logo NN, 13K

Armáda kasárna pouze zapůjčila

Jičín - Že avizovaný převod kasáren v lipách nebude vůbec jednoduchou záležitostí, bylo jasné ještě před setkáním zástupců okresního města s členy armádní komise, ke kterému došlo v úterý 29. září 1998.

Tak jak jsme psali již před několika měsíci, měla armáda opustit budovy místního útvaru 2001 do 30. září 1998. Podařilo se tak pouze částečně vzhledem k tomu, že zde zůstal ještě vojenský materiál, který je do těchto dnů postupně odvážen. Armáda si ponechává ve svém vlastnictví budovu, ve které je v současné době Okresní vojenská správa a samozřejmě i provozy s touto budovou technicky přímo související. I tato skutečnost celý proces předávání nemovitostí do majetku města značně komplikuje.

Po jednání se zástupci Ministerstva obrany ČR, Ubytovací správy Pardubice a Velitelství územní obrany Hradec Králové byly všechny ostatní budovy městu postoupeny pouze na základě výpůjční smlouvy, a tak ve své podstatě i nadále zůstávají v majetku armády. Protože celá záležitost je ze strany nejvyšších státních orgánů údajně poměrně složitě proveditelná, vypadá to, že konečný převod kasáren na město se s největší pravděpodobností uskuteční až v průběhu příštího roku.

Do té doby nemůže město v prostoru kasáren bez svolení armády provádět žádné stavební ani technické úpravy, naopak od 1.10.1998 musí zapůjčené budovy alespoň částečně temperovat a za stejné peníze daňových poplatníků celý objekt prostřednictvím Technických služeb hlídat.

(red)


Aby nám děti "nefetovaly"

Nová Paka - V rámci potřeb města a ve snaze motivovat mladé lidi ke sportovní činnosti připravil městský úřad projekt na vybudování prostranství pro využití volného času mládeže. Projekt "Bezbariérového hřiště" je zaměřen na nejrizikovější skupinu obyvatel města, tedy děti a mládež, která je vystavena nebezpečí konzumace návykových látek.

Zamýšlený prostor bude otevřen pro neorganizované využití volného času. Akce je příspěvkem města k aktivitám protidrogové komise při Okresním úřadu, s níž město navázalo úzký kontakt a chce tak účinně napomáhat při protidrogových preventivních aktivitách.

Čtyřem firmám předali pracovníci investičního odboru MěÚ zadávací podmínky. Zpevněná plocha s asfaltovým povrchem o rozměrech 16 x 30 metrů bude umístěna u zimního stadionu. V letních měsících bude sloužit pro sportovní vyžití mládeže, zejména pro skejtaře a kolečkové bruslaře, v zimním období bude využita jako doplňkové parkoviště. Do budoucna je počítáno s dalším rozšířením možností využití uvedeného prostoru.

(red)


Semafory Na Letné už ani nemrknou

Jičín - Výstavbou pěší zóny ztratila křižovatka ulic Husovy, Českých Bratří a Vrchlického svůj charakter, a proto zde byla v roce 1988 odstraněna původní světelná dopravní signalizace.

Ještě před termínem kolaudace (26. listopadu 1998) bude do zkušebního provozu uveden obchvat okresního města ze směru od Mladé Boleslavi na Turnov, čímž se podstatně změní i koncepce křižovatky ulic Markovy, Na Tobolce, Kollárovy a Maršála Koněva (Na Letné). Z tohoto důvodu došlo tedy i zde, ve středu 30. září 1998, k odstranění již několik let nefunkčních semaforů.

Spolu s křižovatkou v Úlibicích byly i obě jmenované v okresním městě osazeny semafory v roce 1976. Stavbu v té době provedla bratislavská firma Automatizace železniční dopravy pod vedením pana Ulče z Brna, ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jičín.

