ARCHEOLOGIE

Okresní muzeum a galerie Jičín

Stručný přehled archeologické činnosti při OMaG v JičíněArcheologické pracoviště bylo zřízeno 1. 4. 1990.

Archeologické nemovité památky okresu Jičín:

Specialisace:
Pravěká a raněstředověká hradiště a osídlení Jičínska (mladší doba bronzová, hradištní)


SBÍRKY:

VÝSTAVA:

Archeologické nemovité památky Jičínska. OMa G Jičín 18. 2. - 21. 3. 1999


PŘEDNÁŠKA

18.3.1999 v 17.00 v OMaG: Archeologické nemovité památky (letecká prospekce).


VYCHÁZKA:

neděle 11. 4. 1999 Češov (autobusem z Jičína 11, 00 – zpět 16, 37 z Češova)


NUMISMATIKA

Nálezový fond M Jičín, M Sobotka mince, bankovky, medaile (celkem 33 000 kusů)

ANTROPOLOGIE

Založen sbírkový fond z nálezů regionu (odborně zpracován).

Zpracováno: Zdravotní stav Albrechta z Valdštejna


HISTORIE

Zpracována regionální témata:

Vznik města, Smiřičtí-Trčkové, Albrecht z Valdštejna, Zásobování Jičína vodou v 16. a 17. století, Válka 1866 na Jičínsku (včetně pomníků a hřbitova u Kbelnice), Rok 1813, Prusko-rakouská válka 1866 na Jičínsku

LETECKÁ PROSPEKCE

Realisována průběžně od roku 1993, snímkováno celé území okresu Jičín – 102 k.ú. s vícenásobným pozitivním zjištěním, založen archiv snímků.

Snímky součástí výstavy: Archeologické nemovité památky Jičínska OMa G Jičín 9.4.- 9.5. 1999


DISKUSNÍ FORUMTento přehled byl připraven ve spolupráci s dr. Evou Ulrychovou, archeoložkou Okresního muzea a galerie v Jičíně.
Kontakt: OMaG Jičín, Valdštejnovo nám. 1, 50601 Jičín, tel./fax 0433/22204.
Stránky o české archeologii
Server

znak

Jičín

O městě a okolí
Programy a události
Přečtěte si ...