Okresní město v roce 1999

Jičín - Sešel se rok s rokem a bývá dobrým zvykem poohlédnout se, co se nám (občanům, organizacím, firmám, institucím) podařilo a co nikoliv, ve snaze usilující o Jičín krásnější. Zvláště letos, kdy jedni zastupitelé končí a noví začínají, je ohlédnutí víc než aktuální.

Každý všímavý občan kolem sebe jistě vidí mnoho nového a pěkného. Jičín se postupně každým rokem od listopadu 1989 stále mění k lepšímu a určitě i více jak jiná města. Je třeba poukázat na to, že v našem městě proběhla velká vlna restitucí a privatizací a mnoho majitelů domů, či jiných objektů prokázalo, že jsou patrioti a vlastenci, když záhy vložili ze svého majetku získané finance do oprav, nových fasád a nátěrů, prostě se začali řádně starat o svůj majetek. Nelze však přehlédnout i stejnou snahu jičínských škol, úřadů i firem a v neposlední řadě města, které má na svých bedrech břemeno dluhů minulosti největší.

Problémy, se kterými budeme vstupovat do nového roku a naši noví zvolení zástupci do dalšího volebního období, nejsou jednoduché. Z těch nejmarkantnějších je třeba upozornit na celý komplex kasáren v lipách, včetně části Čeřova a cvičiště na Zebíně. Dále nás bude trápit rozsáhlý objekt jezuitské koleje, o který nemá nikdo zájem a není nápad, k čemu ho rozumně využít. Židovská synagoga, letitý problém čekající na soudní rozuzlení a poté snad na opětný zájem obce židovské tento objekt vrátit do života města. Dům "hrůzy" v ulici Ruské, nejstrašnější v celém městě, čeká na demolici, ale co s lidmi zde se zdržujícími (legálně?).

Chátrající budova "Dřevotvaru" vedle starých lázní zmizela a vytvořil se prostor pro zastřešení zimního stadionu, ovšem na realizaci stavby si budeme muset počkat, až si na ni vyděláme. Třeba tím, že dojde k dlouho plánovanému přemístění TS města Jičína z centra města, čímž vznikne velké, jistě ziskové, parkoviště. Představa, že po obou stranách ulice Na Tobolce se namísto nevzhledných starých objektů situuje parkoviště, ležící 50 metrů od středu města, je snad rozumná.

Planina na Novém Městě - sever byla též problémem, ale nutno říci, že se situace pomalu mění, o čemž svědčí zde vybudované dva domy. Krásný prostor přírodního divadla na Čeřovce stále čeká na své využití, které by mohlo být víceúčelové (divadlo, folklor, hudba, sport). Ekonomická situace má za následek, že za novoměstskou školou zůstávají ladem pozemky a devastovaný stadion, neboť na dostavbu tělocvičny a hřiště nejsou finance. Na sídlišti, na místě zrušených mazutových nádrží, měly být postaveny moderní garáže, ale pro nezájem občanů k tomu zatím nedošlo.

Plány obchodních firem, že do Vánoc nás přivítají v nových velkoprodejnách, například IMMO na Husovce za tratí, či Penny market na místě bývalé cihelny závodu Silnice, se nenaplní. Snad se dočkáme v roce příštím hypermarketu naproti Ronalu při cestě na Popovice. Dávno slibovaná nová budova Telecomu v ulici Jungmannova je asi též jen v oblasti snů, stejně tak jako rekonstrukce poblíž ležícího autobusového nádraží s přilehlými nevyužitými plochami.

Bezpochyby jsou i další drobnější problémy kolem nás, ale tyto jsou dle mínění mnohých občanů asi nejviditelnější. Je možné, že někdo zná řešení nebo aspoň doporučení, jak problémy řešit. Občané, je i na vás, vyslovte svůj názor, nápad, myšlenku. Možná, že právě ta vaše pomůže k řešení.

Naši noví zastupitelé jistě rádi vyslyší názory svých voličů. Je třeba prolomit přetrvávající bariéru mezi radnicí a občany. Třeba větší otevřenosti rady města a na druhé straně více zájmu občanů o dění města. K tomu chce opět přispět Spolek občanů a přátel města Jičína.