Pan Ulč byl na tu dobu velmi svérázným mužem činu, o čemž svědčí například i fakt, že byl čtyřikrát vyloučen a pětkrát přijat do řad členů KSČ. A tak i v Jičíně si vedl s přehledem sobě vlastním. Rozpočet na instalaci světelných signalizací do prostorů všech tří křižovatek se pohyboval okolo částky jednoho a půl milionu korun. Pan Ulč však "soudružsky bouchl do stolu" a rozhodl, že stavbu provede se svojí "Brigádou socialistické práce" v rámci oslav dvaatřicátého výročí Slovenského národního povstání. Tímto nečekaným tahem se mu kupodivu podařilo původní cenu stlačit až na necelý jeden milion korun.

Dnes jsou v provozu semafory z roku 1976 pouze v Úlibicích. Ty v příštích dnech prodělají částečnou technickou modernizaci. Na Letné zůstává pouze stávající svislé dopravní značení, zatím se stejným smyslem předností v jízdě. V případě, že po otevření obchvatu poklesne provoz z Markovy ulice směrem do města, dojde zřejmě k přehodnocení stávající dopravní situace a ke změně hlavního silničního tahu. Přednost Na Letné by tedy měla, stejně tak jako před lety, vozidla, jedoucí ulicí Maršála Koněva (od Boleslavi) do města a naopak.

(mar)


Nový duch na Českých drahách?

Jičín - Že by s novým managementem na Českých drahách zavál nový duch? Vzhledem k zájmu cestujících vlak č. 5504 směr Hradec Králové, Turnov bude od začátku listopadu pravděpodobně opět jezdit každý den bez omezení z Jičína v 8.51 a v Turnově bude v 9.58 hodin. Dále bude opět od listopadu zprovozněn spoj č. 5507 s odjezdem z Turnova v 10.25 do Jičína, kam dorazí v 11.30 hodin.

Dle dalších informací, které nám poskytl přednosta železniční stanice v Jičíně Josef Tippelt se od nového roku po stížnostech cestujících chystá po dohodě s ing. Bendou (odbor dopravy OkÚ) a firmou Ronal odvoz pracovníků směrem na Nymburk a Hradec Králové po 22. hodině večerní. V současné době se zkoumá i potřeba tohoto večerního spoje z Jičína na Libuň.

(max)


Česká spořitelna zve na cimbálovku

Jičín - Česká spořitelna ve spolupráci s Kulturním domem v Jičíně vás zvou na "Zpívání u cimbálu", které se uskuteční v pondělí 26. října 1998 od 20 hodin v jičínském Kulturním domě. Česká spořitelna u příležitosti Světového dne spoření finančně podpořila tuto akci, a proto se vstupné dá označit jako symbolické. Věříme, že i vy se budete dobře bavit, neboť hrají a zpívají vaši staří dobří známí Jiří Helán, Jožka Šmukař a Petr Oliva.

(red)


Informace jsou nedostupné

Jičín - Stejně "hermeticky", jako bylo v pátek 9.10.1998 po 15.00 hodině uzavřeno okolí II. základní školy, jsou utajované informace související s anonymním telefonátem, který Policii ČR oznámil uložení bomby v její budově.

I přes informační embargo můžeme předpokládat, že ve škole žádná bomba nalezena nebyla. Zvláštní v celém případě je skutečnost, že anonym oznámil umístění bomby ve škole v pátek po vyučování, kdy byla zcela prázdná. Není proto zřejmě vyloučeno, že celý "bombový případ" mohl být pouze zastíracím manévrem při páchání jiné trestné činnosti.

(red)


Kopidlenský kvítek

Kopidlno - Je to neuvěřitelné, ale opět se rok s rokem sešel, a místní Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště pořádaly o minulém víkendu v pořadí již 5. ročník "Kopidlenského kvítku".

Tak jak se stalo dobrým zvykem, i letošní program byl zahájen již v pátek 9. října 1998 soutěžní částí určenou studentům zahradnických škol a učilišť. Ve stejný den proběhla i populární soutěž žáků základních škol v poznávání rostlin a ve znalostech biologie pod názvem "Kopidlenský kvíteček 1998".

