Životní jubileum známého fotografa

Jičín - Zítra (19. září 1998) se dožívá sedmdesátin jičínský fotograf Otakar Hrdlička. Je známý nejen v rodném Jičíně, ale v celém Českém ráji, na Turnovsku, ale i na Hořicku a Novopacku. Tam všude přivedla Otu Hrdličku touha zaznamenat na fotografický materiál krásy krajiny.

Jeho vlastní "životopis fotografa" jsme si přečetli v katalogu k výstavě, která byla instalována právě k jeho životnímu výročí od 27. června do 30. srpna 1998 v jičínské galerii. Zajímavě popisuje vzpomínky na své první nedokonalé aparáty, na technické "nádobíčko", v jehož kvalitě vidí i kvalitu budoucí fotografie. Názvy aparátů ze začátku jeho fotografování by už náležely do slovníčku z dějin techniky.

O čem však sám nepíše, je jeho fotografické vidění, to pravé a správné "oko", kterého kdyby nebylo, nikdy by nevznikla krásná kniha "Jičín a jeho kraj" s textem spisovatele J. Knoba, nikdy by nevznikly překrásné pohlednice Prachovských skal, přírodních a kulturních památek našeho kraje. Také řádka brožur pro turisty vždy měla za jeho pečlivého vedení vysokou úroveň a bez Oty Hrdličky by těžko vůbec vznikla.

Otakar Hrdlička je rovněž autorem všech fotografií stálé expozice Okresního muzea v Jičíně, vznikajících v letech 1986 - 88. Pořádal i samostatné výstavy, z nichž kromě té letošní, se do paměti vryla výstava velkoplošných barevných průsvitek v roce 1978 instalovaná také v jičínské galerii s převládajícím námětem krajiny Českého ráje.

Vřele souhlasí s názorem režiséra Jiřího Menzela: "Jsem řemeslník a beru to jako poctu. Občas se 'uměním' obhajuje lajdácká práce. Já si myslím, že v řemesle je základ, a to, o čem se dá říkat, že je to umění, to vzniká bezděčně, samo od sebe a navíc."

Otakar Hrdlička se podobným přístupem k ovládnutí základní profese - řemesla, vypracoval mezi přední fotografy nacházejícími inspiraci v krajině, v přírodě Jičínska a Českého ráje.

Citujme z článku "Jičínsko objektivem Otakara Hrdličky" od doc. ing. B. Hackla: "Otakar Hrdlička vytváří své snímky s pochopením pro hloubku a kompozici záběru, ale i s citem pro kolorit krajiny a pro zaznamenání její proměnné krásy. Svými snímky zachycuje i vytváří atmosféru. Proto ty průhledy do široké jičínské kotliny, nebo podzimní perspektivy lipového stromořadí se zlatem padajícího listí, proto panoramata skalních věží viděná meandrem borovicových větví, trsy fialového vřesu, ale i acháty, ametysty a melafýry nalezené v kraji. A samozřejmě i typické chalupy, stejně jako hotely, motely a turistické chaty. Právě na tom záleží - ovšem při dobrém technickém zpracování - na nevšednosti fotografických záběrů, na tom, aby zobrazená skutečnost říkala něco více a jinak než dovoluje strohý fakt. Působila nejen racionálně, ale i emocionálně. Dávala tušit krásu, klid, pohodlí, vyvolávala pravdivou představu nevšedních možností a zážitků, připomínala výjimečnost kraje."

Kdo by to mohl říci lépe? Nezbývá, než Otakaru Hrdličkovi popřát ještě hodně životního času, který by dal vzniknout mnoha novým nezapomenutelným fotografiím jeho i našeho rodného kraje.

Hana Trojanová


Jičín - město pohádky: Program posledních dvou dnů 8. ročníku kulturního festivalu

Pátek 18. září 1998 pod heslem "Malé kotě spalo v botě".

Za Koťátkem na Prachov - individuálně se dopravte k Turistické chatě v Prachovských skalách, kde vás od 10.00 - 12.00 a od 15.00 do 16.00 očekávají průvodci pro vyhlídkové okruhy.

