Petice proti rodinnému domu s truhlárnou

Železnice - Z obavy, aby v lokalitě určené pro takzvané čisté bydlení nevyrostla truhlářská dílna, která má být součástí nového rodinného domku, zorganizovalo několik desítek železnických občanů petici.

Spor o umístění stavby byl zahájen už před třemi lety a dodnes není uzavřen. Zdá se, že jej provází hned několik nejasností, o nichž lidé z okolní zástavby nemají možná ani tušení. "Bohužel někteří z občanů mi nedali žádnou příležitost, abych jim všechny okolnosti a parametry stavby v klidu vysvětlil," tvrdí investor Josef Kracík, který se nijak netají svým zklamáním z přístupu členů petičního výboru. Občané Raisovy a Bradlecké ulice se obávají hlučnosti, prašnosti a zvýšeného nebezpečí případného požáru, včetně dalších vlivů, narušujících životní prostředí. Podobně se k celému problému staví i vedení nedaleké dětské léčebny, neboť do budoucna doufá v další rozvoj tohoto lázeňského zařízení. "Jsme přesvědčeni, že výstavba rodinného domu s truhlárnou v zóně čistého bydlení a v těsném sousedství parku, využívaném dětskou léčebnou, není právě nejšťastnější. Nemůžeme souhlasit s tím, že jde o domácí dílnu, navrhovaná hala svědčí spíš o provozovně. Nechceme nikomu bránit v podnikání, ale myslíme si, že jsou v Železnici jiné, v územním plánu k tomu vyčleněné prostory," prohlašují shodně členové petičního výboru. V zóně čistého bydlení jsou totiž podle nich povolovány jen služby pro obsluhu dané oblasti. S dílnou nesouhlasilo ani předchozí zastupitelstvo, dodávají zástupci výboru.

Manželé Kracíkovi, kteří by si výstavbou rodinného domu v první řadě vyřešili svůj dlouhodobý problém s bydlením, vidí situaci jinak. "Jako první krok, ještě před tím, než jsem zažádal o stavební povolení, jsem navštívil okresní hygienu v Jičíně, abych věděl, zda se tam objekt vůbec může postavit. Její vyjádření bylo kladné. Stavbu za dodržení přísných podmínek nezamítla. Její rozhodnutí později potvrdila i krajská hygiena," konstatuje Josef Kracík. Účastníci petice mimo jiné kritizují skutečnost, že k správnímu řízení nebyl pozván nikdo ze zástupců léčebny. Objekt by se ovšem nacházel mimo ochranné pásmo lázní. Případem se přesto zabýval Český inspektorát lázní a zřídel, který nakonec stavbu také nezamítl, ale jen s podmínkou, že hladina vnějšího hluku nepřekročí 45 decibelů. "K tomu je vypracována hluková studie. Hygiena rovněž nařídila, že okna s trojím zasklením budou neoteviratelná. Dílna, jejíž vnější rozměry jsou 7,45 krát 10,8, metrů má uvnitř plochu o rozloze 75 metrů čtverečních. Odsávání prachu je lokální, odpad tedy zůstane uvnitř," vysvětluje Josef Kracík, který nyní bydlí v Jičíně a truhlářskou dílnu má v sousedství železnické fary. Podle jeho slov se lidé, žijící v okolí, nemusí obávat ani znečišťování ovzduší. "Vytápění dílny je řešeno kombinací plynu a dřeva," dodává Josef Kracík. "Žádný konflikt s místními občany si nepřeji, je mi ale líto, že se někteří z nich otevřené diskuzi brání," poznamenal. Kauza je stále otevřena, neboť nedávno byla podána nová žádost o stavební povolení.

Jiří Němeček


Vysokoveselští rybáři před Vánocemi neloví

Vysoké Veselí - Překvapivě bez tradičního předvánočního nákupu šupináčů, pravidelně uvízlých do sítí členů vysokoveselské rybářské organizace, se tentokrát musí obejít obyvatelé obce a nejbližšího okolí. Zdejší rybáři totiž letos od výlovu upustili. Tuto neobvyklou skutečnost vysvětluje hospodář místní organizace Luboš Holman tím, že přístupové cesty k rybníkům byly častými dešťovými přeháňkami z minulých týdnů natolik rozmáčené, že by po nich těžká nákladní auta jen s obtížemi projížděla. "Většina našich vodních ploch se nachází v poli a navíc se jedná o takzvané nebeské rybníky s velkým územím napuštění. Jejich přítok není regulován, nedá se tedy nijak ovlivnit," uvedl Luboš Holman a dodal, že s výlovy zde opět začnou až v jarních měsících. V zimním období se krádeží ryb ze strany pytláků podle svých slov neobává tolik, jako v jiných ročních obdobích. "S novým zákonem jsem se ještě blíže seznámit nestačil, ale nemyslím si, že by nějak výrazně napomohl k vyřešení tohoto dlouhodobého problému. Rybářská stráž bude svým způsobem proti pytlákům stále v nevýhodě, a to do té doby, dokud ji nebude přiznán statut veřejného činitele. Pak si každý rozmyslí, zda na člena této stráže zaútočí," tvrdí hospodář vysokoveselských rybářů.

