Ustoupí autobusové nádraží parkovišti?

Jičín - Neutěšená dopravní situace v okresním městě, které se jen s obtížemi vyrovnává s páteční, ale především sobotní invazí motorových vozidel, trápí nejen obyvatele Jičína, ale i jeho radní.

Ti jen s obtížemi hledají nové nebo nevyužívané plochy, vhodné k parkování. Na hranici svého kritického maxima se jičínské komunikace zpravidla dostávají v sobotu dopoledne, kdy se z města stává doslova jedno velké parkoviště.

K jistému zmírnění této tíživé situace by měla přispět přeměna dosud neupřesněné části autobusového nádraží na parkovací plochy, s nimiž se počítá také u Herglova zahradnictví poblíž zimního stadiónu, kde je ale potřeba nejprve dořešit napojení na komunikaci u Technických služeb.

Jak radní Petr Volf oznámil, rozsah pravidelných linkových spojů se v posledních letech snížil natolik, že by bylo možné podle jeho slov počet autobusových stání zredukovat. "Prostor mezi budovou Všeobecné zdravotní pojišťovny a středovým tunelem hlavního nástupiště by se pak mohl využít pro potřeby motoristů," prohlásil Petr Volf na nedávné schůzce radních se zástupci sdělovacích prostředků. Dodal však, že zatím nejsou vyjasněna vlastnická práva k některým pozemkům v této lokalitě. Jejich majitelem je dosud státní podnik ČSAD Hradec Králové, který stále není doprivatizován.

O jaké pozemky se konkrétně jedná, se Nové Noviny informovaly u ředitele jičínské filiálky nákladní dopravy královéhradeckého podniku. Jeho ředitel Josef Dytrych uvedl, že státní podnik vlastní pouze komunikaci před administrativními budovami České spořitelny a VZP, ostatní část nádraží je už v majetku města. Tajemník městského úřadu ing. Peter Bareš k tomu však poznamenal, že součástí Dytrychem zmiňované komunikace je také krajní odstavný pruh, který až na výjimky není autobusy prakticky vůbec využíván. A právě o tuto část má město podle radních zájem, aby mohlo rozšířit tamní parkoviště. K tomu je ve spolupráci s Vysokou školou technickou v Liberci, zpracovávána architektonická studie.

(jn)


Vysokoveselští zahrádkáři bilancovali

Vysoké Veselí - Koncem roku se v každé organizaci provádí bilancování a stanovují se plány pro příští období. 5. prosince 1998 si zahrádkáři ve Vysokém Veselí na výroční schůzi zhodnotili rok 1998 a naplánovali úkoly pro rok následující.

Hlavním individuálním cílem každého zahrádkáře je příjemné využití volného času v přírodě - na zahrádce. Zelenina, ovoce i květiny, které si zahrádkář sám vypěstuje, mají vždy tu nejlepší chuť, barvu i vůni a dokáže jimi obohatit jídelníček rodiny. Při nadúrodě některé zeleniny či ovoce dokáže rodinu i své známé přesvědčit, že právě toto je to nejzdravější a oni toho mají dostatek.

Veselští zahrádkáři se nespokojují pouze s ovlivňováním vlastní rodiny. Každoročně pořádají poslední zářijový víkend výstavu pro veřejnost. V letošním roce uspořádali dokonce malou propagační výstavu jablek v jednom pražském gymnáziu. Mnoho odrůd jablek i s udáním konzumní zralosti (období, kdy je ovoce nejchutnější), bylo pro studenty zcela neznámých.

Při každoročním pořádání výstav neustále zápasí s jedním problémem - do spoluúčasti na těchto akcích se nezapojují všichni členové organizace. Těžiště činnosti spočívá pouze asi na třetině členů organizace.

Zapojit do přípravy výstavy v roce 1999 co nejvíce členů je úkol, s kterým se budou muset vypořádat. Co na této výstavě chtějí zlepšit proti minulým výstavám, si řekli pouze sami mezi sebou. Budou to drobná překvapení a vylepšení pro návštěvníky výstavy.

Pro své členy a obyvatele Vysokého Veselí zajistí mimo sadby brambor i hnojiva.

Před ukončením schůze byla po degustaci vyhodnocena soutěž o "Mikulášské jablko 1998". Na prvních dvou místech se umístila odrůda Rubín (od různých pěstitelů) a třetí byla odrůda Melrose - můžete to brát jako doporučení, která jablka dát na vánoční stůl.

