Z pohádky do tvrdé reality

Jičín - V neděli 20. září 1998 už den neplatily pohádkové zákony a okresní město se opět přeneslo do tvrdé reality současnosti. Bohužel start do všedních dnů byl příliš krvavý a bolestivý.

V nepopulárně proslulé herně Las Vegas pod Valdickou bránou se ve 22.45 hodin střílelo jako na divokém Západě. Výsledkem konfliktu návštěvníků s "barmanem" byli tři zranění místní Romové ve věku 24, 28 a 30 let. Střelec pálil z legálně držené zbraně, kterou ihned po příjezdu policie odevzdal. V pondělí odpoledne pak byl na základně návrhu státního zástupce vzat soudním nařízením do vyšetřovací vazby.

Diskuze, zda šlo, či nešlo o rasově motivovaný trestný čin, musí ukončit až výsledky vyšetřování, které bylo předáno orgánům činným v trestním řízení s krajskou působností, což je Krajský úřad vyšetřování a Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Posledně jmenovanou státní instituci bude v tomto sporu zastupovat JUDr. Miroslav Antl, známý z kauz řešících nejzávažnější trestné činy jakými jsou vraždy, ublížení na zdraví s těžkými následky a podobně.

V současnosti má samozřejmě každá strana svoji pravdu, avšak pouze jednu musí prokázat celá řada odborných expertíz a samozřejmě konečné rozhodnutí soudu.

Romové ve své podstatě uvádějí klidný průběh jejich návštěvy v herně a bezdůvodnou střelbu barmana, který se pak naopak hájí tím, že byl Romy fyzicky napaden a že zbraň použil pouze v sebeobraně.

Na závažnost a případné důsledky tohoto případu jsme se zeptali vedoucího Okresního státního zastupitelství JUDr. Michala Chvojky.

"V prvních fázích po konfliktu samozřejmě převládaly emoce nad racionálním uvažováním hlavně ze strany příbuzných a známých zraněných Romů.

K otázce, zda se dá hovořit o rasově motivovaném trestném činu, se nemohu v této chvíli dost dobře vyjádřit, to bude samozřejmě předmětem dalšího vyšetřování, ale dosavadní poznatky tomu nenasvědčují, přesto tuto skutečnost nelze vyloučit."

Jak dlouho může vyšetřování trvat?

"To záleží především na rychlosti zpracování celé řady znaleckých posudků. S ohledem na důkazní situaci, která je v tomto případě z pohledu svědeckých výpovědí mizivá, respektive malá, bude hodně záležet na odborných posudcích, mimo jiné například z oborů soudního lékařství a balistiky.

Vyšetřovatelé rozhodně udělají vše, co bude v jejich silách, aby byl případ vyřešen co možná nejrychleji. Samozřejmě také záleží na zdravotním stavu, možnostech a schopnostech poškozených vypovídat."

Ve středu 23. září 1998 v dopoledních hodinách byla v herně Las Vegas provedena rekonstrukce případu za účasti specialistů, kteří se k němu budou znalecky vyjadřovat. Vyšetřování na místě činu byl přítomen i štáb TV NOVA. JUDr. Miroslav Antl se při té příležitosti vyjádřil v podstatě v tom smyslu, že si nemyslí, že šlo o rasově motivovaný trestný čin a že barman zřejmě použil střelnou zbraň až po fyzickém napadení, tedy v krajní nouzi pro svoji sebeobranu. V případě, že se toto tvrzení ukáže pravdivým, nebude zřejmě proti střelci zahájeno trestní stíhání. Před soudem by se pak s největší pravděpodobností ocitli Romové, a to minimálně za spáchání trestného činu výtržnosti.

(mar)


Špičkový "koncert" jičínských chirurgů

Jičín - Nedávný konflikt, jehož vyhrocením bylo postřelení třech Romů v herně Las Vegas, ukončí až rozhodnutí soudu. My se však pojďme podívat na jeho začátek bezprostředně po střelbě z pohledu primáře ARO Okresní nemocnice Jičín MUDr. Tomáše Mlčocha.

