Čtvrťáci se učí dopravní předpisy

Jičín - Denně od září až do listopadu pořádá BESIP prostřednictvím mladoboleslavské agentury Václava Vegrichta na místním dopravním hřišti Na Tobolce pětihodinové kurzy prohlubující základní znalosti dětí o bezpečnosti a provozu na pozemních komunikacích.

V rámci dopravní výchovy žáků čtvrtých tříd základních a zvláštních škol jičínského okresu zde pod dohledem Josefa Baraňáka probíhá teoretická i praktická výuka pravidel silničního provozu a dopravního značení. Děti, které se od deseti let mohou samostatně pohybovat na kolech po veřejných komunikacích, zde získávají dobré návyky nejen v oblasti bezpečné jízdy cyklisty po ulicích a křižovatkách, ale i v péči o kolo a jeho vyhláškou dané technické vybavení. Učí se jezdit po správné straně, správně a včas ukazovat změnu směru jízdy, řadit se do odbočovacích pruhů před křižovatkou i její bezpečné projetí.

Podle slov Josefa Baraňáka je jen velmi málo "čtvrťáků", kteří na kole neumějí jezdit. Bezpečnost silničního provozu je jim však bohužel v mnoha případech poměrně cizí. Proto je třeba více apelovat nejen na pedagogy škol, ale především na rodiče, aby této problematice věnovali maximální pozornost. Vždyť kdo z nás se denně nesetká s malým cyklistou, bezhlavě kličkujícím po chodníku mezi chodci, nebo vytvářejícím svojí nevědomostí a nezkušeností nebezpečnou dopravní situaci, například na křižovatce.

A nakonec si neodpustím opět říci, a věřte tomu, že pohled na dospělého zraněného při dopravní nehodě je nehezký, pohled na zraněné dítě je však mnohem, mnohem krutější.

(mar)


U České spořitelny bankovní karta zdarma

Nová Paka - Ano, je to skutečně pravda. Ve všech pobočkách České spořitelny v okrese Jičín můžete získat některou z tuzemských bankovních karet zdarma. Je však nutno o ni požádat v období od 26. do 30. října 1998 včetně. Česká spořitelna, okresní pobočka Nová Paka přichází s touto mimořádnou nabídkou u příležitosti Světového dne spoření. V uvedeném týdnu můžete tedy, samozřejmě po splnění podmínek pro vydání dané karty, získat platební kartu VISA ELECTRON, VARIANT případně bankomatovou kartu pro mladé JUNIOR. Platí to pro majitele sporožirových účtů a pro disponující osoby, které bankovní kartu nevlastní, ale i pro majitele bankovních karet, jejichž doba splatnosti nepřesahuje rok 1998.

Platební kartu VISA ELECTRON (platnost 2 roky, hodnota 200,- Kč) můžete použít na výběr hotovosti z bankomatů České spořitelny a z bankomatů jiných bank označených logem VISA nebo PLUS v denním limitu až 8.000,- Kč, k bezhotovostnímu placení zboží či služeb v obchodech přijímajících karty prostřednictvím elektronických platebních terminálů (POS) označených logem VISA Electron či VISA do výše zůstatku na sporožirovém účtu. K této kartě automaticky náleží pojištění pro případ úrazu s následkem trvalé invalidity nebo smrti.

Platební kartu VARIANT (platnost 2 roky, hodnota 250,- Kč) můžete použít na výběr hotovosti z bankomatů České spořitelny v denním limitu až 10.000,- Kč, k bezhotovostnímu placení zboží a služeb v obchodních místech označených logem kartového programu spořitelny do výše zůstatku na sporožirovém účtu a k výběru hotovosti ve vybraných úřadovnách spořitelny do výše 5.000,- Kč. Jako doplňková služba je pojištění pro případ úrazu s následkem trvalé invalidity nebo smrti a zvýhodněné služby Ústředního automotoklubu České republiky.

Bankomatová karta pro mladé JUNIOR (platnost 1 rok, hodnota 60,- Kč) je určena mladým lidem ve věku od 13 do 25 let (výjimečně od 10 let), kteří čerpají z účtu rodičů.

Navíc ve výše uvedeném týdnu vám všechny pobočky v okrese Jičín poskytnou i další nadstandardní výhodu. Posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr a kontokorentní účet ke sporožirovému účtu zdarma.

