Náměstí jen pro bohaté

Kopidlno - Naše krásné náměstí pojmenované po kulturním buditeli Františku Matěji Hilmarovi je v této osvícené době zahrnuto do památkového ochranného pásma zámku. Tento bohulibý skutek dává všem měšťanům bydlícím především na náměstí jedinečnou možnost přispět k naplnění státní krásy.

K jakékoliv činnosti související s opravou nebo úpravou svého domku je třeba nechat si vypracovat několik nákladných studií, které budou posouzeny odborníky a poté zřejmě zamítnuty. Pokud nebudete nároční a stačí vám vybudovat půdní vestavbu bez oken, jste za vodou. Takováto úprava je skvělá a určitě vám ji po několika měsících příslušní úředníci schválí.

I město Kopidlno se nechalo nachytat a zkusilo prorazit se studií na dům č.p. 70, kde je v této době zubní ordinace. Záměrem bylo vybudování dvou bytů pro učitele. Jeden v prvním patře a druhý formou půdní vestavby. Studie vypadala velice zajímavě, průčelí s vikýři shlíží majestátně na náměstí, budova je nově zateplena, oba byty jsou světlé a prostorné, nájemci i město jsou spokojeni. Tato idylka zaznamenává ovšem povážlivé trhliny po přečtení jednoho z posledních vyjádření. Praví se v něm, že je "přípustné" stavbu zahájit, avšak je nutné odstranit navržené prosvětlovací vikýře a nahradit je okénky 40 x 40 cm pro hubené kominíky.

Tím pádem se celá studie hroutí a je určena pouze jako studijní materiál pro další, možná chápavější generaci. I toto "diskriminující" rozhodnutí však nesrazilo pracovníky zdejšího úřadu do kolen. Zažádali o opravné stanovisko, které se opírá o "preferování vikýřů" v ochranném pásmu. Odpověď byla poněkud nestandardní. Vikýře se sice preferují, ale ne všechny, ne všude, a v podstatě - neotravujte. Po tomto vysvětlení a vskutku "lidském" přístupu nebude mít již nikdo odvahu pouštět se do dalšího boje s "papírovými mlýny".

Lituji všechny poctivé občany Kopidlna bydlící v ochranném pásmu, kteří byť jen na okamžik chtěli svůj dům zvelebit a podstoupit tím dlouhou a trnitou cestu, na které za vás rozhodnou jiní. Vše si budete v plném rozsahu hradit a může se stát, že vámi navržená přestavba bude posouzena jako "rušivý zásah", který má "nepříznivý vliv" na okolí.

(vlhl)


Poslední zasedání zastupitelů

Nová Paka - V pondělí 26. října 1998 se ke svému poslednímu jednání sešli novopačtí zastupitelé. Zasedání mělo tentokrát kromě pracovní části i slavnostní charakter. Nejprve si členové zastupitelstva společně se zástupci KPV, SBS, skautů a škol položením věnců k soše TGM a Pomníku padlého vojína připomněli 80. výročí vzniku Československé republiky. Poté společně zasadili lípu, jako symbol české státnosti, v areálu nedávno otevřeného Domu s pečovatelskou službou.

Pracovní část zasedání byla věnována problematice využití areálu dotříďovací linky a výstavbě vodovodu na Přibyslav a do Radkyně. Zástupci města usoudili, že bude vhodné, aby provoz areálu dotříďovací linky zůstal ve správě městem řízené příspěvkové organizace Odpady a případné jiné využití budou moci posoudit noví zastupitelé.

Závěrem posledního zasedání starosta města Petr Kuřík krátce zhodnotil uplynulá čtyři léta a předal všem členům pamětní medaile jako upomínku na působení v nejvyšším voleném orgánu města. Všem znovu kandidujícím, kterých je více než polovina, popřál hodně úspěchů ve volbách. Při společné večeři v zasedací místnosti Městského pivovaru, kterou bylo zasedání ukončeno, si odstupující zástupci města upřímně pobesedovali.

(red)


Firma ITT změnila název

Jičín - V průmyslové zóně okresního města, v Hradecké ulici (směr Robousy) vpravo před pozemky bývalého závodu ITT, můžete v těchto dnech sledovat čilý stavební ruch. Kromě zcela nové komunikace vedoucí k budoucímu závodu AEG zde vyrůstá montovaná hala logistické firmy Preymesser.

