Ing. Oldřich Bubák cestuje z pólu na pól

Lázně Bělohrad - Do země věčného ledu a světla zavedl tentokrát své posluchače ing. Oldřich Bubák, pravidelný host Anenských lázní, kam zpravidla zajíždí, když se vrátí z některé ze svých dobrodružných a výpravných cest. Ta z letošního června, jejímž cílem byl Baffinův ostrov, je součástí neobyčejného projektu "Z pólu na pól".

Ing. Oldřich Bubák už několik let podniká expedice do neznámých a exotických končin světa. Část letošního roku pobýval například v Himalájích, a o pár měsíců později trávil několik týdnů v oblasti za polárním kruhem. A je dost pravděpodobné, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, přelétává právě někde nad Antarktidou. "Baffinův ostrov je dosud nedotčená země, větší část z asi deseti tisíc obyvatel tvoří Inuité. Všeobecně se jim říká Eskymáci, ale oni sami takové pojmenování považují spíš za nadávku," poznamenal úvodem své úterní přednášky v lázních pardubický cestovatel, který byl mimo jiné iniciátorem i první české expedice na Severní pól v roce 1996. "Pátý největší ostrov světa (nacházející se v kanadské arktické oblasti nedaleko Grónska) nese jméno po anglickém mořeplavci Williamu Baffinovi, podnikajícím začátkem sedmnáctého století výzkumné cesty do severoamerické oblasti. V poslední době se stává cílem hlavně zámožných turistů, dobrodruhů a také horolezců, zvláště Japonců, kteří podnikají prvovýstupy na zdejších extrémně vysokých stěnách," pokračuje ing. Bubák ve svém cestopisném vyprávění. Poznamenal, že ubytování a dopravu si mohl po příletu na ostrov zajednat, ale ceny jsou prý tak vysoké, že se společně s dalšími čtyřmi kolegy spoléhal raději na vlastní síly. Během necelého měsíce pobytu na ostrově, kde se shodou okolností potkal i se známým Turnovákem Josefem Rakoncajem, prochodil pěšky na 130 kilometrů, podle Bubáka jedinečně krásné, ale zároveň zrádné krajiny, protkané stovkami jezer a ledovců. Cílem výpravy byla hora Mt. Asgard. "Tající ledovce vytvářejí zdánlivě klidné potůčky, které jsme museli přecházet bosou nohou. Bylo to velmi nebezpečné, protože v silném proudu mrazivé vody hrozilo, že si poraníme naše rozpařené nohy. Život nám ztrpčovaly hejna komárů a také arktické mouchy, které z nás uždibovaly malinké kousíčky masa. Prostředí bylo jinak fantastické, doufám, že se tam brzo vrátím."

Tento týden odletěl pardubický cestovatel a fotograf na expedici Antarktis 98, která je z projektu Z pólu na pól v pořadí třetí. Začíná u Drakeova průlivu a pokračuje přes Mys Horn na poloostrov Antarktida, Jižní Shetlandy, Jižní Orkneye, Jižní Georgiu, Falklandy a končí v Argentině. Silvestr v roce 2000 hodlá podle svých slov oslavit na Jižním pólu. "Chtěli bychom se tam dostat pěšky a na lyžích z 89 rovnoběžky, podobně jako v případě výpravy na Severní pól," dodává ing. Bubák, který už stanul na všech kontinentech světa. V plánu má i některou z himalájských osmitisícovek. Po roce 2000 by měla vyjít jeho první kniha s názvem Z pólu na pól.

(jen)


Libec prochází rekonstrukcí

Popovice - Na základě schválené studie a realizačního projektu probíhá v současné době rozsáhlá rekonstrukce skládky tuhého komunálního odpadu Libec.

Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála společnost Ilbau, kterou čeká spousta náročné práce rozdělené do několika etap. Aby nemohlo dojít k úniku povrchových vod do okolí, řeší se nejprve stará, původní skládka. Zde se provádí instalace drenáží, z nichž bude splavovaná voda přečerpávána do odkalovací jímky. Čelo skládky bude "zabaleno" do speciální folie, čímž v podstatě dojde k jejímu zakonzervování. Tato první etapa má přijít přibližně na 4 miliony korun.