Jednou z prvních iniciativ bude uspořádání tradičních Hovorů s radnicí počátkem roku 1999.

Dr. Petr Krupka, předseda SOPM Jičína


Předvánoční estráda v Libáni

Libáň - Rok zase uplynul jako voda a v sobotu 12. prosince 1998 se opět ve velkém sále Kulturního domu v Libáni konala tradiční "Předvánoční estráda", na jejímž ztvárnění se spolupodílela libáňská dechovka, řízená Františkem Hrdým, se sólisty Marií Másilkovou, Milenou Štenberkovou, Milanem Hlavou a Sváťou Bajerem.

Členové divadelního spolku "Bozděch" - Josef a Petr Stránští, Luděk Haken a Luděk Najman, Hanka Klapačová, Jarka Kořínková a Jana Kořínková připravili pro pobavení svých spoluobčanů několik vtipných scének, které se všem přítomným velmi líbily (Na inzerát, Holič, Muž - vládce žen, Těžká hodina a scénka Štrůdl).

Úvodem zazněl tradiční pochod Zdeňka Koleta "Kyzivát". Josef Stránský vzpomněl více než čtyřicetileté historie libáňské dechovky i "Bozetěchu" a zároveň na některé členy. Například na Vojtu Španihela ml., Václava Plesara, na Giselu Altmanovou a režiséra Julka Vejprta a z muzikantů na Václava Kyziváta ml., který loni řídil libáňskou dechovku, jejíž úroveň pod vedením stálého kapelníka Františka Hrdého viditelně stoupá a i ostřílení zpěváci bývalé Agrostrojanky, jakými beze sporu jsou Sváťa Bajer, Milan Hlava a Milena Štenberková s ní vystupují opravdu rádi.

Repertoár dechovky obsahuje jak základní skladby - pochody, polky a valčíky většinou v úpravě Karla Koubka a známé skladby Jaromíra Vejvody, tak i velmi zajímavou úpravu sboru Židů z Verdiho opery Nabucco a Vídeňskou romanci Fritze Kraislera pro trubku a orchestr, v níž sólo přednesl František Hrdý a závěrem zahrál orchestr i nejznámější vánoční koledy Veselé vánoční hody, Já půjdu k Betlému, Chtíc aby spal a Narodil se Kristus Pán, které si mohli zazpívat i všichni přítomní.

Atmosféra estrádního odpoledne byla opravdu báječná a na její úrovni se podíleli jak všichni účinkující, tak i ti, pro něž byla estráda připravena - spoluobčané libáňští i ze všech spádových obcí. Pořad se všem přítomným velmi líbil.

Jarmila Šedivá


V saunách a na masérně je plno

Jičín - Po vyřešení drobných provozních nedostatků, spojených více či méně s vybavením interiérů saun a malého bazénu, se dnes dá říci, že nové sportovně-rehabilitační zařízení jičínského sportovního areálu našlo svoji tvář.

Veřejnost si během krátkého časového úseku zvykla hojně navštěvovat sauny a masérský "salón" paní Tlusté, kam je před návštěvou lépe se objednat na telefonním čísle 0433/21860.

Trochu méně se daří plnit kapacitu malého bazénu. Dosud se totiž ještě nevžila skutečnost, že i dospělá veřejnost může v osmdesát centimetrů hlubokém bazénu bez obtíží plavat. Využití zařízení malého plaveckého bazénu samozřejmě velmi vhodně doplňuje komplexní rehabilitační proces, do kterého lze i z laického pohledu velmi efektivně zařadit nejen sauny, masáže, ale i relaxaci ve vířivých lázních, pobyt v parní komoře, a nakonec právě možnost celkového uvolnění a posílení organizmu plaváním.

Na bazén si lze s sebou přinést drobné "vodní hračky" i plavecké pomůcky (vesty, křidélka, destičky...). Personál bazénu, který vám mimo jiné ochotně pomůže zvládnout dnes trochu složitější orientaci v prostoru šaten však ve vodě nerad vidí předměty s ostrými hranami nebo části dětské potápěčské výzbroje. Vedení bazénu se podařilo zajistit starší polystyrenové destičky, které jsou již dnes široké veřejnosti k dispozici.

