Vyšetřování pokračuje

Jičín - Přes veškerou snahu lékařů oddělení ARO okresní nemocnice podlehl 5. října 1998 v 19.25 hodin Igor Ruszo velmi těžkým zraněním, ke kterým spolu s bratrem a dalším místním občanem přišli ve večerních hodinách dne 20. září 1998 v herně Las Vegas.

Jak jsme uvedli již v minulém vydání NN byl aktér střelby, barman zmíněné herny, umístěn do vyšetřovací vazby, přičemž mu bylo sděleno obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 trestního zákona. Obviněnému byl Okresním soudem ustanoven obhájce JUDr. Milan Kudyn, který samozřejmě případ od začátku pečlivě sleduje a je proto se souhlasem klienta kompetentní odpovědět na některé otázky.

Jak se úmrtím poškozeného mění právní kvalifikace celého případu?

"Nejprve je potřeba zdůraznit, že další dva zranění byli již asi před dvěma týdny propuštěni z nemocnice do domácího ošetřování. Můj klient byl asi po týdnu vazby propuštěn na svobodu. Dosud je případ kvalifikován jako trestný čin ublížení na zdraví dle § 222 odst. 1 tr. zák. s trestní sazbou odnětí svobody na dvě léta až osm let. Vzhledem k úmrtí jednoho z poškozených by mohlo dojít ke změně právní kvalifikace na ust. § 222 odst. 3 tr. zák., kdy v případě zmíněného následku zákon ukládá odnětí svobody na pět až dvanáct let.

Dá se říci, jak je v těchto dnech vyšetřování případu daleko?

"Vyšetřování je zcela v kompetenci orgánů činných v trestním řízení s krajskou působností, kterými jsou Krajský úřad vyšetřování a Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Jako obhájce obviněného mám právo být přítomen veškerým vyšetřovacím úkonům, například výslechů poškozených, svědků, rekonstrukce apod.

Z mého pohledu je v této věci rozhodující, zda se nejedná o nutnou obranu, neboť v tom případě by čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem, nebyl trestným činem. O nutnou obranu by se nejednalo, byla-li zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Vyšetřování je samozřejmě vedeno i k tomuto posouzení.

Pokud by provedeným vyšetřováním bylo zjištěno, že jsou splněny podmínky citovaného ustanovení trestního zákona, bylo by stíhání mého klienta dle ust. § 172 tr. řádu zastaveno, v opačném případě by na základě obžaloby podané krajským státním zástupcem o vině a trestu rozhodl soud."

Děkujeme za rozhovor.

(mar)


Poděkování jičínským zdravotníkům

Jičín - Velmi upřímně děkuji celému kolektivu chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Jičíně pod vedením Doc. MUDr. Theodoze Suchého, DrSc. a stejným dílem pak i odborníkům z ARO primáře MUDr. Tomáše Mlčocha.

Děkuji lékařům, sestřičkám i všem dalším pracovníkům těchto specializovaných oddělení za profesionální a především taktní a ohleduplný přístup, pomocí něhož se jim každodenně daří velmi účelně mírnit lidské problémy, starosti a bolest běžně provázející každý úraz či nemoc. Děkuji za kvalitně provedený těžší chirurgický zákrok, který jsem byl nucen podstoupit 16. září tohoto roku i za příkladnou pooperační péči, bez níž by můj návrat do běžného života nebyl jistě tak bezproblémový a rychlý.

Vratislav Kracík, Markova 113 Jičín


Nové tituly na pultech Knihkupectví U Pašků

Nepil – Ohlédnutí. Fejetony a portréty z první poloviny 90. let. Akropolis Kč 168,-

Kašparová – Pravda přichází z Novy. Zákulisí nejsledovanější televizní stanice. Formát Kč 159,-

Kejvalová – Šílené broskve a jiné zážitky. Humorné epizody ze života matky, která vychovává sama své děti. Kokos Kč 126,-

Segal – Muž, žena a dítě. Příběh o manželské krizi a touze po opravdových citech. Lucka Kč 119,-

Adventní a vánoční výzdoba. Nové nápady při tvoření výzdoby z listů, květů, větví a plodů. Bawa Kč 158,-

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo náměstí 61, Jičín (tel.: 0433/222 67)


Cílem spojení firmy Aris a Fabricon je být mezi nejlepšími

Jičín - Ještě v roce 1992 malá firma s jedním zaměstnancem, v současné době zde pracuje okolo 120 lidí. O dynamickém rozvoji této společnosti, jejích plánech a budoucích aktivitách jsme hovořili s ředitelem akciové společnosti Aris ing. Jiřím Ticháčkem.

