Fotografie bývalého Nového Města

Ulice Říční

Ulice Říční spojovala ulici Butovskou s ulicí Pod Koželuhy a dříve se nazývala V lipkách. Většina domů byla postavena v první polovině 19. století, dům čp. 258 pocházel z r. 1933. Dnes celá zanikla.

V době fotografování se bohužel z několika domů zachovalo již jen torzo.

Říční 97, 176, 93, 258

Pohled na severní stranu ulice Říční. Zleva domy čp. 97, 176, 93 (část) a 258 (jen štít).


Říční 73, 169, 317, 72

Pohled na jižní stranu ulice Říční. Zprava domy čp. 73, 169, 317; čp. 72 je v zákrytu.


Menclova Historická topografie města Jičína z r. 1940 uvádí následující údaje:

Dům čp. 97
Vystavěn mezi r. 1825 a 1828 Fr. Friebem.

Dům čp. 176
Vznikl z půl domku čp. 93 zakoupením r. 1850 Josefem Kupcem.

Dům čp. 93
Vystavěn manželi Uiberschauerovými r. 1820.

Dům čp. 258 (někdy chybně uváden jako 259)
Postaven 1933 manželi Fejfarovými.


Dům čp. 73
Koupen r. 1676 M. Volfovou. Byl to rohový dům s rozlehlou zahradou, kterou zakoupil r. 1724 znamenitý malíř Jan Jiří Major. Malý rohový domek se zahrádkou byl v r. 1804 přeměněn v nové čp. 80, ulice Butovská.

Dům čp. 169
Nový domek byl vystavěn Fr. Žďárským před r. 1877.

Dům čp. 317
Číslo popisné bylo přiděleno po vydání knihy.

Dům čp. 72
Rohový dům s ulicí Pod Koželuhy. Byl vystavěn před r. 1849 na místě rozlehlé zahrady, která se dochovala až do demolice.Bývalé Nové MěstoServer Jičín