Tato společnost má jeden ze svých provozů vybudovaný například v Řepově (vlevo před Mladou Boleslaví), kde zajišťuje kompletní zásobování "skladového hospodářství" mladoboleslavské Škodovky. V Jičíně bude tyto služby poskytovat bývalému ITT, snad i budoucímu AEG a podle výsledků jednání možná i dalším jičínským závodům.

Píšeme bývalé ITT, to proto, že před nedávnem došlo ke změně vlastníka tohoto průmyslového podniku, a k jeho následnému přechodu pod německou firmu Continental Teves se sídlem v Hannoveru. Tato společnost vlastní i známý Barum (dnes Barum Continental) v Otrokovicích.

(red)


Kultura cestování ohrožena II.

Jičín - Dovoluji si reagovat na článek, který vyšel v minulém čísle Nových Novin pod názvem "Je ohrožena kultura cestování"?

Začátkem bych chtěl podotknout, že mě mrzí, že si musím s přednostou železniční stanice Josefem Tippeltem vyměňovat názory na chod nádražní restaurace v Jičíně prostřednictvím tisku, protože jsem pana přednostu osobně viděl pouze při konkurzu na tuto restauraci, což bylo před 4 lety. Od této doby zde nebyl.

Během těchto 4 let, co mám restauraci v pronájmu, nebylo zničeno z majetku Českých drah nic, čehož se pravděpodobně pan přednosta obává. Naopak po celé 4 roky, co mám nádražní restauraci v pronájmu, jsem musel nemalé částky investovat nejenom do oprav zařízení, ale zároveň se podílím i na nákladech spojených s provozem veřejných WC, které slouží cestující veřejnosti. Na druhou stranu musím konstatovat, že tyto automaty provozovat musím, protože mi pomáhají z velké části hradit nemalé náklady na provoz zařízení a umožňují tuto restauraci provozovat.

Dále přednosta v článku uvádí, že v mé restauraci bylo zřízeno 6 hracích automatů, což není pravda. Oddělil jsem pouze 5 hracích automatů ze samotné restaurace, které mám povoleny ve smlouvě s majitelem zařízení ČD Hr. Králové do vedlejšího baru, aby tyto přístroje nerušily naše návštěvníky. Ve zmiňovaném článku se také uvádí, že v případě problémů se vedení stanice obrátí na policii a odpovědné orgány. Budu pouze velmi rád. Samotná restaurace byla totiž již pětkrát vykradena.

Závěrem bych chtěl dodat, že pokud hrací přístroje, které byly ještě nedávno umístěny v hale nádraží bez kontroly a přinášely zisky stanici, tak to přednostovi nevadilo jako v současné době. Pan přednosta má totiž asi dvojí metr.

Jan Drusan - provozovatel Nádražní restaurace v Jičíně


Bude Čeřovka sloužit k rozkoši krásolibé?

Jičín - Se štábem Jičínské Regionální Televize, radním Josefem Horáčkem a vedoucím odboru školství a kultury MěÚ Radovanem Sálem jsme se před několika dny sešli v bývalém přírodním divadle pod Čeřovkou. Povídali jsme si nejen o historii, ale především o současnosti a budoucnosti této místní dominanty.

Od nepaměti byl vrch (333 m) zvaný Čeřov hájem. Novogotická dvoupatrová vyhlídková věž z pískovcových kvádrů byla na jeho vrcholu postavena z dobrovolných příspěvků v roce 1844, což dokumentoval původní nápis nad jejím vchodem: "Wystawená spanilých dárců ochotau milowídka, W úlewu nuznožiwých, k rozkoši krásolibé. 1844." Později byl ale text z neznámých důvodů změněn: "Vystavená ochotau spanilých dárců milohlídka - 1843."

Kolem roku 1850 byl na západní straně vrchu otevřen čedičový lom. V roce 1885 bylo vyslyšeno naléhání veřejnosti, aby obec pečovala o úpravu Čeřovky. V následujících letech zde byly vyzděny terasy, zřízeny schody, ochranná zábradlí a lavičky. Pomník novináři Antonínu Štrauchovi byl na Čeřovce postaven v roce 1889 a od 80. let 19. století zde postupně ustávala těžba čediče.