"V první řadě musím vyzdvihnout perfektní práci našich záchranářů přímo ve zmíněné herně, kde poskytovali první ošetření třem zraněným. Dá se směle říci, že dva z nich, s těžkými zraněními, přežili zejména díky vynikajícím profesionálním kvalitám posádky záchranky. Po stabilizaci základních životních funkcí byli převezeni na chirurgickou ambulanci jičínské nemocnice, kde byli všichni tři současně operováni.

Vše velmi připomínalo stav ohrožení nebo válečnou situaci. Celou akci organizoval hlavní operatér nemocnice Doc. MUDr. Theodoz Suchý DrSc, který je pověřen řešením podobných situací. Povoláni byli lékaři, instrumentářky a sálový personál z jiných oddělení nemocnice a samozřejmě i další odborníci, které se podařilo zastihnout doma. Byly vytvořeny dva kompletní týmy, které vzhledem k charakteru všech poranění musely nezávisle na sobě ihned operovat.

První ze zraněných měl prostřelenou stehenní tepnu. V případě, že by nebyla okamžitě provedena její nesmírně náročná rekonstrukční operace a neobnovil se průtok krve, mohlo dojít i k odumření poškozené dolní končetiny a k její ztrátě. Druhý zraněný měl povrchní podkožní průstřel hrudníku. Tam se ošetřil pouze vstřel i výstřel, čímž byl pacient teoreticky mimo nebezpečí.

Nejtěžší poranění utrpěl třetí z Romů. V jeho případě střela poranila ledvinu, játra, tlusté střevo, dvanácterník, roztříštila slinivku břišní...

Velmi složitá operace probíhala až téměř do půl šesté ráno, kdy byl pacient přijat na lůžkové ARO. Náš zkušený personál se pak už samozřejmě postaral o správný chod jeho základních životních funkcí. Závěrem snad mohu dodat pouze fakt, že kdyby se podobný takto velmi těžký úraz řešil v nemocnici, kde není k dispozici špičkový cévní chirurg a kde není kolektiv schopný v jedné době operovat takto rozsáhlé mnohočetné poranění, tak tento pacient neměl šanci na přežití."

Protože Nové Noviny neumějí za dobrou práci zahrát, tak pouze s obdivem děkujeme za operované pacienty i za jejich rodiče.

(mar)


Některá zvířátka se o festivalu radovala

Jičín - Zatímco se 8. ročník festivalu Jičín - město pohádky nesl zcela v duchu hesla "máme rádi zvířata...", v provizorním útulku pro psy čekalo smutné opuštěné štěně na teplé lidské pohlazení.

Ale i opuštěným a zatoulaným psům se snad v okresním městě začíná blýskat na lepší časy. Rozhodně nemáme v úmyslu řešit morální vlastnosti lidí, kteří jsou schopni psa uvázat v lese nebo ho oběsit na železničním náspu, jako se to nedávno stalo nedaleko Jičína. Tyto "lidi" vyřeší osud sám, případně zákon, pakliže se najde odvážlivec, který na jejich trestnou činnost upozorní.

My se chceme podívat na to, co pro nešťastníky bloudící ulicemi měst a obcí jičínského okresu může udělat naše společnost. Okresní město v současnosti nabízí pouze jakousi provizorní "záchytnou stanici" pro psy ve Sběrném dvoře č. I. Technických služeb v Konecchlumského ulici. Sem je dopraví většinou městská policie, kterou na tuláky upozorní veřejnost. I když byl útulek minulý týden vybaven dvěma novými kotci odpovídajícími normám, je provizorní a hlavně je zcela nelogicky financován z provozních prostředků Technických služeb města Jičína.

Již nějaký čas se na městském úřadě hovoří o zkvalitnění těchto služeb. Jako všechny aktivity města jsou však samozřejmě i tyto omezeny finančními prostředky. Provoz řádného útulku pro psy s veškerými službami, mezi které patří nejen ubytování, krmení, koupání, ale například i možnost "hotelového" umístění psa na nezbytně nutnou dobu (dovolená apod.), přijde ročně na víc než půl milionu korun. Tak velkou dotaci město s největší pravděpodobností neuvolní, lépe řečeno nebude moci uvolnit, čímž se dobrá věc podaří dotáhnout do konce pouze částečně, ale vytýčený cíl zůstane v nedohlednu.