Následovat má výstavba nového skladovacího místa, které se nachází ve stávajícím objektu skládky Libec. Tato část dosud nevyužitého pozemku bude rovněž "prošita" drenážemi, zhutněna a její podloží upraveno tak, aby skládka splňovala veškeré požadavky platné legislativy i současných zákonů o odpadech a životním prostředí.

Okolí skládky bude stejně tak jako v minulých letech i nadále monitorováno. Výsledky pravidelných měření v současnosti potvrzují dobrý technický stav celého objektu skládky tuhých komunálních odpadů. Veškeré práce spojené se zakonzervováním staré a výstavbou nové skládky probíhají za plného provozu a měly by být ukončeny v roce 2000.

(red)


Okresní úřad špatně žaloval

Jičín - Dá se říci, že osud židovské synagogy posledních šesti let je plný chyb a omylů. Vše začalo v roce 1992, kdy ji město Jičín neuváženě prodalo, aniž by byla jako kulturní památka přednostně nabídnuta státu tak, jak ukládal zákon č. 20/1987 Sb.

Žalobou podanou u Okresního soudu v Jičíně dne 3.8.1993 proti žalovanému Pavlu Dusíkovi, nyní Eltaiovi (současný majitel synagogy) a usnesením téhož soudu ze dne 7.2.1995 rozšířenou i proti žalovanému městu Jičín, domáhal se Okresní úřad v Jičíně s odkazem na ust. § 13 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že kupní smlouva je neplatná.

Po několikerých jednáních Okresní soud v Jičíně tomuto návrhu dne 30.9.1996 vyhověl, avšak rozsudek již žalovaný Pavel Eltai nepřevzal, takže k dalšímu řízení mu byl soudem ustanoven opatrovník. Ten také do tohoto rozsudku podal v zákonné lhůtě odvolání a celá věc byla opětovně projednána Krajským soudem v Hradci Králové ve dnech 10.9.1998 a nakonec 17. listopadu 1998. Posledně zmíněného jednání byl za žalobce přítomen JUDr. Jaroslav Veselý a za žalované město Jičín JUDr. Milan Kudyn. Krajský soud v Hradci Králové předmětnou žalobu zamítl s tím, že žalobce je nesprávně označen, neboť z výkladu zákona se jedná o právo státu na přednostní koupi kulturní památky a neměl tedy žalovat Okresní úřad Jičín, ale Česká republika zastoupená Okresním úřadem v Jičíně.

Okresním úřadem nesprávně podaná žaloba končí jejím zamítnutím a celá věc tím, že židovská synagoga je nadále vlastnictvím nezvěstného Eltaie. Co bude následovat dál, jsme se zeptali právního zástupce okresního města advokáta JUDr. Milana Kudyna.

"Rozhodnutím krajského soudu je pro tuto chvíli celá věc ukončena. Okresní úřad v Jičíně může však do tohoto rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové nejpozději do jednoho měsíce od právní moci podat odvolání, pokud se se závěry krajského soudu neztotožní. Teď tedy mohu podat žalobu na určení vlastnictví přímo za město Jičín a vzhledem k tomu, že veškeré podklady k této věci jsou již soustředěny ve spise u Krajského soudu v Hradci Králové, věřím, že jeho dořešení by nemělo trvat příliš dlouho."

Další "kolo osudu" židovské synagogy se s největší pravděpodobností roztočí již v prvních měsících roku 1999. Co bude potom, nikdo neví. Možná by bylo zajímavé sečíst veškeré výlohy se špatným prodejem kulturní památky spojené, a pak ukázat na osoby odpovědné. Proč má být za jejich chyby neustále poškozován daňový poplatník, který s celým případem nemá vůbec nic společného?

(mar)


Mikulášský běh na Bradech

Brada - V neděli 6. prosince 1998 pořádá oddíl atletiky TJ Jičín ve spolupráci se Sportcentrem OB v pořadí již 53. ročník Mikulášského běhu na Bradech.

