Trvalo dlouho, než se zemědělci sjednotili

Po mnoha letech vyhrožování se konečně zemědělci sjednotili a uskutečnili protestní akci. Po symbolickém "obdarování" vlády prasaty vyrazili 27. listopadu 1998 po celé republice na silnice.

Měl jsem možnost vidět na třech místech, jak akce probíhala. Ve 13.30 hodin jezdila po Lomnici n.P. cisterna a traktor s vlekem. Kolemjdoucí dostávali letáky, kde byli seznamováni se současnými problémy zemědělství.

Po patnácté hodině jsem cestou na Sobotku dojel kolonu zemědělských aut a traktorů. Jeli s blikajícími majáčky, jednotlivá vozidla mezi sebou dodržovala rozestupy, pokud za traktory byla rozmetadla hnoje prázdná. Některá vozidla byla opatřena transparenty s hesly. Dle mého odhadu měla kolona minimálně 40 vozidel a její tempo odpovídalo rychlosti, s jakou se problémy zemědělství řeší.

Po 16.00 hodině jsem viděl konec obdobné kolony v Jičiněvsi. Její velikost bych mohl přirovnat ke koloně směřující na Mladou Boleslav. Tolik konstatování toho, co jsem viděl, bez vyhledávání dalších protestních kolon.

Nyní můj osobní názor na tuto akci: Trvalo to hodně dlouho, než se čeští zemědělci sjednotili a připravili akci přibližující se akcím francouzských, italských, španělských, ale i polských zemědělců. Stávku podobnou "Duškově železničářské" nebo učitelské (jejich náklady zaplatili stejně daňoví poplatníci) zemědělci udělat nemohou. Co by dělala zvířata (a potažmo ochránci zvířat) kdyby je pět dní nikdo nenakrmil a krávy nepodojil. Proto museli zemědělci hledat jinou formu protestu. Našli tento způsob, kterým se chtěli připomenout zbývajícím obyvatelům této republiky.

Na závěr bych se chtěl zeptat těch, kteří nervózně a někdy velice riskantně předjížděli tyto kolony. Zjistili jste v prodejnách či restauracích, že na našem trhu je laciné vepřové maso? Já ne, řízek i "vepřoknedlozelo" stojí v restauracích stejně. Dále bych se zeptal těch, kteří tyto laciné dovozy povolili a realizují: Jste schopni sjednat dlouhodobý kontrakt (minimálně na 10 let) za stejných cenových relací? Pokud ano, tak nám opravdu nezbývá, než chov prasat zrušit a vepřové dovážet. Přibude nám sice několik stovek nezaměstnaných, ale ti se budou moci živit levným vepřovým, na které jim bude stačit podpora.

Ing. Zdeněk Peroutka


Zemědělce žene strach z blízké budoucnosti

Jičín - Celostátní protestní akce, v našem regionu organizované Agrární komorou jičínského okresu, se v pátek 27. listopadu 1998 zúčastnily desítky pracovníků zemědělských podniků i soukromě hospodařících rolníků.

Sraz mechanizace, která pak několik hodin pomalou jízdou brzdila provoz běžné dopravy, se uskutečnil na panelové silnici mezi Starým Místem a Nemyčevsí. V půl třetí odpoledne se hnul několikasetmetrový had traktorů, vyorávačů, cisternových vozů, obracečů..., aby manifestačně projel Jičínem a pak se rozjel na hlavní silnice okresu. Ředitele Agrodružstva Staré Místo ing. Oldřicha Hakena jsme se zeptali.

Proč vlastně tato "veřejná" akce?

"Vy i my, prvovýrobci, jsme každý na opačné straně spojitého řetězce. My, zemědělci, jsme na počátku výroby, vy, spotřebitelé vydáváte svoje peníze za potraviny na pultech obchodů na straně druhé. Žádný z nás však nemáme příliš velké možnosti volby a jsme vydáváni napospas bezkoncepční zemědělské a potravinářské politice, na kterou oba doplácíme - vy vysokými cenami potravin a my, zemědělci, likvidačními výkupními cenami našich produktů, navíc ještě snižovanými dotovanými dovozy na náš ničím nechráněný trh. Tyto dovozy však nemají téměř žádný vliv na spotřebitelské ceny."