(jn)


Jak se žije v místní "domovince"

Jičín - Na přelomu roku 94/95 byla z Babylonu do nových prostor v ulici Přátelství na Novém Městě přestěhována takzvaná "domovinka". Zdejší areál sociálních služeb nabízí příjemné prostředí právě pro takovéto zařízení. Co to vlastně "domovinka" je?

Jedná se o denní stacionář pro starší i invalidní občany, kteří sem docházejí podobně jako děti do mateřské školky. Zřizovatelem tohoto sociálního zařízení je město Jičín a jeho kapacita je dvacet lidí. Při naší návštěvě jsme si povídali nejenom se zdejšími "obyvateli", ale i s pracovnicemi "domovinky" paní Gadžiovou a Jarešovou, které nás tímto zařízením provedly a seznámily nás s jeho činností. Babičky a dědečky sem kolem osmé hodiny dováží řidič či rodinní příslušníci, někteří sem přicházejí sami. Posnídají tu a pak si během dopoledne povídají, hrají společenské hry, cvičí, sledují televizi nebo za pěkného počasí chodí na procházky, či si jen tak posedět na lavičce před domem. Obědy se dovážejí ze školní jídelny a asi chutnají. Kolem 14 hodiny se pak "domovinkáři" vracejí domů ke svým rodinám.

Hovořili jsme samozřejmě i s babičkami a dědečky a všichni se svorně shodli na tom, že se tu o ně dobře starají, že se jim tu líbí a že jsou spokojeni a především rádi, že nemusí být doma sami a že přijdou mezi lidi. Asi nejoblíbenější duší zdejšího zařízení je paní Kastlová, zdravotní sestra, která návštěvníkům dělá společnost a pomáhá jim. Ti nejraději sledují videokazety, na kterých vidí sami sebe, protože vše, co se v "domovince" děje, je dokumentováno. I výlety, které se pořádají. Tak například nedávno se "domovinkáři" společně s lidmi z domů s pečovatelskou službou vydali na zámek Sychrov, či Hrádek u Nechanic, ale úplně poslední výlet byl do centra samotného města Jičína.

"Udělali pro nás báječnou věc", řekla jedna z babiček, "odvezli nás do města na pěší zónu a náměstí, tam jsme hodně dlouho nebyli, protože nemůžeme chodit". A báječná věc měla pokračování. Poseděli v kavárně a v restauraci si dali výborný oběd. Zkrátka výlet, jak má být.

Do "domovinky" může být přijat každý občan z Jičína a přilehlých obcí, který nechce být sám a o kterého je třeba se starat v době, kdy je jeho rodina například v práci. A že je tu příjemně, vám rádi potvrdíme. Strávili jsme tu dopoledne a z vyprávění, tváří i očí babiček i dědečků je vidět, že tu jsou šťastni a spokojeni a že jim nic nechybí. Zdejší personál však vyslovil přání, aby se sem odpovědní lidé přišli alespoň jednou za čas podívat, aby viděli, jak to tu chodí, co je potřeba ještě vylepšit a čím ten podzim života našim spoluobčanům ještě zpříjemnit.

Kateřina Nohavová - JRT


Město vyhlásilo tažení proti holubům

Jičín - Okresní město se zařadí po bok řady aglomerací, které se rozhodly zredukovat přemnožené stavy holubů, přenášejících mnoho infekčních chorob a svým trusem poškozujících městskou architekturu, převážně historické objekty. To, že se Jičín vydává na tažení proti těmto opeřencům, oznámil Novým Novinám starosta Jiří Liška s tím, že jejich přemnožené stavy budou snižovány pomocí lapačů. "Přemnožení holubi škodí na městských a církevních objektech víc než je zdrávo," poznamenal. První krok, který jičínská radnice v této souvislosti připravuje, je monitoring. Podílet se na něm bude firma, profesionálně se zabývající likvidací holubů, DDD Jiří Židlínek. K jejich odchytu používá speciálních lapačů - ulovení opeřenci jsou poté utraceni. Podle starosty Lišky se uvažovalo i o zakoupení dravců. "Cena jednoho páru sokolů vyjde na více než sto tisíc korun, není u nich však záruka, že se skutečně zahnízdí," vysvětluje starosta. Zásah firmy DDD Židlínek přijde městskou pokladnu na zhruba 200 tisíc korun.

