logo NN, 13K

Kino 70 přechází pod Korunu

Hořice - Obavy, že Kino 70 přechodem pod správu Domu kultury Koruna zanikne, jsou podle starosty města Ladislava Vrby liché. Tvrdí totiž, že pořádání filmových projekcí bude zachováno, a to i přesto, že finanční podpora tomuto kulturnímu stánku ze strany města zůstane konstantně zachována na úrovni posledních dvou let - tedy ve výši 300 tisíc korun. "Vloni touto dobou nám Jaromír Foff (pronájemce kina, pozn. red.) předložil žádost o dalších padesát tisíc korun navíc, než bylo na provoz kina odsouhlaseno," poznamenal starosta, který je nespokojen s průhledností jeho financování. "Jsem proti tomu, abychom dávali peníze, a nevěděli na jaké účely budou použity," říká Mgr. Vrba. Jaromír Foff přitom všem členům zastupitelstva předložil kompletní zprávu o hospodaření od roku 1988 až po první část roku letošního. Není bez zajímavosti, že smlouvu se současným pronájemcem nakonec radnice zamítla i přes to, že byl ochoten chod kina dál zajišťovat za 300 tisíc, které se tedy nyní v rámci městského rozpočtu přesunou do "kultury". "Domnívám se, že by budova kina mohla být využívána i k jiným kulturním účelům, jako jsou například koncerty a veřejná vystoupení žáků místních škol," poznamenal starosta. V této souvislosti pronájemce Foff zdůraznil, že objekt pro pořádání akcí podobného typu není vhodný, neboť se s nimi při jeho výstavbě nepočítalo. "Účinkující by zde neměli žádné zázemí, a na pódium by museli nastupovat středem hlediště," dodal. Pro hořickou radnici bylo rozhodnutí o změně řízení kina jedno z posledních v samotném závěru právě končícího čtyřletého volebního období. Zda se i nadále provoz Kina 70 podaří udržet na hranici 300 tisíc korun ukáže až čas. K podobnému kroku - sloučení kina s jinou kulturní institucí, řízenou městem, se totiž podle našich informací odhodlali radní i v jiných městech, a ne vždy se toto řešení ukázalo být ekonomicky výhodné. Hořické kino, které bude v průběhu ledna z technických důvodů uzavřeno, bylo podle sdělení dosavadního pronájemce Foffa postaveno v sedmdesátých letech. První projekce se konala 5. ledna před 26 lety, kdy se zde promítal snímek Osvobození na dnes už nepoužívaném sedmdesátimilimetrovém filmu. Právě od šíře celuidového pásku je prý odvozen název - Kino 70.

Jiří Němeček


Bašnický cukrovar odstaven

Bašnice - Ani bašnický cukrovar, doposavad jediný funkční podnik, zpracovávající cukrovku na jičínském okrese, nepřežil už několik let trvající restrukturalizaci českého cukrovarnického průmyslu. Přitom investice do modernizace tamní technologie dosáhla v posledních letech zhruba 100 mil. Kč. Tento týden v Bašnicích ukončená kampaň byla tedy poslední, potvrdil NN Reinhard Polz, ředitel zdejšího cukrovaru. Ten své dva sesterské závody (v Novém Bydžově a v Předměřicích), které byly součástí společnosti BANOP, přežil jen o jeden rok. "Vzhledem k chystanému vstupu naší země do EU je tendence vyrobit jen tolik cukru, kolik se ho u nás spotřebuje," vysvětluje ředitel Polz rozhodnutí francouzského koncernu SDA, který je majoritním vlastníkem holdingu České cukrovary. V rámci tohoto uskupení budou zrušeny také závody v Žatci a v Úžicích. Pětaosmdesáti zaměstnancům bašnického cukrovaru, jehož další využití se hledá, bude nabídnuta odměna ve výši 7 průměrných platů.

