Sobotecká škola má vlastní sportoviště

Sobotka - Moderní jednopatrová sportovní hala, jejíž přízemí bylo minulý týden slavnostně zprovozněno jako nová součást nyní rekonstruované základní školy, vyřeší jeden z letitých problémů v Sobotce. Tím totiž odpadá každodenní přesun žáků, kteří při hodinách tělesné výchovy pravidelně přecházeli do nedaleké budovy místní sokolovny, za jejíž použití platilo město pronájem. Podle vyjádření tajemnice městského úřadu Jaroslavy Vrané je rekonstrukce školy a její přístavba už z větší části dokončena. V posledních dvou letech se zde proinvestovalo kolem šedesáti miliónů korun, náklady jsou vesměs hrazeny ze státní dotace, která je přislíbena i na příští rok, a to ve výši 13,7 miliónů korun. S předáním kompletně dokončeného díla se tedy počítá až v červnu následujícího roku. "Propojení původní více než sto let staré budovy školy s přístavbou je architektonicky řešeno moderním atriem. V nově vzniklých prostorách jsou umístěny například odborné učebny a také knihovna s čítárnou. Rekonstrukce sobotecké školy, která bez větších změn fungovala zhruba sto let, byla už více než nutná. Podmínky, které žáci i učitelé měly, neodpovídaly současným potřebám," vysvětluje tajemnice Vraná. Dodala, že zprovoznění nových učeben je závislé na finančních možnostech města, zatím totiž nejsou peníze na jejich dovybavení. Ani sportovní hala nebude v nejbližších měsících fungovat jako celek, poněvadž gymnastický sál v prvním patře přístavby ještě nebyl dokončen, totéž se týká i otevřené terasy na cvičení pod širým nebem. V provozu je ale v tuto chvíli už tělocvična a posilovna v přízemí, jehož dokončení bylo pro město prioritou. Jak Novým Novinám vedení sobotecké radnice potvrdilo, nový sportovní stánek bude mít možnost využívat i široká veřejnost, a to nejen ze Sobotky.

(jn)


Utajovaná oprava malého bazénu?

Jičín - Snad i proto, aby minulé městské zastupitelstvo stihlo ještě ve svém funkčním období slavnostně zprovoznit první etapu rekonstrukce bazénů jičínského sportovního areálu, byl malý bazén "ušit horkou jehlou".

Jen ten, kdo se na výstavbě podílel, může posoudit, v jak úžasném tempu se prováděly náročné stavební práce ještě v posledních hodinách před jeho "předvolebním" předáním veřejnosti k užívání.

Krátce po zahájení provozu praskla dlažba mezi izolovanou vanou bazénu a podlahou asi ve čtyřmetrové délce a přetékající voda zatékala do technologické části bazénů, umístěné v suterénu budovy.

Tuto závadu odstraňovali pracovníci trutnovského BAKu o minulém víkendu. Zbývá opravit další "drobné závady", jako například opačně vyspádovanou podlahu pánských sprch...

Celé řadě dalších nedostatků pak vévodí problém zcela nevhodně architektonicky instalované technologie vířivek přímo za zdí malého bazénu. Čerpadla totiž způsobují hluk přesahující hygienou povolené normy. Nezbyde zřejmě tedy, než zbytečně vynaložit další finanční prostředky k jejich přemístění do suterénu.

(mar)

Poznámka redakce: Na tomto místě jsme vám chtěli fotografií přiblížit opravu malého bazénu. Náš fotograf však byl mistrem trutnovského BAKu Zdeňkem Paličkou fyzicky napaden a z bazénu vyhozen.

(red)


Nedostatků na bazénu je stále dost

Jičín - Malý bazén a sauny ve sportovním areálu jsou otevřeny teprve několik málo týdnů, přesto se všímavým návštěvníkům podařilo odhalit celou řadu technických i provozních nedostatků.