O všech aktivitách, které Česká spořitelna vyvíjí v rámci oslav Světového dne spoření, ale i mimo něj, se můžete informovat přímo v pobočkách tohoto peněžního ústavu.

(red)


Občanské sdružení Lodžie sněmuje

Jičín - Občanské sdružení Lodžie svolalo na středu 21. října 1998 valnou hromadu do přednáškové místnosti muzea. Co výbor členstvu sdělí? Co se týče velkého cíle (přeměny dvora lodžie v centrum pro hru a tvořivou činnost mládeže) přinesla velká práce předsedkyně Renaty Lhotákové, i dík pomoci jejího manžela a Mgr. Ličeníkové, dva úspěchy.

Prvním nesporným je kvalitní projekt na přestavbu dvora, velké hodnoty, od mantovského arch. F. Nosariho. Na základě tohoto projektu zpracovala Renata Lhotáková informační a dokumentační materiál, jak by mělo centrum pro mládež vypadat, a obrátila se s ním na řadu nadací. Malou naději dává teprve obeslání projektu Raphael, který vypsala Evropská rada v Bruselu na záchranu evropského kulturního dědictví. Jeho podmínkou je spolupráce tří zemí. Na poslední chvíli se podařilo doplnit italskou účast (arch. Nosari) spoluprací slovenskou a žádost odeslat.

Co se týče malého cíle (obnovy poustevny) přibyla k listopadovému vykácení čtyř stromů a zimnímu zpracování projektu na rekonstrukci ing. J. Starým na jaře úprava grotty i jejího okolí. Oboje se povedlo dík práci žáků 4. ZŠ a studentů Soukromé podnikatelské školy a dík pomoci Technických služeb. Sbírka mezi občany zatím přinesla 110 tisíc korun (největší částkou přispěl velkoobchod s obklady a dlažbou Miroslava Knapa).

Proč se tedy v grottě nic neděje? Především proto, že stavební řízení se protáhlo, trochu pro památkovou ochranu objektu, hlavně však proto, že poustevna leží v ochranném pásmu železniční dráhy. Sdružení Lodžie dostalo stavební povolení teprve 8. října 1998. Počítalo s ním ovšem a předběžně jednalo s Geosanem, který opravuje vlastní lodžii. Je velká naděje, že ještě do zimy se udělá kus práce na náročné opravě čelního oblouku poustevny.

(Ú)


Na Turci bolo Foersteru naozaj dobre

Jičín - Přijede-li návštěvník z Čech do Martina, dýchne na něho nejen krása hor, ale i kus historie. Nepsala se tu však jen slovenská historie, ale kromě Memoranda národa slovenského a vzniku Matice slovenské se tu v roce 1918 rozhodlo i o vstupu Slovenska do Československé republiky a začalo zde i SNP.

Dříve se na Slovensko jezdilo zcela běžně, takže mnozí z nás nejen docela obstojně hovořili slovensky, ale těšili se i na slovenské televizní pondělky. Pro dnešní mladou generaci to již není tak blízká řeč a pro nás všechny je to pak již stát, na jehož hranicích hledáme cestovní pasy.

Do této sousední země odjížděl na pozvání martinského smíšeného sboru Spevokol na třídenní pobyt jičínský smíšený pěvecký sbor Foerster, který působí při Lepařově gymnáziu, a jehož dirigentkou je prof. Ivana Hanzlová. Doprovázeli ho i dva radní našeho okresního města, Věra Řeháčková a Jiří Drška. Odjížděl tam v době, kdy silnice byly lemovány předvolebními billboardy a značná část hostitelského sboru působila ve volebních komisích.

Již začátek byl ale velmi slibný, protože plánovaný příjezd, po tak dlouhé trase, byl přesně na minutu dodržen. A tak malý zámeček v parku obce Turčianský Peter, dnes stanice mladých přírodovědců, patřil od čtvrtka do neděle jičínským návštěvníkům. Začal pobyt plný samých příjemných zážitků a překvapení. Tím prvním byla výborná domácí kuchyně, v níž nechyběly ani brynzové halušky.

