Tisková konference na radnici

Jičín - Ve čtvrtek 10. prosince 1998 se v zasedací místnosti městského úřadu uskutečnila v dějinách města první "tisková konference", které se zúčastnil starosta Jiří Liška, tajemník Peter Bareš, místostarosta Vlastislav Matucha a radní Eva Veselá, Petr Volf a Jiří Drška.

Na opačnou stranu stolu usedli redaktoři a pracovníci regionálních redakcí Českého rozhlasu, Zemských Novin, Mladé Fronty Dnes, deníku Noviny Jičínska, týdeníku Nové Noviny a Jičínské Regionální Televize.

První "tiskovka" byla ve své podstatě seznamovacím "kolem", na kterém bylo třeba doladit způsob a pravidla komunikace mezi radnicí a sdělovacími prostředky. Potěšující je, že volení zástupci jičínské veřejnosti mají zájem přenášet nezkreslené informace o práci městského úřadu a zprůhlednit vlastní činnost, jež by měla jednoznačně vést k dalšímu rozkvětu okresního města a především pak ke zvyšování spokojenosti jeho obyvatel.

Zástupci médií budou vždy den po jednání městské rady (jednou za čtrnáct dnů) uceleně informováni o současných i budoucích aktivitách městského úřadu, městské rady, zastupitelstva i jednotlivých odborných komisí městského úřadu. Stejně tak, jako v předchozích letech, budou mít přístup k veřejným písemným materiálům, městským vyhláškám a zápisům z jednání městské rady a zastupitelstva.

(red)


Vlastislav Matucha je novým mužem na radnici

Jičín - V podzimních komunálních volbách se ze sedmnácté příčky kandidátní listiny Unie svobody nenápadně "probojoval" do jednadvacetičlenného městského zastupitelstva. 25. listopadu 1998 byl pak na prvním veřejném zasedání zastupitelstva zvolen jedním ze dvou místostarostů okresního města, čímž se samozřejmě automaticky stal i členem sedmičlenné městské rady. Do křesla zástupce starosty usedne prvním lednovým dnem roku 1999, po dořešení všech formalit s odchodem ze současného zaměstnání.

Všesportovec a pedagog Vlastislav Matucha se narodil 19. června roku 1952 v Jičíně. Dětství prožil na venkově v Úlibicích, odkud se v roce 1962 přestěhoval do Jičína. Vysokoškolské vzdělání ukončil v roce 1975 absolvováním Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Rok učil v Dětenicích, pak v Libáni až do roku 1990, kdy byl jmenován ředitelem Základní školy J.A. Komenského v Hořicích, odkud z důvodu plnění veřejné funkce právě v těchto dnech odchází.

S jakým cílem přicházíš do funkce zástupce starosty?

"V obecné rovině se dá jednoduše říci, že mám v úmyslu zvyšovat blaho obyvatel města. Proto jsem byl také veřejností do zastupitelstva zvolen. Velký úkol vidím ve zprůhlednění práce městského úřadu vůči občanům a zároveň i ve zprůhlednění jeho rozhodování. Jinými slovy řečeno, co je veřejné, nechť je veřejné.

Co se týče priorit, s kterými přicházím plnit funkci místostarosty města, jsou to především dlouhodobější řešení problému investic, a to ať v materiální nebo duchovní oblasti lidského bytí. Což v přeneseném významu slova znamená zaměření se hlavně na mládež, protože právě ona je naší budoucností."

S jakými pocity opouštíš post ředitele školy?

"Přes osm let jsem ve shodě s pedagogickým sborem řídil školu jako její ředitel víceméně samostatně. V těchto chvílích se dostávám do jisté podřízenosti, s čímž se budu muset vnitřně vyrovnat. Musím se rozloučit v Hořicích, a pak mi nezbývá, než se prokousat systémem práce městského úřadu. Začal jsem studiem Zákona o obcích a Organizačního řádu městského úřadu."

Myslíš si, že se za pouhé čtyři roky dá udělat velký kus veřejné práce?

"Proto jsem do komunálních voleb šel. Opravdu věřím, že spolu s ostatními členy městského zastupitelstva a samozřejmě i s pracovníky městského úřadu dobrou práci pro blaho města a jeho obyvatel odvedeme. Ale fakt je, že se dá udělat mnoho dobrého, ale na druhou stranu, z pohledu veřejnosti, někdy i špatného."

Děkuji za rozhovor.

(mar)


Kvalita vozů Fiat Auto je nesporná

Jičín - O kvalitě vozů italské automobilky Fiat Auto není třeba pochybovat, za vše hovoří zisk tří titulů v nejprestižnější světové soutěži Auto roku v posledních čtyřech letech. Jedno z dosud vůbec nejprodávanějších vozidel na českém automobilovém trhu - Fiat Punto, ale i další modely tohoto turínského koncernu, mohou případní zájemci od loňského roku zakoupit i přímo v Jičíně, konkrétně v Autosalónu Jiřího Šoltyse v Hradecké ulici.

