Fotografie bývalého Nového Města

Ulice Butovská

Ulice Butovská vybíhá jižním směrem z ulice 17. listopadu, malým mostem spojuje oba břehy Cidliny a zároveň Pražské předměstí s Novým městem. Dříve se nazývala Mostní. Okolo pojmenování není dodnes jasno. Má se za to, že je pojmenována podle obce Butoves, naproti tomu profesor Fr. Kaska soudí, že jde o pojmenování podle Pátera V. Buty, jičínského administrátora a faráře osenického, který odkázal své jmění jičínskému špitálu a část chudým studujícím tehdejšího gymnázia. Nejpravděpodobněji je však ulice Butovská pojmenována podle staré jičínské rodiny Butů, kteří na konci této ulice vlastnili dvůr a velkou zahradu a bývali i v čele obce. Část ulice Butovské, která leží v Pražském předměstí (poblíž ulice Cidlinské), byla zbořena na konci 70. let, a zbytek ulice v r. 1991.


Butovská 75, 209, 133, 119, 108, 78

Pohled na demolované domy v ulici Butovské:
vlevo na protější straně ulice čp. 75, dále v řadě domy čp. 209 (zbořen), 133 a 119, v zákrytu čp. 108 (štít) a 78.


Butovská 150, 129, 79, 80

Pohled na západní stranu Butovské ulice, která se sváží k severu k řece.
Zleva čp. 150, 129 a 79. Vpravo je střecha domu čp. 80.


Butovská 80

Butovská ulice, dům čp. 80.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 209
Podle smlouvy trhové zapisuje se r. 1925 vlastnické právo manželům Hovorkovým.

Dům čp. 133
R. 1835 manželé Maťátkovi koupili část zahrady od č. 77 a po několika letech tu počali stavět domek. Dokončen byl po r. 1843.

Dům čp. 119
R. 1837 manželé Holoubkovi koupili část zahrady od č. 77 a vystavěli zde domek č. 119.

Dům čp. 108
Opět na části zahrady od č. 77 nově vystavěný domek, který r. 1835 koupil Benj. Smolař.

Dům čp. 78
Domek tento postavil Jan Benátský na části zahrady, kterou si ponechal, když r. 1756 dům č. 77 prodal.

Dům čp. 79
Butovská 79
Domek musel být postaven po r. 1795.

Dům čp. 129
Domek byl postaven r. 1844 manželi Zimmrovými.

Dům čp. 150
R. 1856 koupila marie Hladká menší díl od č. 81 (viz ulice Zahradnická). Domek postaven před tímto datem.

Dům čp. 75
Zde stával do Valdštejnových dob grunt Václava Vrbického, který byl na rozkaz komory zbořen r. 1632 pro nově zakládanou knížecí zahradu. Grunt pravděpodobně nebyl zcela zaplacen, proto byl vrácen pův. majiteli, který zde znovu postavil před r. 1644 domek. Domek nato zašel a celé prostranství zvané "na starém place" patřilo obci.
R. 1756 a 1758 odkoupil tento "plac" a sousední pozemek Josef Mlaďat a postavil uprostřed nové zahrady dům. R. 1934 Robert a Karla Kočvarovi dům zdědili, rozbořili jej a vystavěli nový, přízemní. Při domku byla rozsáhlá zahrada zelinářská, jdoucí až k druhému mostu, a skleníky.

Dům čp. 73
Viz ulice Říční.

Dům čp. 80
R. 1804 koupili tento domek co samost. nové číslo 80 Fr. a Alžběta Horáčkovi. Domek vydržel v původní podobě až do demolice a byl vždy považován za jeden z nejkrásnějších.Bývalé Nové MěstoServer Jičín