V pátek dopoledne byl sbor po prohlídce výstavy Josky Skalníka v galerii přijat za přítomnosti vedoucího oddělení kultury MěÚ Alexandra Zacharidese primátorem Martina Stanislavem Bernátem. Je to člověk uměnímilovný, který zarecitoval báseň o svém kraji. Sbor na oplátku zazpíval Smetanovo "Proč bychom se netěšili". Příležitost byla i k popovídání, například o festivalu Jičín - město pohádky, o jehož posledních ročnících ani plánech do budoucna toho slovenští přátelé mnoho nevěděli, o krásách obou regionů, potřebě rozvoje turistiky apod.

Odpoledne bylo věnováno zkoušce sboru na večerní koncert. Ten proběhl v evangelickém kostele v Martině a zazněla na něm klasická díla našich i zahraničních autorů a lidové písně v různých úpravách v podání sboru a jeho sólistů - Majky Chrástové, Marie Stříbrné, Čestmíra Junga, Josefa Kužela a Ladislava Stříbrného. Velký úspěch mělo vystoupení studenta hořického gymnázia Jana Rejhy, který musel přidávat. Velkým potleskem byl oceněn i výkon dalšího studenta, tentokráte jičínského gymnázia, Pavla Krčmárika, který sbor doprovázel na klavír. Na závěr musel přidávat i sbor, s nímž si přítomní posluchači zazpívali společně slovenskou lidovou píseň "Prší". Atmosféra koncertu byla vynikající, což asi také přispělo k velmi dobrému výkonu všech účinkujících, kteří se shodli i se svojí dirigentkou na tom, že to byl jeden z nejúspěšnějších koncertů sboru v celé jeho historii.

Příjemný večer ovšem zdaleka nekončil. Po koncertě byl sbor pozván do Kulturního centra, kde nás uvítal perfektní češtinou místopředseda regionální organizace Českého spolku na Slovensku ing. Milan Ramach. Tato organizace nám připravila pohoštění - domácí zákusky a výborné víno a opět se zpívalo, tentokráte již za účasti hostitelů.

Sobotní dopoledne patřilo prohlídce města a odpoledne výletu do Gaderské doliny. Večer se konalo přátelské setkání obou sborů. Hostitelé přivezli výborného harmonikáře, který doprovázel nekončící šňůru českých, moravských a slovenských písniček. Slovenští přátelé prokázali, že jich znají nejméně tolik, co my.

Nedělní dopoledne bylo věnováno návštěvě a prohlídce skanzenu a trhů, které zde probíhaly. Je dobře, že se takové návštěvy uskutečňují. Pěvecký sbor Foerster prožil na Slovensku opravdu tři krásné dny nefalšovaného spontánního přátelství a je zřejmé, že další aktivity pro další sbory a možná i v širším měřítku než na úrovni obou družebních měst, by přispěly k obohacení našeho života, zejména v oblasti kultury, přece jen ochuzené rozdělením naší původní země.

PhDr. Čestmír Jung, za pěvecký sbor Foerster


Po Dentalu propouští i ZZN

Jičín - Po Dentalu je Zemědělské zásobování a nákup dalším místním závodem s dlouholetou tradicí, který podle vyjádření jeho vedení zeštíhluje své stavy, chcete-li stejný pohled z druhé strany, tedy propouští zaměstnance.

Snižování vlastních nákladů a zvyšování efektivnosti práce vedlo ZZN k propuštění 28 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a dalších dvanácti, kteří zde pracovali na základě smlouvy uzavřené na dobu určitou. Ta jim nebyla dále prodloužena. Ze současných 150 zaměstanců tak v ZZN zůstane koncem roku 110 lidí. Všichni propuštění dostali řádnou výpověď a spolu s ní i odstupné v celkové výši dvou měsíčních platů. Propouštění se údajně týká jak technicko-hospodářských pracovníků, tak zaměstnanců v dělnických profesích.

(red)


Zveme vás

Jičín - Více než dvaadvacet let pořádá skupinka jičínských všesportovců "Důstojnické večírky", jejichž podstatu je možno shrnout slovy: Přátelství, pohoda, hudba, tanec, pivo, likéry, to vše v strůji dobové až historické. Podzimní večírek je důstojným rozloučením s letní sportovní sezonou a neméně důstojným přivítáním nadcházející sezony zimní. Na jaře je tomu kupodivu naopak. Je proto naší povinností pozvat vás k osobní účasti na 45. jubilejním "Důstojnickém večírku", který se koná 6.11.1998 v restauraci Na Jívě v Podůlší.