Pane řediteli, co je vlastně hlavní náplní vaší firmy?

Velice stručně se dá říci, že jsme elektrikářská firma, která dělá projekční, výrobní a dodavatelskou činnost. Naše specializace však je měření a regulace. Naši činnost mohu rozdělit na tři hlavní oblasti. Zaprvé dodáváme prázdné rozvaděčové skříně. Druhá oblast je měření, regulace, elektroinstalace budov a veškerá elektroinstalace. A konečně ta třetí je zabezpečení kolektorových sítí a průmyslová automatizace, kde máme celou řadu velice dobrých referencí. Dělali jsme například monitorovací systém i ve Východoslovenských železárnách, ale i například ve Sklopísku Střeleč.

Zabýváme se i zámečnickou výrobou, která má však také co do činění s elektrikářskou firmou, protože vyrábíme rozvaděče.

O spolehlivosti a kvalitě našich výrobků svědčí také to, že jsme nedávno získali mezinárodní certifikace ISO 9001.

Začátkem roku se Aris transformoval ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Co vás k tomu vedlo?

Naším základním problémem byl nedostatek kapitálu, přičemž jsme měli stále veliký zájem o rozvoj. Tento nedostatek velice úzce souvisí s tím, co nás velice trápí. Tím je obrovská platební neschopnost a nekázeň našich odběratelů. Začátkem června jsme získali půjčku od našeho budoucího partnera na 2 roky.

Jedním z důvodů transformace na akciovou společnost byl právě i zahraniční partner, protože ten to měl ve svých podmínkách.

Kdo je tím budoucím strategickým partnerem?

Je to belgická firma Fabricom, která nám tuto půjčku poskytla. Pokud budeme v zisku, tato půjčka se bude kapitalizovat na akcie. Dojde k navýšení základního jmění společnosti o polovinu, z původních 45 mil. o dalších 22,5 mil. Firma Fabricom, která působí převážně v energetice, by výhledově měla vlastnit rovných 50 procent akcií naší firmy.

Projeví se nějak vstup tohoto zahraničního partnera na chod vaší firmy?

Víte, kdybychom nepočítali s tím, že se to projeví, asi bychom to nedělali. V České republice a potažmo v celé Evropě vládne tvrdý a nekompromisní boj o své místo na trhu. My samozřejmě chceme patřit mezi ty nejlepší. Naším společným cílem je tedy zajistit si místo mezi předními firmami působícími v našem oboru. Zkušenosti z Evropy jasně říkají, že přežijí pouze silné firmy a není jich mnoho.

Můžete nám sdělit něco konkrétnějšího?

V loňském roce, kdy i na nás dolehla hospodářská krize, a koncem roku jsme skončili ve ztrátě. Měli jsme obrat kolem 90 milionů. Letos předpokládáme již 114 mil. a příštím rokem by to mělo být již 180 mil. Protože dojde ke zvýšení našeho obratu, počítáme i s navýšením pracovních sil. V příštím roce by to mohlo být přibližně 20 nových lidí. Pokud vše dobře půjde, do 3 let bychom mohli mít obrat kolem 500 mil., a to už samozřejmě ve 120 lidech nezvládneme.

Jak jste řešili krizi, o které se zmiňujete?

Museli jsme podstoupit i několik nepopulárních opatření. Mezi ta nejvíce nepopulární jistě patřila částečná redukce pracovních sil. Jičínští však téměř nic nepostřehli, protože se jednalo například o pracoviště v Praze. Propad na českém trhu se nám úspěšně dařilo řešit vývozem. Máme i dobře fungující dceřinné firmy, jako Aris Košice nebo Aris ve Švýcarsku. Naše dceřinná firma ve Švýcarsku nám například zajistila dodávky do známého koncernu ABB ve Švýcarsku. Myslím si, že se nám celkově podařilo potřebnou restrukturalizaci dobře zvládnout.

Budoucnost tedy vidíte dobře?

Já říkám, že doba raného kapitalismu, kdy vznikala celá řada firem, je už za námi. Nyní nastalo druhé stádium, období tvrdého konkurenčního boje a hledání svého místa na trhu. Jsem však přesvědčen, že Aris i v tomto druhém stádiu obstojí.