9.00 a 11.00 Perníková chaloupka - hraje HaT Brno (K-klub) 20 Kč

15.00 Vyhlášení literární soutěže s Ivanou Andrlovou (KD Srdíčko, Husova ulice)

16.00 Dětský karneval s Radiem Černá Hora 105,3 FM (hřiště házené v lípách)

17.00 Japonský loutkář Noriyuki Sawa (KD Srdíčko), 20,- Kč

17.30 Šmankote, babičko čaruj (biograf Český ráj)

18.30 Japonský loutkář Noriyuki Sawa (Valdická brána)

18.00 Podvečer s lidovou písní (I. nádvoří zámku), 20,- Kč

18.00 Bohoslužba pro děti - rytmická (kostel sv. Jakuba Většího)

19.30 Musica Amabilis a Otto Novák (kostel sv. Jakuba Většího)

Sobota 19. září 1998 pod heslem "Když jde malý bobr spát".

9.00 a 11.00 Perníková chaloupka - hraje HaT Brno (K-klub) 20 Kč

9.30 Soutěž ve sportovním tanci dětských tanečních párů o Cenu

Jičín - město pohádky (Masarykovo divadlo)

9.30 Brněnský Valášek (Valdštejnovo náměstí)

10.01 Odjezd pohádkového vláčku do Českého ráje (nádraží ČD) 40,- a 100,- Kč

11.00 Autogramiáda s akademickým malířem Adolfem Bornem (II. nádvoří zámku - výtvarný ateliér)

15.00 Šmankote, babičko čaruj (biograf Český ráj)

16.00 PELE - MELE na Valdštejnově náměstí zakončené ve 20.00 orlojem a ve 21.00 ohňostrojem, 10,- a 50,- Kč

17.15 Johanes Dr. Faust - hraje Srdíčko (I. nádvoří zámku)

21.15 Zpíváme a hrajeme dál (Valdštejnovo náměstí)

Neděle 20. září 1998 "Dozvuky"

Středověké ležení, staročeský jarmark, tržiště


Srdíčko odjíždí s Faustem do Itálie

Jičín - Nebývalý tvůrčí ruch vládl o prázdninách v loutkovém divadle Srdíčko. Člen souboru Josef Horáček nám k aktivitám loutkářů řekl:

"Každé divadelní prázdniny jsou využívány k tomu, abychom provedli nezbytné úpravy, na které není čas v průběhu roku. Letos to bylo trochu složitější, protože přibylo nastudování divadelní hry. Loutkové divadlo totiž dostalo nabídku, aby vyjelo na své první zahraniční vystoupení, a to do italského Trenta, kde bude v rámci oslav založení tamního muzea téměř týden vystupovat."

Jakou hru tam představíte?

"Studujeme loutkářskou klasiku "Johannes doktor Faust", která se v našem divadle hrála naposledy v roce 1982. Velice jsem si přál tuto hru nastudovat. Nutno však ale dodat, že to nebyla naše volba, ale požadavek našich italských hostitelů."

Proč zrovna doktor Faust?

"Na tuto otázku nejsem schopen přesně odpovědět. Víme jen, že jméno Faust se objevuje i v celém názvu oslav, vedle zakladatele muzea, českého spisovatele Šebesty."

Hru předvedete v italštině?

"Celé představení budeme hrát česky, pouze některé vstupy, několik málo vět, bude v italštině. Před každým výstupem naše hostitelka paní Bonaventurová přečte krátký obsah. Příběh doktora Fausta je v Itálii velice známý, vždyť Faust je v některých předlohách uváděn jako doktor teologie z města Milána, proto si nemyslím, že by italský divák nevěděl, o čem hrajeme. To je možná i jeden z důvodů, proč právě doktor Faust."

Kolik členů divadla odjede do Itálie?

"Protože jedeme na pozvání, je počet účinkujících omezen na dvanáct. Osobně bych přál všem, aby se mohli do krásné oblasti Trenta podívat. Je to však první příležitost a já pevně věřím, že není poslední. Rozhodně bude záležet na naší prezentaci právě v Itálii. Například v družebních městech Jičína se již představili hudebníci a tanečníci, tak proč by tam nemohli reprezentovat i divadelníci? Že jazyk nemusí být vždy bariérou, dokázala představení na loňském festivalu Jičín - město pohádky, kde vystoupili loutkáři z Berlína a z Holandska a všichni jim rozuměli."

