logo NN, 13K

Proti monopolu 18. listopadu

Hluboké znepokojení nad chystaným zdražením telefonních tarifů, jehož rámec dohodl SPT Telecom s Ministerstvem financí a Českým telekomunikačním úřadem, v posledních dnech vyjadřují provozovatelé internetových serverů. Už teď nehorázně vysoké poplatky paralyzující rozvoj internetu v České republice mají být zvýšeny. Nejedná se samozřejmě jenom o pouhý problém internetistů, ale dotýká se všech, kteří jsou připojeni k telefonní síti.

Pod peticí "Internet proti monopolu" jsou podepsáni veřejnosti známé osobnosti, jako např. provozovatel internetového deníku "Neviditelný pes" Ondřej Neff. Dle provozovatelů jsou již nyní ceny místního připojení tak vysoké, že tvoří jednu z překážek rozvoje internetu. Pokud by měly ještě stoupnout, bude tím ohrožena i celá oblast podnikání s internetem spojená, tedy profesní skupina poskytovatelů připojení, poskytovatelů obsahu a konečně i producentů a obchodníků s výpočetní technikou a softwarem.

Protože internet představuje jednu z cest pro zvyšování obecné úrovně vzdělanosti, konkurenceschopnosti firem i obecné informovanosti a jako takovému je jeho rozvoji a podpoře ve většině vyspělých států přiřazována obzvláštní důležitost, žádají tvůrci této petice zodpovědná ministerstva ve spolupráci s SPT Telecom co nejdříve připravit variantu zvýhodněného připojení k internetu přes jednotnou telefonní síť - nechť stát využije svůj majoritní podíl v SPT Telecom k hájení zájmů svých občanů.

Z těchto důvodů chystají internetisté, kterých je nyní v České republice 400 tisíc, na 18. listopad bojkot SPT Telecomu. Proto vyzývají v tomto dnu občany, aby nepoužívali veřejné telefonní linky SPT Telecom, a tak jejich snahu podpořili.

(max)


Obchvat je zprovozněn

Jičín - Dva měsíce před původně plánovaným termínem byl v pondělí 2. listopadu 1998 do zkušebního provozu otevřen severozápadní obchvat okresního města.

Stavbu spojovací komunikace z Holína do Kbelnice provedli pracovníci jičínských Silnic a.s. za celkových 55 milionů korun, ve kterých je zakalkulováno i položení živičných povrchů vozovek z Jičína přes Podůlší do Jinolic a k místní hvězdárně.

Zprovozněním obchvatu se rozhodně zlepší životní prostředí Holínského předměstí a od těžké kamiónové dopravy se uleví ulicím Maršála Koněva a Markově. V případě, že zkušební provoz ukáže podstatný úbytek vozidel přijíždějících do města od Turnova Markovou ulicí, uvažují dopravní policisté o změně přednosti v jízdě na křižovatce Na Letné. Hlavní směr by pak byl, tak jako v minulosti, od Mladé Boleslavi přes Letnou na hráz rybníka Kníže.

(red)


Jak dál s komunálním odpadem?

Nová Paka - Podle naší evidence má uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadů přibližně polovina obyvatel Nové Paky. Nabízí se otázka, kam dává odpad druhá polovina občanů? Zřejmě k sousedům, kteří si popelnici nezamykají, popřípadě k nádobám na tříděný odpad v igelitové tašce.

Dle článku IV. obecně závazné vyhlášky č. 1/98 o nakládání s komunálním odpadem jsou fyzické osoby, které se nazapojí do systému likvidace odpadů, povinny prokázat pověřenému zástupci města způsob využití nebo zneškodnění svého domovního odpadu předložením dokladů o jeho likvidaci.

V současné době probíhá porovnání evidence obyvatel se seznamem těch, kteří nemají uzavřenu smlouvu s městem a za likvidaci svého odpadu neplatí. Proto ještě jednou připomínáme všem, kteří stále vyčkávají, že se vystavují postihu dle výše uvedené vyhlášky a dle zákona o odpadech. Dále chci upozornit, že námi nabízená služba zahrnuje svoz měsíční a čtrnáctidenní, v zimním období v rámci kombinovaného svozu i svoz týdenní. Menší četnost svozů z hygienických důvodů nemůžeme nabídnout a tudíž není možno zakoupit pouze jeden svoz za čtvrtletí či delší období.

Pro informaci ještě uvádím, že známky se prodávají v úřední dny do 18.12.1998 a pak až v novém roce od 4.1.1999. Známka se prodává pouze na celé období její platnosti a cena nebude postupně snižována.

Svozové termíny:

Čtrnáctidenní svoz "B" - každý sudý týden.

Měsíční svoz "C" - každý čtvrtý týden (40., 44., 48., 52. týden).

ing. Zdeňka Kalfařová, ved. fin. odboru MěU


Naháči se strkají s oděnými

Jičín - Zprovozněním malého bazénu vyvrcholilo v úterý 3. listopadu 1998 sedmileté snažení města o nápravu nesmyslného a především špatného prodeje sportovního areálu v lípách.

K lepšímu se celá causa začala vyvíjet v roce 1994, kdy městské zastupitelstvo rozhodlo o zpětném odkoupení areálu a o jeho navrácení do majetku města. Další krok, vedoucí k realizaci kompletní rekonstrukce bazénové části areálu, byl pak mírně řečeno odvážný, avšak i přes nepříjemné řeči některých "neplavců" rozhodně velmi správný.