Přestože je v sobotu od 9.00 do 11.30 hodin na malém bazénu "sobotní tábor", je od 8.00 do 12.00 hodin samozřejmě otevřeno i pro veřejnost.

Závěrem je potřeba si opět připomenout, že před nedávnem byla dokončena teprve první etapa rekonstrukce bazénové části sportovního areálu, tedy saun, malého bazénu a technologie společné pro tato zařízení včetně velkého bazénu. Veřejnost proto musí pochopit a omluvit některé současné provozní nedostatky, které budou odstraněny až kompletním dokončením rekonstrukce velkého bazénu. Pak bude dořešena koncepce vstupní recepce a odpadnou problémy s příchodem na bazény. Zároveň bude otevřeno občerstvení s možností příjemného posezení po návštěvě saun a bazénů.

(mar)


Most je oficiálně zprovozněn

Jičín - Provést kompletní rekonstrukci silničního mostu přes řeku Cidlinu se město rozhodlo v závěru loňského léta, v době, kdy byla zahájena první etapa opravy ulice Pod Koželuhy. V té době však pro nedostatek finančních prostředků nemohla být myšlenka realizována.

Město tedy opravu odložilo do poloviny letošního července, kdy byla skutečně zahájena. Most musel prodělat celkovou rekonstrukci pro svůj velmi špatný technický stav. Zároveň s touto akcí probíhalo dokončení opravy komunikace od Střední průmyslové školy až ke křižovatce s ulicí Barákovou.

Nedávným předáním mostu i ulice Pod Koželuhy do provozu byla opět zprůjezdněna tepna navazující na ulici Přátelství, která je jednou z nejfrekventovanějších příjezdových tras na novoměstské sídliště Na Jihu. Investorem celé akce bylo město Jičín. Rekonstrukci mostu provedly Stavby silnic a železnic Hradec Králové, opravu vozovky a chodníků ulice Pod Koželuhy pardubická stavební firma Kožíšek & Němcová.

Most byl rozšířen, výměny a opravy prodělaly jeho nosné prvky i inženýrské sítě vedoucí pod vozovkou.

Po mostě přes Cidlinu a ulicí Pod Koželuhy se začalo opět jezdit 20. října 1998, kolaudace však proběhla až ve čtvrtek 10. prosince 1998 dopoledne za účasti zástupců města, dodavatelských firem a dalších dotčených institucí. V těchto dnech by již na okrajích mostu měly být umístěny pískovcové kvádry se znakem města, které původně tvořily jeho boky.

(red)


Svoz odpadu bude dražší

Jičín - Městská rada na svém druhém zasedání dne 16.12.1998 podpořila svým souhlasem návrh vedení Technických služeb města Jičína, čímž od 1.1.1999 dochází ke zvýšení cen za svoz tuhých komunálních odpadů.

Za likvidaci odpadu z klasické, 120ti litrové popelnice (52 svozů ročně), zaplatíme od nového roku 550 korun (letos 450 Kč). Celkové náklady na svoz odpadu z této popelnice jsou však vyčísleny na 832 korun ročně. Vzniklý rozdíl, tedy 282 korun, doplatí město. Pro srovnání uvádíme, že konkurenční firmy nebízely svoz obsahu jedné popelnice za 1000 korun.

Podobná situace je i u velkých (sídlištních) kontejnerů. Cena za jejich používání (52 svozů) se od nového roku zvyšuje z původních 3 520 korun na 4 020 korun. I v tomto případě rozdíl do výše celkových nákladů, které činí 4 940 Kč za svoz jednoho kontejneru, doplácí město.

I přes současné zvýšení cen doplatí v příštím roce město Jičín za likvidaci komunálního odpadu přibližně 487 tisíc korun. Dalších 150 tisíc musí ročně vynaložit na odstraňování černých skládek, které stále zakládají nezodpovědní obyvatelé města.

Radnice však ze své pokladny hradí i celou řadu dalších položek souvisejících s likvidací odpadů. Jen pro představu, například odvoz vytříděných plastů do spalovny přijde město ročně na 236 tisíc korun.

