Stacionář se přestěhoval do "kachláku"

Jičín - Ve středu 25. listopadu 1998 byl v domě s pečovatelskou službou na Novém Městě otevřen stacionář pro mentálně postiženou mládež. Tato instituce "Střediska služeb sociální pomoci" se do nově zřízených prostor přemístila po pětiletém působení ve stísněných podmínkách budovy Zvláštní školy v Soudné.

Město našim postiženým spoluobčanům uvolnilo jeden třípokojový byt v prvním patře "kachláku", který byl pracovníky Městského bytového podniku upraven tak, aby splňoval veškeré provozní i hygienické podmínky pro denní bezbariérový pobyt až dvanácti mladých lidí. Ti se tady budou zcela přirozenou formou, pod dohledem zkušených pracovnic sociální péče, připravovat na plynulý a bezproblémový přechod do plnohodnotného života dospělého, samostatného člověka. K tomu jim má pomoci i možnost částečného zapojení do pracovního procesu ve dvou chráněných dílnách, rovněž nově zřízených v prvním patře nedalekého stacionáře pro starší občany, populární "domovinky".

Vedoucí "Střediska služeb sociální pomoci" v Jičíně je Dagmar Gažiová a právě té jsme při slavnostním otevření stacionáře položili několik otázek.

Čím se tady budou vaši svěřenci přes den zabývat?

"V první řadě je potřeba říci, že se v nově upraveném bytě budou učit zcela samostatně žít. Mohou si zde mimo jiné vařit, ale ještě před tím například nakupovat potraviny, což samozřejmě úzce souvisí i s ekonomickými návyky, které pak jistě ocení v budoucím samostatném životě. Naučí se zde vykonávat základní domácí práce a nenásilnou formou je povedeme i k nezištné pomoci starším spoluobčanům žijícím zde v domě.

Mnozí z mladých lidí, navštěvujících v současnosti náš stacionář, jsou možná i jeho budoucími obyvateli. Někteří z nich již vykonávají domácí práci, v níž budou pod odborným dohledem pokračovat ve dvou chráněných dílnách vybavených kompletním sociálním i technickým zázemím, rehabilitační a odpočinkovou místností."

Co jim tyto aktivity z Vašeho pohledu přinesou?

"Společnost ještě není bohužel připravena přijmout tyto již dospělé, zdravotně postižené spoluobčany do pracovního procesu. Je zcela jasné, že když zůstanou doma, bez styku s veřejností, bez množností se scházet a bez možnosti pracovat, nepovede to rozhodně k ničemu dobrému. Oni tady budou pokračovat dál v tom, co začali a co se během minulých pěti let ve stacionáři v Soudné naučili."

Jaké další uplatnění se jim nabízí?

"U nás se jednoduše řečeno připraví na vstup do běžného života a na možnost výkonu určitých činností, které by jim zajistily alespoň částečnou zaměstnanost. Naši svěřenci mohou pracovat například v provozech pečovatelské služby, domova důchodců nebo v zahradnictví. S ohledem na rozsah a závažnost zdravotního postižení pak i v celé řadě dalších pracovních odvětví a oborů."

Děkuji za rozhovor.

(mar)


Neplaťte víc než musíte

Daňový poradce Ing. Jana Kavková pro vás připravila několik článků o optimalizaci daňového základu na závěr roku. Dnes o možnostech sponzorování a poskytování darů u fyzických osob.

Sponzorování

Sponzorování je dvoustranný akt, kde na straně jedné je poskytovatel prostředků a na straně druhé jejich příjemce. Sponzorovat lze buď peněžně nebo věcně.

Sponzor - poskytovatel poskytuje peněžní obnos a žádá od obdarovaného konkrétní protislužbu, tj. např. uvedení jeho názvu na autě, oblečení, uvedení loga jeho firmy na mantinelu hrací plochy apod. Jedná se vlastně o výdaje na reklamu a propagaci, čili poskytnutí prostředků je daňově uznatelným výdajem s dopadem do celkového základu daně z příjmu fyzických osob. Limit poskytnutí prostředků není stanoven, nutné však je, že toto musí souviset s činností podnikatele.

Dary

Věcné dary jsou poskytovány ve zboží, službách či jiných formách plnění, tj. dále i dary z vlastní produkce, dary z nakoupené produkce nebo reklamní a propagační předměty.

