Vy se ptáte - my odpovídáme

Jičín - Na tomto místě pravidelně odpovídáme prostřednictvím odborníků na vaše dotazy z různých oblastí našeho života. Písemné dotazy zasílejte na adresu Nových Novin: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, na fax: 0433/522604 nebo na internetovou adresu E-mail:
nn@tomtour.cz. Vaše dotazy můžete i telefonovat na tel: 0433/523443.

(red)


Co způsobuje žloutnutí a předčasné opadávání listů kaštanu a jak tomuto negativnímu jevu zabránit?

Dá se říci, že uvedený problém je dnes již problémem celoevropským a způsobuje ho miniaturní motýl klíněnka jírovcová. Tento škůdce jírovce maďalu (kaštanu koňského) byl poprvé objeven v roce 1986 u Ohridského jezera v Makedonii. U nás byla klíněnka poprvé zaznamenána v roce 1993 a o čtyři roky později napadla jírovce na většině území České republiky.

Klíněnka jírovcová je drobný, 4 mm dlouhý, okrově hnědý motýlek s bílou kresbou na křídlech o rozpětí 7 mm. Přezimuje ve stadiu 3-4 mm dlouhé, tmavohnědé kukly uvnitř listu mezi jeho pokožkami. Během zimního období až do konce března uhyne ve spadaném listí asi 50 % kukel. Přesto, že takováto úmrtnost snižuje stavy škůdce, není dostatečná na to, aby jej potlačila (plodnost jednoho páru klíněnek se odhaduje na 1200 potomků během sezony).

Důležitou fází boje proti klíněnce je shrabování listí na podzim, ale zejména na jaře, nejpozději do 10. dubna (listí lze spálit nebo kompostovat). Pro budoucnost se předpokládá, že klíněnka bude intenzivně parazitována, proto je vhodné proti ní použít pouze takové prostředky, které by neškodily jejím parazitům. Přes toto kritické období je nutné jírovce převést za pomoci šetrného chemického ošetření. V opačném případě hrozí, že oslabené jírovce, zejména v blízkosti komunikací, začnou odumírat.

Druhou fází boje proti škůdci je tedy hubení dospělých klíněnek první generace shromážděných na spodní části kmenů do výšky prvních větví (2 až 3 metry) postřikem těchto míst insekticidem. Toto ošetření je nutné provést v době výletu škůdce na všech kmenech jírovců, a to od 10. do 25. dubna. V případě extrémně teplého začátku roku to může být až o 15 dnů dříve. Pozdější zásah je neúčinný, protože škůdce již klade vajíčka. Když přes všechna opatření dojde k masivnímu výskytu i druhé generace, je nutné aplikovat stejný postřik 15. června (+ - 10 dnů) a další pak po 10 dnech.

Nejlepších výsledků při hubení dospělců klíněnek se dosáhne pyrethroidním insekticidem s účinnou látkou lambda-cyhalothrin. Jedná se o přípravky KARATE 2,5 EC a DRAGON 2,5 EC. Přípravky jsou dostupné v maloobchodní síti, v prodejnách se zahrádkářskými potřebami, drogeriích a květinových síních v balení 50 a 100 ml. Menší balení vystačí na ošetření 100 stromů, větší na 200 stromů. Materiální náklady na ošetření jednoho stromu by tak neměly překročit 1,- Kč.

(red)


Rady z veterinární ošetřovny - zevní parazité koček

V minulém příspěvku jsme si pověděli o příčinách kočičí rýmy a jejím neblahém vlivu na organismus především u mladých zvířat, jenž může přerůst dokonce ve stav ohrožující život. Současně však nesmíme zapomínat ošetřit i další zdravotní problémy, jež sužují především zatoulaná koťata, ale i dospělé kočky, trávící převážnou část dne mimo vliv majitele.

Zevní parazité jsou velmi častým onemocněním koček. Nebývají však příčinou nápadných zdravotních potíží, proto jim často ze strany majitele není věnována zvýšená pozornost. Některé parazitózy však mohou stát na počátku závažných zdravotních potíží, proto by pravidelné ošetření několikrát do roka některým z antiparazitárních přípravků mělo být samozřejmostí.

Nejčastějším a nejznámějším parazitárním onemocněním u koček je "svrab", lidově nazývaný prašivina. Je způsobená roztočem rodu Notoedres. Tento roztoč parazituje ve vrchní vrstvě pokožky, ve které vyvrtá chodbičky a do nich klade vajíčka. Kůže je na postižených místech zesílená, bez srsti, pokrytá strupovitými útvary. Onemocnění se projevuje nejprve na hlavě, kolem očí a uší, postupně se šíří i na ostatní místa. Postižené zvíře se velmi úporně drbe. Svrab je v populacích koček velmi rozšířený díky typickému sociálnímu chování koček, jež se projevuje intenzivním a velmi těsným kontaktem.

Léčba má vždy velkou naději na úspěch i u velmi zanedbaných případů. Je třeba asanovat pelechy a místa častého odpočinku koček. Často však dojde při kontaktu s neléčenými zvířaty ke vzniku nového onemocnění. Za poznámku jistě stojí, že svrab u koček je považován za zoonózu, tedy je přenosný na člověka. Postižení není trvalého charakteru a přenos je možný pouze ve zvlášť příhodných podmínkách - v teple a těsným kontaktem kočky a člověka, nejčastěji v posteli.

Další velmi rozšířenou parazitózou je tzv. "ušní prašivina" způsobená opět roztočem rodu Otodectes. Parazituje na povrchu zevního zvukovodu, kde drážděním způsobuje svědivý až bolestný zánět se zvýšenou tvorbou ušního mazu, který má charakteristické tmavě hnědé až černé zabarvení a vzhledem připomíná kávovou sedlinu. Onemocnění je v populaci koček velmi lehce přenosné, proto je jeho výskyt velmi častý. Parazitární zánět je navíc dříve či později komplikován zánětem bakteriálním a kvasinkovým, což komplikuje jeho léčbu. Nedůsledným léčením se proto ušní záněty v krátké době vrací.

Výskyt blech je také velmi opomíjené parazitární onemocnění. Často může ujít pozornosti majitele, neboť dospělé jedince při mírném stupni napadení nemusíme v srsti kočky najít. Jejich přítomnost prozrazuje bleší trus, připomínající nečistotu tmavé barvy. Při rozpuštění ve vodě se však zbarví červeně, neboť obsahuje krevní barvivo. Výrazné zdravotní problémy mohou nastat u mladých jedinců při masivním napadení (anemie). Málokdo také ví, že při opakovaném výskytu tasemnic u koček je nutný i důkladný zásah proti blechám, neboť ty jsou jedním z mezihostitelů tohoto střevního parazita.

Samostatný článek by si pak zasloužila problematika kožní přecitlivělosti na bleší kousnutí. Jedince trpící touto imunitní poruchou je třeba velmi důsledně chránit před možným bleším kousnutím, jinak dochází k velmi intenzivním projevům alergie - drbání, vypadávání srsti, sekundární bakteriální infekce, často mokvavé či hnisavé kožní změny. Pro úspěšný zásah proti blechám je důležitá znalost vývojového cyklu blech.

V dnešní době existuje celá řada účinných preparátů proti zevním parazitům. Protože intenzita napadení a podmínky chovu jsou individuální, je třeba zvážit, který preparát je v daném případě nejvýhodnější. O tom si povíme zase příště.

MVDr. Vladimír Šoltys, Jičínská veterinární ošetřovna


index