(jn)


Tajemníkem zůstává Mgr. Zdeněk Havlata

Nová Paka - První zasedání městské rady se uskutečnilo vzápětí po ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva v pondělí 30. listopadu. Setkání bylo pojato spíše jako seznámení s problematikou řízení města, neboť čtyři ze sedmi radních vstupují do této funkce nově. Přesto byli zvoleni předsedové komisí, které si rada zřídila jako své poradní orgány, do funkce tajemníka byl potvrzen Mgr. Zdeněk Havlata. Ten také provedl úvodní seznámení členů městské rady s pracovníky MěÚ a přednesl krátký výklad organizačního řádu a pracovní náplně jednotlivých odborů. V krátké budoucnosti budou mít radní možnost poznat i systém práce městem zřízených organizací. Rada se bude scházet každé liché pondělí.

(ku)


Vyrůstá další bytový dům

Jičín - O dalších čtyřiadvacet nových jednotek se v Jičíně zanedlouho rozšíří počet bytů. Tento týden byly zahájeny práce na novém nájemním domě, který vyroste na Lidickém náměstí, v proluce mezi nedávno kolaudovaným rohovým domem, postaveným rovněž trutnovskou firmou BAK, a restaurací Veselka. Na financování stavby se bude podílet město Jičín a nově vzniklé družstvo, jehož zakladatelem je stavební firma BAK.

(jn)


Týdeník Nové Noviny je levnější

Vážené čtenářky, čtenáři, příznivci Nových Novin, dopisovatelé a spolupracovníci. Šestnáctým číslem Nových Novin končí období jejich cíleného vývoje od měsíčníku přes čtrnáctideník až k týdeníku, který právě držíte v ruce.

Celá tato etapa se nám s vaší pomocí podařila realizovat za pouhý rok, což s trochou hrdosti považuji za úspěch. Díky vám, vašim příspěvkům, připomínkám a reakcím na publikované články se v podstatě podařilo vytvořit ustálenou "tvář" Nových Novin, které i v týdeníkové podobě budou samozřejmě novinami vašimi a především o vás, vašich radostech, problémech a starostech. Dál se tedy budete někteří z vás pasivně, někteří pak aktivně stávat jejich spoluautory a spolutvůrci.

Budeme dál reagovat na vše dobré, poukazovat na nedostatky, chyby a lidskou bezohlednost.

Nové Noviny budou nadále vycházet vždy v pátek, což nám umožňuje zařadit stranu s týdenním televizním programem stanic ČT1, ČT2, Nova a Prima. Nové Noviny jsou od tohoto čísla nejen týdeníkem, ale jsou i levnější. Vydavatel snižuje jejich základní prodejní cenu z šesti korun na 5 korun a 50 haléřů, předplatné zůstává 5 korun. Stejné zůstává sídlo redakce Nových Novin i telefony.

Závěrem mi dovolte popřát příjemné prožití Vánočních svátků, dětem bohatou nadílku a nám dospělejším mnoho sil do další tvůrčí práce.

Martin Horák


Slovo dopisovatele Nových Novin

Jičín - Říká se, že pan učitel a maminka mají vždycky pravdu. Po tom, co jsem se dozvěděl, že žárovku vynalezl Jabločkov a Plzeň osvobodila Rudá armáda, tomu prvnímu moc nevěřím. Tomu druhému věřím stále.

Zatímco jedny noviny moje maminka odkládá se slovy "zase v nich nic není", noviny, které máte vážení čtenáři v ruce, čte od první do poslední stránky. A co víc, k mnohým článkům se vrací. Je to pochopitelné. Aby si čtenář noviny oblíbil, musí se s nimi identifikovat. Musí zde nalézt vše, co ho zajímá z dění v jeho městě či obci, dočíst se o lidech, které zná, o místech a dějích známých či povědomých.

