Přehled kulturních akcí do 30. října

Biograf Český ráj

16.10.1998 pátek 17.00 a 20.00 Godzilla (katastrofický film)
17.10.1998 sobota 17.00 a 20.00 Godzilla (katastrofický film)
17.10.1998 sobota 15.00 Kraťásky (pásmo oblíbených pohádek)
18.10.1998 neděle 17.00 a 20.00 Godzilla (katastrofický film)
19.10.1998 pondělí biograf nehraje
20.10.1998 úterý 20.00 Zaříkávač koní (romantický film)
21.10.1998 středa 20.00 Hříšné Boogy (černá komedie)
22.10.1998 čtvrtek biograf nehraje
23.10.1998 pátek 20.00 Povodeň (katastrofický thriller)
24.10.1998 sobota 20.00 Povodeň (katastrofický thriller)
25.10.1998 neděle 20.00 Rychlé pohyby očí (film o osudové lásce)
26.10.1998 pondělí biograf nehraje
27.10.1998 úterý 20.00 Bídníci (přepis románu Victora Huga)
28.10.1998 středa 20.00 Bídníci (přepis románu Victora Huga)
29.10.1998 čtvrtek 20.00 Bídníci (přepis románu Victora Huga)
30.10.1998 pátek 20.00 Čas dluhů (pokračování filmu Čas sluhů)

Kulturní dům v Jičíně

Divadlo
20.10.1998 úterý v 19.30 hod. - J.B. Moliére "Tartuffe". Uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové. Hrají: Hřebíček, Staněk, Dušek, Nováková, Lněnička, Sedlárová, Teplý, Rošetzký, Loubalová, Pech a Čeněk.

Zábava a ponaučení
22.10.1998 čtvrtek v 19.30 hod. - "S politiky netančím". Zábavný pořad Miloslava Šimka a Zuzany Bubílkové.

Pořad k ponaučení
22. a 23.10.1998 - "Pořad ke vzniku republiky". Pro žáky škol pořádá Agentura Aina.

Seminář
22.10.1998 čtvrtek - "Seminář" pořádaný Akademií J.A. Komenského.

Posezení s písničkou
26.10.1998 pondělí v 19.30 hod. - Známé i neznámé moravské písničky v podání Jožky Šmukaře a Jiřího Helána za doprovodu cimbálu. Na toto představení vás srdečně zve okresní pobočka České spořitelny a.s. se sídlem v Nové Pace, která pořad finančně dotuje (vstupné 10 Kč).

Pořad k 80. výročí vzniku republiky
27.10.1998 úterý od 10.00 hod. pro žáky základních škol a od 18.00 hod. pro veřejnost - "Chrabrý borec aneb Výlet do počátku češtiny tělovýchovné". Pořad doplněný sokolskými písněmi. Režie: Hana Kofránková. Pořádá Nadace festivalu Jičín - město pohádky.

Taneční
16.10.1998 pátek - I. skupina má od 17.00 hodin 7. lekci, II. skupina má pak od 20.00 hodin druhou prodlouženou.
23.10.1998 pátek - I. skupina má od 20.00 hodin druhou prodlouženou, II. skupina má od 17.00 hodin 7. lekci.
28.10.1998 středa - I. skupina má od 16.00 hodin 8. lekci a II. skupina rovněž 8. lekci, avšak již od 13.00 hodin.
30.10.1998 pátek - Od 19.30 hodin se oba kurzy sejdou na společné prodloužené.

Vstupenky na pořady KD Jičín je možno objednat v kanceláři Husova 206, Jičín, tel.: 0433/21568. Rezervace končí 7 dní před termínem pořadu.

Městská knihovna v Jičíně

Půjčovní doba knihovny:
Oddělení pro dospělé: pondělí, úterý, pátek 12.00 až 17.00, středa 8.00 až 17.00, čtvrtek zavřeno, sobota 8.00 až 11.00

Hudební oddělení: pondělí, úterý 12.00 až 17.00, středa 8.00 až 11.00 12.00 až 17.00

Dětské oddělení: pondělí, úterý 12.00 až 17.00, středa 8.00 až 11.00 12.00 až 17.00, čtvrtek zavřeno, pátek 12.00 až 16.30

Pobočka 1: pondělí 12.30 až 17.00, pátek 12.30 až 17.00

Pobočka 2: úterý 12.00 až 17.00, čtvrtek 12.00 až 17.00

Možnost poslechu a půjčení CD, lze využít CD ROM. Možnost využití Internetu, k dispozici je denní tisk, beletrie, naučná literatura, knihy v němčině, kopírování, databáze - vysoké školy, právní předpisy, regionální osobnosti, jízdní řád ČD...

