Kláštery na Jičínsku

JIČÍN

Pokus o založení dominikánského konventu

V době, kdy se Albrecht z Valdštejna pokoušel vytvořit z Jičína velké rezidenční město, centrum suverénního Frýdlantského vévodství, zamýšlel povolat do Jičína nejen jesuity, ale i františkány, dominikány a dokonce i kapucíny. 30. dubna 1632 proto Valdštejn již požádal provinciála dominikánů, aby zajel do Jičína a zde přímo s architektem Niccolou Sebregondim dohodl výstavbu konventu a kostela tak, aby byla dodržena řádová pravidla. Provinciál skutečně Jičín navštívil a jednání asi byla úspěšná, protože 1. února 1633 Valdštejn upozorňoval Sebregondiho, aby při plánování konventu nezapomněl na školu. Založení se však nakonec neuskutečnilo, patrně v důsledku blízké Valdštejnovy smrti.


PhDr. Pavel Vlček, Encyklopedie českých klášterů, LIBRI 1997

Literatura: J. Morávek, Z. Wirth, Valdštejnův Jičín, Praha 1946, s. 24.


Kláštery na JičínskuOkres JičínServer Jičín