Zatím peníze máme, říkají cestáři

Jičín - Podle cestářů se i přes vytrvalé sněžení v minulých dnech podařilo udržet silnice na Jičínsku sjízdné. S tím ovšem řada motoristů nesouhlasí, převážně si stěžují na špatný stav některých, méně frekventovaných komunikací. Nejvíce kritiky zaznívá už tradičně zejména ze strany řidičů pravidelných autobusových linek.

"Každé tři až čtyři hodiny projíždíme všechny komunikace. V podobných situacích nasazujeme veškerou provozuschopnou techniku," říká ředitel Správy a údržby silnic Jičín (SÚS) Zdeněk Pavlíček. Jičínská správa má k dispozici dvě desítky vozidel, která se i přes jejich poměrně vysoké stáří snaží udržet funkční. O zhruba 830 kilometrů místních komunikací se starají pracovníci čtyř středisek - v Jičíně, Nové Pace, Hořicích a v Kopidlně.

Například autobusy ČSAD Semily měly minulý týden v několika případech několikaminutové zpoždění, které však na Jičínsku nebylo tak dramatické jako na Semilsku, kde se některé spoje zdržely dokonce osmdesát až devadesát minut, přiznává sebekriticky ředitel semilské společnosti ing. Tomáš Roubíček. Vzápětí však dodává: "Ovšem ne naší vinou, situaci zkomplikovaly především těžká nákladní vozidla, některé kamióny totiž doslova zablokovaly silnici napříč."

Do konce roku SÚS peníze na chod organizace (na mzdy, pohonné hmoty a náhradní díly) zatím má. "V krajním případě bychom museli dopředu použít finance na rok 1999, s tím, že omezíme letní údržbu," poznamenal ředitel Pavlíček. Po novém roce by jičínští cestáři měli dostat minimálně padesát miliónů korun, což by bylo méně než letos. Jakou částku však skutečně obdrží, závisí na tom, v jaké podobě se podaří schválit státní rozpočet. Nicméně už dnes je jisté, že se objem finančních prostředků, určených pro SÚS Jičín, bude pohybovat v rozmezí mezi 50 až 60 milióny korun.

(jn)


Jak se žije poradenské firmě?

Nová Paka - Ještě v nedávné době žil asi v každé vesnici kutil, který uměl spravit od parní mlátičky přes šicí stroj a ledničku úplně všechno. S úbytkem páry a stále větší modernizací takovýchto lidí ubývá. Jejich místo v dnešní společnosti do jisté míry nahrazují poradenské firmy. Jak taková společnost vlastně funguje, jsme se zeptali Tomáše Ježka, majitele společnosti TEGO.

Jak se žije poradenské firmě ?

Klasická poradenská firma nemá v naší zemi lehký život. Není to ale tím, že by neměla co nabídnout. Žili jsme v době, kdy každý dělal všechno, protože neexistovaly žádné služby a peněz bylo pomálu. V neposlední řadě jsme byli neustále přesvědčování, že duševní vlastnictví je zadarmo a nás všech. V Evropě již dříve pochopili funkci přísloví "Dobrá rada nad zlato". Každý by měl dělat to, co nejlépe umí. Já jsem si také dříve opravoval auto sám, ale dnes to přenechávám odborníkům, stejně jako oni na nás nechávají jiné věci. Nabízíme služby na odborné úrovni, pro firmy a podnikatele, protože se určitým věcem věnujeme. Naši klienti pak mají čas a klid věnovat se své práci. Jednoduše přestanou ztrácet čas s problémy, které my dobře známe a umíme řešit.

Na co se vaše firma specializuje ?

Naše firma se především specializuje na ekologii. Je to však velice široký pojem. Časem jsme přidali poradenství ve stavebnictví se zaměřením na vzduchotechniku, teplo, vodu i ovzduší. Často řešíme i organizační otázky, systém řízení firmy a podobně. V dnešní době řešíme dokonce vytvoření distribuční sítě pro prodej výrobků české firmy na našem trhu. Zákazník, je - li spokojen s naší radou, se na nás obrací s dalšími a dalšími otázkami a my, chceme - li si udržet statut poradenské firmy, musíme nacházet výhodná řešení. Někdy i doporučíme jinou firmu, která se danou problematikou zabývá na lepší úrovni než my.

Co tedy zákazníkům můžete nabídnout ?