Od nového roku dojde také ke zvýšení ceny z 1 m2 pohřebního místa. Z původních 3 Kč za 1m2 to jistě nebude zdražení nikterak dramatické. Podle slov radních, nechce město v žádném případě na provozování hřbitovů "zbohatnout", ale zároveň však nechce připustit příliš velký nárůst ztrát.

(red)


Z bloku Policie ČR

Libuň - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění z trestného činu zpronevěry osmadvacetiletému pachateli z Libuně. Ten firmě, které dlužil, předal na úhradu svého dluhu za odebrané zboží dvě prodejní vitríny a roletu ze své prodejny. Uvedené zařízení měl však v nájmu na základě leasingové smlouvy, a tak organizaci poškodil o částku 55 tisíc korun.

Kozojedy - Kolem 8.45 hodin dne 12.12.1998 došlo u obce k havárii nákladního auta značky Iveco 35. Jeho řidič při míjení protijedoucího vozidla dostal na zledovatělé vozovce smyk. Vjel do příkopu, kde narazil do stromu. Hmotná škoda činí 70 tisíc korun.

Rovensko pod Troskami - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu krádeže ve spolupachatelství třem místním mladíkům, kteří se měli dopustit vloupání do domu v Jinolicích, a to ve třech případech. Z domu odnesli dvě kůže z ledního medvěda, čtyři polstrované židle, stojan na květiny, koženou sedací soupravu, koberec, žaluzii a botníky. Odcizili věci v celkové hodnotě přibližně 65 tisíc korun.

Tuř - V době od 17.00 hodin dne 3.12.1998 do 16.00 hodin dne 15.12.1998 dosud neustanovený poberta využil nepřítomnosti majitele a vlezl oknem do chalupy v obci Tuř. Odnesl pánské horské kolo, vajíčka a další trvanlivé potraviny v hodnotě asi jednoho sta korun. Poškozenému majiteli chalupy způsobil celkovou škodu 3 100 korun.

(tm)


Od 1. ledna 1998 nová provozní doba

BAZÉN

Den veřejnost plavecká šk.veřejnost oddíl veřejnost
Pondělí 6-8 hod. 8-13 hod. 13-16 hod.16-17 hod. 17-20 hod.
Úterý 6-8 hod. 8-13 hod14-16 hod. 16-17 hod. 17-20 hod.
Středa6-8 hod. 8-13 hod. 13-16 hod. 16-17 hod. 19-20 hod.
Čtvrtek 6-8 hod. 8-13 hod.13-20 hod. pro veřejnost
Pátek 6-8 hod. 8-13 hod. 13-16 hod. 16-17 hod. 17-20 hod.
Sobota 8-12 hod.14-20 hod. pro veřejnost
Neděle 14-19 hod. pro veřejnost

SAUNY

Sauny a masáže lze využít od nového roku denně kromě neděle vždy od 15.OO do 21.00 hodin.

(red)


Linka 156

Městské policisty můžete volat na bezplatnou linku 156 i na mobilní telefon 0603/716565.

Jičín - Dne 13. prosince 1998 se městským policistům za pomoci pana S.O. podařil doslova husarský kousek. Chytili totiž pachatele, který v minulých týdnech ukradl a poškodil velké množství smutečních předmětů na místních hřbitovech. Zajištěný Jaroslav Brož z Liberce byl dokonce ochoten ukázat všechny hroby které poškodil v urnovém háji, na hřbitově v Popovicích, v Sedličkách a na novoměstském hřbitově v Ruské ulici. Pachatel byl předán k dalšímu šetření Okresnímu ředitelství PČR.

Jičín - Městská policie upozorňuje kupující na tržnicích, aby bez ostychu využívali vydání účtenky za zakoupené zboží (paragonu), což je povinností prodávajícího. Bez řádného dokladu o koupi se dobrovolně vzdáváte možnosti uplatnění případné reklamace, respektive vrácení zboží podle platného ustanovení obchodního zákoníku.

(MěP)


Veřejné bruslení

Jičín - Jak vedoucí zimního stadiónu František Bezucha uvedl, veřejné bruslení se koná i v následujících dnech. Ledová plocha bude otevřena 1. 1. (od 14 do 16) a 2. 1. (od 20 do 22).

(red)


index