Závěrem nezbývá, než popřát, aby nastudování hry proběhlo bez komplikací a slíbit, že v týdnu od 22. do 27. září budeme držet palce, aby po divadelním představení Srdíčka znělo italským Trentem pouze "benissimo, benissimo, arrivederci a presto".

(red)


Mezinárodní ocenění Karlovi Pokornému

Nová Paka - Jedinečného úspěchu dosáhl na nejstarší soutěži filmových amatérů u nás - "Rychnovské osmičce" - novopacký tvůrce Karel Pokorný.

Letošní, jubilejní XL. ročník byl pro něho dalším korálkem do jeho šňůry trofejí, neboť za videodokument pod názvem "In memoriam" získal cenu "Přátelství ve filmu", kterou přivezli němečtí autoři Oskar a Daniela Siebertovi. V počtu 57 promítnutých filmů (dalších 34 se z předvýběru nekvalifikovalo) bylo uděleno 24 cen, ale pouze tato jediná ze zahraničí se přestěhovala do podkrkonošského města.

Děj autorova filmu je srozumitelný i cizincům. Jedná se totiž o pomníčky, které tu jako fragmenty totality zůstaly po dvacetileté okupaci naší země, připomínající smrt vojáků z jejich viny...

(red)


Klavírní koncert ve Starých Hradech

Staré Hrady - Po vernisáži obrazů Václava Macháně v gotických prostorách starohradského zámku se 5.9.1998 konal v tamní koncertní síni také hodnotný klavírní koncert, na němž předvedli své klavírní umění profesor pardubické konzervatoře Josef Picek a jeho mladá studentka, posluchačka 2. ročníku této konzervatoře a neteř výtvarníka Václava Macháně, Kateřina Žáková. Profesor Picek je již návštěvníkům Starých Hradů dobře znám, několikrát zde již vystoupil jako sbormistr i jako klavírista.

Koncert zahájila Kateřina Žáková přednesem Bagatel a Impromptus Bedřicha Smetany a méně známé, vynikající Malé svity Jaroslava Ježka. Svým uměním prokázala, že je nejen vynikající studentkou, která se dokáže citlivě vcítit do přednesených skladeb, ale i dobrou kandidátkou pro letošní Smetanovskou klavírní soutěž.

Prof. Picek přednesl náročnou skladbu J. B. Foerstera pro klavír "Jičínskou svitu", kterou skladatel věnoval svým milým jičínským přátelům. Již části svity - V Jičíně, Železnice, Libosad, Prachovské skály a originální hudební ztvárnění napovídají, čeho se svita týká. Potom prof. Picek přednesl část Poetických nálad A. Dvořáka (Na starém hradě a Backchanale) a závěrem část Snů B. Smetany opět s hradní tématikou - Před hradem a Slavnost českých venkovanů. Dík vynikající technice a procítěnému přednesu vyjádřil prof. Josef Picek svým interpretačním uměním vše, co skladatelé do svých děl vložili. Koncert byl pro všechny přítomné velkým zážitkem.

Jarmila Šedivá


O zájmovém kroužku při DDM

Nová Paka - Prázdniny rychle uběhly a začal nový školní rok. Zároveň s ním se v Domě dětí a mládeže rozjela činnost rozmanitých zájmových kroužků.

Jedním z nich je kroužek leteckých modelářů. Co znamená letecké modelářství si však mnoho dětí a jejich rodičů neumí dost dobře představit. Chceme vás tedy seznámit s činností kroužku v minulém roce. Mladší začátečníci si nejprve postaví draka či kometu a případně se zúčastní soutěže draků. Potom následuje jednoduché, převážně papírové házedlo. Další fází je házedlo, se kterým jde soutěžit, poté jednoduchý soutěžní větroň, a ten už dá mnoho pořádné práce!

Je-li dítě pilné, může si od každé kategorie postavit modelů víc. To už bývá na jaře a začínají nám jarní soutěže. Chceme dosáhnout co největší účasti, proto je potřeba všechny modely zalétat. Protože hlavními kategoriemi pro děti jsou volné modely, je třeba, aby děti měly náležitou tělesnou zdatnost. Proto je také trénujeme. Zpravidla v dubnu následují postupové dětské soutěže. Zde se naši členové většinou dobře umisťují (3 až 4 žáci postoupí z okresního kola výš, případně až na MR).