Hlavně nabízíme serióznost, preciznost a kvalitu. To znamená, že doporučení musí být korektní a především na odborné úrovni. Nemůžeme si dovolit, například doporučit službu nebo výrobek, který postrádá kvalitu. Proto neustále prověřujeme dodavatele i výrobce, kvalitu, přístup k řešení, ale i platební morálku. Jsme především hrdi na to, že nemáme větší problémy s dlužníky, ale i námi doporučení dodavatelé své dodávky plní včas a kvalitně. Stejně spolupracujeme i s klienty, kteří své závazky plní korektně. Nemáme - li tuto jistotu, dovolíme si i ukončit spolupráci.

Co plánujete do budoucna ?

Chtěli bychom vybudovat v našem regionu kvalitní poradenské kanceláře, ve kterých se dostane klientům odborné profesionální péče, kde mu budou naši zaměstnanci naslouchat a poskytovat služby v plném rozsahu. Chceme, aby se klient dozvěděl o řešení svého problému co nejvíce a abychom převážnou část záležitostí byli schopni za něho vyřídit. Chceme, aby se k nám klienti rádi vraceli, ale také aby s námi různé firmy spolupracovaly. Prostě chceme být velice slušní. Myslím, že to není málo.

Máte vůbec nějaké problémy ?

Pochopitelně, že máme. Podstata naší firmy je však v tom, že my problémy řešíme. To je naše služba a tím, že se k nám naši klienti znovu vrací, nám říká, že jdeme správným směrem.

Děkuji za rozhovor.

(V.A.D. - PI)


Nehodovost v minulých dnech

Jičín - Ve sledovaném období od 1. do 8. prosince 1998 řešili policisté dopravního inspektorátu na komunikacích jičínského okresu celkem 41 dopravních nehod, což je proti stejnému období roku 1997 o 3 nehody více. Následkem těchto havárií byli 4 lidé zraněni lehce (proti roku 1997 o 5 méně).

Ve dvou případech havarovali řidiči s alkoholem v krvi (+ 1). Nepřiměřenou rychlostí jízdy bylo zaviněno 29 nehod (+ 21), nedáním přednosti v jízdě 3 (- 5), špatným předjížděním 0 (- 3), špatným způsobem jízdy 8 (- 6), nedodržením bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 0 (- 4) a technickou závadou na vozidle 1 (+ 1).

Hmotné škody způsobené dopravními nehodami ve sledovaném období se odhadují na 1 milion a 485 tisíc korun, což je v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 257 tisíc korun více.

Od 1. do 8. prosince 1998 bouralo 37 mužů (nejčastěji ve věku od 20 do 24 let). Žen havarovalo celkem 6 (nejčastěji ve věku od 35 do 39 let).

Ze statistiky dále vyplývá, že se nejčastěji bouralo v neděli (12), v pátek (9) a v pondělí (9), v úterý (6), v sobotu (3) a ve středu (2). Ve čtvrtek nedošlo k žádné havárii. V obcích došlo k 11 (-11) a na silnicích mimo katastrální území měst a obcí k 30 (+ 14) případům nehod.

Od začátku roku 1998 do 8.12.1998 došlo na silnicích okresu Jičín k 1328 nehodám (proti 1997 + 101), při nichž přišlo o život 16 osob (- 1), 53 lidí bylo zraněno těžce (- 4) a 236 lehce (- 24). 80 havárií způsobili opilí řidiči (- 14). Hmotné škody vzniklé na vozidlech od začátku roku činí 43 miliony a 786 tisíc korun, což je proti stejnému období roku minulého o 2 miliony a 542 tisíc korun více.

(red)


Městská policie - linka 156

Městské policisty můžete volat na linku 156 i na telefon 0603/716565.

Jičín - Městská policie upozorňuje občany na platnost městské vyhlášky "O čistotě ve městě". Její obecné ustanovení hovoří o tom, že udržování čistoty ve městě je společnou záležitostí všech obyvatel, podniků, zařízení, institucí a návštěvníků Jičína. Jejich povinností je dbát o zachování čistoty tak, aby se neustále zlepšoval vzhled města a jeho životní prostředí.

V současném období je nejaktuálnější první odstavec sedmého článku zmíněné vyhlášky: "Za čistotu a čištění veř. prostranství odpovídá organizace, které náleží správa veř. prostranství do užívání. Organizace odpovědná za čistotu a čištění veř. prostranství může čištění svěřit jiné organizaci, která je způsobilá a schopná čištění zajistit. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za dodržování čistoty na těchto prostranstvích. Za schůdnost chodníků přilehlých k nemovitostem, které se nacházejí v zastavěném území a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídají vlastníci, uživatelé nebo správci nemovitosti, pokud závady ve schůdnosti vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem.