V sobotu přišla i široká veřejnost. Výstava soutěžních prací byla zahájena v 9 hodin. Během dopoledního programu pak měly možnost naše lepší poloviny obdivně přihlížet módní přehlídce a o přestávkách praktickým ukázkám aranžování květin. Krátce po sobotním poledni došlo ve výstavní místnosti zámku k vyhlášení vítězů soutěží "Jablko Kopidlenského kvítku 1998" a "Kuriozní zahradnický výpěstek Kopidlenského kvítku 1998". Pak opět pokračovala módní přehlídka s květinovými kompozicemi a o přestávce byly slosovány vstupenky a předány výhry. Ještě před zakončením "Kopidlenského kvítku 1998" proběhla dražba soutěžních kytic.

Během soboty se měli možnost návštěvníci zúčastnit celé řady doprovodných programů a akcí. Namátkou vybíráme například prodejní výstavu zahradnických potřeb, výpěstků a výrobků za ceny přímo od výrobců, předvádění zahradní mechanizace, bezplatné odborné poradenské služby, bezplatné ochutnávky zeleninových salátů, dne otevřených dveří ve škole a školním areálu, prohlídky zámku a expozic pod názvy "Vánoční inspirace", "Sklo a květina v historickém interiéru", "Květina v kombinaci se dřevem", "Proutěné čarování", nebo "Dětský ráj".

(red)


Výběrové řízení na místo vedoucího pečovatelské služby v Jičíně

Jičín - Městský úřad v Jičíně vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího pečovatelské služby. Kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce je ukončené středoškolské vzdělání a praxe v oboru. Písemné přihlášky s osobními údaji, přehledem dosavadní praxe a kopií dokladů o požadovaném vzdělání můžete zasílat do 21.10.1998 na adresu Městského úřadu v Jičíně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Žižkovo nám. 18, k rukám vedoucího odboru ing. Vodáka.

(red)


Novopacká výtopna Studénka

Nová Paka - Odborná skupina pro ekologii při Teplárenském sdružení ve spolupráci s firmami, zabývajícími se dodávkou, montáží a servisem, technologií výtopen s důrazem na následnou výrobu elektrické energie, uspořádala od 5. do 7. října exkurzi zaměřenou na provoz malých zdrojů výroby tepla. Po návštěvě Děčína a Desné zavítali účastníci, většinou odborníci v oboru, do novopacké výtopny Studénka, kde se měli možnost seznámit se zařízením, vyrábějícím kromě tepla také elektřinu, která je dodávána do sítě. Novopacká výtopna, kterou provozuje městská příspěvková organizace Správa budov a bytů, mj. též spolupořadatel akce, má výkon 6,13 MW a vyrobí ročně 40 tisíc GJ tepla a 2.300 Mwh elektřiny. Teplem zásobuje 25 objektů, převážně bytů (848), ale také školní zařízení a ostatní občanskou vybavenost.

Teplárna vstupuje do třetí topné sezony a prozatím jsou provozovatelé spokojeni. K rekonstrukci došlo před více než třemi roky nákladem 26 milionů korun. Zastaralé a nevyhovující zařízení, které spalovalo hnědé uhlí, neúměrně zatěžovalo ovzduší exhalacemi. Přestavbou výtopny na plyn získala Nová Paka nejen ekologicky nezávadný centrální zdroj tepla, ale také moderní technologické zařízení, o jehož dalším - nutno podotknout velmi neobvyklém - využití Novopačtí jednají. Podle slov starosty města Petra Kuříka usilují o získání zařízení na zpracování některých komodit vytříděných z komunálního odpadu. Podle dosavadních jednání se zdá, že může dojít k velmi praktickému využití výtopny i v jiné oblasti, než je výroba tepla a elektřiny.

(red)


index