"Vy se ptáte - my odpovídáme"

Jičín - V nové rubrice Nových Novin budeme prostřednictvím odborníků odpovídat na vaše dotazy z nejrůznějších oblastí našeho života. Můžete se ptát například na problematiku ekonomiky, zdravotnictví, soudnictví, práce úřadů, společenských organizací apod.

Písemné dotazy zasílejte na adresu Nových Novin: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, na fax: 0433/522604 nebo na internetovou adresu tomtour@tomtour.cz. Vaše dotazy můžete i telefonovat na tel: 0433/523443.

(red)


Odpovídá: Ing. Jana Kavková, daňový poradce

Podnikám v oblasti obchodu. Běžně užívám osobní automobil zahrnutý do obchodního majetku, ale občas použiji i osob. automobil nezahrnutý do obchod. maj., kde jako držitel v technickém průkazu je uvedena manželka. Lze cesty uskutečněné tímto autem zohlednit v daňově uznatelných nákladech? Je nutné osobní automobil převést na mě? Jak platit silniční daň?

Pracovní cesty uskutečněné soukromým osobním automobilem, tedy osobním aut. nezahrnutým do obchod. majetku, lze účtovat do daň. uznat, výdajů za předpokladu, že jde o osob. automobil vlastní. Sazba silniční daně je závislá na obsahu motoru a platí se podle roční výše ve 4 splátkách /15.4., 15.7., 15.9., 15.12./, event. najednou, daň. přiznání podat k 31.1. násled. roku na předcházející zdaň. období. S odkazem na ust. § 4 odst. I zák. č. 16/93 Sb., v platném znění, kde jest uvedeno, kdo jest poplatníkem daně, lze dále konstatovat, že ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. u/ zák. č. 586/92 Sb., v plat. znění, je daňově uznat. výdajem též silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako držitel mot. vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro podnikat. a jinou samostatně výdělečnou činnost druhým z manželů, který jako držitel v technickém průkazu zapsán není.


Soudnička - "Bouchači"

"Pán bůh s námi a zlé pryč! Pozor, bouchači jdou!" Říkali si pořadatelé diskoték na Sobotecku a Libáňsku, jakmile se tu objevili pan XY s mladistvým MN, a ihned před nimi zavírali dveře.

Dobře věděli proč. Pan XY během dvou měsíců na různých diskotékách zcela bezdůvodně fyzicky napadl postupně sedm lidí. V prvním případě napadl muže, který se zrovna chtěl napít piva z poháru. To se mu stalo osudným. První ranou mu pan XY vyrazil půllitr a druhou poškozeného srazil k zemi. Týden nato, na jiné diskotéce, vytáhl pan XY jednoho z přítomných z davu, opřel si ho o zeď a kolenem jej kopl do břicha. Den poté si nechal z restaurace vyvolat svého známého, kterému pak cosi vyčítal a zřejmě na důkaz svého "přátelství" ho dvěma ranami do obličeje knokautoval. Tyto útoky se naštěstí obešly bez zranění.

Zanedlouho se opět oba pánové, XY a MN, zúčastnili diskotéky, tentokrát v Libáni. Pan XY tu bezdůvodně napadl pořadatele, hodil jej přes stůl a způsobil mu zranění nohy s následnou pracovní neschopností v trvání téměř jednoho měsíce. Ale to mu bylo málo, a tak začal řádit jako pominutý. Postupně stačil napadnout další tři účastníky zábavy údery do břicha či obličeje. Ani tentokrát nedošlo k úrazu poškozených. Mladistvý MN si vyhlédl jiného "soupeře", kterého udeřil pěstí do obličeje, přičemž mu zlomil dolní čelist. Úraz, u něhož nelze vyloučit trvalé následky, si vyžádal více jak dvouměsíční pracovní neschopnost.

Oba pánové se pak hájili v podstatě tím, že byli napadeni oni, a proto se pouze bránili. Panu XY byl vyšetřen jeho duševní stav. Chorobu lékařský nález neprokázal, zjištěna však u něho byla zvýšená agresivita vůči okolí, a to nejen po požití alkoholu. Navíc byl v minulosti již pro násilnou trestnou činnost odsouzen. Mladistvý MN dosud trestán nebyl.

