Pokračuje privatizace bytového fondu

Jičín - Okresní město v současné době vlastní a prostřednictvím Městského bytového podniku Jičín spravuje celkem 1730 bytů a 64 nebytových jednotek ve 153 domech.

V souladu s příslušnými vyhláškami, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva a podle současných celostátních trendů, zahájilo město v roce 1994 privatizaci svého bytového fondu. Ta se dosud týkala především starších zděných domů s menším množstvím lokálně vytápěných bytů. Prodeji samozřejmě předchází celá řada administrativních kroků, posudků, nabídek a protože ne každý dům dnes stojí na městském pozemku, musí v některých případech nejprve dojít k jejich vykupování. Hodně však také záleží na reakci všech nájemníků, kteří se musí společně shodnout na realizaci tohoto zásadního kroku.

Privatizace městského bytového fondu byla zahájena 22.6.1994 prodejem 125 bytových jednotek v 19 domech. V polovině roku 1995 prodávalo město v druhé etapě dalších 71 bytů s tím, že navržený prodej domu v Židovské ulici č.p. 256 byl odložen vzhledem k tomu, že získal statut Domu s pečovatelskou službou. K uzavření této etapy zbývá rozprodat ještě jeden dům, na jehož prodej se v současné době zpracovávají příslušné odborné posudky.

9.6.1997 byla zahájena třetí etapa privatizace městského bytového fondu, ve které postupně probíhá prodej 36 bytů, z nichž u dvaceti se v současné době řeší vlastnické vztahy. Začátkem roku 1999 by mělo nové městské zastupitelstvo rozhodnout o předloženém návrhu prodeje dalších bytů. Mělo by se jednat o byty v domech na Novém Městě v Sokolovské ulici č.p. 300 a v Dlouhé ulici č.p. 301, 302, 305 a 306, kde o prodej požádali samotní nájemníci bytů.

Nabídkové ceny městem prodávaných bytů se pohybují (podle městem přijatých zásad tvorby cen) přibližně ve výši jedné čtvrtiny posudkové (odhadní) ceny. V případě, že se rychlou dohodou nájemníků prodej celého domu uspíší, je nabídková cena za byt ještě nižší. Město zároveň umožňuje uhradit pouze 50% celkové ceny bytu a zbytek pak v předem dohodnutých splátkách.

V konečné fázi se tedy bývalý nájemník stává majitelem bytu s tím, že po dohodě s ostatními vlastníky v domě se samozřejmě nadále finančně podílí na jeho údržbě a opravách.

(mar)


Rybníka se obec nevzdává

Vysoké Veselí - Nového rybníku, o němž se v obci hovoří už několik posledních let, se vysokoveselští z důvodu chybějících finančních prostředků asi tak hned nedočkají, nicméně myšlenky na jeho vybudování se radnice nevzdává. Tak to alespoň naznačil starosta Luboš Holman. "V současnosti jsme se zaměřili na instalaci inženýrských sítí pro nově vyměřené stavební parcely. Vítáme samozřejmě skutečnost, že lidé, především ti mladší, mají zájem stavět rodinné domky v obci, a to i přesto, že podpora státu v oblasti bydlení je zatím spíš minimální," podotkl vysokoveselský starosta. Jak dále poznamenal, realizace nového tříhektarového rybníku je v tuto chvíli nad finanční možnosti obce. V době, kdy se o něm začalo uvažovat, se náklady odhadovaly na zhruba tři milióny korun, dnes budou pravděpodobně ještě vyšší. Na financování této akce by se však mělo podílet ministerstvo zemědělství v rámci programu revitalizace krajiny. Zdejší rybářská organizace v současnosti spravuje pět rybníků, z toho tři chovné a dva sportovní. V minulosti ovšem bylo vodních ploch v okolí Vysokého Veselí více.

(jn)


Rockové vánoce

Valdice - Neodmyslitelnou součástí vánočních svátků na poli hudebním jsou už tradiční Rockové Vánoce, festival hned několika hudebních žánrů. V pořadí čtvrtý ročník, který se opět koná v KD Valdice, bude nejen ve znamení rockové muziky, ale mimo hlavní sál se uskuteční také house party. Program začíná ve 14 hodin, a na pódiu se představí skupiny Los Bastardos, Tom Mašek & Band, Indian Tat, Konečná stanice, Moje řeč, Mute Deafness, Ostaš, Ettienne, Kashmir, Enedwaith, Debustrol, Jolly Jocker & P.U.B., Plexis, Těla, Luboš Andršt Blues Band & Ramblin Rex (USA), AC/DC revival a Rolling Stones revival.

