Festival očima nového prezidenta

Jičín - V minulém čísle Nových Novin jsme přinesli informaci o volbě prezidenta 9. ročníku festivalu Jičín - město pohádky (1999). Stal se jím dr. Čestmír Jung, kterému jsme položili několik otázek.

Jak hodnotíte letošní festival?

"Řekl jsem to již Lidovým novinám, že se mi moc líbil především svojí dramaturgií a více než nadšením některých pořadatelů. Hodnocení by však více příslušelo letošní prezidentce Draze Zlatníkové".

Co Vás nejvíce zarmoutilo nebo rozčílilo?

"Zejména dvě události. První bylo poškození stánku pořádající nadace vandaly a druhou hrubé a vulgární výrazy některých našich spoluobčanů při vybírání vstupného na kulturní akce a ohňostroj."

A co Vás naopak nejvíce potěšilo?

"Opět dva zážitky. Prvním bylo opravdu upřímné nadšení folklorního souboru Brněnský Valášek z krás Jičína, Prachovských skal i celého festivalu. Ten, kdo si byl poslechnout jejich cimbálku, to jistě poznal i z toho, s jakou radostí a elánem vystupovali. Druhým příjemným zážitkem bylo jednání Zdeňka Doležala z Technických služeb. Již loni, když jsem měl na starosti náměstí, jsem vyslovil velké poděkování všem pracovníkům TS Jičín. Letos to mohu zopakovat a pan Doležal by si určitě zasloužil nějaký "Řád úsměvu", protože byl nositelem dobré nálady a pomoci v několika vypjatých situacích."

O zaměření příštího ročníku jsme již informovali. Vraťme se tedy k těm nepříjemným zážitkům. Plyne z nich pro Vás nějaké ponaučení pro příští rok?

"Ano a hned několik. Prvním z nich je skutečnost, že je třeba neustále šířit o festivalu pravdivé informace, a to především mezi obyvateli Jičína. Nejlepší by snad bylo obeslat všechny domácnosti ve městě letáčkem s podrobnými informacemi. Stále se totiž setkávám s mnoha lidmi, kteří si myslí, že hlavním pořadatelem této akce je město Jičín. Hlavní tíhu a rizika však nese "Nadace Jičín - město pohádky", jejímž prostřednictvím je do přípravy zapojeno mnoho "vejborů". Spolupořadateli jsou ale ovšem i Okresní, Městský a Školský úřad. A věřte, že "vejborů" je stále málo a rádi mezi sebou uvítají další pomocníky. Pokud se týká vstupného, byl jsem v rámci zajišťování festivalu navštívit několik akcí. Na mnoha z nich se vybíralo vstupné větší než v Jičíně a k vidění byl jen zlomek toho, co u nás a bez kulturního programu a ohňostroje. A protože středověké ležení, jarmark, ohňostroj a další akce něco stojí, je bohužel nutno uvažovat i ekonomicky. Myslím, že bychom si toho měli být všichni vědomi a více si tohoto festivalu vážit, zapojit se do jeho dění a lépe vyzdobit město. Ale to jsou jen některé z mnoha námětů."

Chuť do další práce Vám to tedy nevzalo?

"Určitě ne. My se v tom festivalovém výboru takovým zvláštním, těžko definovatelným způsobem vzájemně podporujeme, a tak mne již při "předání žezla" několik "vejborů" ubezpečilo, že mohu počítat s jejich pomocí i příští rok."

Děkujeme za rozhovor a dalšímu ročníku JMP přejeme hodně dobrých nápadů.

(red)


Pohled "vejbora" zevnitř

Jičín - Pohled zevnitř a poněkud zdola chce být jedním z mnoha pohledů na festivalový týden. Vydařil se. Asi budu jeden z mála, kdož nehudruje na počasí, neboť soudím, že deštivé dny rozehrály situace, ve kterých objevilo se mnoho krásného, což při sluníčku by ani vidět nebylo. Za všechny vyzvedávám úterní průvod broučků uzavřený jedinečným velkým spojeným sborem dětí, moravského souboru Handrláček a rodičů. To, že lidé navzdory zimě a mokru přišli, obešli s průvodem náměstí a pak se jim nechtělo domů a přidávala se ona písnička o zámku u Jičína, byl krásný dojem nadevšecko.

Podobně jsem obdivoval obrovské nasazení dětí, které vystupovaly na pódiích, dožadovaly se dalších vystoupení a přicházely samy s návrhem toho, co třeba ze dne na den připravily. Za všechny chválím, a vím, že tím nejmenovaným křivdím, sbor ze ZŠ Lomnice, který v bílých košilích a s panem sbormistrem v motýlku přednesl své písně ze všech žánrů muziky s úžasnou noblesou. Účast Handrláčku z Kunovic a Valáška s cimbálovkou z Brna byly kořením, neboť oba soubory dovedly rozezpívat posluchače...