Co dělá městská policie? Proč je zavřen ten a ten krám? Hraje se něco v sokolovně? Desítky a desítky otázek a zrovna tolik odpovědí. Chce to jenom jedno, znát své čtenáře, být jedním z nich a mít podobné starosti a radosti. Zatím se ukazuje, že miniaturní redakce taková je a své si k dobru jistě rádi připíší i dopisovatelé. Dopisovatelé z vlastní vůle, jejichž honorářem je slovo děkuji.

Nové Noviny se stávají týdeníkem. Je to velký závazek, vždyť před rokem se nesměle objevily na pultech jako měsíčník a už jsou týdeníkem. Jdou za svým čtenářem s obrovskou devízou. Znalostí tohoto čtenáře, znalostí obyčejných problémů v místě, kterému se říká domov.

A snad ještě jedna poznámka. Maminka se přec jen trochu v něčem mýlí. Říká, že dobré jsou tyto noviny i proto, že v nich není politika. Politika v nich je, protože celý náš život, takřka vše, co děláme, je tímto fenoménem prostoupeno, ale není v nich stranickost! A to je velký rozdíl.

Přejme sobě i těmto novinám, aby se stále potvrzovalo dávné rčení, že maminky mají vždycky pravdu (i když někdy ne úplně).

(ras)


Náprava "trhu" ihned

Jičín - Je potěšitelné, že i NN přispívají k nápravě nedostatků kolem nás a především k nastolení právního a spravedlivého stavu věcí. Díky pochopení a ráznosti paní Bydžovské, zaměstnankyně TS Města Jičína ve funkci správce tržiště, bylo ihned po zveřejnění připomínek občanů a trhovců zabezpečeno dodržování tržního řádu na sobotním jičínském trhu.

Již nikdo nestál privilegovaně na chodníku města, kde je prodej zakázán. Konečně mohli občané provozovat oblíbené "korzo" na chodnících, osvícených podzimním sluníčkem.

Pro vysvětlení na některé odezvy - pokud jde o prodej zboží pod podloubím před několika domy, jde o prostor v soukromém vlastnictví, patřící majitelům domů, a zde nemůže nijak zasáhnout správce tržiště ani městský úřad. Je věcí majitelů domů, v jakém rozsahu svým obchodníkům povolí zastavovat zbožím podloubí. Účel podloubí z historického hlediska je právě dán tím, že zde obchodníci vystavovali své zboží, a to v daleko větší míře než nyní. Není tedy pravdou, že podloubí bylo vytvářeno pro chodce. Především právě proto je třeba mít chodníky, které patří městu, volné.

(PKa)


Nezůstanou bez dozoru

Hořice - Rovněž před letošními vánočními svátky budou zalesněné plochy chráněny proti takzvaným "rychlým pilkám". Jejich ostrahu před nenechavci už tradičně zajistí lesáci ve spolupráci s příslušníky Policie ČR, kteří budou na základě několikaleté zkušenosti vytipované, ale i jiné lokality pravidelně objíždět. I když jistým handicapem "mužů v zeleném" je skutečnost, že nemají pravomoci veřejného činitele. Mnozí lidé si bohužel neuvědomují, že jejich necitlivý a hlavně neodborný zásah při krádeži jehličnanu, narušuje přirozenou rovnováhu v daném místě, a to zejména u borových porostů.

(jn)


Oprava poustevny v Libosadu začala

Sedličky - Minulé pondělí 23. listopadu 1998 začal Geosan Kolín s opravou poustevny - grotty v Libosadu. Počasí to právě ještě dovoluje a zkušený zedník pan Prokůpek s jedním pomocníkem tu vyměňuje a doplňuje cihlu po cihle v čelním oblouku a dozdívá ho.

Příjemně překvapilo, že stav oblouku a pevnost starých barokních cihel i jejich pojiva je mnohem lepší, než se čekalo. Nepříjemně však překvapil vysoký nános zeminy na koruně zdi - za staletí! - a změť kořenů a kořínků, které klenbou prorůstají.

Oprava poustevny ze sebraných peněz jičínských dárců tedy začala. Držte občanskému sdružení Lodžie, které ji organizuje, palce!

(Ú)


index