V zimním období, kdy je na zahrádkách minimum práce, mají zahrádkáři o čem přemýšlet, aby v tom příštím roce se jim nejen na zahrádkách dařilo vše i dle těch nejtajnějších přání.

Zdeněk Peroutka


Koupěschopnost obyvatel klesá, říká Špígl

Nová Paka - Zatímco ve většině jiných zemích světa dosahovala předvánoční nákupní horečka nebývalých rozměrů, v České republice sahali lidé po svých peněženkách mnohem sporadičtěji. Uplynulý rok nejspíš přinese rekordní propad tržeb mnoha obchodníkům, tedy i výrobcům. Do této kategorie spadá i Výrobna lahůdek a polotovarů Špígl.

Obrat této novopacké firmy meziročně klesl o třicet procent, z devíti na šest miliónů korun. "Rozsah našeho tradičního sortimentu jsme zachovali, avšak u většiny výrobků jsme museli i před svátky snížit jejich produkci, týká se to jak bezmasých jídel, tak například i salátů a polotovarů," říká Ladislav Špígl, majitel stejnojmenné společnosti. Oproti loňským sedmdesáti metrákům klobás jich tady letos připravili zhruba šedesát, u těsta na cukroví to bylo podstatně citelnější, na předvánoční trh ho místo 25 metráků dodali 12 centů, tedy jen polovinu. Ceny, za jaké Špígl prodává, jsou však vesměs srovnatelné s loňskými. "Abychom na trhu mezi silnou konkurencí obstáli, nemůžeme si dovolit prodávat dráž. Především je ale znát, že koupěschopnost lidí výrazně poklesla," konstatuje Ladislav Špígl podobně jako mnoho dalších podnikatelů. "Pomalu každý týden nás osloví až 18 různých dodavatelů masa, od drobných producentů až po velké masokombináty. Většina z nich se tu zastaví při cestě do Krkonoš, přitom se zbožím jezdí snad tak dlouho, dokud ho prostě neprodají," poznamenal.

Josef Valenta, ředitel společnosti Mave Jičín, která patří mezi přední producenty vepřového na Jičínsku, si však nemyslí, že by se u nás tohoto masa spotřebovalo méně, než například vloni. "Jen se mezi lidi dostane jinou cestou," dodává ředitel Mave. Tuto skutečnost podle něj způsobil dovoz dotovaného masa, k němuž ve větší míře došlo v říjnu, tedy z hlediska domácího trhu, v tom nejhorším období. "Odbyt zpracovatelských kapacit není plynulý a odběry se zpožďují. Prasata proto přerůstají a tím se dostávají do jiných váhových i kvalitativních kategorií. Za jeden kilogram masa dostaneme o deset korun méně, než bychom potřebovali, současné ceny totiž nepokrývají výrobní náklady," říká Valenta. Spotřebitelé zlevnění způsobené dovozem dotovaného masa výrazně nepocítili, na pultech prodejen se ceny vlivem vyšších marží obchodníků příliš nezměnily. Mave Jičín má ve výkrmu na 7000 prasat, pokud se bude současný trend na trhu s masem nadále prohlubovat, zvažuje společnost, že od jejich chovu ustoupí.

(jn)


Kopidlenský lihovar na dohled?

Jak zástupce ředitele kopidlenského cukrovaru ing. Ilja Kopáček oznámil, novým vlastníkem zdejšího více než miliardového komplexu se stala firma Spreinsel Berlin. Došlo i ke změně ředitele, JUDr. Igora Mancela vystřídal JUDr. Reinhold Marušák.

Kopidlno - Původní záměr stávajícího majitele bývalého cukrovaru stále trvá. Jedná se o výrobu bezvodého lihu jako příměsi pohonných hmot. V této fázi jsou některé úkoly již splněny, jiné jdou řešit pomaleji, než se předpokládalo.

Velkým přínosem je ukončené zúžení výběru z osmnácti potenciálních dodavatelů na tři, z nichž jsou dva z České republiky a jeden ze zahraničí. Všechny tyto firmy mají dostatečný rozsah referenčních staveb podobného nebo stejného charakteru, které by byly pro výstavbu lihovaru nejvíce vhodné. Na samotném výběru bude pracovat komise složená z nejlepších odborníků na biotechnologii. Konečný výběr bude velice obtížný z důvodu nabídky takřka rovnocenných technologických parametrů. V současné době se jedná o finančních a platebních podmínkách, které mohou být rozhodující. Velice se pokročilo též v otázce legislativní úpravy využití bezvodého lihu. Vstupním produktem pro jeho výrobu se ve všech nabídkách stalo technické obilí.