Za úžasný vedlejší produkt pohádky považuji, že lidé pořádající makali s vysokým nasazením a situace, do kterých byli postaveni, pomohly odkrýt v nich schopnosti a kvality mravní i organizační, o kterých jejich okolí a ani oni sami třeba nevěděli. Věřím, že vznikly dílčí party, které se odmítají rozejít a mnoho dobrého mohou vykonat i v průběhu roku. Příkladem budiž Pohádkové noviny, v jejichž redakci byly děti od devíti let.

Organizační a jiné nedostatky byly, vejboři si je náležitě rozeberou, poučí se z nich a za rok budou zase. Nové, i ty původní. Neboť dělat akci s profesionálními nároky v amatérských podmínkách není legrace. Proti komercionalizaci a profesionalizaci však jsem rezolutně, neboť by se vytratilo mnoho vůní, které festival má a o kterých někteří vejboři dovedou tak pěkně mluvit. Ostatně máme už své zkušenosti a někdy v improvizaci, bez podrobné přípravy, je také velké kouzlo. Pro organizátory i účastníky. Účast mladší generace je potřebná a důležitá je i ve složkách řídících, neboť přinese nové názory a možná i střet s jakýmsi konzervatismem. Jedním z bodů je i ohňostroj, který jest jistě atraktivní, táhne diváky, je drahý a není jedinou možností, jak zakončit týden. Bylo by toho moc, ale ať mluví i jiní.

(prochor)


Přijďte všichni, kdož chcete zhubnout!

Jičín - V sobotu 10. října 1998 se od 10 do 17 hodin v Kulturním domě na Husově třídě uskuteční v pořadí druhé setkání bývalých i budoucích pacientů, kteří své problémy s obezitou vyřešili nebo je chtějí řešit takzvanou gastrickou bandáží.

Po úspěchu prvního setkání pacientů po gastroplastice v září 1997 pořádá i druhé setkání Doc. MUDr. Theodoz Suchý, DrSc. se svými spolupracovníky z chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Jičíně a aktivisty klubu "Kroužek".

Kulturním programem vás provedou redaktoři Českého rozhlasu Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura. V pestrém programu je pro vás připravena zábava i trocha ponaučení. Uvidíte defilé třicítky úspěšně "zhublých" pacientů, zúčastníte se diskuse o problémech kolem obezity a o způsobech její léčby.

Měl by přijet Eduard Hrubeš a známá harmonikářka Jarka Čadková, v kulturním pořadu vystoupí herečka Klicperova divadla z Hradce Králové Jiřina Jelenská a s největší pravděpodobností i Naďa Konvalinková. Uvidíte aerobik, módní přehlídku a taneční exhibici. K tanci i poslechu budou hrát střídavě Trinity pana Hofmana a country skupina s dnes již štíhlou Zuzanou Stolínovou.

Setkání je veřejné, přičemž je srdečně zvána široká veřejnost, zajímající se o problematiku léčení obezity.

(red)


Hovory s radnicí až po volbách

Jičín - Rada Spolku občanů a přátel města Jičína se na svém posledním setkání zabývala otázkou, zda a kdy připraví spolek tradiční a občany velmi navštěvované "Hovory s radnicí".

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli přesunout termín hovorů na měsíc únor 1999. Nechceme totiž svojí akcí zasahovat do předvolební kampaně. V tradičním termínu této akce (v listopadu 1998) by své názory občanům tlumočili radní a zastupitelé, kteří končí své volební období. Bude tedy vhodnější, aby nás se svými záměry a plány seznámili nově zvolení zástupci občanů. Proto jsme se rozhodli setkání uspořádat až začátkem příštího roku.

Rada spolku se dále zabývala vyhodnocením připomínek a poznatků občanů. Ty jsou pak předávány k využití tajemníkovi městského úřadu.

Mimo jiné se konkrétně jednalo o následující poznatky: Občané nesouhlasí s umísťováním různých reklam na historické lampy osvětlení na náměstí, ale i na lampy na pěší zóně. Dále občanská veřejnost žádá, aby do rekonstruovaného prostoru před kostelem sv. Jakuba byly namísto květinových váz umístěny lavičky, neboť zde je vhodné místo pro posezení a odpočinek. Předmětem kritiky mnoha občanů je rozmístění kontejnerů na plasty, sklo a papír, především v tom směru, že tyto se mnohde nacházejí na chodnících, vadí chodcům a jsou v místech, kde ruší příznivý dojem a upravenost města.

