eva myslíková: krajiny isabel r. rohner: zlaté hory štěpán tesař: boj I štěpán tesař: boj II eva myslíková: tramvaj č. 22 pavlína škávová: babička - terč
j. m.: bez názvu LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY jana doubková: holčičky    
hořícká plastika a michal trpák: sochy V PRŮBĚHU CELÉ AKCE OTEVŘEN BAR + OBČERSTVENÍ. NOCLEH ZAJIŠTĚN - SPACÁKY SSEBOU!!! LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY sew & pavel buchart: fotoúlety    
tereza vepřková: bez názvu LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE 2001: PÁTEK 15. 6. OD 18:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: TRABAND (DECHNO PUBOVÝ PĚTIVÁLEC), EGGNOISE (JAZZ-ROCK), PSÍ VOJÁCI (PSÍ VOJÁCI), FUNKY FEAST (FUNKY); SOBOTA 16. 6. 17:00 DIVADLO VOVO - HRA NA SEX (NA VOLNÉ MOTIVY WOODYHO ALLANA), 19:00 KONCERTY NA NÁDVOŘÍ: GREP (ROCK), VŠETKY HNĚDKY (ROCK-FUNKY), ŠVIHADLO (REGGAE), JUNOST-B (FUNKY); NEDĚLE 17. 6. DOPOLEDNÍ AKUSTICKÉ JAMOVÁNÍ, 14:00 MOŽNÁ PŘIJEDE I TRAMVAJ A S NÍ UMĚLCI Z PRAHY a.s.p.j.m.f.: amatérská fotodokumentace z cest 1998-2001, mexiko - střední amerika VÝSTAVY V JEZUITSKÉ KOLEJI V JIČÍNĚ JSOU OTEVŘENY DENNĚ OD 9:00 DO 17:00 A KONČÍ 24. 6. 2001. EXPONÁTŮ SE PROSÍM NEDOTÝKEJTE :-) občanské sdružení kolej v jednom koleakci pořádá kolej v jednom kole o.s. ve spolupráci s měú jičín, omag jičín, kd jičín, k-klubem, lg a technickými službami města jičína za podpory nadace pro rozvoj občanské společnosti - program gabriel

petra valentová: paradise lost

adéla bébarová: tušení markéta šafáriková: kuře

pavlína škávová: terč

kampak: extáze petr valer: kresby

LETNÍ FESTIVAL KOLEJ V JEDNOM KOLE (K1K) 15.-24. 6. 2001

jezuitská kolej v jičíně

Jak tedy chápat umění? Především nastává otázka co je to umění, o kvalitě nemluvě. Převládá zažitý názor, že to co je dobře řemeslně provedené, nebo dalo spoustu práce je uměním. Nikoli! Umění pouze v některých případech používá řemeslo, někdy může umění řemeslo posunout novým směrem. Ale, to co dělá umění uměním je koncept, tedy myšlenka s kterou je dílo vytvořeno, nebo kterou nese. Čas je ve většině případů irelevantní, pokud není obsažen v konceptu. Existuje zde jakýsi úzus o tom co je to umění a co ho tvoří, obraceje se na doby minulé a opomíjející fakt, že žijeme v této době, nikoli v minulosti. Toto chybné konkrétní (spíše rozmlžené) definování umění, popírá jednu z jeho hlavních vlastností, kreativitu. "Moderní umění", v současné době postmoderní umění logicky používá pro lepší sdělnost "materiálů" dnešní doby, stejně jako používali umělci dob minulých prostředků jejich doby. Neb nejlépe pochopíme to co je nám blízké a to v čem žijeme. Paradoxně je modernímu umění neporozuměno. Je zatíženo územ minulosti. Úkolem dnešního umění je poukázat na aspekty věci v co nejčistší podobě, aby nedošlo k mylným závěrům. Jde radikálně do hloubky věci, vyzdvihuje jemné střípky napovrch, neboť detaily tvoří celek a ne naopak. Při (domnělém) chápání celku riskujeme nepochopení. Je třeba uchopit věci od základu, stejně tak jako vznikají, znovu je vytvořit. Jedině takovýmto přístupem můžeme dojít k pochopení. Stejně je to s nazíráním na soudobé umění, nelze na něj nahlížet pouze po povrchu. Je třeba si klást otázky, a jestli dojdeme ke stejné podstatě s jakou byl artefakt vytvořen bylo učiněno zadost umělci a dílo splnilo své. Důležité je klást si otázky. J. M.