logo NN

NOVÉ NOVINY * Vydává TOMTOUR s.r.o., Ruská 45, 506 01 Jičín * Redakce: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, tel.: 0433/523 443, fax.: 0433/522 604, E-mail: nn@tomtour.cz * Šéfredaktor: Martin Horák * Zástupce šéfredaktora: Jiří Němeček * Inzerce: V.A.D. Agentura tel.: 0433/524 904 * Tiskne Tiskárna Novotný, Modřišice 77, 512 61 Přepeře * Registrováno referátem kultury OÚ v Jičíně pod č.j. RRR/K/1744/97/P1 * Nevyžádané rukopisy a fotografie redakce nevrací * Za texty uveřejněné v Nových Novinách, které nejsou dílem redakce, odpovídají jejich autoři, redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. * Noviny můžete číst na Serveru Jičín na adrese http://www.jicinsko.cz/nn.