Poskytnutí daru ve smyslu zák. č. 586/92 Sb., o daních z příjmů: Ust.§ 15 odst. 8 výše cit. zák. lze fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území ČR poskytnout dar (dar daňově účinný) za účelem provozování zdravotnických nebo školských zařízení nebo na zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených druhů zvířat, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaň. období přesáhne 2% ze zákl. daně nebo činí alespoň Kč 1.000,-. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

V případech ostatních, než výše uvedených, se nejedná o daňově účinný dar, tj. na jiné účely než výše uvedené nelze daňově dar poskytnout. Poskytnout ho lze, ovšem bez možnosti odečtu pro poskytovatele od zákl. daně.

Ing. Jana Kavková (tel.:0433/523 533)


Městská policie - linka 156

Městské policisty můžete volat na linku 156 i na telefon 0603/716565.

Jičín - 13.11.1998 provedli strážníci odchyt labutě před II. ZŠ na Husově třídě. Labuť byla odvezena na rybník Šibeňák. Tímto děkujeme Danu Bílkovi, který s odchycením labutí dámy ochotně pomohl.

Jičín - 16.11.1998 kolem 15.00 hodiny to ve Vrchlického ulici vypadalo, že tam vznikl velký požár. Z pozemku pana R.P. se valil dým provázený ohromným zápachem. Strážníci tomuto nedovolenému pálení udělali přítrž. Pan R.P. po výzvě strážníků oheň ihned uhasil.

Jičín - Pan S.H. se stal poctivým nálezcem, když na úřadovnu Městské policie donesl peněženku, kterou nalezl na Husově třídě. Peněženka obsahovala docela slušnou hotovost, řidičský, občanský a technický průkaz. Ukázalo se, že slušní lidé ještě nevymřeli. Peněženka byla předána majiteli.

Jičín - Hlídka MP musela provést kontrolu v panelovém domě U Trati 953, neboť pan V.M. měl podezření, že se mu někdo pokoušel násilím otevřít byt. Strážníci provedli kontrolu zámku a zjistili, že je skutečně poškozený. Pan V.M. byl vyzván, aby v případě, že se cítí být poškozen, podal trestní oznámení na neznámého pachatele na Polici ČR.

Jičín - Jistému majiteli a chovateli psů se zaběhlo štěně německého ovčáka, které někdo naložil a potom ho na sídlišti z auta vyhodil. Štěně bylo nalezeno Policisty ČR a dopraveno na Městskou policii. Za několik hodin se podařilo najít majitele, který si štěně od strážníků převzal. Prosíme občany, kteří se dne 11.11.1998 pohybovali v prostoru garáží na sídlišti U Trati a tento incident jim utkvěl v paměti, aby se se svým svědectvím obrátili na Městskou policii.

(MěP)


Viníkem byl opět alkohol

Osek - Alkohol v krvi řidiče byl hlavní příčinou vzniku dopravní nehody, která se stala čtvrt hodiny před půlnocí 7. listopadu 1998 v obci Osek.

Podnapilý řidič osobního vozidla Š 100 s mladoboleslavskou poznávací značkou v tu dobu přijížděl od Sobotky a vzhledem k množství požitého alkoholu se rozhodně nemohl plně věnovat řízení. Při jízdě po komunikaci v obci přejel do protisměru, kde čelně narazil do zaparkované Felicie, kterou náraz odmrštil na plot přilehlé zahrady.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdce vyžadující si asi jednotýdenní dobu léčení. Požití alkoholu před jízdou bylo řidiči prokázáno dechovou zkouškou i následným vyšetřením krve.

Vzhledem k zůstatkové hodnotě "stovky" odhadli dopravní policisté škody na ní způsobené na pět tisíc korun. Škoda na parkující Felicii je odhadnuta na 30 tisíc korun.

(red)


Z bloku Policie ČR

Libáň - V časných ranních hodinách posledního říjnového dne tohoto roku odcizil z barového pultu herny v Libáni 23 letý návštěvník z Kopidlna kasírtašku s finanční hotovostí, čímž způsobil majitelce škodu ve výši cca 19 tisíc korun. Policejním vyšetřovatelem OÚV v Jičíně bylo pobertovi sděleno obvinění pro trestný čin krádeže dle § 247/1,2 tr. zákona.