(jn)


Aveflor uspokojí ženy i muže

Budčeves - Právě v zimním období oceňují všichni řidiči rozmrazovače zámků a oken. Všechny ženy, které se chtějí líbit, používají některý z typů laků na vlasy. Nejen tyto výrobky mají společného výrobce firmu Aveflor, a.s. Budčeves. A právě do ní jsme v předvánočním shonu zavítali na příjemnou návštěvu za jednou ze spolumajitelek Miladou Zubatou a výsledkem je následující rozhovor.

Mohla byste nám, prosím, stručně přiblížit, kdy a kým byla firma Aveflor, a.s. založena ?

Firma Aveflor, a.s., byla založena fyzickými osobami 7. září 1995. Počet zaměstnanců v jednosměnném provozu dosáhl k dnešnímu datu čísla 15, v administrativě a vývoji pak pracuje pět zaměstnanců a distribuci zajišťují dva obchodní zástupci firmy.

Mnoho firem se v dnešní době neobejde bez spoluúčasti zahraničního kapitálu. Jak je tomu ve vaší společnosti ?

Zahraniční účast ve firmě Aveflor, a.s. není, neboť jsme toho názoru , že i u nás jsou kvalitní, schopní a pracovití lidé, kterým jde o dobré výsledky jejich práce. Ty pak mohou být konkurence schopné.

Dá se říci, že vaše společnost vstoupila na trh v době, kdy si ho rozdělují zahraniční společnosti. Jak vnímáte tuto skutečnost ?

Na domácí trh dodáváme převážně dámskou a vlasovou kosmetiku, kterou představuje ucelená řada laků na vlasy doplněných UV filtrem a vitamínem E. V letošním roce vznikly dvě nové řady přípravků a to laky na vlasy s přísadou heřmánkového extraktu "Bilinná linie" a laky na vlasy "Nová linie" s přísadou ovocných vosků. Obě řady doplňují regenerační tužicí pěny. Pro plesovou sezonu je připravena řada laků SILVER, GOLD a SCINTY s třpytivým efektem. Pro řidiče nabízíme rozmrazovač zámků a oken pod obchodním názvem Clear Glas. Tyto výrobky zavážíme do velkoobchodů po celé ČR a zároveň se pokoušíme dostat do distribučních sítí velkých obchodních řetězců.

Na které další trhy, kromě tuzemského, dodává společnost Aveflor své produkty ?

Naše společnost vyváží do zahraničí především veterinární přípravky. Cílovými zeměmi jsou především Slovensko, Maďarsko, Polsko a velmi dobře se rozvíjí trh v Litvě. Připravujeme i další expanze na trhy v Ukrajině a ostatních pobaltských zemích.

Jaké jsou další plány do budoucna a co byste vzkázala našim čtenářům ?

V blízké době bychom chtěli zahájit výrobu barevné tónovací pěny na vlasy, deodorantů a antiperspirantu, pro rok 1999 máme připraveny další novinky vlasové kosmetiky. Plánujeme zvýšení tzv. plnění ve mzdě, protože nám to umožňuje kapacita švýcarského plnicího zařízení PAMASOL.

Čtenářům Nových Novin bych chtěla popřát, aby pod stromečkem našli co nejvíce dárků od českých výrobců. Aby veškerý sváteční shon v pořádku zvládli a do nového roku vykročili s úsměvem na tváři a v pohodě.

Děkuji za rozhovor.

(V.A.D. - PI)


Interna může mít až sto lůžek

Jičín - Po nedávném přehodnocení výsledků výběrového řízení souhlasí Ministerstvo zdravotnictví ČR s původní žádostí Okresní nemocnice Jičín o navýšení počtu lůžek interního oddělení.

Ze současných osmdesáti lůžek se kapacita interny zvýší na možnost hospitalizace rovné stovky pacientů s vnitřními zdravotními problémy.

Z důvodu naplněných kapacit stávajícího pavilonu je však v současné době rozšíření interny těžko realizovatelné. Personál oddělení i jeho pacienti si tak musí počkat přibližně do poloviny příštího roku. Pak by se totiž s největší pravděpodobností mělo z přízemí budovy vystěhovat neurologické oddělení do uvolněných prostor stávajícího chirurgického pavilonu, jehož část se přemístí do nově zprovozněného pavilonu operačních oborů.

Zvýšením lůžkové kapacity interního oddělení okresní nemocnice by se měly vyřešit nepříjemnosti s umísťováním pacientů na přistýlkách, nebo jejich eventuální přemísťování do jiných zdravotnických zařízení. Rozšíření interny do části přízemí budovy umožní snížit množství lůžek v současných pokojích. Zlepší se tím především možnost přístupu personálu k jednotlivým lůžkům a rozhodně i kultura hospitalizace nemocného.

