logo NN, 13K

Z packého ZPA přesunou výrobu do Jičína

Nová Paka/Jičín - Počet nových pracovních příležitostí v budoucím závodě německé firmy AEG, která se na základě vládních pobídek rozhodla kapitálově vstoupit do Jičína, nebude tak výrazný, jak bylo v první fázi investorem uváděno.

Do moderní haly, která zanedlouho vyroste v průmyslové zóně okresního města, se totiž v dubnu přestěhuje kompletně celá výroba svitkových kondenzátorů z novopacké společnosti ZPA, kde byla před čtyřmi lety zahájena formou kooperace právě ve spolupráci s berlínskou firmou AEG. Kromě technického zázemí přejde do Jičína, od 1. ledna zatím jen administrativně, také téměř devět desítek tamních zaměstnanců, což je tedy necelá polovina z plánované personální kapacity nové továrny. Ta by se do konce roku 1999 podle ing. Václava Žalského z firmy Interprice, s.r.o., zastupující firmu AEG, měla ustálit těsně nad hranicí 200, případně 220 zaměstnanců.

K zmíněnému řešení přistupuje německý koncern z toho důvodu, aby soustředil veškerou výrobu a montáž takříkajíc pod jednu střechu, poznamenal ředitel novopackého ZPA ing. Pavel Burda. "Otázkou je, jestli uvolněné prostory využijeme navýšením naší současné produkce, nebo zda budeme hledat nového partnera pro další kooperaci," říká ing. Burda.

"Z hlediska tržeb však dosavadní kooperace s AEG nebyla dominantní, naše další existence s ní nestojí ani napadá," dodává ředitel. Tím tedy potvrdil, že žádné komplikace s ukončením tohoto provozu nepředpokládá. Novopacký podnik ovšem jistá racionalizační opatření připravuje. Případná redukce počtu pracovníků by se měla zastavit u čísla 410.

(jn)


Kapři o poznání levnější

Kopidlno - Zdá se, že tradičních štědrovečerních ryb je nadbytek, čemuž odpovídá i jejich současná cena, která je oproti loňsku nižší. Milan Vrba, vedoucí kopidlenského střediska Rybářství Chlumec, k tomu však podotýká, že situace na trhu úplně jasná není. Především proto, že nikdo přesně neví, kolik ryb je skutečně. I když z hlediska cen více než množství, rozhoduje v tuto chvíli spíš momentální poptávka. Ta podle některých východočeských rybářství stále klesá. Ceny se přitom region od regionu liší. Kopidlenští nyní prodávají obchodníkům kilo kapra za 55 Kč (vloni 65 Kč), a na předvánoční trh jich nabízejí zhruba 2400 metráků. "Dráž určitě nepůjdeme, pokud se bude s cenou hýbat, tak jedině dolů," tvrdí vedoucí střediska a dodává, že letošní cenovou politiku ovlivňuje nižší kupní síla spotřebitelů. Otázkou je, jaké marže nasadí obchodníci. Vloni se totiž na některých místech prodávalo kilo kapra i za sto korun.

(jn)


Místo trpaslíka postaví billboard

Hořice - V pořadí patnáctý a zároveň předposlední ročník Mezinárodního sochařského sympozia (MSS) v roce 1999 by měl mít opět zahraniční obsazení. Pořadatelé zvou každoročně umělce i z jiných zemí, před rokem v hořickém lomu sv. Josefa strávil několik tvůrčích týdnů mladý sochař ze Spojených států, letos měl dvojici domácích doplnit jejich kolega z Izraele, který se však nakonec nedostavil. "V širším výběru na příští rok je v současnosti pět zájemců, účast budeme nabízet také zahraničním sochařům. Předpokládáme, že budou nakonec vybráni čtyři sochaři. Jejich počet je limitován finančními možnostmi," připouští hořický starosta Mgr. Ladislav Vrba, který se zúčastnil nedávné schůzky gremia sochařského sympozia v pražském ateliéru známého akad. sochaře prof. Vladimíra Preclíka, prezidenta MSS. Jak už jsme informovali, sympozium má v této podobě skončit v roce 2000. U přiležitosti slavnostního zakončení se podle starosty plánuje vydání monografií o předchozích ročnících pod dohledem kunsthistorika, o němž zatím není rozhodnuto. Připravuje se také instalace rozměrného billboardu, který bude umístěn před vjezdem do města, jako upozornění, že Hořice jsou městem sochařů a kameníků. Billboard tak zřejmě nahradí v nedávné minulosti plánovanou a tolik diskutovanou stavbu obřího trpaslíka, z které nakonec sešlo.

(jn)


(popiska pod foto)

Pouhé dva roky po změně poměrů v naší republice byla založena jičínská firma HAN s.r.o., vyrábějící vyfukované skleněné vánoční ozdoby. Z prostor na Letné se výroba postupně rozšířila do Valdic a Třtěnice a z původních 27 pracovnic je dnes v HANu zaměstnáno celkem 150 lidí. Se špičkovými výrobky, možná lépe řečeno s uměleckými díly, z nichž každý je samozřejmě originálem, se bohužel na pultech našich prodejen setkáte pouze velmi výjimečně. Téměř celá produkce je totiž vyvážena snad do všech zemí celého světa. Že šikovné ruce našich žen umí odvést víc než kvalitní práci dnes ví i manželka amerického prezidenta Hillary Clintonová. Té totiž ředitel podniku Miloš Němec při nedávné slavnostní příležitosti předal v Praze sadu vánočních ozdob, které podle vyjádření paní Hillary ozdobí letošní vánoční stromeček u Clintonů v Bílém domě.

mar


Autoři petice požadují semafory

Jičín - V rámci předvolebních setkání zástupců politických stran, měli kandidáti možnost seznámit veřejnost se svými volebními programy.