Sobotka - Při přecházení křižovatky poblíž firmy Fruta u Sobotky v podvečerních hodinách dne 9.11.1998 se přecházející chodkyni vlivem větru deformoval deštník, který nesla nad sebou, čímž jí bránil ve výhledu. V tuto dobu vešla do jízdní dráhy řidiči osobního vozidla Toyota Celica. Při střetu utrpěla chodkyně těžké zranění. Hmotná škoda na vozidle činí asi 40 tisíc korun.

(tm)


Lékárenské pohotovostní služby - prosinec

Pohotovostní služba:

Po - Pá: 17.00 - 21.00 hod
Sobota : 12.00 - 17.00 hod
Neděle : 9.00 - 17.00 hod
Svátek : 9.00 - 13.00 hod

Lékárny:

T - lékárna Okr. nemocnice Tylova ulice tel. 21659
H - lékárna Husova ulice tel. 522073
A - lékárna Alfa autobusové nádraží tel. 524944
N - lékárna Nové Město tel. 24505

Po 			7.12.98 A 	14.12.98 A 	21.12.98 A 	28.12.98 A

Út 1.12.98 T 8.12.98 T 15.12.98 T 22.12.98 T 29.12.98 T

St 2.12.98 H 9.12.98 H 16.12.98 H 23.12.98 H 30.12.98 N

Čt 3.12.98 N 10.12.98 N 17.12.98 N 24.12.98 H 31.12.98 A

Pá 4.12.98 H 11.12.98 H 18.12.98 H 25.12.98 A

So 5.12.98 A 12.12.98 N 19.12.98 H 26.12.98 N

Ne 6.12.98 A 13.12.98 N 20.12.98 H 27.12.98 T


Nová spisovatelka v Jičíně?

Jičín - Zdá se. Paní Zuzaně Franckové, manželce ředitele Okresního archivu, vyšel v pražském nakladatelství "Petra" dívčí románek "Příští láska bude šťastnější".

Na rok 1999 má vydavatelskou smlouvu na další dvě knížky. Tedy prudký rozlet.

(Ú)


Bude u nás Pražákům hej?

Jičín - Čtrnáctého května tohoto roku bylo městským úřadem vydáno stavební povolení firmě IMMO s.r.o. k výstavbě dalšího supermarketu v centru okresního města.

Zástupci pražské firmy odkoupili část pozemků vpravo za přejezdem ČD na Husově ulici (bývalá Dřevona), vypracovali nákladný projekt řešící nejen vlastní stavbu, ale například i příjezdovou komunikaci k velkoprodejně a požádali o stavební povolení. Neustále vyvíjeným tlakem na město se jim podařilo celou záležitost uspíšit a povolení k výstavbě dostali téměř obratem. Pak ale Pražáci přestali z neznámých důvodů pospíchat, a tak vydané stavební povolení leželo na městském úřadě další dva měsíce. Odeslat do Prahy se nedalo, protože firma IMMO do té doby nezaplatila patřičné správní poplatky. Radnice jejich zaplacení musela dokonce třikrát urgovat. Po omluvách a vysvětlování zaplatili, a pak jakoby se po velkoobchodnících "slehla zem"

Nám se podařilo v minulém týdnu telefonicky hovořit nezávisle na sobě s dvěma zástupci firmy IMMO s.r.o. Pokaždé jsme byli označeni "za nekalé konkurenty" a "cifršpiony", kterým se nesmí nic říci. A tak jediné, co jsme se dověděli, je, že supermarket v bývalé "Dřevoně" se bude možná stavět na jaře příštího roku a že bude možná ve stejném roce ještě otevřen. Možná bude mít tisíc čtverečných metrů prodejních ploch a možná ho investor - firma IMMO pronajme provozovateli, firmě DISCONT PLUS.

Po eventuálním otevření této velkokapacitní prodejny v centru okresního města "padnou" s největší pravděpodobností další menší obchody. Problémy rozhodně nastanou nedalekým samoobsluhám v "Družbě" a v Hradecké ulici. Město bohužel tuto skutečnost nemůže nijak ovlivnit vzhledem k tomu, že supermarket bude "možná" postaven na soukromém pozemku. A tak u nás bude zřejmě Pražákům hej!

(mar)


index