"Vy se ptáte - my odpovídáme"

Jičín - V nové rubrice Nových Novin odpovídáme prostřednictvím odborníků na vaše dotazy z nejrůznějších oblastí našeho života. Můžete se ptát například na problematiku ekonomiky, zdravotnictví, soudnictví, práce úřadů, společenských organizací apod.

Písemné dotazy zasílejte na adresu Nových Novin: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, na fax: 0433/522604 nebo na internetovou adresu E-mail tomtour@tomtour.cz. Vaše dotazy můžete i telefonovat na tel: 0433/523443.

(red)


Proč se nestaví supermarkety?

Jičín - Proč se doposud nestaví avizovaný supermarket na Husově ulici vpravo za tratí? Občané se dotazují, z jakého důvodu nedochází k jeho výstavbě, ač je celý prostor již vyklizen a současně, zda dojde k výstavbě i dalších supermarketů - "Pronto" u Popovic, či "Penny marketu" na místě bývalé cihelny v objektu podniku Silnice v Hradecké ulici. Supermarket "Edeka" již evidentně nepostačuje a i on potřebuje konkurenci!

"Je pravdou, že ve všech třech lokalitách se uvažuje s výstavbou výše jmenovaných velkokapacitních prodejen."

Řekl nám úvodem rozhovoru zástupce starosty města ing. Miloslav Šebík.

"Město realizaci investorských záměrů nikterak nebránilo a nebrání, veškerá řízení potřebná k zahájení výstavby byla z naší strany úspěšně dokončena. V těchto dnech zřejmě probíhají územní řízení, což se nás v podstatě netýká, protože všechny tři uvažované lokality jsou soukromými pozemky. Těžko však stanovit, jak dlouho budou tato jednání probíhat a kdy se s vlastní výstavbou začne."

Nutno dodat, že městský úřad nemá v podstatě zájem, aby supermarkety vyrůstaly přímo v centru města. Avšak v případech, kdy jsou stavěny na soukromých pozemcích nemá, potřebné "páky", jak těmto pro město často negativním aktivitám zabránit.

(mar)


Oprava tiskové chyby

V minulém čísle NN v rubrice "Vy se ptáte - my odpovídáme" bylo chybně uvedeno datum splátek silniční daně, a sice 15.9. Správné datum splátky silniční daně za III. čtvrtletí je 15.10.

Omlouváme se všem čtenářům za toto nedopatření.

(red)


V kulturáku duněly mantinely

Jičín - V sobotu 26. září 1998 proběhl v Kulturním domě Jičín devátý ročník turnaje v táhlovém hokeji pod již zcela vžitým názvem "OSEN CUP".

Táhlový hokej je v České republice nová, dynamicky se rozvíjející sportovní disciplina, importovaná k nám před devíti lety ze Švédska pod sportovní zkratkou "Stiga". Devátý ročník "OSEN CUPu" a zároveň stejnoleté výročí této sportovní discipliny dává tušit, že právě Jičín je místem, kde byl před devíti lety odstartován seriál oficiálních hokejových utkání mezi "plastovými" mantinely v České republice.

"OSEN CUP" pořádá Česká unie hráčů stolního hokeje a jeho generálním sponzorem je Osenická akciová společnost CIOS Holding, mezi stavebníky dobře známá výrobou lícových cihel a celou řadou dalších základních stavebních prvků.

V sezoně se hraje turnaj v táhlovém hokeji každou druhou sobotu v měsíci. Vždy na jiné místo přijíždějí nejlepší hráči z celé republiky, aby se utkali systémem od prvního do posledního místa. Turnajová sezona končí v listopadu, kdy je speciální celostátní tabulkou určena první dvaatřicítka nejlepších "hokejistů", kteří se zúčastní mistrovství republiky. Tady jsou již na rozdíl od sobotních turnajů rozděleni do kategorií. Není tajemstvím, že by se jubilejní desátý ročník Mistrovství republiky v táhlovém hokeji měl uskutečnit příští podzim právě v Jičíně.