Výstava
"Máme rádi zvířata" - výtvarné práce žáků základních škol.

Knihovna dětem
Dle individuální dohody pedagogů nové literární besedy pro ZŠ: Alenka v kraji divů, Za zvířátky se spisovatelem G. Durrelem, Hrdinové knížek F. Nepila, Jan Werich a jeho Fimfárum, Ota Pavel - o rybách a lidech, Oblíbení autoři našich dětí - E. Blytonová, Známí pohádkáři našeho regionu, Pověsti Jičínska, O dívkách nejen pro dívky - S. Rudolf.

Proč Evropská unie!?
Knihovna získala 4 videokazety objasňující problematiku Evropské unie v celé její šíři. Pro zájemce jsou tyto kazety připraveny v oddělení pro dospělé, kde se půjčují absenčně. Kdo nemá video může poslouchat přímo v knihovně.

Okresní muzeum a galerie v Jičíně

Muzeum
Stálá "vlastivědná expozice", stálá expozice "příroda jičínska", stálá expozice "Radka Pilaře" - fotoasambláže, obrazy, nově otevřená expozice "Katedrála uprostřed krajiny" v panské oratoři kostela sv. Jakuba Většího, konferenční salonek, připomínající setkání protinapoleonské koalice r. 1813.

Výstavní chodba muzea
Do 1.11.1998 - "Rok 1918 a ty další..." výstava k 80. výročí vzniku republiky.

Galerie
Do 29.11.1998 - "Vladimír Komárek" - obrazy. Výstava k sedmdesátinám známého výtvarníka.

Přednášková místnost
Unitaria - cyklus přednášek, vždy od 16.00 hodin.
20.10.1998 úterý - Václav Němeček "O podstatě myšlení".

Připravuje se:
od 3.11.1998 do 1.12.1999 - "100 Čechů Českého ráje" - fotografie Pavla Charouska (výstavní chodba muzea).
od 5.12.1998 do 6.1.1998 - Vánoční výstava (galerie).

Valdštejnský zámek
Koncert - Porotní sál
20.10.1998 úterý od 19.00 hodin - "Výroční koncert" pěveckého sboru Foerster.

Zámek - Přednášková místnost
23.10.1998 pátek od 18.00 hodin - "Rakousko-Uhersko a Československo" přednáška prof. Roberta Kvačka z UK Praha.

K Klub středisko pro volný čas
Stěhování
K-Klub se kompletně přestěhoval na Valdštejnovo náměstí do prvního patra staré radnice č.p. 99, kde v minulosti sídlila LŠU.

Kurzy
Od druhé poloviny měsíce října se rozebíhají oblíbené kroužky: Pohybové hry, Aerobiku, Stolního tenisu, Šachů, Nippon Clubu, Výtvarný, Paličkování, Leteckého modelářství, Železničního modelářství, Klubu vojenské historie, Hudební hry, Kytary, Flétny, Dramatický a Divadelní soubory "MLS" a "S" divadlo.

Říjen v Jičíně a jeho okolí

Galerie na Hrázi - Jičín, Kollárova ul. prodejní galerie. Otevřeno denně kromě úterý od 18.00 do 24.00, v sobotu od 9.30 do 12.00 hodin

Galerie Holan - Jičín, Havlíčkova 202, tel:0433/25693, otevřeno PO - PÁ 8.00 - 16.30 prodejní galerie, v současné době je zde výstava obrazů Karla Malečka a Vladimíra Fortiny

Galerieta - Jičín, Foersterova 708. tel.:0433/23522 obrazy z Českého ráje i cest (návštěva po telefonické domluvě)

Hrad Kost - otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 16.30 hodin

Zámek Humprecht - otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin

Hrad Pecka - otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hodin

Zámek Jičín - denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00

Muzeum Jičín - denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00

Zámek Staré Hrady - denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Klenotnice kamenů - Nová Paka, otevřeno denně kromě pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30 hodin

Galerie plastik - Hořice, otevřeno denně od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

Muzeum K.J. Erbena - Miletín tel.: 0435/2028, 93103 paní Helingerová - objednat předem

Archiv F. Šrámka - Sobotka tel.: 0433/571600

Sobotecká knihovna - Do 31.12.1998 Výstava věnovaná 80. výročí vzniku Československé republiky

Památník K.V. Raise - Lázně Bělohrad tel.: 0434/92208
Od 1.9.1998 Paličkované obrázky a perokresby chráněných rostlin z okolí města

Fričovo muzeum - Lázně Bělohrad tel.: 0434/92208

Vlastivědné muzeum - Železnice tel.: 0433/24941 otevřeno od 9.00 - 12.00 hodin

Městské muzeum Hořice - Hořice tel.: 0435/2497

Podkrkonošské muzeum - Nová Paka tel.:0434/2124, otevřeno denně kromě PO od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30

