Větší parkoviště

Jičín - V těchto dnech byla kompletně dokončena úprava dvou parkovacích ploch v novoměstské ulici Přátelství a uprostřed sídliště Na Jihu. Obě akce v celkové hodnotě 780 tisíc korun realizovali pracovníci stavební firmy Silnice a.s. Jičín.

V ulici Přátelství byla kapacita předchozího parkoviště rozšířena z 25 míst na možnost kolmého parkování 63 vozidel. Na Jihu pak z 20 na 44 míst k stání. Celkem tedy přibylo 62 parkovacích míst. Iniciativou radnice by se měla dopravní situace na jižním konci okresního města zklidnit a zlepšit. Rozhodně by se již nemělo parkovat na zelených plochách a chodnících.

V závislosti na finančních možnostech a především na rozpočtu města na rok 1998 by mělo zřejmě v příštím roce dojít k dalšímu rozšíření parkovacích ploch sídliště Na Jihu. Již dnes je zpracována projektová dokumentace k provedení této akce na "zeleném náměstíčku" před "bunkrem".

(mar)


VKUS Jičín v prvním pololetí 1998

Jičín - Výrobní družstvo Vkus Jičín při transformaci prošlo potřebnými změnami jako většina českých firem. Činnosti, které nepotřebují ke své existenci správní aparát, jako například zakázková krejčovství, autodoprava a podobně, byly zprivatizovány. V restituci družstvo vrátilo některé objekty, zbavilo se nepotřebných věcí a zrušilo málo efektivní výroby.

Po tomto zeštíhlení pracuje firma s dnešními 150 pracovníky a jejím novým programem je konfekční výroba a obchodní činnost. V Jičíně, Hořicích a ve Vrchlabí vyrábí zejména dámskou lehkou konfekci a pracovní ošacení.

Speciální částí výrobního programu je výroba nadměrných velikostí, se kterou družstvo dosahuje příznivých obchodních výsledků. Na začátku byla správná úvaha, vycházející z nabídky a marketingové analýzy, že podstatná část našich žen potřebuje oděvy větších velikostí. Družstvo jim vyšlo vstříc a dnes již umí i tyto ženy perfektně oblékat. Šaty, halenky a různé další typy variabilního oblečení v nadměrech není již nutné shánět. Družstvo je vyrábí převážně z tuzemských materiálů, v příznivých cenách a v odpovídající kvalitě.

Další doplňující činností družstva tvoří čistírenství (ve kterém se v současné době příliš nedaří), výroba netkaného textilu, prodej a servis šicí techniky.

S uvedeným výrobním programem dosáhlo družstvo v prvním pololetí roku 1998 velmi dobrých výsledků. Obrat činil přibližně 35 milionů a hospodářský výsledek 4,8 milionu korun. Přesto, že vzrostla proporcionálně i produktivita práce, potřebovalo by družstvo rychlejší růst průměrných výdělků. Bohužel možnosti jsou výrazně omezeny drahými materiálovými vstupy a tržními cenami, které negativně ovlivňují zejména stánkaři v nerovné konkurenci. Dále se družstvo vyrovnává i s bývalými členy, kterým průběžně vyplácí jejich podíly. V této situaci je pro textiláky ze Vkusu celostátní mzdový průměr zatím nedostupný a je úspěchem, že družstvo pravidelně pracuje a není zadluženo.

Vedení družstva je přesvědčeno o dalším perspektivním rozvoji firmy a připravuje další opatření ke zvýšení efektivnosti. Budou spočívat v zajištění lacinějších materiálových vstupů z dovozu a ve zdokonalení odbytové činnosti, která je alfou a omegou v podnikání.

Že se pracovníkům výrobního družstva Vkus daří, lze dokumentovat i získáním titulů "Autorizovaný partner", který česko-francouzská firma Magnet-Caimf uděluje pouze svým nejlepším dodavatelům a "Příjemná, profesionálně vystupující firma" od brněnského Módacentra.

(red - PI)


Městská policie - linka 156

Na tomto místě NN vám pravidelně přibližujeme nesnadnou práci městských policistů. Nejedná se samozřejmě v žádném případě o ucelený pohled, ale pouze o některé zajímavé případy, informace a výzvy městských policistů k vám, obyvatelům okresního města. Městské policisty můžete volat i na telefon 0603/716565.

Jičín - Městská policie děkuje pracovníkům Technických služeb města Jičína a bezpečnostní agentuře CBA za velmi dobrou spolupráci při zajišťování hladkého průběhu festivalu Jičín - město pohádky.

