Pod peticí 100 tisíc podpisů

Akce proti zdražování telefonních tarifů, které probíhaly v České republice, jsou již téměř za námi. Proti zvyšování těchto poplatků, které hrozí blokací dalšího rozvoje internetu u nás, se konalo i několik demonstrací. Pod petici "Internet proti monopolu" se podepsalo cca 100 tisíc občanů České republiky a byla již předána poslancům z petičního výboru PSP ČR.

Internet je totiž médium, které je schopné jako jediné podávat informace nezprostředkovaně. Je třeba, aby se dostal v masivním množství do škol všech úrovní, do státní správy na střední a místní úrovni, a do malého a středního podnikání.

"I my jsme měli v den stávky, tedy 18. listopadu, velký žlutý bojkot. Už tak drahé služby SPT Telecomu ještě více zdražovat je dle mého názoru naprostý nesmysl", prozradil nám druhý den po stávce jeden z poskytovatelů internetu v Jičíně Tomáš Bartoň z TPC. "Podle údajů, které máme, naši uživatelé opravdu stávkovali a na náš server se nepřipojovali, nebylo ani proč. Všechny důležité informační internetové zdroje byly také v "bojkotu". Držíme všem kolem této akce palce a věříme, že se podaří minimálně nezdražit "internetové" telefonní poplatky". Jak nám dále sdělil Tomáš Bartoň, TPC se chystá začátkem příštího roku přijít s překvapením, aby se převážně větší uživatelé nemuseli spojovat právě přes SPT Telecom.

Další poskytovatel internetu v Jičíně ing. Černoch z H&M Gradace po celý den také nevolal na žádný pevný telefon, pouze z toho mobilního. I na webovské stránce H&M Gradace bylo připomenutí bojkotu. "K petici jsem se přihlásil, souhlasím s ní však pouze z části. Nevím, zda je v reálnosti návrhu předkladatelů petice zavedení jiných telekomunikačních sazeb pro připojení na internet, spíše o tom mám velké pochyby. Pokud se to státu podaří prosadit, bylo by to každopádně dobrý", dodal. Ing. Černochovi nejvíce vadí nekalá konkurence na poli internetu právě ze strany SPT Telecom. "Je to evidentní porušování zákona o nekalé konkurenci. Telecom poškozuje celé pole internetu, protože ho poskytuje za dumpingové ceny. Jakmile se náš zákazník na internet připojí, okamžitě dává naší konkurenci telefonní poplatky. Skoro není šance, jak proti tomu bojovat".

Nejen tedy ve velkých městech se demonstrovalo. Mnozí z nás si 18. listopadu internetovsky řečeno "nezabrouzdali". Jaký však bude vývoj dál i po těchto poměrně velkých protestních akcích? Řečeno jednoduše. Uvidíme a nechme se překvapit.

(max)


Od ledna pro internet výhodnější tarif !

Od ledna příštího roku se chystá SPT Telecom zavést zvláštní přístupová čísla na internet. Tato čísla by měla být s výhodnějším tarifem. Dle předběžného návrhu společnosti SPT Telecom by mělo zavedení služby Internet 99 znamenat snížení cen v porovnání s dnešním stavem v průměru o 6,5 procenta. Dále se SPT Telecom chystá zavést tři zvláštní časová pásma, ve kterých budou výrazně odlišné cenové tarify. Ke zlevnění ovšem má dojít především ve slabém provozu a o víkendech.

(max)


Noviny Lepařova gymnázia

Jičín - Studentské noviny mívají jepičí život. Naštěstí toto tvrzení neplatí o Novinách Lepařova gymnázia, které vycházejí již třetím rokem. Jak již název napovídá, jedná se především o noviny určené studentům jičínského gymnázia, ale příležitostný čtenář zde najde i celou řadu zajímavého čtení.

V prvním dvojčísle třetího ročníku vypráví studentka Páťa Satrapová, která strávila ve Spojených státech jeden školní rok, svoje dojmy a zkušenosti ze školy v Santa Rose. Dále na stránkách Novin LG najdeme rozhovor s všestranným umělcem Janem Burianem, zpěvačkou Věrou Martinovou a jičínským lékařem a malířem Jaroslavem Volfem.

Je dobře, že redakce věnuje pozornost i příspěvkům studentů, a to nejen zpravodajským pokusům a informacím z dění ve škole, ale i dílkům literárním. Zaujala mě otištěná písemná práce Stáni Pazderové "Stařena", stejně tak i ukázky z vítězných prací literární soutěže festivalu Jičín - město pohádky. V současné době není mnoho novin a časopisů nabízejících prostor novým autorům, o to cennější je aktivita redakce.

A tak až v knihkupectví či v Městském informačním centru v Jičíně uvidíte Noviny Lepařova gymnázia, neváhejte a kupte, protože se i vy můžete v tomto periodiku dozvědět řadu zajímavých informací. Zvláště pak v příštím roce, kdy se jičínské gymnázium chystá na oslavy 375. výročí svého založení.

Václav Franc


Tabletový systém výdeje stravy

Jičín - Po dokončení výstavby pavilonu operačních oborů bude jednou z řady dalších plánovaných investičních akcí Okresní nemocnice v Jičíně rekonstrukce stravovacího provozu. Výsledkem nákladné akce by měla být nejen vhodná úprava stávajících prostor kuchyně a jejího zázemí, ale především instalace moderní automatické linky umožňující zavedení "tabletového systému" výdeje stravy pacientům.

Ve své podstatě se jedná o transport přesně objednané stravy konkrétnímu pacientovi z kuchyně až přímo k lůžku bez zásahu dalších osob. Každé jídlo se přepravuje vždy jednotlivě ve speciálních hygienických podnosech, a na místo určení by mělo dorazit bez změny vzhledu i teploty.

Zdravotnímu personálu tak odpadne dnešní servírování a třídění jídel podle jednotlivých diet. Na základě zkušeností vede "tabletový systém" výdeje stravy i k úspoře nákladů na potraviny. Pacient si totiž objedná tolik "knedlíků", kolik beze zbytku sní. To ale až podle finančních možností státu, nejdříve však v roce 2000.

(red)


Nemocnice řeší informační systém

Jičín - Vedení Okresní nemocnice Jičín se velmi intenzivně zabývá myšlenkou zavedení komplexního nemocničního informačního systému. V dnešní době zde totiž neexistuje propojení jednotlivých pracovišť počítačovou sítí, a tak se informace mezi nimi šíří pomocí různých papírků, formulářů, po telefonech a v lepších případech pomocí záznamů z počítačových disket.

Vyřešením tohoto nepříznivého stavu se laicky řečeno spojí všechna pracoviště zdravotnického zařízení vybavená výpočetní technikou, odborná lékařská pracoviště, jednotlivá specializovaná oddělení, administrativní a technické zázemí nemocnice.

Zavedením informačního systému dojde nejen ke zpřehlednění všech funkcí Okresní nemocnice, k možnosti účelnější kontroly jejího hospodaření, ale především k odstranění nepopulárního "papírování" v případech vyplňování nejrůznějších žádanek, doporučení, výsledků vyšetření a podobně. Krok za krokem tak s pacientem půjde jeho "zdravotní karta" v podobě počítačového záznamu, který umožní zálohovat nejen výsledky odborných vyšetření, ale například i rentgenové snímky...

(red)


index