(red)


Nehodovost v minulých dnech

Jičín - Za sledované období od 24.9.1998 do 7.10.1998 řešili policisté dopravního inspektorátu na komunikacích jičínského okresu celkem 46 dopravních nehod, což je proti stejnému období roku 1997 o 2 více.

Následkem těchto havárií byl jeden člověk zraněn těžce (proti roku 1997 + 1) a 6 účastníků nehod bylo zraněno lehce (-1 ). Ve 3 případech havarovali řidiči s alkoholem v krvi (- 1). Nepřiměřená rychlost jízdy zavinila 8 nehod (- 2), nedání přednosti v jízdě 10 (+ 2), špatné předjíždění 3 (0), špatný způsob jízdy 8 (- 2), nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 10 (0), technická závada 1 (0) a z jiných příčin havarovalo dalších 6 účastníků silničního provozu (+ 4).

Hmotné škody způsobené dopravními nehodami se odhadují na 1 milion a 262 tisíc korun, což je v porovnání s rokem 1997 o 291 tisíc a 500 korun více.

Ve sledovaném období havarovalo nejvíc mužů (11) ve věku od 25 do 29 let a 10 ve věku od 20 do 24 let. Žen havarovalo celkem 6, a to ve věku mezi 20 a 30 lety. K nejvíce dopravním nehodám docházelo vždy v pondělí (12) a v sobotu (10). Celkem 25 havárií se událo v obcích a 21 na silnicích ležících mimo katastrální území měst a obcí.

(red)


Vysílání JRT na Internetu

Jičín - Jičínská Regionální Televize stále hýří novinkami. Tou poslední je možnost využití Internetu. Přesněji řečeno, od 31. července letošního roku mají možnost diváci nejenom v České republice vidět vysílání JRT na Internetu.

Jičínská Regionální Televize se tak stala jedinou českou televizí, kterou sledují diváci nejen v Jičíně, Praze, Brně a dalších městech České republiky, ale i v Německu, Itálii, Francii, Spojených státech, Austrálii i Africe, prostě všude po celém světě. První ohlasy na vysílání regionální televize přišly právě z New Yorku, kde dění ve svém rodném městě sledují naši krajané.

Internet má proti klasickému vysílání jednu výhodu. Budete-li totiž chtít vidět vysílání třeba tři týdny staré, není problém. Na Internetu jsou stále k vidění všechny dosud natočené a vyrobené zpravodajské bloky JRT. A co prozradit závěrem? No přece adresu, na které můžete sledovat dění v Jičíně i jeho okolí.

Adresa zní: http://jrt.jicinet.cz. A budete-li chtít redakci Jičínské Regionální televize cokoli sdělit, poslat námět na reportáž, či jen tak pozdravit, můžete využít elektronické pošty jrt@jicinet.cz.

(red)


Spevokol v jičínském zámku

Jičín - V páteční podvečer 9. září patřil Porotní sál jičínského zámku slovenskému smíšenému pěveckému sboru Spevokol z Martina, který pobýval v těch dnech na přátelské návštěvě v Jičíně.

Koncert pořádal smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně spolu s Městským úřadem a Kulturním domem v Jičíně.

Spevokol zvolil pro první část svého vystoupení skladby převážně církevní, chrámové (Ruppeldt, Čajkovskij, Bortňanskij, Bruckner, Gounod, Trnavský). Další část jeho programu byla živá, pestrá, až rozverná - od spirituálů, Janáčkovu Lásku opravdivou až k bujaře a s temperamentem předvedeným lidovým písním. Tancuj, tancuj zpíval sbor s celým sálem.

Martinský sbor Spevokol působí pod vedením Božidara Vongreje, který stál v r. 1981 u jeho zrodu. Účastnil se úspěšně řady pěveckých soutěží na Slovensku a absolvoval i několik zahraničních recipročních zájezdů.

Od února letošního roku vede sbor Mgr. Pavel Procházka, vysokoškolský učitel na VŠMU v Bratislavě a jako jeho zástupce nadále Božidar Vongrej.

Úspěch pátečního vystoupení Spevokolu v Jičíně byl jednoznačný, jeho přijetí posluchači vřelé a srdečné. Závěrečná skladba E. Suchoně Aká si mi krásna vyzněla jako jímavá oslava rodné slovenské země.

(hf)


index