(jn)


Vítězný návrh pochází z Pardubic

Jičín - Od 1.11.1998 do dnešní 16.00 hodiny je v budově radnice zpřístupněna výstava soutěžních návrhů na zástavbu proluky na rohu ulic Tylovy a Nové (naproti lékárně).

Volná městská parcela je určena k zástavbě rohovým objektem, na jehož architektonický návrh vypsal MěÚ soutěž. Soutěžní podmínky byly zadány poměrně volně, v souladu s územním plánem historického jádra města a s důrazem na zapojení novostavby do stávající historické zástavby, včetně řešení přilehlého uličního prostoru. V průběhu výstavy jsme se zeptali sekretáře soutěže ing. arch. Pavla Beneše.

Jaký byl o soutěž zájem?

"Protože se jednalo o zajímavý úkol a zároveň výzvu pro tvůrčí architekty, byl zájem o účast v soutěži opravdu velký, o čemž svědčí i 41 odevzdaných soutěžních návrhů."

Jak kvalitní jsou vystavené práce?

"Při pohledu na soutěžní návrhy je zřejmé, že soudobá architektura používá velké množství výrazových prostředků, avšak ne každé řešení je vhodné pro danou lokalitu. Měla by respektovat nejen historické prostředí, ale tvůrčím způsobem rozvíjet jeho konkrétní architektonický charakter. Soutěžní návrhy lze rozdělit do dvou skupin podle přístupu ke způsobu zástavby.

První přístup si nevšímá okolní historické zástavby a spíše potlačuje městský urbanismus vlastním záměrem, poukazujícím na moderní strukturu domu a jeho fasády. Druhý je emotivnější a vychází z hlubší znalosti prostředí a hledání harmonie s prostředím."

Ke kterému z těchto přístupů se porota přiklonila?

"Porota složená z fundovaných odborníků se jednoznačně vyslovila pro druhý přístup, kdy řešením je soulad a harmonie starého s novým. Takto navržené stavby nejsou strojově chladné a do prostředí historického jádra města se více hodí."

Která z prací zvítězila?

"Zvítězila práce ing. arch. Pavla Mudruňky z Pardubic. Jím navržený objekt se příznivě začleňuje do prostředí obvodu historického jádra města, vhodně reaguje na přilehlou zástavbu a snižuje nepříznivé působení vysoké štítové zdi sousedního domu čp. 30. Kladně jsme hodnotili vjezd vozidel do podzemních garáží z ulice Tylovy, řešení podloubí a návrh malých obchodních jednotek."

Děkuji za rozhovor

(mar)


O čem si lidé povídají...

Jičín - Kruhová křižovatka na konci Havlíčkovy ulice v Jičíně slouží motoristům i chodcům již řadu týdnů a díky zrychlenému provozu netrpí obyvatelé zejména Havlíčkovy a Čechovy ulice tak silným zamořením výfukovými plyny. Z technického hlediska by se měli k této stavbě vyjádřit obzvláště řidiči. Nejde však jen o techniku, ale také o vzhled, k němuž se může vyjádřit každý.

Když se před lety měla dláždit Husova třída, radnice dokázala vést dialog s občany o velikosti, druhu a barvě dlažby.

Na zmíněné křižovatce je použita šedá a tmavorůžová dlažba, místy u přechodů doplněná drobnou kostkou jiného šedého odstínu. Mnozí lidé se však domnívají, že zvolení další žluté (!) dlažby ze šestihranných kostek, která je položena v širším pásu před lipami a dokonce v délce cca 4 m vniká přímo do aleje, nebylo právě nejšťastnější. Podobnou dlažbu bychom čekali spíše u plovárny nebo v předsálí plaveckého bazénu. Bylo vhodnější zůstat u drobné šedé kostky, která by lépe navodila přechod do přírodního prostředí aleje.

