logo NN, 13K

Bytovou výstavbu provázejí nesrovnalosti

Hořice - Rozruch kolem bytové výstavby v Hořicích neutichá. Na jaře jej odstartoval ing. Aleš Šedivý, člen minulého městského zastupitelstva, který podal trestní oznámení na starostu města Mgr. Ladislava Vrbu z důvodu nedodržení kritérií výběrového řízení (policie porušení zákona neshledala) a následně i stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nedodržení zákona při rušení původní soutěže na dodavatele stavby téhož bytového domu.

Krátce poté následovalo odvolání jičínské firmy Valc, která v nově vypsaném výběrovém řízení, na rozdíl od předchozího, neuspěla. Firma Valc však později svou námitku stáhla, pravděpodobně proto, že jí byla vítěznou společností Geosan Group Kolín nabídnuta spolupráce na této investiční akci. Tím ovšem kauza - bytová výstavba v Hořicích nekončí. V současnosti se diskutuje nad kvalitou provedených prací místní firmou Stavokomplex, která byla před dvěma lety generálním dodavatelem prvních dvou nájemních domů v ulicích Žižkova a Havlíčkova. Hořice tehdy jako jedno z prvních měst v republice získaly pětašedesát nových bytových jednotek, na nichž se finančně spolupodílelo město za podpory státu a budoucích nájemníků, kteří si však podle našich informací v poslední době stěžují na závady stavebně-technického charakteru. "Na objektech byly zjištěny závady většího rozsahu, v tuto chvíli je ale předčasné spekulovat o tom, jakého rázu jsou tyto nedostatky. To posoudí až soudní znalec," poznamenal k reklamacím, vzneseným ze strany uživatelů těchto bytů, tajemník městského úřadu ing. Jaroslav Vais. Zdá se tedy, že teprve znalecký posudek určí, do jaké míry se na jednotlivých nedostatcích podílí dodavatel, projektant případně investor.

I přes jisté komplikace bytová výstavba v Hořicích pokračuje, v současnosti vzniká nový nájemní dům v Přemyslově ulici, kde do konce příštího roku získá střechu nad hlavou dalších sedmadvacet zájemců o byt. Jeho zhotovitelem je právě výše zmiňovaná firma Geosan Group Kolín.

Městu se navíc podařilo získat dotaci na dalších třicet bytových jednotek, pro malý zájem ze strany veřejnosti se však dočasně od realizace této stavby, která byla původně plánována v Janderově ulici, upustilo. Podle tajemníka Vaise bude státní dotace přesunuta na rok 1999. Naopak se ale velmi reálně rýsuje stavba domu s byty se sociální péčí pro seniory.

(jn)


Trhy zrušeny, tedy alespoň zatím

Nová Paka - Pravidelné trhy, které už dnes patří ke koloritu Nové Paky, se v příštím roce neuskuteční. Tak zní usnesení nové sedmičlenné rady města, která své rozhodnutí podle slov starosty Petra Kuříka zdůvodňuje ochranou místních obchodníků. "Pravdou je, že pořadatel původně sliboval zcela jiný sortiment, než jaký byl doposavad nabízen. Z velké části se na trhu prodávalo zboží, které je jednak běžně k dostání na pultech zdejších obchodů, ale hlavně se v řadě případů jednalo o zboží pochybného původu. To, co se od těchto trhů zpočátku očekávalo, se tedy nenaplnilo," komentuje starosta výsledek nedávného hlasování radních. Přesto nevylučuje, že by se tento způsob prodeje mohl opět obnovit. "V okamžiku, kdy se na město pořadatel obrátí s novou žádostí, v níž bude ale záruka, že místo textilu převáží na stáncích například rukodělné výrobky či produkty chovatelského a pěstitelského charakteru, nevidím důvodu, proč by rada nemohla své stanovisko ještě jednou přehodnotit," poznamenal starosta Kuřík. Dodal, že novopacké trhy se zpravidla konaly jednou do měsíce, víceméně však suplovaly stánkový prodej vietnamských obchodníků, o jejichž daňové kázni lze pochybovat.

(jn)


Radnice se nám "rozmnoží"

Jičín - Rada města a vedení radnice přišli po podzimních komunálních volbách s iniciativou rozdělit současný odbor školství a kultury MěÚ na dva zcela samostatné, tedy na odbor školství a odbor kultury.

Důvodem rozšiřování tabulkových míst radnice je údajně skutečnost, že po mnoha letech, kdy to fungovalo, dnes již jeden vedoucí odboru spolu se svými kolegyněmi nestačí, protože pro stále narůstající množství práce nestihnou stoprocentně plnit své úkoly.

Pod odbor školství spadá třináct subjektů (které mají své odpovědné ředitele), včetně mateřských škol a školních jídelen, což prý samo o sobě stačí k náplni práce jednoho samostatného odboru městského úřadu. Samostatný odbor kultury MěÚ pak údajně vzniká v souvislosti se stále většími nároky a požadavky na regeneraci památkové rezervace, a s tím přímo související nutností získávání různých grantů, dotací a subvencí. Dalším úkolem odboru kultury pak má být příprava důstojných oslav "milenia". Odbor kultury MěÚ by se měl rovněž více zaměřit na práci kulturního domu a městské knihovny, které mají samozřejmě rovněž své odpovědné ředitele.

Na obsazení postů vedoucích obou samostatných odborů vypsal v minulém týdnu Městský úřad Jičín výběrové řízení. Konec přijímání přihlášek do konkurzu je stanoven na 29. ledna 1998.