Zdejší autosalón nabízí kompletní typovou řadu od osobních vozidel nižší třídy, jako jsou Fiat Cinquecento a Punto, přes modely Bravo a Brava až po robustnější Mareu a Mareu Weekend (v provedení kombi). V nabídce je také velkoprostorový automobil Fiat Ulysse a užitkové vozy Scudo a Ducato. Ještě do konce letošního roku mohou zákazníci, kteří se rozhodnou pro koupi nového vozu Fiat, získat okamžitou slevu až 30 tisíc korun, a to při nákupu protiúčtem. Všechny modely se vyznačují překvapivě velkým vnitřním prostorem, jejich předností je také pozinkovaná karosérie s osmiletou zárukou proti prorezavění. V porovnání s ostatní konkurencí mají automobily se čtyřmi pruhy ve znaku srovnatelný komfort, ovšem s mnohem bohatší výbavou za poměrně nižší ceny. Prodávají se v různých modifikacích, ať už z hlediska barevného provedení nebo stupně výbavy, široká je i paleta pohonných jednotek s různým objemem motorů. Součástí firmy Auto Šoltys - Fiat je také autoservis včetně měření diagnostiky a klempírny, zajišťující opravy všech značek. Podle Jiřího Šoltyse se postupně zvyšuje i nákup nových vozidel formou leasingu. Počet těchto klientů se pohybuje kolem 50 až 60 procent, například v sousedním Německu tento nákup automobilů představuje až 90 procent.

(jn - PI)


LDN v Hořicích

Hořice - Na léčebnu dlouhodobě nemocných byla přetransformována hořická nemocnice, která v nedávném výběrovém řízení ministerstva zdravotnictví neuspěla. Na místo předchozích ambulantních lůžek má nyní 110 lůžek následné péče. Jak ředitel hořické LDN ing. Ladislav Dytrych poznamenal, v provozu i nadále zůstávají ambulance: chirurgická (24 hodin denně), kardiologická, gynekologická, urologická a interna. Rozsah lékařských služeb, které jsou podle ing. Dytrycha pro potřeby regionu Hořicka vyhovující, doplňuje oddělení klinické biochemie, rentgen, Rychlá lékařská pomoc (vše po 24 hodin denně) a Lékařská služba první pomoci. Vedení léčebny dlouhodobě nemocných v současnosti vyjednává s ministerstvem zdravotnictví o možnosti získání dotace na ošetřovatelskou péči.

(jn)


Betlémy jako přehlídka lidové tvořivosti

Jičín - Asi málokterá jiná výstava by mohla být s Vánocemi spojována víc, než současná expozice v okresním muzeu a galerii, kde je pohádkově nainstalováno na dvacet exponátů, které patří už po staletí k tradičním symbolům nadcházejících křesťanských svátků.

Výstava betlémů je především dokladem jedinečné umělecké tvořivosti našich lidových řezbářů. Autorka expozice PhDr. Dagmar Linková se podle svých slov nechala inspirovat vzpomínkami na dětství ve Studenci. "Ve Studenci byla řada řezbářů a betlémy o Vánocích nechyběly snad v žádném domku, kde připomínaly kouzlo Vánoc," vypráví dr. Linková. Poznamenala však, že většina v galerii vystavených exponátů je zapůjčena od soukromých vlastníků z jiných obcí, a část z nich byla přivezena také z muzejních sbírek ve Vrchlabí a v Jilemnici. V depozitáři jičínského muzea se žádné nenacházely, tedy alespoň donedávna. Jeden betlém totiž jičínské muzeum do své sbírky teprve nedávno zakoupilo od lidového řezbáře Antonína Plášila z Mlázovic. "Ne každý region patří mezi betlémářské oblasti. Jičínsko bylo krajem bohatších sedláků, proto jich tady není tolik jako například v Krkonoších a Podkrkonoší, kde měli lidé mnohem drsnější životní podmínky. V podhorské oblasti převažovali tkalci, ševci a jiná méně výnosná řemesla. Na četnost majitelů a výrobců betlémů měla jistý vliv i rozdílnost vyznání v té které oblasti," vysvětluje dr. Linková.

Většina exponátů je pozoruhodná nejen po stránce umělecké, ale i z hlediska technického provedení, jako u Jirsova pohyblivého betlému z Martinic u Jilemnice. K typickým představitelům známých betlémářů z širšího okolí patří mimo jiné Antonín Šír z Levínské Olešnice (za svého života vyřezal přes dvě stě betlémů) nebo František Máslo z Nové Paky. Výstava v okresní galerii byla zahájena sobotní vernisáží 5. prosince. Zúčastnila se jí také novinářka Eliška Pilařová, která přednesla úryvek z díla o známém Metelkově betlému, předvánoční atmosféru umocnilo rovněž vystoupení dětí ze základní umělecké školy. Současnou svátečně laděnou expozici si návštěvníci mohou prohlédnout do 5. ledna.

(jn)


K redukcím dojde, ne však dramatickým

Jičín - Především některé víkendové a jeden z dvojice odpoledních spojů po 16. hodině s největší pravděpodobností po Novém roce zaniknou, pokud si je města a obce nezaplatí ze svého. Příčinou je jednak nedostatek peněz, které okresní úřad centrálně přerozděluje mezi autobusové dopravce, a také pozvolný pokles poptávky o veřejnou hromadnou dopravu ze strany cestujících. Pro čtveřici firem, které obslužnost na Jičínsku zajišťují, představuje provozování autobusové dopravy ztrátovou činnost.

