Bohyně Diana by měla radost

Jičín - Halali na podzimních honech teprve myslivce čekají, ale 10. října 1998 se konala v Okresním mysliveckém spolku Českomoravské myslivecké jednoty akce, která byla pro mnohé důležitým krokem k tomu, aby se těch honů mohli zúčastnit.

V zasedací síni myslivců se totiž konaly zkoušky z myslivosti, které podstupují uchazeči o první lovecký lístek - myslivečtí adepti. Po předchozí praxi v jednotlivých honitbách a praktických zkouškách ze střelectví, prokazovali adepti znalosti z mnoha oblastí, které obsahují nejen již zmíněné střelectví, ale zejména zoologii, předpisy, mluvu a tradice, chov, lov, choroby zvěře a kynologii.

Letošních zkoušek se zúčastnilo 16 adeptů a pouze čtyři zkoušky nevykonali. Potěšitelné je i to, že mezi uchazeči byly i tři ženy, které svými znalostmi patřily mezi nejlepší. Bohyně lovu Diana by měla jistě radost.

Kateřina Vohnoutová, jednatelka OMS


Krajanský kroužek Jičín besedoval

Praha - Ve čtvrtek 22. října 1998 se v zasedací místnosti Obvodního úřadu v Praze 2 uskutečnilo setkání členů a příznivců "Krajanského kroužku Jičín v Praze" se zástupci okresního města. Okres reprezentoval přednosta OkÚ ing. Jiří Vitvar, město Jičín pak zástupce starosty ing. Miloslav Šebík a členové městské rady Josef Horáček a Petr Volf.

Podle všech zúčastněných proběhlo setkání se čtyřiapadesáti Jičíňáky žijícími v Praze ve velmi překrásné a příjemné atmosféře. Všichni dychtili po čerstvých informacích z rodného města, a tak se zcela neformálně probraly horké novinky, akce dokončené i rozdělané a ke slovu přišla i aktuální čísla z rozpočtu města.

Naše bývalé spoluobčany žijící v současné době v Praze mimo jiné zajímal stav a budoucí využití kasáren v lipách, jezuitské koleje, židovské synagogy i autobusového nádraží. Zajímali se i o místa kde prožívali mládí, Čeřovku, Libosad, "Matěják", Šibeňák...

Dostali čerstvé informace o rekonstrukci bazénové části sportovního areálu, možnostech bytové výstavby ve městě, ale i o aktivitách různých spolků, jejichž náplní je jednoduše řečeno dobrovolná práce "za Jičín krásnější".

Závěrem oboustranně hodnotného setkání dostal každý náš Jičíňák žijící v Praze poslední číslo Nových Novin, které by i v budoucnu měly vytvářet jakousi pomyslnou "pupeční šňůru" mezi Jičínem a jeho bývalými obyvateli.

(mar)


Z Větrova na Prahu přímo

Jičín - Pro jičínské občany bydlící na Větrově a též pro celou tuto východní průmyslovou aglomeraci je příznivá zpráva z posledního jednání města se zástupci správy silniční sítě z Pardubic, kteří potvrdili, že výstavba nové spojovací komunikace z Jičína na obchvat u Robous v jízdním směru na Prahu bude povolena bez návaznosti na čtyřpruh Robousy - Úlibice.

Pro nezasvěcené se jedná o silnici, která se vybuduje těsně za parkovištěm firmy ITT před nájezdem na přemostění. Ta navede hlavně nákladní vozidla z ČSAD, Silnic, Tatry, ITT, AEG a dalších průmyslových podniků na obchvat ve směru na Prahu. Dosud tato vozidla musela projíždět buď ulicí Konecchlumského a problematicky najíždět na obchvat u Moravčic, nebo častěji porušovala zákaz vjezdu nákladních vozidel a projížděla na Prahu centrem Jičína.

Tato již dlouhou dobu občany žádaná akce by měla výrazně zklidnit celý prostor obytné zóny Větrova, ale i omezit nákladní dopravu v samotném Jičíně. Doufejme, že realizace této několika set metrové komunikace bude uskutečněna v co nejkratším termínu a co možná nejrychleji.