Většina z nich je z oblasti takzvaně "vychytatelných" chyb, které se projevily až po zahájení vlastního provozu a lze je jednoduše označit jako drobné, nedokonalé vybavení saun, které v těchto dnech zaměstnanci bazénu ve spolupráci s pracovníky Technických služeb řeší anebo již vyřešili.

Nejvíce veřejností kritizovaným je architektonicky špatně řešený prostor pohybu návštěvníků mezi recepcí, šatnami a sprchami před vstupem do saun a malého bazénu. Pražský ing. Petr Hruška pojal tento prostor jako jakousi společnou šatnu, ve které se zcela nesmyslným systémem několikerého přecházení mezi převlékacími boxy, skříňkami, sprchami, saunami a bazénem ztratí nejen dvacet minut ze zaplaceného času, ale v mnohých případech u stydlivějších lidí i důvěra v zařízení, kde se mohou nahatí bez problému pohybovat mezi oblečenými.

Neodborník by řekl, že zde schází příčka, která by prostor rozdělila na dámskou a pánskou šatnu, což by vše jednoduše vyřešilo. Je však možné, že k této úpravě dojde po zprovoznění velkého bazénu, do kterého bude vstup přímo ze stávajících sprch. Pracovníci bazénu o těchto problémech samozřejmě vědí a snaží se je alespoň provizorně řešit. V minulých dnech například instalovali deset převlékacích skříněk do každé z obou saun, čímž alespoň částečně zamezili pohybu nahých návštěvníků saun mezi spoře oděnými návštěvníky bazénu.

Vedení bazénu by mělo dořešit i půjčování, respektive nepůjčování "vodních hraček". Malý bazén je totiž vybaven celou řadou hezkých pomůcek pro malé neplavce, plastovou skluzavkou, domečkem... Používat je však mohou pouze účastníci "sobotních táborů". Ostatní děti z řad běžné veřejnosti nemají nárok, a tak pouze závistivě přihlížejí a nechápou, proč ony nemohou a tamty mohou. Možná by bylo zajímavé, kdyby se někdo kompetentní pokusil tento problém pětiletým dětem vysvětlit. Ono totiž přehrát trapnou roli chlácholitelů na rodiče není správné, mnozí z nich totiž také nechápou, proč jedni mohou a druzí ne.

(mar)


Nová benzinová pumpa Na Jívě

Podůlší - V okresním městě Jičíně a jeho bezprostředním okolí je v současnosti sedm čerpacích stanic pohonných hmot. Ta poslední, pod firemním logem Benziny, byla slavnostně otevřena v úterý 1. prosince 1998 přímo proti známé restauraci Na Jívě v Podůlší. Majitelem pumpy se čtyřmi odběrními místy je pražská firma Vonex s.r.o. a jejím provozovatelem obchodní sdružení Gema se sídlem v Jičíně.

Na výpadovce z Jičína na Turnov v Podůlší můžete teď nově natankovat NATURAL 95 za 21,50 Kč, SPECIAL 91 za 21,10 Kč, SUPER 96 za 22,60 Kč a naftu za 17,50 Kč, což jsou ceny srovnatelné s cenami ostatních šesti čerpadel.

Moderní pumpa má samozřejmě bezbariérový přístup, toalety, kompresor na pneumatiky, vysavač a stejně tak jako u všech konkurenčních stanic i zde koupíte různé čisticí přípravky, automobilové doplňky, drobné dárkové předměty...

Pracovníci nově zprovozněné čerpací stanice vám ochotně nabídnou i občerstvení a možnost volání z telefonního automatu. Benzinová pumpa v Podůlší je otevřena denně od 5.00 do 22.00 hodin.

(red)


Ještě k jičínské synagoze

Jičín - V minulých dvou číslech Nových Novin se v článcích o jičínské synagoze objevilo několik neúplností a nepřesností, na něž považujeme za vhodné reagovat.

Především na nezákonnost v porušení § 13 odst. 1 zák.č. 20/1987 Sb. přišel Okresní úřad, a proto také právě on nejdřív podal předmětnou žalobu. Jestliže pisatel v titulku uvedl, že "Okresní úřad špatně žaloval", pak podle stejné logiky by došel k závěru, že Okresní soud špatně rozhodl, neboť ten právě žalobě vyhověl. Považujeme ale za nepřípustné komentovat rozhodnutí nezávislého soudu.