Pan XY byl zdejším soudem odsouzen pro trestný čin výtržnictví dle § 202 ods. 1 tr.z. a trestný čin ublížení na zdraví dle § 221 ods. 1 tr.z. k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou a půl let. Dále mu byly uloženy zákazy požívání alkoholu a návštěv zábav a diskoték během zkušební doby. Trest mu však byl na základě pozdější amnestie prominut v plném rozsahu, takže může začít zase klidně od začátku. Proti mladistvému MN byla trestní věc vyloučena k samostatnému projednání.

(RYŠI)


Návštěva u gynekologa

Dnes vám přinášíme "zaváděcí" článek seriálu příspěvků z ambulance gynekologa a sexuologa jičínského Gyn-Tria MUDr. Miloslava Skřivánka. V případě, že vás některé z témat zaujme nebo budete chtít "anonymně" odborně poradit, napište nebo volejte do redakce Nových Novin.

Jičín - K lékaři nikdo z nás nechodí s chutí. Jsou však odbornosti, jejichž "obliba" je ještě o poznání menší. Pro půvabnější polovinu lidstva je takovým strašákem právě návštěva ordinace ženského lékaře.

Většinou tyto obavy nejsou na místě. Bývají ovlivněny chybnými představami, neznalostí a v neposlední řadě i přirozeným studem. Pokusím se vás stručně a bez příkras seznámit s prací gynekologické ambulance.

Pokud se mi podaří zbavit ženy alespoň trochy zbytečného strachu, nebude snad má snaha zbytečná. Aby nemusela žena vstupovat do ordinace gynekologa s obavami, je potřebné navštěvovat svého lékaře pravidelně. Nejlépe ještě v době, když sama žádné zdravotní obtíže nemá. Gynekologické vyšetření by měla alespoň jedenkrát za rok absolvovat každá zdravá žena starší patnácti let. Preventivní prohlídky plně hradí zdravotní pojišťovny. Pokud je pacientka svědomitá a hlídá si tento roční interval, nemusí se žádného vážnějšího onemocnění obávat. Zvláště starší generace žen je zvyklá dostávat termínované pozvánky k takovým prohlídkám. V dnešní době se to děje zřídka. V demokratické společnosti by měla být péče o vlastní zdraví spíše právem než povinností.

Během preventivní prohlídky provede lékař vyšetření děložního čípku kolposkopem, odběr buněk na mikroskopické vyšetření k vyloučení zánětlivého nebo nádorového onemocnění a manuální vyšetření vnitřních rodidel. Samozřejmou součástí preventivní prohlídky je také vyšetření prsů. Pokud to lékařský nález vyžaduje, bývá prohlídka doplněna o ultrazvukové a případně i další laboratorní vyšetření. Nejlepším obdobím pro preventivní prohlídku je první polovina menstruačního cyklu.

Aby se mohl lékař každé pacientce dostatečně věnovat, je nutné se na vyšetření předem objednat. Potom se najde dostatek času i na drobné zdravotní problémy, které však při hlubším rozboru mohou odhalit projevy počínajícího vážného onemocnění.

Většině zdravých žen tedy stačí navštívit svého gynekologa pouze jedenkrát ročně. Jinak jen v případě akutního onemocnění. Jsou však pacientky, které musí navštěvovat gynekologa častěji. Z nejrůznějších důvodů u nich hrozí vznik vážnější poruchy zdraví. Péči o takové skupiny pacientů označujeme jako dispenzární. V gynekologii jsou takovými dispenzárními skupinami především ženy těhotné a nedělky, ženy s hormonální a nitroděložní antikoncepcí, ženy v období přechodu, ženy se suspektním nálezem na děložním čípku a ženy s nádorovými onemocněními genitálu. Nelze zapomenout ani na skupinu žen s endometriozou a stále se zvětšující skupinu nechtěně bezdětných párů. Těm všem musí ženský lékař poskytovat základní a dle své kvalifikace případně i další odbornou péči.

O problematice nejčastějších zdravotních obtíží v ambulanci gynekologa si v případě vašeho zájmu řekneme příště.

MUDr. Miloslav Skřivánek, gynekolog-sexuolog, Gyn-Trio Jičín, tel. 0433/24511


index