(PKa)


Než přijdou Vánoce...

Úbislavice - Také jste se někdy zastavili nad řádkou bažantů před obchody s drůbeží? Tito bažanti neskončili potupnou smrtí desperátů, ale byli uloveni v přírodě. Jednou z organizací, která má chov bažantů ve své činnosti, je myslivecké sdružení "Jahodnice" se sídlem v Úbislavicích.

Jeho základnu tvoří 21 členů s věkovým průměrem 50 let. Sdružení vlastní bažantnici o rozloze 40 x 60 metrů, v níž se nachází nejen odchovna kuřat, ale i velká voliéra. Každoročně, vždy na počátku dubna, je sem z kooperačního líheňského střediska v Čálovicích u Sobotky dovezeno 1200 jednodenních bažantích kuřat. Kdysi se za jedno platilo 5 Kč, dnes se cena vyšplhala na 15 korun.

Ale chtějí-li Úbislavičtí existovat, musí investovat. A to nejen do nákupu kuřat, ale i do jejich výživy, která se po půl roce, kdy jsou dospělí bažanti vypouštěni do volné přírody, počítá na metráky. První dva měsíce to jsou hlavně krmné směsi BŽ 1 a BŽ 2, obohacené o minerály a dále o bílkoviny ve formě tvarohu a sýra. Tato potrava spolu s výhřevnými kruhy v odchovně je základem jejich růstu. Kruhů je šest a každý vytváří přízemní teplotu 27 stupňů. Jakmile začnou malí bažanti přelétávat (po pěti týdnech jim narůstají letky), kruhy se odstraňují a po dalších třech týdnech se mění jejich výživa. Přecházejí na zrniny. V té době jsou vypouštěni do voliéry. V průměru 5 % bažantů uhyne a asi 20 % kusů z celkového počtu je vypuštěno do volné přírody k doplnění stavů pernaté zvěře.

S příchodem podzimu se myslivecké sdružení Jahodnice začíná připravovat na hony. V plánu jich mají pět, z toho jeden za účasti zahraničních lovců. Je to akce organizovaná přes Myslivecký svaz ČR, který má svoji filiálku ve Slatinách. Tam jsou zahraniční hosté ubytováni a z tohoto centra vyjíždějí do revírů na Jičínsku za svým "hobby". Pro ně to skutečně nic jiného neznamená, protože ulovená zvěř zůstává po honu v majetku sdružení.

V Úbislavicích trvá zúročení práce všech členů již několik let a je při něm zapotřebí každého ochotného člověka. Uvážíme-li, že k jednomu zahraničnímu lovci je přidělen lovecký pes s psovodem, nabíječ zbraní a dále honci, lidé k transportu zvěře, organizátoři, je potom logické, že nezřídka musí být pozváni i brigádníci, aby požadavky hostů mohly být řádně splněny. Letos si zahraniční hosté nárokují tři sta kusů bažantů.

Finanční přínos z honů musí pokrýt celoroční náklady, spojené s odchovem zvěře a také menší zisk. Vždyť energetické zdroje, krmení, opravy voliér a odměna chovateli jsou faktory, které nelze ošidit. Připočteme-li k tomu brigádnické hodiny členů sdružení, jejichž jedinou odměnou je ulovený bažant (šťastnější se mohou občas pyšnit kožešinou ze zastřelené lišky), pak tedy klobouk dolů před jejich činností, rutinou a vytrvalostí, s níž nachodí při honech desítky kilometrů.

Až tedy opět uvidíte před některými obchody bažanty s mašličkou na krku, vězte, že byli vypipláni našimi myslivci, ale uloveni zahraničními lovci. A ještě malý detail: Věříte, že za půl roku života v "domácím" prostředí každý bažant svou váhu zpadesátinásobí? Ze tří dekagramového kuřete totiž vyroste jeden a půl kilogramový chlapák...

Karel Pokorný


index