(red)


Několik tisíc tun řepy zamrzlo

Bašnice - Rozsah zemědělských ploch osetých cukrovkou se postupně snižuje. Cílem této redukce je vyprodukovat tolik cukru, kolik se ho na českém trhu skutečně spotřebuje. Česká republika se zatím potýká s nadprodukcí bílého zlata, nehledě na to, že se i přes jistá celní opatření nadále tato komodita dováží ze zahraničí.

Zároveň s ukončením letošní kampaně byl odstaven zpracovatelský závod v Bašnicích, ačkoliv se zde v posledních letech proinvestovalo zhruba 100 miliónů korun. O jeho zrušení rozhodl současný vlastník - francouzský koncern Sucreries et Distilleries de l'Aisne (SDA). Ten odkupem 100% akcií 1. České cukerní, která má majoritní postavení ve společností České cukrovary, získal dominantní postavení na českém trhu s cukrem. Podle našich informací byly kromě Bašnického odstaveny také cukrovary v Žatci a v Úžicích, které patří do stejné skupiny. Závod v Bašnicích se podle slov jeho ředitele Reinharda Polze s odstupujícími pětaosmdesáti zaměstnanci vyrovná formou jednorázové odměny ve výši sedmi průměrných platů. Pracovníkům budou případně nabídnuta místa v dalších podnicích, mezi jinými například v Dobrovicích. "Nejlepší pěstitelé řepy z našeho rajónu budou mít pravděpodobně možnost další spolupráce s okolními zpracovatelskými závody," poznamenal ředitel Polz. Není však jisté, zda se jim doprava řepy na delší vzdálenost vyplatí.

Letošní kampaň poznamenal rychlý nástup zimního počasí. Plocha o rozloze přibližně 300 hektarů, osetých cukrovkou v rámci zdejšího rajónu, zůstala z důvodu mrazivého počasí neobdělána. "Od 20. listopadu nebylo možné zamrzlé bulvy ze země vyorat, i když se o to někteří pokoušeli," konstatuje ředitel Reinhard Polz. Vzhledem k této skutečnosti skončila zpracovatelská kampaň v tomto závodě předčasně už začátkem minulého týdne. Jeden z trojice cukrovarů v Mělníku, Dobrovicích a v Českém Meziříčí však zůstal v pohotovosti, pro případ, že se někde podaří řepu sklidit, řekl NN Polz. V Bašnicích se ze zhruba 116 tisíc tun řepy vyprodukovalo na 16 tisíc tun cukru, vedle 10 tisíc tun bílého se s použitím staré technologie vyrobilo také 6 tisíc tun cukru surového, který je určen na další zpracování v rafineriích. Tím se zmírní dopad nadále trvajícího špatného odbytu této komodity.

O dalším osudu areálu místního cukrovaru není v tuto chvíli ještě rozhodnuto. "Způsob jeho dalšího využití se zatím hledá, v nejhorším případě dojde k rozprodeji strojního a technologického zařízení," komentuje situaci ředitel Polz.

(jn)


Děti tančily u Charlieho

Kovač - Na pět desítek dětí z Dětského domova v Nechanicích na Královéhradecku strávilo uplynulou sobotu v Motelu Charlie v Kovači, kde pro ně Karel Halfar a Milan Novák připravili odpoledne plné překvapení.

Pro malé obyvatele nechanického domova to byla jedna z mála příležitostí, aby mohli byť jen na krátký čas navštívit jiné prostředí, než které znají v Nechanicích, jež podle slov jedné z vychovatelek Mileny Šlaisové opouštějí opravdu zřídkakdy. Při diskotéce bylo na rozesmátých tvářích dětí ve věku od tří do sedmnácti let vidět, jak jsou ve svém živlu. "Oběma podnikatelům děkujeme, pro děti to byl ten nejhezčí dárek pod stromeček," dodává Milena Šlaisová, s níž jsme hovořili krátce po příjezdu celé skupiny do Kovače. Zařízení podobných tomu Nechanickému je v republice jen několik, svým charakterem připomíná Vesničky SOS. "Náš domov je rodinného typu, většinou u nás máme i několik sourozenců. V jednom případě jich je dokonce devět."

Děti mají ubytování zajištěno v pěti bytových jednotkách, v jednom bytě jich tedy žije až deset pohromadě.

(jn)


Depozitář vystřídá stálá expozice

Hořice - Muzejní depozitář se v dohledné době přemístí do nových prostor, konkrétně do budovy, nacházející se přímo proti muzeu. Tím se v prvním patře muzea uvolní místnosti, s nimiž se počítá pro novou stálou expozici. Ta bude pravděpodobně věnována městu a jeho historii, i když jak ředitel muzea Václava Bukač poznamenal, o využití těchto prostor má i jiné představy.

(jn)


index