Fotodiář – jaro 2002, aktuality

Valdice/Studeňany – pokácené lípy


Jak jsme již informovali ve zprávách, na základě žádosti nepravého vlastníka Okresní úřad bez ověření vlastnictví nechal v zimě na tomto "kultovním místě" skácet stromy na soukromém pozemku nacházejícím se na jiném katastrálním území a v obvodu jiné obce, než uváděl nepravý vlastník, a to za státní dotaci.

(Viz též Lípy u sv. Anny.)

Obr. 1
Pohled na místo od Valdic.
03/04/02


Fotodiář Serveru Jičín
Server Jičín