Staré Hrady

Výstava obrazů
Osvětová beseda Staré Hrady vás srdečně zve do výstavní síně v arkádách zámku, kde své kresby vystavuje "Jiří Qido Valter". Výstava potrvá do neděle 1. listopadu 1998 a je otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin.
Až do uvedeného datumu zde v gotických prostorách zámku současně probíhá výstava obrazů Miloše Gerstnera z Benecka. Ve stejnou dobu

Program kina v Nové Pace
16.10.1998 pátek 17.30 a 20.00 Ztraceni ve vesmíru (sci-fi)
17.10.1998 sobota 17.30 a 20.00 Je třeba zabít Sekala (český)
18.10.1998 neděle 17.30 Je třeba zabít Sekala (český film)
19.10.1998 pondělí kino nehraje
20.10.1998 úterý 20.00 Akta X - film (Mulder a Scullyová)
21.10.1998 středa 17.30 a 20.00 Akta X - film
22.10.1998 čtvrtek 19.00 Na dno vášně (film o lásce a touze)
23.10.1998 pátek 17.30 a 20.00 Česká soda (trapasy z televize)
24.10.1998 sobota 17.30 a 20.00 Pan Magor (ztřeštěná komedie)
25.10.1998 neděle 17.30 Pan Magor (ztřeštěná komedie)
26.10.1998 pondělí kino nehraje
27.10.1998 úterý 17.30 a 20.00 Čas dluhů (pokrač. Času sluhů)
28.10.1998 středa 17.30 Čas dluhů (volné pokračování Času sluhů)
29.10.1998 čtvrtek 17.30 Hon na myš (opakování úspěšné komedie)
30.10.1998 pátek 17.30 a 20.00 Hon na myš (úspěšná komedie)

Připravujeme na listopad:
Godzilla, Šerifové, Chobotnice, Mazací hlava, Pidilidi, Zachraňte vojína Ryana, Město andělů, Co chytneš v žitě, Mstitelé, Malí válečníci, Před deštěm.

Městské kulturní středisko v Nové Pace

Výstava obrazů
17.10.1998 sobota v 10.00 hodin (malý sál) - Vernisáž výstavy obrazů novopacké malířky Evy Šinkmanové a keramiky paní Zrnové z Jilemnice. Výstava potrvá do 1.11.1998.

Pořad pro školy
19.10.1998 pondělí (velký sál) - Dopolední besední pořad pro školy s populárním hercem, reportérem a novinářem, tvůrcem televizního magazínu "Na vlastní oči" - Radkem Johnem.

Koncert
27.10.1998 úterý od 19.30 hodin (velký sál) - Koncert skupiny "Spirituál Kvintet". Moravské písně, renesanční, pražské, irské a skotské balady, gospely a spirituály.

Jazykové kurzy
Městské kulturní středisko připravilo na sezónu 98 - 99 "Kurzy anglického a německého jazyka" v několika znalostních úrovních.
Přihlášky do kurzů pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé si můžete podat v kanceláři MKS, kde obdržíte podrobnější informace č. tel.: 0434/621928.

Program kina 70 v Hořicích

16.10.1998 pátek 20.00 Řeč peněz (akční komedie)
17.10.1998 sobota kino nehraje
18.10.1998 neděle 17.30 Kouzelný meč (anim. artušovská legenda)
19.10.1998 pondělí 17.30 Kouzelný meč (anim. artušovská legenda)
20.10.1998 úterý 20.00 Big Lebowski (komedie bratří Coenů)
21.10.1998 středa 20.00 Big Lebowski (komedie bratří Coenů)
22.10.1998 čtvrtek 20.00 Svatba naruby (komediální parafráze)
23.10.1998 pátek 20.00 Svatba naruby (komediální parafráze)
24.10.1998 sobota 20.00 Godzilla (katastrofická podívaná roku)
25.10.1998 neděle 20.00 Godzilla (katastrofická podívaná roku)
26.10.1998 pondělí 20.00 Godzilla (katastrofická podívaná roku)
27. až 29.10.1998 kino nehraje
30.10.1998 pátek 20.00 Povodeň (katastrofický thriller)
31.10.1998 sobota 20.00 Povodeň (katastrofický thriller)

Širokoúhlé kino Kopidlno

21.10.1998 středa 19.30 Armageddon (sci-fi hit s B. Wilisem)


Kresby a obrazy Jiřího Qido Valtera

Staré Hrady - V sobotu 19. září 1998 byla odpoledne v arkádách starohradského zámku zahájena výstava kreseb a obrazů s přírodní tématikou padesátiletého výtvarníka Jiřího Qido Valtera. O jeho práci i zálibách na vernisáži zasvěceně promluvila PhDr. Eva Bílková, odborná archivářka PNP.

