bych se asi nikdy držitelem řidičského průkazu nestal.

(tom-PI)


Bývalý ředitel podal trestní oznámení

Jičín - Bývalý ředitel Okresní nemocnice v Jičíně ing. Václav Třešňák podal trestní oznámení na neznámého pachatele, ve své podstatě však na zřizovatele nemocnice - Okresní úřad Jičín. Trestní oznámení se týká velmi závažných majetkových prohřešků, které za svého působení v nemocnici odhalil a které v roce 1994 potvrdil i nestranný auditor.

Přestože bývalý ředitel na tyto nedostatky upozorňoval Okresní úřad v Jičíně, nebyly údajně nikdy řešeny. I tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč v září roku 1997 náhle odstoupil z funkce ředitele nemocnice.

Ve svém vyjádření k celé záležitosti Václav Třešňák hovoří o přetrvávajícím "rodinkaření a politikaření" v rozhodujících složkách zdravotnictví okresu Jičín, vedoucích představitelů okresu, města, VZP a místního tisku, škodící nejen společnosti, ale především samotné Okresní nemocnici Jičín. Pro podání trestního oznámení se bývalý ředitel rozhodl údajně i proto, že rok po jeho odchodu stále ještě není jmenován nový ředitel nemocnice.

Trestní oznámení se na základě věcné a místní příslušnosti dostalo z Krajského k Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně, které jej postoupilo Okresnímu úřadu vyšetřování v Jičíně. V současné době odborníci podrobně studují písemné materiály poskytnuté Okresní nemocnicí Jičín, Okresním úřadem Jičín a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Jičín. Dále budou s největší pravděpodobností vyslechnuty osoby, které mají k dané věci vztah a mohou přispět ke konečnému vyřešení celého případu.

(mar)


Další supermarket?

Jičín - Již od jarních měsíců probíhají jednání mezi radnicí a firmou IMO, předcházející realizaci výstavby další velkoprodejny potravin v centru okresního města.

Supermarket má vyrůst na konci Husovy ulice, vpravo za přejezdem ČD, na pozemcích bývalé Dřevony (donedávna autobazar). Přesto, že jednání v teplých letních měsících mírně "ochladla", město s výstavbou infrastruktury i vlastní prodejny na tomto pozemku stále počítá.

Město Jičín a především pak jeho obyvatelé tak získají další možnost pohodlného nákupu potravin a zboží denní potřeby pod jednou střechou. Místní obchodníci v kamenných krámech však dostanou další "přespolní" konkurenci. Supermarkety se totiž obvykle staví na periferiích měst právě proto, aby malý prodejce v centu města "mohl žít". U nás je tomu naopak.

(mar)


index