Naskýtá se však finančně výhodnější možnost zřízení centrálního útulku s celookresní působností. Jeho provoz by pak financovaly a samozřejmě společně užívaly města a obce celého jičínského okresu. Tuto variantu však musí zvážit a eventuálně svým rozhodnutím podpořit Okresní shromáždění. Když si však vzpomeneme, že tento orgán neuměl rozhodnout ani o návrhu zřízení centrální okresní skládky tuhých komunálních odpadů, a tak od té doby má každé město okresu "svoji" skládku nepořádku s daleko dražším provozem, nevypadá to pro chlupaté tuláky ani pro jejich řádné chovatele příliš dobře.

(mar)


Nová dlažba je chloubou města

Jičín - Těsně před zahájením festivalu Jičín - město pohádky byly na Valdštejnově náměstí dokončeny dvě na sebe navazující investiční akce.

Předláždění zpevněných ploch a úpravy přilehlých terénů před kostelem sv. Jakuba Většího provedlo pardubické stavební sdružení Petra Kožíška a Ludmily Němcové v termínu od 1. července do 30. srpna 1998 za konečnou částku 392 tisíc korun.

Rozhodně chvályhodný je fakt, že zde vlastně došlo ke kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků původní technologií, čímž byla zachována jak žulová dlažba vozovky, tak mozaiková zádlažba chodníků. V zimních měsících pak veřejnost jistě ocení bezbariérový přístup na náměstí a zrušení původních chodníčků pod Valdickou bránou, které byly obzvlášť za deště nebo mrazu pro chodce mnohdy neschůdné a nebezpečné.

Kompletní rekonstrukce chodníků na Valdštejnově náměstí byla druhou velkou investiční akcí města, kterou bylo nutné dokončit ještě před pohádkovým festivalem. I toto dílo se podařilo předat, městu v předem stanoveném termínu (od 18.5.1998 do 31.8.1998), a proto se sluší poděkovat i jičínské stavební firmě Silnice a.s., jejíž pracovníci zde odvedli kvalitní dílo v celkové hodnotě dvou milionů a 381 tisíc korun.

V chodnících, jak na náměstí, tak před kostelem, jsou instalovány plastové kolektory pro rozvod inženýrských sítí. Tento moderní způsob výstavby postrádá například pěší zóna Husovy ulice, a proto tam čas od času vidíme pracovníky, kteří se k veškerým rozvodům musí novými chodníky doslova prokopat. Tato nešetrná a samozřejmě drahá metoda by se na náměstí už neměla praktikovat. K veškerým inženýrským sítím vedoucím v chodnících je snadný přístup ze speciálních šachet, jejichž vstupy objevíte pouze při pečlivém sledování povrchů chodníků.

Tyto dvě akce zřejmě udělaly tečku za letošními úpravami Valdštejnova náměstí. Do budoucna zbývá rekonstruovat chodníky pod podloubím a akce nejrozsáhlejší - předláždění celého náměstí.

(mar)


Dar Novopackých obyvatelům Kvasin

Nová Paka - Zástupci Společenství zdravotně postižených manželé Šulcovi předali spolu se starostou města Petrem Kuříkem peněžitý dar i materiální pomoc rodině Noskových z Kvasin, která byla silně poškozena nedávnými povodněmi. Sbírka, kterou uspořádalo Společenství zdravotně postižených v Nové Pace, vynesla dvacet a půl tisíce korun. Tato částka poslouží rodině Noskových při opravě poškozeného domu. Tuto rodinu doporučil Novopackým Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou. Kromě poničeného domu má tato rodina i další postižení, neboť značnými zdravotními problémy trpí nejen otec, ale především dvě ze čtyř dětí a navíc se starají o invalidní babičku. "Pomoc jsme předali opravdu potřebným a je třeba poděkovat všem dárcům peněz, obchodu UNITAS za ošacení a firmě Tláskal za mycí prostředky, které jsme odevzdali na Obecním úřadě v Kvasinách. Poděkování patří rovněž Společenství zdravotně postižených, které bylo iniciátorem akce," řekl nám starosta města Petr Kuřík a tlumočil poznatek vděčné paní Noskové, která řekla, že teprve když je člověk sám vystaven podobnému utrpení, jak se to stalo lidem postiženým povodněmi, dokáže plně pochopit, co to je, i když se domníval, že se do utrpení druhých dokáže vžít.