Jiří Qido Valter se narodil v Chomutově, ale již od roku 1978 žije v Jičíně. Vystudoval zemědělskou školu, ale již 25 let pracuje u policie. Ve volném čase se velmi rád zabývá chalupařením, kreslením, hudbou a cestováním, ale také vlastní básnickou tvorbou.

Maluje takovou krajinu, která je mu něčím blízká. Maluje především pro vlastní potěšení a na jeho kresbách je to také vidět. Přírodu má rád od dětství a dokáže ji velmi citlivě ztvárnit ve své umělecké tvorbě. Z vystavených obrazů to platí zejména o Chalupě v Bukvici, Bukvickém ránu, Pohledu na Veliš, Pod Kumburkem, o koláži Nová Paka, Troskách, Pecce, Humprechtu, Sobotce, ale i o kresbách přírodních krás zahraničních jako Starý Kaštěl, tržnice a Starý Kaštěl, Café Dupin i dalších kresbách. Občas se zabývá i básnickou tvorbou. Paní Valterová procítěně přednesla na vernisáži báseň "Domov", pozornost většiny návštěvníků však upoutaly i texty dalších vystavených básní "Barevný podvečer, Toulky mým krajem, Snění v kapradí a Soumrak."

Obrazy Jiřího Qido Valtera, které většinou věnuje svým přátelům a známým, najdete i ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, na Okresním ředitelství policie v Jičíně, ale i v soukromých sbírkách sběratelů z Čech i ze zahraničí. Nacházejí se i v Německu, v Rakousku, v Holandsku, Belgii, Chorvatsku, Francii, Estonsku, v Kanadě, Austrálii i v USA. Ve východočeském kraji vystavuje od roku 1992.

Proto je velmi potěšující, že obrazy Jiřího Qido Valtera našly své místo i v arkádách starohradského zámku a do 1. listopadu skýtají všem návštěvníkům Starých Hradů možnost denně od 9 do 17 hodin tyto zajímavé a originálním způsobem ztvárněné přírodní skvosty zhlédnout.

Jarmila Šedivá


Pět let galerie na Hrázi

Jičín - Před pěti lety koupil Petr Heber od města Jičína vodárenskou věž. Stála tu od roku 1452, aby napájela obě městské kašny a pár přilehlých měšťanských domů. Poté měla poslání rozličná, naposledy jako elektrická transformační stanice. Vlastně ještě později byla prázdná a dle toho vypadala. Majitel zedničil, fasádničil, studnu vybral, přemýšlel a kreslil návrh na zařízení, které pak i vyrobil. Nahoře vznikla galerie, dole příjemné posezení uprostřed kouře, dobrých lidí a nápadů.

Zato si vysloužil přízeň kamarádů, uznání od některých (většiny) Jičíňáků, něco stížností, něco závisti (na co vlastně?). Galerie nevydělává, galerie je fajnová záliba a potěšení Petra Hebera, kdybychom chtěli být úřední, je to příspěvek ke kulturnímu místopisu města. Součást jeho "královské cesty", která spojuje bohulibá kulturní zastavení. Místo, kde se schází parta lidí, kteří si mají co povědět. A taky cosi vymyslet a připravit.

Mistr Komárek, podkrkonošští výtvarníci, dětské kresby se sportovní tematikou, 90 let horolezectví v Prachovských skalách..., to je úryvek ze seznamu výstav. Své medaile přivezl, podpisy a úsměvy tu rozdával Martin Doktor. Galerista a jeho přátelé nápady mají a do konce je dotahují.

Zdali a jak může dnes, kdy peníze jsou až na prvním místě, galerie fungovat? Petr Heber je restaurátorem starého nábytku. Staré věci, zejména dřevěné - opravuje, zejména kovové - sbírá. Poté ty nepotřebné kousky železa různě kombinuje, dává jim smysl, často bizarní, ironický, zdánlivě nelogický, k zamyšlení provokující. Vystavuje. Vzpomínám, že naposledy byl kupříkladu na návsi zvané Plenér v létě ve Studeňanech. Vyrobí, on i lidé se potěší, neprodá. U nás není zájem. Ale jsou jeho věci v Holandsku, v Němcích, ve Vídni. Tedy žije ze své práce restaurátorské, přízně rodiny, provozu vinárničky, nájmu zeleniny. Odtud plynou peníze na provoz a vylepšení galerie. Že to při dobré vůli jde, můžete se přijít podívat.

(prochor)


index