"Stiga" je skvělou sportovní disciplinou, rozvíjející nejen postřeh, ale i myšlení, vzhledem k tomu, že se na kvalitních hracích stolech dají vytvářet situace a technické prvky zcela kopírující skutečné akce hokejistů na ledové ploše. "Stiga" je sport pro všechny věkové kategorie, pro muže i dámy. Hraje se po celém světě na sportovištích i v rodinách. Táhlový hokej je velmi vhodným doplňkovým sportem a zábavou i našim tělesně postiženým spoluobčanům.

(mar)


Výsledky 9. ročníku "OSEN CUPu"

Výsledky turnaje v táhlovém hokeji OSEN CUP, kterého se zúčastnilo 52 hráčů:

1. Pavel Plešák (Plzeň), 2. Libor Grabec (Brno), 3. Vladimír Studnička (Plzeň)

Východočeský region nejlépe reprezentoval v celkovém pořadí 5. Aleš Horčička (Holice).


Rady z veterinární ošetřovny - nemoci králíků II.

Jičín - Myxomatóza králíků je virové onemocnění, které má obvykle sezónní výskyt. O to více dokáže zaskočit chovatele při svém náhlém výskytu a každoročně způsobí značné ztráty v chovech králíků.

Protože nejvýznamnějším zdrojem přenosu této nemoci je krev sající hmyz, nemusí poučky o sezónnosti výskytu být vždycky pravdivé. Vyplatí se proto raději každý chov vakcinovat, neboť jiná ochrana proti tomuto onemocnění neexistuje. Je přitom nutno vzít v úvahu, že žádná z používaných vakcín nezajišťuje délku imunity celých 12 měsíců, proto je nutno vakcinovat vždy znovu po 6 až 8 měsících.

Léčba není známa, příznaky jsou notoricky známé - zduření sliznic, především spojivek, zduření podkoží ušních boltců a zevního pohlavního ústrojí, neodvratný úhyn nebo porážka zvířete. Jistý význam má zajištění chovného zařízení proti létajícímu hmyzu.

Mor - virové plicní onemocnění králíků se před několika lety během velmi krátké doby stalo opravdovým postrachem všech chovatelů králíků. V současné době však, jistě i díky téměř plošné vakcinaci, se jeho výskyt do značné míry přeceňuje a každý větší úhyn je připisován na vrub tomuto onemocnění. Také klinické příznaky nejsou tak razantní jako v začátcích výskytu této nemoci. Často jediným příznakem je hromadný úhyn, někdy pozorujeme krvavý výtok z nosu. Skutečností však zůstává, že i tato choroba patří k těm, jež odolávají jakékoliv léčbě. Zůstává tedy opět očkování jako jediná ochrana. Je třeba se informovat u vakcinátora (neboť to nebývá vždy veterinář), jakou vakcínu použil a jaká je délka imunity. U jednotlivých vakcin se liší od půl do jednoho roku. Jako každá vakcinace je i očkování u králíků jistým oslabením organismu. Očkován by měl být tedy jen jedinec zdravý a v dobré kondici. Toho docílíme dodržováním zoohygienických opatření (pravidelná výměna podestýlky nejméně 1 x týdně, dezinfekce podlah kotců, napáječek a krmítek, zkrmování kvalitního krmení apod.). Lze doporučit před uskutečněním jakékoliv vakcinace preventivní aplikaci preparátů proti kokcidióze, neboť vakcinace králíka v subklinickém stadiu této nemoci může vést k tak závažnému oslabení organizmu, že dojde k propuknutí kokcidiózy a úhynu.

První, co chovatele napadne, je, že jeho králíky zahubila vakcinace. Není to však možné, neboť vakciny proti moru nemohou vyvolat onemocnění, jelikož neobsahují živé původce onemocnění, nýbrž tzv. inaktivovaný virus. Ve skutečnosti je pravou příčinou chovatelská nedůslednost. Další možnost úhynu po vakcinaci může nastat v případě, že se králík nachází v tzv. inkubačním stadiu nemoci. Po vakcinaci (oslabení organismu) se již tak neodvratný průběh nemoci pouze urychlí.

MVDr. Vladimír Šoltys, Jičínská veterinární ošetřovna


index