Jičín - 3.12.1998 bylo na Matějkově cvičišti nalezeno bílé štěňátko s červeným obojkem na krku. Hlídka městské policie ho předala do psího útulku Technických služeb Jičín v Konecchlumského ulici, kde stále čeká na pána, kterému se zatoulalo. V případě, že nebude vyzvednuto, je k dispozici pánu novému.

Jičín - Dne 5.12.1998 ve dvě hodiny ztropil pan M.H. výtržnost v Kulturním domě, kde rozbil okno. Tento pán je pravidelným "zákazníkem" městské policie, proto byl uklidněn a předán Policii ČR.

Jičín - V minulých dnech se strážníci městské policie zaměřili na vraky vozidel, které již delší čas "zkrášlují" naše město. Provedli fotodokumentaci a vyzvali majitele k jejich odstranění. Neučíní-li tak, budou tato vozidla po uplynutí zákonné lhůty odtažena na náklady majitelů.

(MěP)


Návratnost očekávají do dvaceti let

Lázně Bělohrad - Návratnost investic ve výši 100 miliónů korun vložených do dalšího rozvoje Anenských slatinných lázní, a. s. očekává představenstvo společnosti během dvaceti let, oznámil ředitel lázní ing. Radim Kalfus.

Více jak rok trvající rekonstrukci a přístavbu budovy Grand a přilehlého léčebného pavilónu, který byl minulý týden slavnostně otevřen, financovaly bělohradské lázně prostřednictvím hypotečního úvěru, který jim poskytla Komerční banka. Výsledkem této nákladné stavební úpravy, jejímž dodavatelem byly Vojenské stavby, je jednak rozšíření ubytovacích kapacit o dalších čtyřicet lůžek na současných více než 290, zároveň se tím vyřešil problém s přecházením pacientů na léčebné výkony z budovy do budovy napříč frekventovanou komunikací. Nyní jsou veškeré rehabilitační procedury soustředěny pod jednou střechou v novém jednopatrovém pavilónu.

"Doposavad jsme z přihlášených pacientů zhruba dvě třetiny odmítali, poněvadž jsme je z kapacitních důvodů nemohli odléčit, situace by se tedy měla zlepšit," říká ředitel Kalfus. V této souvislosti však poznamenal, že na leden stejně jako vloni nejsou všechna lůžka obsazena. "Pět dní po Novém roce, tedy krátce po svátcích, se lázně opět naplno rozjedou, zatím se nám však nepodařilo volnou kapacitu naplnit," dodal. Počet odléčených osob v posledních třech letech se stabilizoval nad hranicí pěti tisíc pacientů za rok. Léčí se zde všechna onemocnění pohybových ústrojí.

Téměř padesát procent akcií společnosti Anenské slatinné lázně má v držení pražská firma Puro Klima v. d., která, jak její předseda ing. Jaromír Ferbr oznámil, zajišťuje inženýrsko-dodavatelské služby pro nemocnice a zařízení zdravotní péče v soukromém i státním sektoru. Puro Klima je rovněž spoluvlastníkem několika českých zdravotnických zařízení: Okresní nemocnice Jeseník, Dialýzy Kolf Pardubice, Městské polikliniky Pardubice a Městské nemocnice Mediterra Neratovice. Další, čtrnáctiprocentní podíl, je ve vlastnictví zahraničního subjektu Year Drive Trading Ltd., sedm procent mají sourozenci Janečkovi (ing. Josef Janeček je předsedou představenstva), tři procenta získalo město, ostatní část podílu připadá na drobné akcionáře. Od roku 1990 se v bělohradských lázních proinvestovalo necelých dvě stě miliónů korun, přičemž do roku 1992 bylo zdejší zařízení součástí Státních léčebných lázní Poděbrady. O původně zamýšlené výstavbě plaveckého bazénu se zatím v dohledné době především z finančních důvodů neuvažuje. "Na jeho stavbě se mělo finančně spolupodílet město. Bazén by přitom využívali nejen pacienti, ale také školy a ostatní veřejnost. V tuto chvíli však tato investice není aktuální, neboť pro potřeby naší klientely už jeden bazén máme," konstatuje ing. Kalfus. K tomu však předseda představenstva ing. Josef Janeček dodává: "Přesto si myslíme, že bazén na plavání v regionu chybí, rozhodně jsme od něj zcela neupustili. Měl by být buď přírodní, a nebo, pokud to finanční možnosti dovolí, tak i krytý."

(jn)


Internet s TPC - nové služby, připojení firem a sítí

Minule jsme naznačili jisté rozšíření služeb TPC. Dnes tuto kapitolu upřesníme.