Přihlášky přijímá pořadatel pouze osobně v sobotu 5. prosince 1998 v kanceláři závodu v Sokolovně na Husově třídě od 16.00 do 18.00 hodin. Mimojičínští účastníci se mohou přihlásit ještě před závodem v neděli 6. prosince 1998 od 8.30 do 9.45 hodin přímo na Bradech. Při převzetí startovního čísla je nutné zaplatit startovné: dospělí 20,- Kč, žactvo 10,- Kč.

Doprava na start závodu je individuální nebo v 9.00 hodin zvláštním autobusem z Komenského náměstí. Příjezd osobních vozidel na Brada je však zakázán. Tratě závodu jsou stejně tak jako před 53 lety i letos vedeny po měkkých lesních terénech se značným převýšením.

Od 10.00 hodin začnou probíhat hromadné starty dívek, hochů a žactva ročníků 1997 až 1987. V 11.00 hodin vyběhnou na svou 2800 metrů dlouhou trať zakladatelé Mikulášského běhu a veteráni narozeni před rokem 1953. Patnáct minut nato bude zahájen intervalový závod, ve kterém startují dvojice běžců vždy v půlminutových intervalech. Přesný startovní čas každého závodníka je vyznačen na startovním čísle.

Od 11.15 hodin tedy startují ml. žákyně a ml. žáci (r. 86-85 1000 m), st. žákyně (r. 84-83 1000 m), dorostenky (r. 82-81 1000 m), juniorky (r. 80-79 1000 m), ženy (r. 78 a st. 1000 m), st. žáci (r. 84-83 2800 m), dorostenci (r. 82-81 2800 m), junioři (r. 80-79 2800 m), muži (r. 78-54 2800 m).

(red)


Výstava pro žáky i jejich rodiče

Jičín - V pořadí již třetí ročník regionální prezentační výstavy "Student 1999-2000" uspořádalo ve dnech 17. a 18. listopadu 1998 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání jičínského Úřadu práce.

To ve svém stánku nabízelo mimo jiné i aktuální informace o síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů v regionu a v celé České republice. Odborné pracovnice IPS Úřadu práce seznamovaly s podmínkami a průběhem přijímacích řízení, s nároky a požadavky různých povolání, s možnostmi uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi, se situací na trhu práce nejen v našem regionu a s možnostmi rekvalifikace. Výstava ve své podstatě již třetí rok slouží jako jeden z možných informačních zdrojů pro žáky základních škol a jejich rodiče. Umožňuje jim získat ucelenou představu o nabídkách a možnostech škol i o podmínkách, které mohou školní zařízení mladým studentům nabídnout.

Ve velkém sále kulturního domu se osmákům a deváťákům základních škol představili zcela profesionálně pojatými expozicemi zástupci osmnácti učilišť a středních škol jičínského okresu. Z nadregionálních vystavovatelů se zúčastnilo SOU z Hlušic nabídkou učebního oboru "automechanik" a SOU z Hradce Králové s oborem "truhlář".

Ten, kdo se prezentační výstavy nemohl zúčastnit a přesto má zájem být informován o možnostech studia i dalšího uplatnění, nalezne odpovědi na své otázky v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání na Úřadu práce v Jičíně v Revoluční ulici č.p. 1076, nebo na telefonu 0433/522128.

(red)


Přijďte se slunit do Solaria

Jičín - Firma Potočka zve všechny vyznavače zdravého způsobu života do svého solaria v Čechově ulici. Návštěvníci mohou využít jak celodenního provozu, tak i možnosti "slunění" ve večerních hodinách. Jak známo solarium v podzimních a zimních měsících vydatným způsobem doplňuje do těla vitamíny A a E, výrazně omezuje tvorbu akné a pomáhá při léčbě lupénky a exémů. V předvánočním shonu působí jako příjemné odreagování a vhodný způsob relaxace. Pro každého zájemce je připraven program přímo na "kůži". To znamená, že podle typu pleti je zvolen přesný postup týkající se délky opalování a počtu úvodních návštěv. Poradenská služba funguje na telefonních číslech 0433/24094 a 0433/244752, kde získáte i všechny ostatní potřebné informace.

(V.A.D. - PI)


index