V letech 1930 až 1936 se v lomu hrála divadelní představení, přestože přírodní divadlo bylo vybudováno až v 50. letech. Začátkem sedmdesátých let se zde uskutečnilo poslední vystoupení. Souviselo s Libereckými výstavními trhy a pamětníci si jistě vzpomenou na hlavní aktéry tehdejší estrády Evu Pilarovou a Waldemara Matušku. Pak bohužel nastalo období systematické devastace věže i přírodního divadla.

Díky jičínské radnici se v roce 1990 začaly psát novodobé dějiny Čeřovky. Do dnešních dnů bylo do statického zajištění milohlídky a provedení nejnutnějších oprav investováno 1 923 495,- Kč.

Jaký bude další osud této přírodní dominanty okresního města jsme se zeptali Radovana Sála.

Co tedy bude s Čeřovkou dál?

"To je samozřejmě velký otazník. Já se osobně domnívám, že by se přírodní areál celého vrchu měl vrátit přibližně tam, kde byl a čemu sloužil v období po polovině minulého století. Tím samozřejmě nemyslím, že bychom tu měli těžit kámen.

V každém případě by se co nejrychleji měly najít finanční prostředky na obnovu cest a alespoň částečnou úpravu přírodního divadla. S tím samozřejmě nezbytně souvisí zajištění skalní stěny proti padání kamení a svahů proti samovolnému sesuvu půdy.

Pak samozřejmě může Čeřovku opět bezpečně užívat nejen široká veřejnost, ale snad tuto možnost využijí i jičínští ochotníci k předvedení některých divadelních her ze svého bohatého repertoáru. Postupnou revitalizicí Čeřovky by zde zase mělo být krásně 'k rozkoši krásolibé'."

Děkuji za rozhovor

(mar)


Včera proběhla kolaudace bazénu a saun

Jičín - Za účasti majitele, dodavatelských stavebních firem a samozřejmě všech dotčených státních orgánů, proběhla včera dopoledne kolaudace malého bazénu, saun, sociálního zázemí, všech technických provozů a technologických zařízení přímo souvisejících s touto částí sportovního areálu v lipách.

Výsledky kolaudačního řízení nám nebyly před uzávěrkou tohoto čísla Nových Novin doposud známy. V případě, že kolaudace proběhla bez větších problémů, budou zmíněné provozy sportovního areálu veřejnosti zpřístupněny během první poloviny měsíce listopadu. V opačném případě si budeme muset počkat až do konečného odstranění závad zjištěných kolaudační komisí.

V listopadu by měl být s největší pravděpodobností veřejnosti zpřístupněn malý bazén, brouzdaliště, dva whirpooly, dámská a pánská suchá sauna, společná parní lázeň a sociální zázemí bazénu.

(red)


Most přes Cidlinu je dokončen

Jičín - V těchto dnech byla dokončena kompletní rekonstrukce mostu a komunikace v ulici Pod Koželuhy. Práce spojené s přestavbou nevyhovujícího mostu provedla za 2 miliony a 300 tisíc korun královéhradecká firma Stavby silnic a železnic, komunikaci pak stavěli pracovníci jičínských Silnic.

Most přes Cidlinu nutně musel projít rekonstrukcí z důvodu jeho velmi špatného technického stavu a malé nosnosti. Komunikace vedoucí přes most byla rozšířena tak, aby v blízké budoucnosti mohla vytvořit bezpečnou přístupovou tepnu nejen na Nové Město, ale i na nově vznikající sídliště činžovních domů.

Dnes zbývá dokončit zámkové chodníky a úpravy okolních terénů. Po osazení komunikace dopravním značením bude veřejnosti předána do plného užívání.

(mar)


Starosta Jiří Liška poděkoval dětem

Jičín - V úterý 20. října 1998 předala delegace místních dětí starostovi města Jiřímu Liškovi objemnou krabici plnou dobrot a pamlsků pro ztracené psy žijící v útulku Technických služeb v Konecchlumského ulici.

Nadstandardní krmení děti koupily z výtěžku prodeje "Pohádkových novin", vycházejících v rámci festivalového týdne Jičín - město pohádky.

"Jsem velmi potěšen, že děti nacházejí cestu k přírodě a jejím živým obyvatelům. Obdivuji, že si za vydělané peníze nekoupily něco pro sebe, na což měly plné právo, ale že nezištně obdarovaly psy umístěné v městském psím útulku. Upřímně jim za to děkuji."

Řekl k velmi potěšující úterní události starosta města Jiří Liška.

(red)


index