Mohl bys konkrétněji, příkladem?

"Názorným příkladem je vepřové maso, kterého jsme schopni vyrobit dostatečné množství nejen pro naši národní spotřebu, ale ročně ještě v průměru o 40 až 60 tisíc tun víc, než spotřebujeme.

Přesto v posledních dvou měsících dochází k masivnímu dovozu dotovaného vepřového masa na náš trh. Od 15.8.1998 do 11.11.1998 bylo dovezeno 10 297 tun vepřového masa na kosti, jehož cena se po proclení pohybovala okolo 25,69 Kč, což vedlo k pronikavému snížení cen námi produkovaných jatečných prasat. Před dovozy byla průměrná cena vybraných mas na prodejnách 111,60 Kč a při realizaci dovozu k 15.11.1998 byla prodejní cena stejných mas v průměru 108,90 Kč, to znamená, že poklesla pouze o 2,5 %, přičemž ceny nás, producentů, klesly za stejné období o 27,3 %.

Tento stav vede k likvidaci odvětví výroby vepřového masa a pokud k němu dojde, pak se zajisté ceny dováženého vepřového dostanou na průměrnou evropskou úroveň, která činila za celou EU v loňském roce 51,56 Kč za 1 kg živé váhy prasete. Naše průměrná cena v roce 1997 za 1 kg živé váhy dosáhla necelých 36 Kč za 1 kg. S obavami se ptáme, kolik potom bude stát 1 kg vepřového masa pro nás, spotřebitele, protože my nejen vyrábíme, ale jsme zároveň i spotřebiteli."

Děkuji za rozhovor.

(mar)


Možnost využití krytů CO

Jičín - V průběhu letošního roku se Městskému bytovému podniku podařilo realizovat celou řadu hodnotných akcí v rámci údržby městského bytového fondu.

Kromě běžných drobnějších oprav, mezi které patří například výměna dožilých sporáků, van, WC mís a podobně, prodělalo několik střech panelových domů na Novém Městě "oživovací nátěry" zamezující případnému zatékání dešťové vody. V ulici Českých bratří byly firmou PoKa dokončeny generální opravy sedlových střech dvou městských domů.

Asi největší akcí Městského bytového podniku Jičín byla nedávná rekonstrukce fasád zadních traktů bloku obytných domů v Barákově a Zahradnické ulici (roh domů směrem k Veselce). Veškeré práce spojené s obnovou omítek provedla železnická stavební firma Dage ve spolupráci s hořickým Stavokomplexem. Stavební firmy využily možnosti vjezdu ke staveništi z Lidického náměstí od Veselky, v místech, kde má v příštích měsících trutnovská stavební společnost BAK ve spolupráci s MěÚ Jičín postavit další nový bytový dům.

Domy v "Baračce" spravované městem dostaly v minulých dnech celkem 800 metrů čtverečných nových "kabátů" přibližně za 335 tisíc korun. Závěrem rozsáhlé stavební akce se provádí i výměna okapů, svodů a dalších dožilých klempířských prvků. Částečnou rekonstrukci prodělá i pozvolna se rozpadávající dřevěný objekt uprostřed dvora. Město dokonce prý nabídne nájemníkům možnost uskladnění ovoce a zeleniny v podzemních prostorách nevyužitých krytů civilní obrany.

(red)


Upozornění

Zneužití firemního razítka: ESPLO Jičín, Ekologické služby pro likvidaci odpadů, se obává Jan Mareš, kterému bylo minulý týden zcizeno společně s dalšími doklady ze zamčeného vozidla před bývalým hotelem Slavie.


Poděkování

Výbor Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých děkuje Městské policii v Jičíně za účinnou pomoc při zajišťování bezbariérových tras, kudy chodí naši členové, za bezpečnost při parkování našich členů a za další příležitostnou pomoc. Těšíme se, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.

Hana Crhová, jednatelka SONS


index