Přesto, že na první tiskové konferenci vedení města se sdělovacími prostředky padla informace, že se po volbách nebudou nijak zvlášť měnit posty současných pracovníků MěÚ, bylo zároveň s výše zmíněným výběrovým řízením vyhlášen konkurz i na obsazení místa vedoucího odboru místního hospodářství MěÚ.

(mar)


Zjara rozjede Alucon výrobu v Bělohradě

Lázně Bělohrad - Alucon, dceřiná firma německé společnosti Hailo, zahájila letos v září výstavbu nové haly na okraji lázeňského města ve směru na Hořice, kam se přesune současná výroba z Miletína, kde má podnik už delší čas pronajatý objekt.

Alucon podle slov ředitelky ing. Stanislavy Novotné nabídne v první fázi ve dvousměnném provozu s postupným náběhem více než sto nových pracovních příležitostí, část z nich ovšem zaplní někteří z třiceti zaměstnanců nynější miletínské provozovny. Nábor nových zaměstnanců se uskuteční na přelomu března a dubna. Hlavní výrobní náplní budované továrny, jejíž otevření je očekáváno někdy začátkem května příštího roku, bude drobná kovovýroba, konkrétně sušáky na prádlo a žehlicí prkna. "Naše produkty dodáme na domácí trh podle toho, jaký o ně bude zájem, ale už teď je jasné, že většina naší činnosti bude směrována na zahraniční odbyt," tvrdí ing. Novotná. V nové hale bude také lakovací linka. K negativnímu zatížení životního prostředí v okolí závodu nedojde, což měly potvrdit i nedávné ekologické audity.

Společnost Heilo, která se zabývá například výrobou žebříků a manipulačních schůdků, si prostřednictvím své pobočky v Miletíně 5 testovala, zda má její působení v České republice perspektivu. Výstavbě vlastní fabriky a výběru vhodné lokality pro její umístění proto předcházel dlouhodobější průzkum. Nakonec se mateřský podnik rozhodl pro Lázně Bělohrad, kde zakoupil zčásti městské a zčásti soukromé pozemky o rozloze více než 4,5 tisíc metrů čtverečních. O zainvestování pozemků nutnou infrastrukturou se postaral městský úřad.

(jn)


Smetana na kompaktu

Nová Paka - Vhodným dárkem pod vánoční stromeček mohl být například i nový kompakt jičínského smíšeného pěveckého sboru Smetana, který byl v prodeji už krátce před uplynulými svátky. Nové CD (v tisícovém nákladu), pokřtili interpreti společně se všemi, kdo se na jeho vzniku podíleli, 18. prosince v prostorách novopackého pivovaru. Hudební nosič obsahuje skladby řady klasiků (Dvořáka, Foerstera, Brixiho, Händela a dalších). Autoři do nového alba zařadili i skladby Josefa Jiřího Straky z Drahoraze, od jehož narození uplyne 19. ledna 125 let.

(jn)


Oblastní shromáždění stomatologů

Jičín - Ve čtvrtek 10. prosince 1998 se v hotelu Start sešli zubní lékaři na pravidelném oblastním shromáždění. Jednání se zúčastnil předseda okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ing. Nosek a předsedkyně Oblastní stomatologické komory Trutnov MUDr. Hrušková z Vrchlabí.

Členové Oblastní stomatologické komory Jičín hodnotili uplynulý rok a především se připravovali na rok nastávající. Problémy se nevyhýbají ani zubním ordinacím, a tak se lékaři dotazovali ing. Noska mimo jiné na perspektivy financování zdravotní péče. Se zajímavými informacemi ze sněmu České stomatologické komory vystoupili MUDr. Ivan Hejduk a MUDr. Čermák, členové představenstva ČSK.

MUDr. Hrušková přednesla zkušenosti z práce sousední komory, mluvilo se i o případném spojení obou komor. Zajímavé byly i názory na zabezpečení stomatologické služby první pomoci o víkendech a svátcích. A právě tato problematika zajímá nejen zubaře, ale především jejich pacienty.

Václav Franc


Jezdit po paměti se nevyplácí

Jičín - Nedávným otevřením severozápadního obchvatu okresního města z Holína do Kbelnice pokleslo podle předpokladu množství dopravních prostředků projíždějících ulicí Markovou, tedy ve směru od Turnova na Letnou.

Po měsíci zkušebního provozu se dopravní policisté rozhodli přistoupit ke změně dosavadní přednosti v jízdě na křižovatce Na Letné, a tak se zde již několik dnů jezdí stejně jako přibližně před deseti lety.

V současné době mají přednost v jízdě řidiči jedoucí po hrázi rybníka Kníže přes křižovatku a pak ulicí Maršála Koněva směrem na Mladou Boleslav a opačně. Vedlejší je tedy ulice Markova, z níž vyjíždějící vozidla do křižovatky Na Letné zastavují na "stopce" a dávají přednost v jízdě vozidlům jedoucím po hlavní. Křižovatka je nově osazena svislým dopravním značením, a "stopka" je navíc zdůrazněna přerušovaně svítícím žlutým světlem.

Jsme si vědomi toho, že celá řada z nás řidičů jezdí takzvaně po paměti, proto upozorňujeme na změnu přednosti v jízdě na této frekventované křižovatce dřív, než se ozve zbytečné řinčení plechů a nepříjemné houkání sanitek.

(red)


index