"Státní rozpočet zatím schválen nebyl, ale předpokládáme, že na zajištění obslužnosti v nadcházejícím období budeme mít v porovnání s letošním rokem zhruba o tři milióny korun více, konkrétně 25,3 miliónu. Tedy zhruba tolik, aby se pokryl inflační nárůst," říká ing. Pavel Benda, vedoucí referátu dopravy OkÚ Jičín s tím, že pokud se nenajdou jiné zdroje, redukce nejspíš postihne několik vysoce ztrátových sobotních a nedělních spojů, ve všední dny pak některé z odpoledních spojů.

Ve skutečnosti by dotace pro autobusové dopravce měla být podstatně vyšší. Dosud vyhraněnou, každoročně se opakující diskusi ohledně příspěvků totiž ukončila letos poslaneckou sněmovnou schválená vyhláška o hrazení prokazatelné ztráty, která při zajišťování obslužnosti jičínského regionu není zanedbatelná. Tím se požadavky ze strany společností staly legitimní, jejich zaplacení v plné výši je však zcela nereálné, okresní úřad se proto s dopravci stejně jako v uplynulých letech dohodl na kompromisu. "Jen čtvrtina z těchto oprávněných požadavků, v nichž jsou započítány také investice na nutnou obnovu zastaralého vozového parku, by totiž představovala částku ve výši 33,7 miliónu korun," zdůraznil ing. Benda.

Jak dále uvedl, předběžná dohoda se společnostmi ČSAD Semily, Osnado Stará Paka, Secotrans Mladá Boleslav a ČSAD BUS Chrudim byla uzavřena. Nakolik chystaná redukce konkrétně ovlivní obslužnost okresu, závisí nyní na tom, do jaké míry se budou města a obce ochotny na hrazení ztrátových spojů podílet. Jednání se starosty byla zahájena tento týden.

(jn)


ČSAD Semily volí cestu racionalizace

Semily/ Jičín - "Rušení dalších spojů není v našem zájmu. Nepřejeme si to stejně jako cestující veřejnost už proto, že autobusová doprava je jedním z našich hlavních podnikatelských záměrů," prohlásil generální ředitel akciové společnosti ČSAD Semily ing. Tomáš Roubíček.

Nicméně vše nasvědčuje tomu, že jistá nepopulární opatření v příštím roce nastanou. Letos v dubnu byla přijata vyhláška, která definuje finanční potřeby dopravců tak, aby mohly zabezpečit kvalitní služby, tedy i obnovu vozového parku. "Za současných podmínek nedokážeme na některé skutečnosti z finančních důvodů zareagovat, je tedy potřeba najít oboustranně přijatelný kompromis," poznamenal v této souvislosti ředitel Roubíček. Víceméně tím naznačil, že ČSAD Semily, a. s. nebude striktně trvat na uhrazení "prokazatelné ztráty" v té podobě, jak je nyní na základě nové vyhlášky definována, přestože by takový požadavek byl legislativně opodstatněný. "Připravena jsou jistá racionalizační opatření. Plánujeme například zrušení tří linkových autobusů, aniž by se to ale dotklo obslužnosti daného území," uvedl ing. Roubíček. Podle jeho slov by se měly dále vytipovat nejvíce ztrátové spoje, které mají tržbu pod pět až sedm korun na kilometr. (Okresní úřad v současnosti přispívá jen na spoje s tržbou osm korun na kilometr a více.) "Varianty konkrétních řešení se upřesní až na nadcházejících jednáních se starosty jednotlivých obcí. Stojí za zvážení, zda by na některých linkách místo dvou po sobě navazujících a jen minimálně využívaných spojích, nestačilo nasadit jen jeden. Nové elektronické strojky nám totiž umožňují vést přesné údaje o počtech cestujících na všech spojích," podotýká ředitel semilské dopravní společnosti.

(jn)


Libošovičtí si peníze na hotel půjčili

Libošovice - Půjčku ve výši přesahující pět miliónů korun má od České spořitelny v Praze přislíbenu obec Libošovice, která se rozhodla od soukromého vlastníka koupit do svého majetku zdejší hotel Český ráj. Jeho dosavadní vlastník se jej totiž rozhodl prodat. Z obavy, aby v těchto prostorách nevznikla kupříkladu tržnice nebo jiné zařízení podobného charakteru, se radnice rozhodla objekt odkoupit. Se svým záměrem seznámila obyvatele Libošovic a dalších satelitních obcí. Občané se měli možnost vyjádřit prostřednictvím referenda, které snahu vedení obce takřka jednohlasně podpořilo. "Po nutných stavebních úpravách bude hotel disponovat pětačtyřiceti lůžky, funguje zde restaurace, vinárna a také sál s dvěma sty padesáti místy k sezení," doplnil informaci starosta Libošovic Josef Ort.

(jn)


index