Děkujeme za rozhovor.

(max)


Pro část městského objektu hledají využití

Kopidlno - Bývalé zdravotní středisko na Hilmarově náměstí č.p. 90 prochází již druhý rok postupnou rekonstrukcí. Předchozí majitel objektu (Okresní nemocnice Jičín) neměl o budovu zájem, a tak roky i zub času učinily své. Objekt byl promáčen, plísně na stěnách i podlahách jen kvetly. Před třemi roky jej Fond národního majetku převedl do vlastnictví obce. Podařilo se zabránit dalším škodám a po vyvětrání vlhkých prostor došlo k prozkoumání jeho statické stability. Ta je vyhovující jak pro byty, tak i pro lehkou výrobu, kterou by bylo možno umístit do prvního patra.

Na pravé křídlo přízemí, které bylo takřka nejvíc postiženo haváriemi vody, vybrala obec spolehlivého nájemce. Ten provedl jeho opravy a otevřel zde prodejnu Selekt. Malou epizodou se pak stal pronájem místnosti v prvním patře právnímu poradci.

V levé části přízemí dočasně sídlila prodejna použitého nábytku, jejíž provozovatel pro malý zájem kupujících uvítal nabídku obce na ukončení nájemního poměru dohodou. Ještě předtím projevila o nájem této části budovy Česká pošta sídlící v objektu Policie ČR, kde blokuje prostory pro šatny a sociální zázemí policistů. Po žádosti pracovníků České pošty o pronájem levého křídla budovy a po schválení nutné přestavby proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací, kterým se stala firma Dlabola z Jičína. Došlo k likvidaci starých a k provedení vzdušných izolací nových podlah, opravám i výměnám dveří a oken, k sestavení odbavovací rampy a montáži poštovních přepážek. Na kvalitně provedené akci je pouze jeden kaz - nedaří se sepsat nájemní smlouvu přijatelnou pro obě strany. Doufám, že po odstranění většiny sporných bodů k podpisu dojde.

Tím se anabáze budovy dostává do současnosti. Největším problémem posledních let je zatékání vody eternitovou střechou. Dřevěné podbití černá působením plísní a tento stav se rok od roku horší. I přes tíživou finanční situaci městské pokladny se podařilo zastupitelstvu prosadit výměnu krytiny ještě v tomto roce. Výběrovým řízením na dodavatele stavby prošla vítězně firma Rudolfa Pokorného - POKA z Úlibic. Ta by měla během října a listopadu provést výměnu eternitu za tvrdou krytinu z betonových tašek firmy KM-Beta. Nová krytina má zajistit stoprocentní odolnost proti dešti na několik desetiletí.

Co bude s budovou dál však záleží na pronájmu celého prvního patra. Zde by bylo vhodné zřídit například výrobní či kompletační linku pro švadleny, montáž elektroniky nebo čehokoliv jiného, co by ve městě zvýšilo zaměstnanost především žen. Záleží však na každém z nás, zda jme ochotni se zamyslet a využít všech možností, jak podobnou výrobu do Kopidlna dostat. Po racionálním využití prvního patra tohoto objektu by byl jeho osud velice pozitivní a stal by se opět jednou z dominant Hilmarova náměstí.

Vlastimil Hloušek


Beseda v Praze o Jičíně

Praha - Ve čtvrtek 22. října 1998 se po delší přestávce ovlivněné zdravotním stavem svolavatelů uskuteční další z oblíbených schůzek "Krajanského kroužku Jičín v Praze".

Vzhledem k časovému odstupu od posledního setkání se příznivci a členové pražského kroužku chtějí dovědět více o novinkách a událostech v Jičíně, jičínském okrese a Českém ráji. Proto k setkání pozvali představitele Městského i Okresního úřadu Jičín. Účastníci setkání mající vztah k našemu kraji a zajímající se o jeho minulost, přítomnost i budoucnost tak budou mít možnost získat potřebné informace formou volné besedy a vyprávění.

Na schůzku, která se uskuteční v 16.00 hodin v zasedací síni Obvodního úřadu v Praze 2, náměstí Míru 20, první poschodí, číslo dveří 120, vás s přátelským pozdravem zve jednatel kroužku ing. Ladislav Bárta a jeho předseda PhDr. Jaroslav Wagner.

(red)


index