Rada spolku se zabývala i dalšími různými poznatky a současně se věnovala přípravě velmi zajímavé akce, jejíž garantem se spolek stane, a to "Konference o historii sportovních klubů a oddílů v městě Jičíně". O podrobnostech k této akci vás seznámíme na stránkách Nových Novin později.

(Pka)


Studentské podnikání

Jičín - V letošním roce dostali studenti SPoŠ Altman unikátní příležitost vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži. Součástí jejich výuky se totiž stává výukový program APLIKOVANÁ EKONOMIE, jenž školám zdarma poskytuje nadace JUNIOR ACHIEVEMENT. Tato nezisková organizace byla založena roku 1919 v USA. Jejím cílem je poskytovat praktické ekonomické vzdělávání studentům základních, středních a vyšších odborných škol zcela zdarma.

Letos se do programu zapojili studenti SPoŠ Altman v Jičíně. Ve "studentské firmě" Šalamoun bylo možno posedět a občerstvit se dobrými sladkostmi. Vše zajistit nebylo vůbec jednoduché, ale výsledek byl vynikající.

Studenti se na vlastní kůži přesvědčili, že podnikat není lehké. Ti, kteří se nejvíce snažili, jsou bohužel kritizováni. Největší ocenění si zaslouží Ina Jarošová, Lukáš Podzimek, Martina Folprechtová, Marek Palička, Pavlína Špačková, Zdeněk Horák, Jarča Folprechtová a prezident "studentské firmy" Josef Roba.

(béďa)


Z vysílání Jičínské regionální televize

Krátké informace ze zpravodajství JRT vybíráme pro majitele televizních přístrojů, kteří z technických důvodů nemohou využívat sítě společnosti Kabel Plus, kde JRT pravidelně vysílá.

Domov důchodců v ulici Přátelství

Jičín - Podle plánu by mělo v červnu příštího roku proběhnout kolaudační řízení domova důchodců v ulici Přátelství, jehož výstavba byla zahájena v roce 1997.

Zařízení bude poskytovat celoroční komplexní péči 54 starším a zdravotně postiženým občanům ve dvou odděleních. První je určeno občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje soustavnou péči a druhé těm, kteří sice soustavnou péči nepotřebují, avšak bez pomoci druhých se občas neobejdou. Budou tu služby ošetřovatelské, rehabilitace, pracovní, kulturní a zájmová činnost a také kadeřník, pedikúra, manikúra a podobně.

Na výstavbu je poskytována účelová dotace ze státního rozpočtu, neboť se jedná o náhradu za restituovaný domov důchodců v Nové Pace. Předpokládané náklady na výstavbu činí 84 milionů a 799 tisíc korun, přičemž do dnešního dne bylo prostavěno 42 a půl milionu.

Od prvního ledna 1999 se mění současný název Sociálních služeb města Jičína na Služby seniorům města Jičína a město vypsalo výběrové řízení na ředitele tohoto zařízení. Kvalifikačními předpoklady jsou vysokoškolské vzdělání a občanská bezúhonnost. Přihlášky s osobními údaji, přehledem dosavadní praxe a ověřenými kopiemi o dosaženém vzdělání zasílejte do 4.10.1998 na Městský úřad Jičín k rukám starosty města. Bližší informace získáte na tel. 0433/545 100.

(JRT)


Voda i do posledních domků ve městě

Kopidlno - V Jičínské ulici byla dokončena výstavba kanalizace. Jednalo se o prodloužení řadu k domkům, stojícím na okraji města, směrem na Pševes.

Při této akci byly vytvořeny podmínky i pro další výstavbu rodinných domků ve vzniklé proluce, která je součástí vnitřního zastavěného území města. Pro potenciální stavebníky instalovala prováděcí firma Solidostav zaslepené kanalizační přípojky, na které je možné se v budoucnu přímo napojit. Všichni občané, kteří jsou v současné době na tento řad napojeni, nemusí mít septik z důvodu přímého odtoku do místní čističky odpadních vod.

Dalším přínosem je napojení obou krajních domků na vodovodní řad. To do této doby nebylo možné z důvodu instalace vodovodního řadu na druhé straně komunikace. Za finančního přispění města se podařilo problém vyřešit provedením podvrtu a zatažením potřebného potrubí sloužícího k zásobování pitnou vodou. Dále byl tento řad veden ve stejném výkopu jako nově vybudovaný řad kanalizační. Tím došlo ke značnému zlevnění celého díla. Výstavba byla financována z rozpočtu města a celkové náklady včetně víceprací dosáhly částky 750 tisíc korun.

(VlHl)


index