Jičín - V parku Valdštejnského zámku se hlavně v odpoledních a nočních hodinách scházejí různé osoby. Převážně se jedná o občany romské národnosti, kteří park zcela úmyslně devastují tím, že běhají po lavičkách, odhazují odpadky mimo koše a celkově se nepřístojně chovají na veřejnosti. Strážníci městské policie zatím skoro všechny jejich přestupky řešili domluvou. Vzhledem k tomu, že se tito občané nechtějí chovat slušně ani po domluvě, budou muset sáhnout k ráznějším opatřením.

Jičín - 16.9.1998 v 14.30 hodin musela hlídka městské policie zasáhnout proti skupině občanů romské národnosti. Při vystoupení hudební skupiny na Valdštejnově náměstí nevhodně pokřikovali na její členy a svým chováním budili veřejné pohoršení.

Jičín - 17.9.1998 ve 23.25 hodin byla hlídka městské policie nucena kontrolovat dva podnapilé vojáky, kteří svým chováním rušili noční klid. Vojáci základní služby J.K. a P.K. byli zadrženi v lipové aleji, legitimováni a předáni k vyřešení jejich přestupku místní vojenské posádce.

Jičín - 19.9.1998 v 10.50 hodin byl v Kollárově ulici v prostoru uličky vedoucí ke koupališti nalezen zraněný rusky mluvící muž. Byl v podnapilém stavu a na hlavě měl tržnou ránu. Zraněný byl převezen na chirurgickou ambulanci a po ošetření předán Policii ČR.

Jičín - 19.9.1998 v 5.55 hodin byl na Husově třídě zadržen D.H. z Valdic. Na výzvy policistů nereagoval, močil na veřejnosti a neuměl prokázat svoji totožnost. Při následném útěku byl zadržen, spoután a předveden na služebnu Policie ČR, kde bylo zjištěno, o koho se jedná. Vzhledem k těmto skutečnostem a k 2,8 promilím alkoholu v krvi byla zadrženému městskou policií udělena bloková pokuta ve výši 1000 korun.

Jičín - 20.9.1998 v 8.00 hodin byla v koši na Valdštejnově náměstí nalezena peněženka. Dále byl na Husově třídě nalezen svazek klíčů. Bližší informace získáte na služebně MP ve dvoře MěÚ, na lince 156, nebo na telefonu 0603/716565.

(MěP)


Na parkovišti se nesmí parkovat!

Jičín - Nebyl jsem rozhodně sám, kdo chtěl v sobotu 19. září 1998 zaparkovat někde poblíž středu okresního města.

Bylo sobotní dopoledne, počasí se po dnech plných dešťů trochu umoudřilo, vykouklo sluníčko a byl poslední den festivalu Jičín - město pohádky. Jičín praskal ve švech, dopravní situace nebyla pohádková, byla kritická. Nejprve jsem si bláhově myslel, že zaparkuju před redakcí na autobusovém nádraží - chyba. Ani jedno místečko, ani jedna skulinka. Postupně jsem objel všechny okolní ulice a plochy vhodné k zaparkování už vyrovnaný s faktem, že se projdu, ale zase nic. Každý řidič v této situaci počítá do deseti a snaží se nemyslet na stále se zvyšující hladinu adrenalinu v krvi.

Když jsem už asi potřetí projížděl kolem Agrostroje, s úsměvem jsem si uvědomil, jaký jsem trouba. Přede mnou se rozprostírala

ze dvou třetin prázdná parkovací plocha. Neváhal jsem ani vteřinu a abych řekl pravdu, nehledal jsem důvod, proč právě toto parkoviště před "Agrostrojem" je ve městě jediné prázdné. Ještě než jsem stačil vystrčit nohu z auta mi to krátce a výstižně vysvětlil strážný z nedaleké vrátnice.

"Vedení firmy si nepřeje, aby se na parkovišti parkovalo!"

Zřejmě aby se neošoupalo, a tak jsem v němém úžasu beze slova odjel.

Vedení AGS nevidí, možná lépe řečeno, že ani nechce vidět, s jakými problémy se dnes doprava ve městě potýká? Vždyť přece v minulých letech bývalo dobrým zvykem, že se továrny snažily městům pomáhat. Je mi jasné, že parkovné AGS na nohy nepostaví. Proč potom o víkendech nepropůjčit parkoviště městu zdarma a hlavně vlastní iniciativou? A to třeba už jen z toho prostého důvodu, že se na parkovišti má parkovat!

(mar)


Další úprava rozpočtu města na rok 1998

Jičín - Usnesením veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 23. září 1998 byla schválena v pořadí již druhá "kosmetická" úprava rozpočtu města na rok 1998. V prvním případě byl 24. června 1998 rozpočet upraven na straně příjmů a výdajů z 240.525.000,- Kč na částku 250.539.000,- Kč.