Tím by se vyřešil z velké části i problém agrárních přebytků. To, co pokročilo jen velice málo, je spor s Konsolidační bankou, který se datuje již od ne právě nejšťastnější privatizace státního podniku Východočeské cukrovary.

Dalším problémem, který se řeší, je prodej zabudované cukrovarnické technologie. Podobného zařízení je v současné době na světovém trhu nadbytek z důvodu uzavírání mnoha cukrovarů a jejich centralizací.

Velkou výhodou pro technologii cukrovaru Kopidlno je, že nikdy nebyla použita a není opotřebovaná. Z tohoto důvodu je možné, že k prodeji dojde již velmi brzy.

Nejdále pokročilo jednání o pronájmu kotelny. V tomto směru budou určitě využity zkušenosti firmy, která provozuje již více teplárenských zařízení a je ochotna podílet se na úpravě kotelny i kapitálovým vstupem. Jedná se především o přizpůsobení se novým ekologickým normám, které se zabývají vypouštěním škodlivin do ovzduší. V neposlední řadě se bude provozovatel snažit o maximální využití kotelny a zvýšení výkonu kotlů, tím pádem o rozšíření teplofikovaných objektů. Nejprve to budou objekty ve správě města, a to školní jídelna, mateřská škola, škola druhého stupně a zdravotní středisko. Doufám, že praxe ukáže tento krok oboustranně přijatelným. Tyto informace jsou použity z rozhovoru se zástupcem majitele JUDr. I. Mancelem.

Vlastimil Hloušek


Nehodovost v minulých dnech

Jičín - Ve sledovaném období od 9. do 16. prosince 1998 řešili policisté dopravního inspektorátu OŘ PČR Jičín na komunikacích jičínského okresu celkem 45 dopravních nehod, což je proti stejnému období roku 1997 o 10 nehod více. Následkem těchto havárií byli 2 lidé zraněni těžce (stejně jako v roce 1997) a 5 lehce (- 7).

Ve dvou případech havarovali řidiči s alkoholem v krvi (+ 1). Nepřiměřenou rychlostí jízdy bylo zaviněno 21 nehod (+ 2), nedáním přednosti v jízdě 5 (- 5), špatným předjížděním 3 (+ 2), špatným způsobem jízdy 10 (+ 7), nedodržením bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 4 (+ 2) a technickou závadou na vozidle 1 (+ 1).

Hmotné škody způsobené dopravními nehodami ve sledovaném období se odhadují na 1 milion a 175 tisíc korun, což je v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 179 tisíc korun více.

Od 9. do 12. prosince 1998 bouralo 38 mužů (nejčastěji ve věku od 25 do 29 let). Ženy havarovaly celkem 3 (nejčastěji ve věku od 30 do 39 let).

Ze statistiky dále vyplývá, že se nejčastěji bouralo ve středu (10), ve čtvrtek a v neděli (po 7), v pátek (6) a v pondělí, úterý a v sobotu (po 5). V obcích došlo k 25 (+ 3) a na silnicích mimo katastrální území měst a obcí k 20 (+ 7) případům nehod.

Na Hořicku vzniklo 10 nehod, na Jičínsku 20, na Kopidlensku 3, na Novopacku 9 a na Sobotecku 3.

(red)


Nádherný podvečer

Jičín - Krásný předvánoční podvečer připravili pro své rodiče a prarodiče členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Ludmily Kováčové na 4. základní škole v Jičíně.

Zkušení recitátoři i ti nejmladší, začátečníci z 1. a 2. tříd, předvedli svým nejbližším to, co se od začátku školního roku naučili. V jednoduchých, ale vkusných kostýmech a kulisách sehráli dvě pohádky B. Řepové o zvířátkách a ptáčcích v zimě.

Ve druhé části přednesli pásmo neopakovatelných veršů klasika české poezie pro děti Františka Hrubína, proložené písněmi a vánočními koledami.

"...Jaro, léto, podzim, zima, takhle se to stále střídá, jen si děti všimněte, jak je krásně na světě...": Zaznívala z dětských úst oslava čtyř ročních období.

Děti vystupovaly s chutí, přirozeně, a proto jim vděčné publikum rádo odpustilo "malinkatá zaškobrtnutí" a odměnilo je potleskem.

Paní učitelko, milé děti, děkujeme!

Věra Dvořáková


index