Kdo se zároveň stane členem Svazu modelářů ČR, obvykle se zúčastní také několikadenního tréninkového soustředění našeho Leteckomodelářského klubu na některém bližším letišti. Nejlepší tři výkony je možno zaslat do žebříčku ČR. Jak vidíte, program máme bohatý, proto neváhejte a přihlaste se!

(FS)


V sobotu přijede "Miro Žbiro"

Jičín - To, že populární skupina Chinasky vystupovala včera místo na zimním stadionu ve stanu cirkusu JO-JO JO, zaregistrovali jistě především obyvatelé Lidického náměstí a jeho okolí.

O to příjemnější má být zítřejší, tedy sobotní pořad "Pelmel", který bude od 16.00 hodin probíhat na Valdštejnově náměstí. Jako host festivalu vystoupí Miro Žbirka, který zahraje a zazpívá v čase před závěrečným ohňostrojem, to znamená někdy mezi 20.00 a 21.00 hodinou.

V programech festivalu se občas objevuje očíslování jednotlivých nádvoří Valdštejnského zámku. Bohužel na poslední chvíli, ale přece jen pro ujasnění uvádíme, že 1. nádvoří je ono arkádové, nejstarší, odkud je vstup do Porotního sálu. 2. nádvoří je u Zámecké vinárny a z něho je přístup do ateliérů Základní umělecké školy a do muzea. 3. velké nádvoří je před bývalými konírnami, dnes Galerií a městskou obřadní síní.

(red)


"Život je príma!"

Jičín - ...řekněte si nebo přímo vykřikněte, ono vás to hezky uvolní, a pak teprve začněte číst: "Ani minutu nejde vrátit, ani minutu si nemůžete koupit. Zapomeňme na naše konto v bance, bloumejme po lese, tančeme, smějme se...", takhle to radí s výše zmíněným výkřikem čtenářům své knihy (a pochopitelně nejen jim) "přírodní" žena Vítězslava Klimtová.

Pohleďme teď tedy na ni trochu jinak než jako na znalkyni skřítků a strašidel či na ilustrátorku dětských knížek.

Po čem touží?

"Toužím se naučit tolik, abych mohla ilustrovat Andersona, Babičku Boženy Němcové a tyhle věci. To je konečným cílem mé ilustrátorské kariéry. Já jsem zvláště zastánce teorie paní Sopkový, že totiž Božena Němcová nebyla dcerou Panklových a ráda bych tedy nakreslila knihu: Obrázky ze života Boženy Němcové. Tam by byla malá Barborka, jak jde do školy, jak tančí na jiřinkovým plese, jak pláče bídou, když píše Babičku, jak sedí shrbená nad lampou... a k tomu ty kousky dopisů z té doby, protože..., no, cítím se k ní velice přitahovaná."

Proč se tak dobře poznáváme ve vašich knížkách: Sexuální přitažlivost domácích kutilů nebo Milostné hry zajíců na jizerských loukách?

"To máte jednoduchý, všem se nám stávají stejný příběhy, mnohá máme doma manžela, který neumí vzít hřebík a kladivo do ruky. Já jsem vždycky toužila po manželovi, který by všechno uměl spravit, jsem totiž hrozný dřevo! Ale dostalo se mi takovýho, který by se zabil, než by něco spravil. Z toho všeho a ještě z mnohého dalšího vznikly ty knihy. Tak podobně vznikla i ta o strašidlech, protože jsem po nich toužila, proto se ke mně přidala."

Vy necháváte osud, ať si dělá co je mu libo, nestavíte se mu do cesty...

"Ano, teď už se v poslední době málokdy podaří, že by mě někdo naštval, protože dneska už mám tak blízký kontakt s přírodou, že okamžitě zdřevnatím a je ze mě strom. A když je někdo zlej nebo vzteklej, hysterickej atakdále, tak já vidím příčinu. Vím, že třeba neměl dobrý dětství nebo je mu tak či onak. Spíš vidím do těch lidí a už se nezlobím..."

Zkuste to také, nezlobte se a namísto toho se přijďte podívat do Galerie Holan v Havlíčkově ulici, kde promovaná čarodějnice Vítězslava Klimtová vystavuje do 25. září 1998!

(VAMA)


index