Kandidát za KSČM Zdeněk Žemlička tehdy vystoupil se svým programem, jehož cílem bylo vyřešit dopravní situaci v ulici 17. listopadu, respektive křižovatky u Biografu Český ráj. V minulých dnech proběhla okresním městem petice, kterou údajně iniciovali učitelé a rodiče žáků navštěvujících 1. ZŠ. Ti požadují "urychlené vyřešení neúnosné dopravní situace na křižovatce před školou, která není vybavena semafory a děti se proto ocitají v ohrožení života". Jednatelem petičního výboru byl jmenován Zdeněk Žemlička.

O podpisové akci informoval denní tisk s tím, že petiční archy jsou k dispozici na 1 ZŠ. 10.12.1998 tam žádné nebyly a přítomný zaměstnanec školy o žádné podpisové akci nevěděl.

Po technickém vyřešení zmíněné křižovatky před několika lety (po kterém rovněž volala veřejnost), byla křižovatka osazena výstražnými blikajícími světly, rychlost jízdy v ulici byla snížena na 40 km/h a na pouličních sloupech byly instalovány příslušné dopravní značky. Od té doby považuje dopravní policie tuto křižovatku za technicky vyřešenou a naopak ji neoznačuje za místo nikterak mimořádně nebezpečné, což jednoznačně dokazují statistiky nehodovosti.

Podobné "petiční" aktivity, ovlivňující obyvatele města, by měly být zřejmě nejprve konzultovány s odborníky. Autoři petice by se tak například dozvěděli, že zmíněná křižovatka je stejně tak "nebezpečná", jako další křižovatky, ulice nebo celá řada míst ve městě, kde se děti setkávají s dopravními prostředky. Kdyby pak někdy náhodou projížděli Turnovem, kolem vlakového nádraží, kde jsou tlačítkové semafory instalovány (takové požadují), divili by se, jaké problémy přinášejí jak obyvatelům Turnova, tak motoristům.

V případě uskutečnění instalace semaforů na křižovatce u biografu, by pak bylo moudré, kdyby si Zdeněk Žemlička dal do příštího volebního programu jejich zrušení. Žádný rozumný rodič si totiž nenechá dítě dobrovolně otrávit výfukovými plyny, které se budou z vozidel, stojících ve frontách před semafory, šířit nejen do tříd 1. ZŠ a Masarykovy obchodní akademie, ale i do oken a zahrady mateřské školy u biografu. Instalací semaforů se také podstatně zhorší průjezdnost a v návaznosti i dopravní bezpečnost v celé ulici 17. listopadu. Auta totiž budou stát z jedné strany pod frekventovanou křižovatkou u soudu a ze strany druhé až v prostoru křižovatky před firmou ARIS, a tak se akce "semafory" dá směle přirovnat k českému vyhánění čerta ďáblem.

Svůj negativní názor k instalaci semaforů na křižovatce u biografu vyjádřila v minulých dnech prostřednictvím Spolku přátel a občanů města Jičína i část jičínské veřejnosti.

V případě, že by všechny zúčastněné strany našly společnou řeč, je údajně možné před přechody nainstalovat vhodné technické prvky (zpomalovací prahy) ještě více snižující rychlost jízdy projíždějících vozidel.

Martin Horák


Zatím jen hrubá stavba

Mladějov - I když obec výstavbu nového Kulturního domu, jehož "předchůdce" před necelými třemi lety do základu vyhořel, zahájila krátce po této nešťastné události, objekt se zatím dokončit nepodařilo. "V tuto chvíli je postavena hrubá stavba, v příštím roce bychom potřebovali na jeho dokončení proinvestovat zhruba půl miliónu korun," říká starosta Oldřich Hanoušek. Nově budovaný Kulturní dům bude mít stejné uspořádání jako ten předešlý, opět se tedy počítá s restaurací a společenským sálem.

(jn)


Ostroměř bude mít konečně vodovod

Ostroměř - O zřízení vodovodu v obci usilují její představitelé už od druhé poloviny dvacátých let, k vybudování této potřebné infrastruktury však dochází až nyní, na sklonku 20. století. "V obci už druhým rokem pokračuje plynofikace, která je z jedné poloviny dokončena, rozhodli jsme se proto, že instalace vodovodního potrubí bude probíhat současně s plynofikací. Tím, že obě akce spojíme, bude možné využít jednoho výkopu," konstatuje ostroměřský starosta Jan Ježek. Náklady na plynofikaci z osmdesáti procent hradí obec, zčásti se na nich podílí i společnost Kámen Ostroměř a Východočeská plynárenská. Přitom přívod zemního plynu do obce iniciovaly už v roce 1993 především místní soukromé subjekty - Kámen Ostroměř, zdejší silo a také firma, která zde v té době uvažovala o vybudování své provozovny. Jediný, kdo byl nakonec ochoten alespoň částečně z této trojice sdružit finanční prostředky společně s obcí, je právě Kámen Ostroměř.

(jn)


index