Přestože všechny aktivity spojené se zpětným odkoupením sportovního areálu, rekonstrukcemi všech jeho sportovních částí a zejména pak malého i velkého bazénu přijdou město na 120 milionů korun, je to investice správná. Je to podaná ruka všem generacím bez rozdílu věku. Jičín je městem skvělých bývalých, současných a rozhodně i budoucích sportovců. Proto také vznikla myšlenka výstavby sportovního areálu, jeho provozování a především jeho zachování příštím generacím. A právě tento nelehký krok se podařil městskému zastupitelstvu, za což si zaslouží poděkování. Dalším důležitým krokem bude dokončení rekonstrukce velkého bazénu. Tuto již méně finančně nákladnou akci by mělo nové městské zastupitelstvo dokončit v příštím roce.

Malý bazén a sauny jsou v provozu, a tak zbývá pouze vychytat maličkosti a drobné nedostatky: V saunách chybí například hodiny a na rozpálené dlažbě dřevěné rohože. Asi větším problémem bude dořešení vlastního vstupu ze šaten do bazénu a saun. Dnes je společný, a tak, naháči jdoucí do sauny, musí část společné cesty absolvovat se spoře oděnými návštěvníky bazénu.

(red)


Vánočních stromů bude devět

Jičín - I přes loňské protesty řady občanů odsouhlasila městská rada na jedné ze svých posledních schůzí rozmístění devíti vánočních smrků ve vytypovaných lokalitách okresního města.

Je nutné veřejnost upozornit, že všechny stromy budou poskytnuty městu bezplatně z plánovaných probírek lesů.

Aby se i v příštích letech šetřily finanční prostředky daňových poplatníků, zajistili pracovníci Technických služeb města Jičína výsadbu živých vzrostlých stromů na Letné, na Lidickém náměstí (stříbrný smrk) a na pozemku před samoobsluhou na Novém Městě v ulici Přátelství. V případě, že byl při výsadbě poškozen okolní terén (na Letné), bude samozřejmě v závislosti na počasí v nejbližší době upraven do původního stavu.

Na všech dalších obvyklých místech budou opět stromy řezané.

(red)


Starostové u prezidenta

Praha - Prezident Václav Havel přijal ve středu 4. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu více než 600 starostů a primátorů českých obcí a měst. Setkání se uskutečnilo při příležitosti skončení volebního období místních samospráv. V krátkém projevu poděkoval pan prezident představitelům obcí a měst za vykonanou práci a připomněl, že komunální politika bývá neprávem podceňována a ze strany sdělovacích prostředků opomíjena na úkor tzv. politiky velké. Dále se zmínil o potřebě decentralizace státní správy a vytvoření funkčních vyšších územně správních celků. Za okres Jičín byli pozvání představitelé Jičína, Hořic, Nové Paky, Lázní Bělohradu, Sobotky, Kopidlna a Milovic.

(red)


Raab Karcher Staviva v novém

Jičín - V těchto dnech byly zprovozněny nové prostory obchodního střediska společnosti Raab Karcher Staviva a.s. Řidiče přijíždějící směrem od Větrova upoutává nová reklama společnosti. Nás ale ze všeho nejvíce zajímali nové změny uvnitř, a tak jsme položili několik otázek vedoucímu obchodního střediska Vladimíru Flégrovi.

Odkdy se datuje vznik obchodního střediska v Jičíně a jak by jste zhodnotil jeho historii?

Středisko vzniklo v rámci sítě firmy Staviva s.p. v roce 1981. V místě, kde se dříve nacházel rybník, byly postaveny prodejní a skladové prostory. V roce 1993 vstoupila na český trh německá společnost Raab Karcher, která převzala síť podniku Staviva. Vzniklo sice obchodní středisko Raab Karcher Staviva Jičín, ale vzhledem k zápornému hospodářskému výsledku se uvažovalo o jeho uzavření. V prosinci 1993 jsem se stal vedoucím obchodního střediska a v průběhu pěti let jsme se vypracovali mezi pět nejlepších středisek společnosti.

Jaká je současná filozofie společnosti a její postavení na trhu?

Naší filozofií je spokojený zákazník. To znamená pomoci při výběru nejvhodnějších materiálů pro stavbu a zajistit zboží za optimální cenu v požadovaném termínu. Cílem je udržet dominantní postavení v prodeji stavebních materiálů a bytových doplňků.

Jaká je současná nabídka sortimentu, jaký je cenový poměr vůči vaší konkurenci a vaše přednosti?

Od zdících materiálů, přes sádrokarton, zateplovací systémy, stavební zboží, okna a dveře, až kupříkladu po anglické dvorky. Naprostá většina sortimentu je od českých výrobců. Cenová nabídka se odvíjí od množství a druhu požadovaného zboží a bývá ve srovnání s konkurencí výhodnější. Předností jsou termínované dodávky přímo na stavbu, zajištění dopravy a skládání vysokozdvižným vozíkem po Jičíně, ochota i vstřícnost při nákupu a řešení jakýchkoliv otázek. Každoročně pořádáme pro stavební firmy odborné semináře a školení přímo ve výrobních závodech nebo na stavbách.

Co považujete za největší úspěch vašeho střediska a naopak co je potřeba zlepšit?

Vždy je co zlepšit. Od úpravy okolí až po šíři sortimentu a služeb. Za největší úspěch považuji to, že z obchodního střediska určeného k likvidaci se stalo středisko zaujímající čelní postavení v obchodní síti společnosti Raab Karcher Staviva. Podařilo se zde dát dohromady partu lidí, kteří dovedou táhnout za jeden provaz.

Děkuji za rozhovor.

(VAD - PI)


index