Památkáři jsou v některých případech důslední a zásadoví (pokud se ovšem shodnou) a na svých požadavcích trvají. V tomto případě jako by ani nedostali příležitost k vyjádření. Pochybuji, že by se jim žluté předpolí památkově chráněné aleje zdálo vhodné.

(troj)


První bytový dům v lázeňském městě

Lázně Bělohrad - Vůbec první bytová výstavba na území města v posledních deseti letech byla odstartována teprve v těchto dnech. Jakmile budou ukončeny demoliční práce ve vytipované lokalitě, začne se s realizací nového domu s osmnácti bytovými jednotkami, s finanční spoluúčastí budoucích nájemníků. "Ve skutečnosti to není úplně první bytová výstavba, začátkem devadesátých let jsme se už o podobnou investici pokoušeli, ale vzhledem k ekonomickým problémům jsme od ní nakonec ustoupili," podotkl Václav Machek, který na základě nedávných komunálních voleb vyměnil křeslo starosty za post jeho zástupce. (Ve funkci nejvyšší jej vystřídal Pavel Šubr.) Dokončení nového objektu je předpokládáno v březnu roku 2000. Podle sdělení odstupujícího místostarosty ing. Jiřího Wagenknechta zatím nebyla výše finančního příspěvku budoucích nájemníků stanovena. V evidenci městského úřadu je momentálně deset zájemců o byt a šest žadatelů o náhradní bydlení.

(jn)


Povolební zájem o dění města

Jičín - Dne 25.11.1998 se uskutečnilo ustavující veřejné zasedání městského zastupitelstva v Jičíně, při kterém došlo k volbě starosty, jeho zástupců a členů městské rady.

Tímto zasedáním v podstatě vyvrcholila celá volební kampaň jičínských komunálních voleb, kterých se zúčastnilo celkem 6 politických subjektů a o hlasy voličů usilovalo 122 kandidátů. Všichni nás přesvědčovali, že mají zájem pracovat pro město, že je zajímají městské záležitosti, že chtějí problémy řešit a přispět tak ke zlepšení života v našem městě.

Jak překvapivé bylo zjištění, že na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva byla účast občanské veřejnosti zcela minimální. Téměř nikdo z těch, kteří nás přesvědčovali (mimo 21 zvolených) o svém zájmu o dění ve městě, se již nepřišel podívat na volbu starosty a dalších radních, a tím projevit alespoň minimální povolební zájem o dění města. Smutné je, že ani hlavní kandidáti nebyli viděni. Doufejme, že zájem tolika občanů o dění v našem městě nebude omezen pouze na krátkou volební kampaň a že již na příštím zasedání městského zastupitelstva bude účast občanů daleko větší.

(PKa)


"Byťák" pokračuje v zateplování

Jičín - Městský bytový podnik spolu s dnes již bývalou bytovou komisí MěÚ dokončily v rámci údržby bytového fondu rekonstrukce dvaatřiceti dřevěných balkonových panelů domu č.p. 545 až 548 v ulici Přátelství na Novém Městě.

Nutnost provedení tohoto odborného stavebního zásahu mohou jistě nejlépe posoudit nájemníci v bytech, kam dnes již škvírami v "papundeklové" příčce netáhne. Odizolováním a utěsněním panelů bylo zároveň zamezeno i možnosti dříve běžnému vstupu nejrůznější nepříjemné havěti do bytů. Úprava jednoho balkonu přišla město přibližně na devět tisíc korun.

Stavebníci pracovali zvenčí, takže nebyla nutná přítomnost nájemníka bytu. Konstrukce dřevěného panelu byla zateplena moderní izolační hmotou a palubky nahrazeny materiálem, který se svými vlastnostmi podobá sádrokartonu, jeho plnivem je však cement.

V jarních měsících roku 1999 dojde k dalším úpravám balkonů ve stejné ulici v domech č.p. 549 až 552. Pak by s největší pravděpodobností mělo dojít i na osmačtyřicet bytů domu č.p. 541 až 544.

(red)


Vánoční trhy

Jičín - Program s názvem České Vánoce připravila na nadcházející víkend Nadace - Jičín město pohádky. České Vánoce, jejichž součástí budou také vánoční trhy na Valdštejnově náměstí, se uskuteční v prostoru u "rozsvíceného smrku" mezi 10. a 12. hodinou dopolední po oba víkendové dny. Na připraveném pódiu zde vystoupí několik dětských souborů s koledami a několika scénkami, které se vztahují k nadcházejícím svátkům. Mimo to zde budou stánkaři prodávat tradiční dárkové zboží.

(kra)


index