K rozhodování Krajského soudu považujeme za nezbytné dodat, že v závěrečném návrhu se právní zástupce města Jičína JUDr. Milan Kudyn vyjádřil tak, že navrhuje žalobě Okresního úřadu vyhovět. Snad pro úplnost je vhodné zmínit to, že Okresní úřad konzultoval změnu petitu této žaloby s Federací židovských obcí (a jejími právníky), neboť v konečné podobě by se právě tato synagoga měla stát ve spolupráci se Státním židovským muzeem místem, ukazujícím na osudy židovské diaspory na Jičínsku. K tomu také vedl Okresní úřad v zájmu revitalizace synagogy několik jednání, a to i se subjekty z USA a Izraele, protože bylo zřejmé, že současné prostředky na opravu budovy a vybudování případného muzea, které by připomnělo židovské osobnosti Jičínska - od Valdštejnova finančníka Baševiho až po slavného rakouského spisovatele Karl Krause - nestačí.

Skutečnost, že je vhodné podat žalobu za město Jičín, pak opravdu poradila předsedkyně senátu po vyhlašování rozsudku - nad rámec řízení a je tedy samozřejmě věcí města, zda ji využije...

Za Okresní úřad JUDr. Jaroslav Veselý

Poznámka redakce: S politováním musím konstatovat, že Okresní úřad dost dobře nepochopil obsah článku, na který v předchozích větách reaguje. Rozhodně se nemělo jednat o polemiku na téma, která z institucí přišla na porušení zákona při prodeji synagogy, nebo která chtěla jako první věc napravit. Článek měl ve své podstatě informovat o posledním jednání u Krajského soudu v Hradci Králové dne 17. listopadu 1998, kdy soud předmětnou žalobu zamítl s tím, že žalobce byl nesprávně označen, neboť podle zákona neměl žalovat Okresní úřad Jičín, ale Česká republika zastoupená Okresním úřadem v Jičíně. A proto tedy i titulek "Okresní úřad špatně žaloval".

(mar)


Oprava stadionu

Jičín - Technické služby města Jičína jsou od nedávna provozovatelem všech městských sportovních zařízení, mezi která patří: Zimní stadion, sportovní část areálu v lípách, plavecký bazén včetně plaveckého výcviku dětí a neplavců v rámci projektu "plavecká škola" a ostatní městská sportoviště.

Po převzetí stadionu v lipách od Tělovýchovné jednoty bylo potřeba zajistit jeho nejnutnější opravy. Pracovníci Technických služeb odstranili například zatékání do kabin. Od dalších větších investičních akcí však bylo upuštěno až do vyřešení celkové koncepce stadionu. V plánu je výstavba nového centrálního objektu, ve kterém by kromě šaten, občerstvení, skladů a dalšího nejnutnějšího zázemí sportovců byl i byt kustoda, který by pak za perfektní chod sportoviště odpovídal čtyřiadvacet hodin denně.

V příštím roce by mělo být instalováno nové závlahové zařízení travnaté fotbalové plochy. Veškeré aktivity budou rozděleny do etap tak, aby pro městský rozpočet byly přijatelnou finanční zátěží.

(mar)


Oddávat v Jičíně mohou všichni radní

Jičín - "Noví členové městské rady se seznámili s tím, jak by měl tento orgán fungovat, hovořilo se o způsobu práce a komunikaci," shrnul starosta Jičína Jiří Liška ve stručnosti průběh prvního jednání nově zvolené městské rady. "Nejdůležitější je, abychom byli vůči sobě tolerantní," dodal. Jednotlivé komise a obsazení jejich předsedů určí zastupitelstvo. Oddávat budou mít možnost všichni členové sedmičlenné městské rady, která se bude, tak jako dosud, scházet jednou za čtrnáct dní vždy ve středu.

(jn)


index