Bez jednoho dne za rovné tři měsíce je rozpočet upravován opět jako vyrovnaný v oblasti příjmů i výdajů na celkovou výši 263.563.000,- Kč. Stalo se tak zcela v souladu se závěry pracovní schůze městského zastupitelstva a schůze městské rady. Současná úprava rozpočtu vytváří předpoklady k tomu, aby mohly být pokryty všechny aktivity města v letošním roce.

Co si pod tímto pojmem má představit občan, jsme se zeptali vedoucího finančního odboru Městského úřadu Jičín ing. Milana Köstingera.

"V oblasti investic došlo v letošním roce k velkému podílu neplánovaných investic a investic s větším objemem nákladů, než bylo počítáno v původním schváleném rozpočtu města pro rok 1998."

Dá se konkrétně říci, o které investiční akce se jedná?

"Samozřejmě. Jde především o dostavbu III. základní školy (+ 1.000.000,- Kč), o výstavbu sociálního zařízení v parku Valdštejnského zámku (+ 300.000,- Kč), o demolici objektů v majetku města (+ 800.000,- Kč), o výstavbu kruhového objezdu a jeho chodníků u okresního úřadu (+ 500.000,- Kč), o výstavbu parkovacích ploch a hřiště na Novém Městě (+ 200.000,- Kč), o rekonstrukce chodníků na Valdštejnově náměstí (+ 1.100.000,- Kč) o realizaci výstavby topného kanálu na Novém Městě - Sever (+ 800.000,- Kč), o dokončení první etapy rekonstrukce bazénů sportovního areálu (+ 4.400.000 - 5.400.000 Kč), o výstavbu kanalizace v Konecchlumské ulici (+ 3.500.000 Kč) a o další akce menšího rozsahu. Uvedené částky nejsou stoprocentně přesné vzhledem k tomu, že část investičních akcí není doposud dokončena.

Současně však také nedošlo k naplnění rozpočtových příjmů. Nepodařilo se například prodat pozemek společnosti Callipso, nepodařily se prodat akcie Vč. energetické, firma Dakura dluží za pronájem hotelu Start..."

Do konce roku zbývají ještě tři měsíce. Najde město způsob, jak tyto finanční potíže vyřeší?

"Rozpočet města je v letošním roce značně napnutý, a proto byl městským zastupitelstvem přijat předložený návrh druhé úpravy rozpočtu, který počítá vedle přijetí bezúročné půjčky ve výši 4.000.000,- Kč a finančního daru 800.000,- Kč i se zvýšenými daňovými příjmy a se snížením provozních výdajů. Přestože je rozpočet opět vytvořen jako vyrovnaný, je zde nebezpečí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji, není však vyloučen ani propad daňových příjmů.

Z tohoto důvodu jsem v souladu s rozhodnutím finanční komise doporučil předložený návrh rozšířit o přijetí překlenovacího krátkodobého úvěru (časový horizont splatnosti asi půl roku) do výše 5.000.000,- Kč a zároveň jsem doporučil omezit nákup hmotného investičního majetku a poskytování příspěvků města fyzickým a právnickým osobám."

(mar)


Jak jsme jezdili v minulých dnech?

Jičín - Za sledované období od 1. do 22. září 1998 řešili policisté dopravního inspektorátu na silnicích jičínského okresu celkem 102 dopravních nehod, což je proti stejnému období roku 1997 o 36 více.

Následkem těchto havárií byli dva účastníci silničního provozu usmrceni (proti roku 1997 + 1), pět účastníků nehod bylo zraněno těžce (- 5), a 17 lehce (+ 5). Ve čtyřech případech havarovali řidiči s alkoholem v krvi (- 2). Nepřiměřená rychlost jízdy zavinila 29 nehod (+ 16), nedání přednosti v jízdě 14 (+ 1), špatné předjíždění 5 (- 1), špatný způsob jízdy 30 (+ 8), nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 18 (+ 10), technická závada 3 (+ 2) a z jiných příčin havarovali další 3 účastníci silničního provozu (0).

Hmotné škody způsobené dopravními nehodami se odhadují na 3 miliony a 302 tisíc korun, což je ve srovnání s rokem 1997 o 1 milion a 159 tisíc korun víc.

Od začátku roku 1998 došlo na jičínském okrese celkem k 967 dopravním nehodám (proti roku 1997 + 37), při nichž zahynulo 15 osob (+ 3), 49 lidí bylo zraněno těžce (0) a 191 lehce (-12). Škody jsou odhadovány na 32 milionů 898 tisíc korun, což je o pouhých 13 tisíc korun více než v loňském roce.

(mar)


index