Zákazník, který si objedná plné připojení k internetu u TPC, získá e-mailovou schránku o kapacitě 2MB (v rámci této schránky lze umístit i osobní webovské stránky na našem serveru, avšak kapacita 2MB nesmí být překročena), zaručovaná rychlost připojení přes modem je 33,6 kB/s a zákazník může být informován o příchozí poště na svůj mobilní telefon. Kapacitu schránky lze libovolně zvětšovat, za příplatek lze zajistit i pevnou IP adresu nebo další e-mailové schránky.

Připomínáme, že pokud hodláte používat pouze e-mail, můžete svoji schránku o kapacitě 2MB u TPC používat za pouhých 99 Kč měsíčně.

Zákazník, který chce umístit na našem počítači své webovské stránky (např. www.moje _firma.cz), zaplatí zřizovací poplatek 1100 Kč a poté 400 Kč měsíčně při velikosti stránek do 2MB. Zdarma se poskytuje počitadlo přístupů, přehled přístupů, skript pro zaslání pošty, zabezpečení stránek jménem a heslem, kódování češtiny a další služby.

Novinkou je možnost pronájmu modemu 33,6 kB/s za 150 Kč měsíčně, při platbě 300 Kč za měsíc přechází modem po jednom roce do vašeho vlastnictví.

Specializovanou činností firmy TPC je připojování celých firem a jejich sítí k internetu, a také vytváření podnikových sítí. Připomínáme, že internet se pro vás může stát velmi významným zdrojem informací, např. na poli financí (banky, akcie, kursy, seznamy dlužníků, firem) a že e-mailové spojení je výrazně levnější a rychlejší než např. fax, přičemž lze přenášet i celé napsané soubory s možností úprav.

Pro připojení celé firmy či podniku se vždy volí individuální přístup. Síťové řešení obvykle vystačí s jedním modemem, případně rychlejším připojením (např. pevná linka, bezdrátové připojení apod.) na celou síť podle počtu současně pracujících stanic (počítačů). Jako brána k internetu se s výhodou používá starší počítač, který by jinak již nenašel uplatnění. Pokud se týká samotné práce s internetem, jsou mj. tyto možnosti:

- Každý zaměstnanec má svou e-mailovou adresu. Firma získá své doménové jméno a poštovní adresy mají zpravidla formát zamestnanec@moje_firma.cz. Není tedy třeba zavádět pro každého adresáta samostatnou schránku u provozovatele připojení (tedy TPC), neboť rozdělování pošty je prováděno přímo uvnitř podniku v síti. To je samozřejmě rychlejší a levnější řešení.

- Přístup do internetu je buď povolen všem bez omezení, nebo pouze některým stanicím, v kombinaci s omezením přístupu na konkrétní webovské adresy.

- Brána slouží zároveň jako ochrana ("firewall") proti nežádoucímu vniknutí zvenčí.

Další výhodou podnikové sítě je to, že každý uživatel získává automaticky svůj vlastní síťový poštovní účet, který je samozřejmě funkční i bez připojení k internetu, takže je možno mezi zaměstnanci vyřizovat písemnosti a vzkazy bez zvedání telefonu, nebo bez tisknutí a přenášení dokumentů mezi kancelářemi. Odtud je jen krůček k rozsáhlým vnitřním sítím - tzv. intranetu. Intranet je síť fungující na principech internetu, existuje však pouze v rámci jednoho podniku.

TPC je schopno zabezpečit řešení pro podnikové sítě i připojení k internetu prakticky bez omezení rozsahu. Pokud máte zájem, kontaktujte nás v TPC, Revoluční 1062, 506 01 Jičín, nebo na telefonech 0433/544245 (Martin Brzák), 544248 (Pavel Dufek) a 544251 (Tomáš Bartoň). Práci s internetem si můžete vyzkoušet zdarma v prodejně TPC, Husova ulice, tel. 24699, kde je trvale připojena ukázková stanice.

(TPC)


Z bloku Policie České republiky

Pševes - V době od 13.00 hodin dne 5.12.1998 do 8.45 hodin dne 6.12.1998 dosud nezjištěný pachatel rozbil cihlou sklo vchodových dveří do prodejny v obci Pševes. Vlezl dovnitř a odnesl 3 autorádia Pioneer a jedno autorádio Sony. Krádeží a poškozením dveří způsobil škodu v částce 39 tisíc korun.

Jičín - Dne 6.12.1998 byla 33letá žena obviněna z trestného činu zanedbání povinné výživy. Neplatila nejen na syna, který je toho času v péči otce, ale dluží i kojeneckému ústavu, kde byla umístěna její dcera.

(tm)


index