(red)


Ještě jednou k rozšíření Jednoty

Jičín - Když se před několika lety rušil obchod potravin na Letné, naříkali zdejší občané, že pouze samoobsluha v Prachovské ulici nebude na zásobování této části města stačit.

Dnes se však najdou i tací, kteří by nejraději nechali zrušit i tu, protože jim vadí zásobovací vozy a prý i auta zákazníků. Dokonce se snaží zabránit jejímu rozšíření. Hlavním důvodem těchto aktivit je fakt, že ti, kteří měli zájem o pozemek, na kterém se má prodejna rozšiřovat, jej nezískali. Podařilo se jim však podivným způsobem získat 74 podpisů proti rozšíření prodejny. Zajímavé je, že o této podpisové akci vůbec nevěděli obyvatelé velkých obytných domů, které s prodejnou bezprostředně sousedí.

Nejsmutnější je to, že nakonec rozhodlo pouhých 21 lidí, kteří se zúčastnili schůzky s vedoucími pracovníky Jednoty a zástupci Městského úřadu Jičín v motelu Rumcajs. Kolik procent tvoří těchto jednadvacet lidí z celkového počtu obyvatel této části města a z ostatních zákazníků, kterých se nikdo neptal? Na základě této schůzky rada MěÚ požadavek Jednoty zamítla a navíc chce u prodejny omezit parkování. Asi je lepší mít zbytečně velkou plochu nevyužitého a také neudržovaného chodníku.

Uvědomuje si vůbec těch 21 lidí, co se může stát, až Jednota prodejnu zavře a stane se z ní třeba autoservis, jako se stalo v Robousích? Kde budou potom starší lidé nakupovat nejnutnější potraviny? Nebo snad těch 21 lidí bude těmto lidem obstarávat nákupy? Asi těžko. Může se stát, že potom městský úřad povolí výstavbu nějakého nového supermarketu až někde u nového obchvatu za autokempem Rumcajs, o kterém se už také alespoň rok proslýchá.

Před několika dny se v samoobsluze objevil podpisový arch na podporu projektu Jednoty, kolik podpisů na tomto archu bylo, nevím, ale myslím si, že určitě víc než těch 74 proti. Jak na tyto podpisy bude reagovat Rada Městského úřadu Jičín?

M.J. Obyvatel z Prachovské ulice


Poznámka redakce:

Na podpisovém archu v samoobsluze Jednoty na Letné bylo 23.9.1998 celkem 149 jmen občanů Holínského předměstí, kteří podporují projekt rozšíření prodejny. Chtějí prosadit zkvalitnění nákupu, snížení hlučnosti zásobovacích vozidel i jejich frekvence vzhledem k rozšíření skladových ploch obchodu. V neposlední řadě svými podpisy požadují rozšíření samoobsluhy, které by mělo zvýšit kulturu vlastního prodeje.

(red)


Senátorka Moserová navštívila Novou Paku

Nová Paka - Na pozvání ředitelky Městské knihovny v Nové Pace Stanislavy Benešové přijela besedovat se studenty novopackého gymnázia senátorka a bývalá velvyslankyně v Austrálii MUDr. Jaroslava Moserová. Stalo se tak při příležitosti otevření výstavky jejich kreseb, které zdobí stěny novopacké Městské knihovny. Více než hodinu a půl hovořila politička, lékařka, ale také všestranně vybavená umělkyně se studenty maturitních ročníků. Ti se nezajímali pouze o oblast politickou, ale byli osloveni rovněž poctivými životními postoji i uměleckou univerzalitou Jaroslavy Moserové. Ta, jak přiznala, ač původem výtvarnice, má nejraději překládání knih, při kterém se nejvíce odreaguje. Mezi našimi čtenáři jsou nejznámější její překlady detektivek z dostihového prostředí od Dicka Francise. Po besedě se paní senátorka setkala také se starostou města Petrem Kuříkem.

(red)


index